Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Договір про патентну кооперацію (РСТ) (Жужнева Антоніна Олександрівна)

949 views

Published on

Договір про патентну кооперацію (РСТ)
Автор - Жужнева Антоніна Олександрівна

Published in: Education
 • Be the first to comment

Договір про патентну кооперацію (РСТ) (Жужнева Антоніна Олександрівна)

 1. 1. ДОГОВІР ПРО ПАТЕНТНУ КООПЕРАЦІЮ(PCT) Жужнева Антоніна Олександрівна начальник відділу міжнародних заявок ДП «Український інститут інтелектуальної власності»
 2. 2. ВИБІР ПРОЦЕДУРИ ЗАРУБІЖНОГО ПАТЕНТУВАННЯ PCT? «традиційна» процедура? ЄПК? ЄАПК?
 3. 3. Патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Стаття 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»
 4. 4. 1. Будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до Установи та ненадходження до цієї особи протягом трьох місяців від дати подання зазначеної заявки повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці. 2. Якщо патентування винаходу (корисної моделі) провадиться за процедурою Договору про патентну кооперацію, міжнародна заявка подається до Установи. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
 5. 5. Відповідно до ст. 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності будь-яка особа, що належним чином подала заявку на патент на винахід або корисну модель в одній з країн Союзу по охороні промислової власності, користується для подання заявки в інших країнах правом пріоритету протягом 12 місяців від дати подання першої заявки. Внаслідок цього наступне подання заявки в одній з інших країн Союзу до закінчення цих строків не може бути визнане недійсним на підставі дій, здійснених у цей проміжок часу, зокрема, на підставі іншого подання заявки, опублікування винаходу чи його використання, та ці дії не можуть стати підставою для виникнення будь- якого права третіх осіб чи будь-якого права особистого володіння. ПРАВО ПРІОРИТЕТУ
 6. 6.  подання заявок до національних патентних відомств  подання заявок до регіональних патентних відомств  подання заявок відповідно до Договору про патентну кооперацію (РСТ) СПОСОБИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА ОТРИМАННЯ ПАТЕНТІВ В ІНОЗЕМНИХ КРАЇНАХ:
 7. 7. ТРАДИЦІЙНА ПРОЦЕДУРА ЗАРУБІЖНОГО ПАТЕНТУВАННЯ ПОДАННЯ ЗАЯВОК ДО ВІДОМСТВ ІНОЗЕМНИХ КРАЇН ПРІОРИТЕТНИЙ ПЕРІОД  підготування перекладів  оформлення заявок у відповідності до вимог кожного національного законодавства  пошук агентів  сплата національного мита 12 МІСЯЦІВ
 8. 8.  Європейська патентна конвенція (38 країн)  Євразійська патентна конвенція (8 країн)  Угода щодо створення Африканської організації інтелектуальної власності(17 країн)  Протокол стосовно патентів та промислових зразків в рамках Африканської регіональної організації інтелектуальної власності(19 країн) РЕГІОНАЛЬНІ УГОДИ
 9. 9. Якщо заявник зацікавлений в охороні свого винаходу на території великої кількості країн, у тому числі на території країн, які не є учасницями регіональних договорів, доцільно звернути увагу на процедуру зарубіжного патентування згідно з ДОГОВОРОМ ПРО ПАТЕНТНУ КООПЕРАЦІЮ (PCT).
 10. 10. КІЛЬКІСТЬ КРАЇН-УЧАСНИЦЬ РСТ СТАНОМ НА ЛИПЕНЬ 2015 р. - 148 Джерело: www.wipo.int
 11. 11. Пріоритетний період МІЖНАРОДНА ФАЗА НАЦІОНАЛЬНА ФАЗА ПОДАННЯ ПЕРЕКЛАДІВ МІЖНАРОДНОЇ ЗАЯВКИ ДО ЗАЗНАЧЕНИХ ВІДОМСТВ ПОДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЗАЯВКИ ДО ВІДОМСТВА- ОДЕРЖУВАЧА РОЗГЛЯД ЗАЯВКИ У ЗАЗНАЧЕНИХ ВІДОМСТВАХ ПРОЦЕДУРА ЗАРУБІЖНОГО ПАТЕНТУВАННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО РСТ (спрощена схема) ~1612 18 30 МІСЯЦІ0 + додаткові 18 місяців у порівнянні з «традиційною» процедурою
 12. 12. Результатом зарубіжного патентування з використанням процедури згідно з РСТ не є видача «міжнародного патенту». Не існує такого поняття як «міжнародний патент», існує тільки «міжнародна заявка» – заявка, яка була подана згідно з Договором про патентну кооперацію (РСТ). Рішення про відповідність винаходу умовам патентоспроможності та про видачу (або про відмову у видачі) патенту приймається виключно національними чи регіональними відомствами.
 13. 13. КІЛЬКІСТЬ ЗАЯВОК, ЩО БУЛИ ПОДАНІ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ з 1978 р. по 2014 р. Джерело: WIPO Statistics Database у 2013 р. кількість заявок, поданих за рік, вперше перевищила 200 000.у 2011 р. кількість заявок РСТ, які було подано по всьому світу, досягла двох мільйонів у 2004 р. було подано мільйонну заявку РСТ
 14. 14. КРАЇНИ, ЗАЯВНИКАМИ З ЯКИХ БУЛО ПОДАНО НАЙБІЛЬШУ КІЛЬКІСТЬ ЗАЯВОК РСТ У 2014 р. Джерело: WIPO Statistics Database 2014 р. – 214 500 заявок РСТ   2012 2013 2014 Частка 2014 Зміни 2012- 2013 Зміни 2013- 2014 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ 51 207 57 239 61 492 28,7 % + 11,8 % + 7,4 % ЯПОНІЯ 43 660 43 918 42 459 19,8 % + 0,6 % - 3,4 % КИТАЙ 18 627 21 516 25 539 11,9 % + 15,5 % + 18,7 % НІМЕЧЧИНА 18 855 17 927 18 008 8,4 % - 5,0 % + 0,5 % РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ 11 848 12 386 13 151 6,1 % + 4,5 % + 6,2 %
 15. 15. РОЗПОДІЛЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПОДАНИХ У 2014 р. ЗАЯВОК РСТ ЗА КРАЇНОЮ ПОХОДЖЕННЯ Джерело: WIPO Statistic Database Дані відсутні 10 000 - 60 0001000 - 9999100 - 99910 - 991 - 9 Кількість заявок
 16. 16. КІЛЬКІСТЬ ЗАЯВОК РСТ, ЩО БУЛИ ПОДАНІ ЗАЯВКАМИ З КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ ЗА ОСТАННІ 6 РОКІВ   2009 2010 2011 2012 2013 2014 АЗЕРБАЙДЖАН 9 2 10 4 5 – БІЛОРУСЬ 11 12 8 7 13 10 ВІРМЕНІЯ 2 4 4 7 5 3 ГРУЗІЯ 4 5 5 5 10 1 ЕСТОНІЯ 17 18 9 6 6 9 КАЗАХСТАН 21 18 22 15 17 18 КИРГИЗСТАН – 1 – 1 – – ЛАТВІЯ 11 17 10 22 14 12 ЛИТВА 17 3 14 10 18 12 МОЛДОВА 2 1 3 3 1 3 РОСІЯ 756 813 1050 1129 1188 920 ТАДЖИКИСТАН – – – – – – ТУРКМЕНІСТАН – – – – – – УЗБЕКИСТАН – 3 2 – 1 4 УКРАЇНА 72 96 131 121 153 134 ЄАПВ 11 10 14 14 17 22 Джерело: WIPO Statistics Database
 17. 17. 10 ЗАЯВНИКІВ - ЛІДЕРІВ ПО КІЛЬКОСТІ ОПУБЛІКОВАНИХ ЗАЯВОК РСТ У 2014 р.Джерело: WIPO Statistics Database
 18. 18. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ РСТ (міжнародна фаза, етап подання заявки): до спливу 12 місяців від дати подання попередньої національної заявки міжнародна заявка подається лише в одне відомство (відомство-одержувач), в якості якого частіше за все виступає те саме відомство, в яке заявник подавав національну заявку Відповідно на цьому етапі міжнародна заявка:  подається викладеною однією мовою (для українських заявників: російською або англійською);  може бути подана без посередництва агента, що допомагає заощадити кошти.
 19. 19.  у заявника існує можливість відновити право на пріоритет у разі якщо цей термін був пропущений з поважних причин не більше ніж на два місяці;  відомство-одержувач призначає номер міжнародної заявки та встановлює дату міжнародного подання, і з цього часу ця міжнародна заявка має силу правильно оформленої національної заявки у кожній зазначеній державі; ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ РСТ (міжнародна фаза, етап подання заявки):
 20. 20.  на відповідність формальним вимогам заявка перевіряється тільки на міжнародній фазі, у подальшому діловодстві у зазначених відомствах така перевірка не здійснюється;  у певних категорій заявників існує можливість скористатися суттєвою знижкою при сплаті деяких категорій мита та зборів, зокрема міжнародного мита за подання;  у заявників існує можливість сплати міжнародного мита та зборів у національній валюті на рахунки національного відомства; ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ РСТ (міжнародна фаза, етап подання заявки):
 21. 21.  отримання звіту про міжнародний пошук та письмового повідомлення про патентоспроможність винаходу;  можливість внесення змін до формули винаходу;  можливість замовити додатковий пошук у іншому Міжнародному пошуковому органі;  можливість подання вимоги на проведення міжнародної попередньої експертизи; ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ РСТ (міжнародна фаза):
 22. 22.  можливість використати міжнародну публікацію заявки у якості реклами;  можливість прискорення міжнародної публікації;  можливість подати до Міжнародного бюро ВОІВ (у будь-який час до спливу 30 місяців від дати пріоритету) прохання опублікувати відомості про готовність заявника надати ліцензію по міжнародній заявці; ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ РСТ (міжнародна фаза):
 23. 23.  можливість внесення змін до бібліографічних даних заявки;  зміни, внесені до заявки на міжнародній фазі, дійсні у всіх зазначених/вибраних відомствах;  можливості щодо вилучення: заявки, зазначень, заяви про пріоритет; ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ РСТ (міжнародна фаза):
 24. 24.  оцінку шансів на отримання охоронних документів у певних іноземних державах;  додаткові наукові дослідження та запровадження виробництва;  оцінку перспектив реалізації продукції на ринку певних країн;  пошук джерел фінансування;  пошук партнерів чи потенційних ліцензіатів;  підготування перекладів заявки різними мовами;  пошук агентів, які будуть представляти інтереси заявника у зазначених відомствах. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ РСТ (міжнародна фаза):  у порівнянні з зарубіжним патентуванням за «традиційною» процедурою заявник має додатковий час (приблизно 18 місяців) на:
 25. 25.  до національних (регіональних) патентних відомств подається тільки переклад заявки, яка вже викладена та оформлена належним чином;  немає потреби надсилати у кожне відомство завірену копію первісно поданої заявки, бо така копія доступна відомствам разом з матеріалами опублікованої міжнародної заявки на інтернет-сайті ВОІВ; ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ РСТ (національна фаза):
 26. 26.  у деяких відомствах існує можливість (за певних умов) поновлювати дію міжнародної заявки, якщо строк щодо виконання відповідних дій для переведення заявки до національної фази був пропущений з поважних причин;  заявникам надаються деякі знижки при сплаті зборів, оскільки процес проведення експертизи полегшений існуванням звіту про міжнародний пошук (або звіту про міжнародну попередню експертизу). ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ РСТ (національна фаза):
 27. 27. ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕДУРИ РСТ можливість оцінити доцільність подальшого патентування можливість відкласти основні витрати, пов'язані з патентуванням винаходу в іноземних країнах
 28. 28.  безкоштовний on-line сервіс, розроблений і підтримуваний Міжнародним бюро ВОІВ, що забезпечує заявникам можливість захищеного доступу до справ заявок РСТ в електронній формі  може використовуватися заявниками для всіх заявок РСТ, поданих починаючи з 1 січня 2009 (як в електронному вигляді, так і на папері)  для використання сервісу необхідно створення облікового запису на сайті ВОІВ та отримання дійсного цифрового сертифікату (надається безкоштовно) eРСТ
 29. 29.  доступ до оновлених бібліографічних даних, відомостей про статус заявок і документів, переліку виконаних дій;  можливість відстеження строків щодо заявок;  можливість завантаження окремих документів або пакетів документів;  можливість керування правами доступу до справи заявки;  можливість вести нотатки, які не є частиною справи заявки та недоступні для експертів Міжнародного бюро;  захищений сервіс, який дозволяє звертатися до експертів Міжнародного бюро, які обробляють заявку; eРСТ
 30. 30.  з початку минулого року у рамках системи еРСТ реалізовано можливість подання заявниками міжнародних заявок on-line до Міжнародного бюро ВОІВ як до відомства-одержувача. eРСТ
 31. 31. РСТ: ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ http://www.wipo.int/pct/en/
 32. 32. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ http://www.uipv.org/ua/vinaxid.html
 33. 33. РСТРСТ ОХОПЛЮЄ МАЙЖЕ ВЕСЬ СВІТ ДОДАТКОВИЙ ЧАС ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ УНІФІКОВАНІУНІФІКОВАНІ ВИМОГИВИМОГИ ГНУЧКІСТЬГНУЧКІСТЬ ПРОЦЕДУРИПРОЦЕДУРИ ЕЛЕКТРОННІЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИСЕРВІСИ АНАЛІЗАНАЛІЗ ПАТЕНТОСПРО-ПАТЕНТОСПРО- МОЖНОСТІМОЖНОСТІ
 34. 34. У презентації були використані дані, представлені на інтернет-сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) WWW.WIPO.INT
 35. 35. Дякую за увагу! Тел.: (044) 494 05 34

×