Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Роль Інтелектуальної власності для розквіту і процвітання (Мироненко Н.М.)

444 views

Published on

Роль Інтелектуальної власності для розквіту і процвітання (Мироненко Н.М.)

Published in: Education
 • Be the first to comment

Роль Інтелектуальної власності для розквіту і процвітання (Мироненко Н.М.)

 1. 1. Роль інтелектуальної власності для розквіту і процвітання • Н.М.Мироненко доктор юр. наук, член-кореспендент НАПрН України, Заслужений юрист України
 2. 2. Перший технологічний уклад 1780-1840 роки Великобритания, Франция, Бельгия Текстильная, литейная промышленность, обработка железа, строительство каналов Водяной двигатель Модернизация и концентрация
 3. 3. Другий технологічний уклад 1840-1890 (50 років) Жалізничний та морськтий транспорт,машинобудування, станкобудування, вугільна промисловість Паровой двигун Механізація виробництва Країни лідери: • Великобритания, Франция, Бельгия, США, Германия
 4. 4. Третій технологічний уклад 1890-1940 (50 років) Великобритания, Франция, Бельгия, США, Голландия, Швейцария Электротехническое и тяжелое машиностроение, производство и прокат стали, тяжелое вооружение, кораблестроение, неорганическая химия Электродвигатель Гибкость и стандартизация, урбанизация, рост качества
 5. 5. Четвертий технологічний уклад 1940 – 1990 (50 років) автомобілебудування, військова промисловість, синтетичні матеріали, кольорова металургія, органічна хімія, электрона промисловість Двигун внутрішнього сгорання Масовість, серійність, конвейер, міждународная стандартизация Країни лідери: КраїниЄС, Австралія, Канада, Японія, Швеція
 6. 6. П’ятий технологічний уклад 1990-2020 рр. Обчислювальна техніка, програмне забезпечення, авіаційна промисловість, телекомунікації, роботобудування, оптичні волокна. Газові техноології Сполучення великих корпорацій з малим бізнесом, вплив державного регулювання Країни лідери: Німеччина, Тайвань, Південна Корея, Країни ЄС, Австралія, Швеція
 7. 7. Шостий технологічний уклад 1995- … Біотехнології; нанотехнології; фотоніка; оптоелектроніка; аэрокосмічна промисловість Нетрадиційні джерела енергії Великий та малий бізнес, державне регулювання Країни лідери: Країни ЄС, США, Японія
 8. 8. Право інтелектуальної власності – сукупність прав майнового та особистого немайнового характеру на результати творчої, інтелектуальної діяльності людини. Воно є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності або обмежений у цого здійсненні. (Цивільний кодекс України = ст.418)
 9. 9. Роль об’єктів ІВ у суспільному виробництві • Винаходи, корисні моделі, топології інтегральних мікросхем, “ноу-хау”- визначають технічні та функціональні особливості товарів; • Промислові зразки та твори прикладного мистецтва – визначають зовнішній вид товарів; • Комерціна симвроіка (товарні знаки, фірмові найменування, географічні зазначення) - використовуються для створення ринкової цінності товару.
 10. 10. Особливість інтелектуальних цінностей • Мають нематеріальну природу • Можуть одночасно використовуватися різними суб’єктами господарювання • Часові межи їх використання визначаються терміном охорони • Територіальні межі – суб’єктом ІВ.
 11. 11. Міжнародні договори: • Паризька конвенція про охорону промислової власності • Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів • Угода ТРИПС • Договір про закони по товарним знакам • Договір про патентне прав • Договір про патентну кооперацію • Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків та інш.
 12. 12. Напрями використання патентів в економічному розвитку компаній: • Спрощує процес передачі технологій та залучення інвестицій; • Стимулює проведення НДДКР; • Спонукають до впровадження нових технологій; • Використовуються для розширення бізнесу; • Для створення нових підприємств.
 13. 13. Функції товарних знаків: • Ідентифікація товарів та послуг; • Інформування про джерело їх походження; • Вказівка на якість товарів, їх відповідність стандартам; • Просування товару на ринку; • Створення престижного іміджу компанії та комерційній репутації товару.
 14. 14. Значення ІВ в економічному розвитку • Комерціалізація нових товарів та послуг: • Протидіяти копіюванню товарів ата послуг: • Уникати неефективних капіловкладень: • Створювати імідж компаній: • Укладати ліцензійні договори та знаходити нових постачальників: • Підвищувати ринкову вартість компанії: • Залучати венчурний капітал: • Отримувати доступ до експортних ринків

×