Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Традиційні знання та традиційні вираження культури (Арданов О.Є.)

422 views

Published on

Традиційні знання та традиційні вираження культури (Арданов О.Є.)

Published in: Education
  • Be the first to comment

Традиційні знання та традиційні вираження культури (Арданов О.Є.)

  1. 1. Традиційні знання та традиційні вираження культури Арданов Олексій Євгенійович – начальник відділу нормативно-правового забезпечення в сфері авторського права та суміжних прав Державної служби інтелектуальної власності України. oardanov@sips.gov.ua facebook.com/oardanov
  2. 2. Бібліографія • +/-
  3. 3. Бібліографія • ДСІВ • На веб-сайті sips.gov.ua див. розділ “Авторське право і суміжні права” --- Рекомендації • Розділ “ДСІВ у ЗМІ” – • Програма Відкрита студія від 10 січня 2014 року на Українському радіо
  4. 4. Бібліографія • Що почитати • ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ТРАДИЦИОННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ КУЛЬТУРЫ/ФОЛЬКЛОР • http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/tk/913/wipo_pub_913.pdf • ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ • http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/tk/920/wipo_pub_920.pdf • ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ И ТРАДИЦИОННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ КУЛЬТУРЫ/ФОЛЬКЛОРА . РУКОВОДСТВО ДЛЯ СТРАН С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ • http://www.ifap.ru/library/book541.pdf
  5. 5. Бібліографія • Де повчитися • Центр Электронного Обучения ВОИС • http://www.wipo.int/academy/ru/courses/distance_learning/cat • Education and Training Programs Portfolio • https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?lang=ru • DL-203 Intellectual Property, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?lang=ru
  6. 6. Бібліографія • Діяльність Всесвітньої організації інтелектуальної власності у напряму запровадження нових інструментів охорони і захисту традиційних знань, виражень культури та генетичних ресурсів Межправительственный комитет ВОИС по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору http://www.wipo.int/tk/ru/igc/ Недавние события в МКГР Заседания/документы МКГР Мандат МКГР на 2014-2015 гг. http://www.wipo.int/tk/ru/igc/
  7. 7. Дякую за увагу! Арданов Олексій facebook.com/oardanov oardanov@sips.gov.ua ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

×