Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Літня школа з інтелектуальної власності -2016

814 views

Published on

Про Літню школу:
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: БАЗОВИЙ КУРС
(розроблена за програмою Літньої школи Всесвітньої організації інтелектуальної власності) 25 – 31 липня 2016 року

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Літня школа з інтелектуальної власності -2016

 1. 1. Літня школа ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: БАЗОВИЙ КУРС (розроблена за програмою Літньої школи Всесвітньої організації інтелектуальної власності) 25 – 31 липня 2016 року Київ – 2016
 2. 2. Кафедра інтелектуальної власності юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка http://law.univ.kiev.ua/kafedry/intelektualnoi-vlasnosti https://www.facebook.com/Intelproperty.knu/
 3. 3. За підтримки: Інститут інтелектуальної власності Національного університету “Одеська юридична академія”
 4. 4. Медіа – підтримка:
 5. 5. Інформаційна підтримка: https://www.facebook.com/groups/ipclubknu
 6. 6. Орлюк Олена Павлівна З 2005 р. Олена Павлівна Орлюк, доктор юридичних наук, професор, член- кореспондент Національної академії правових наук України очолює Науково- дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України. Відомий фахівець з питань інтелектуальної власності, фінансового права, інноваційної діяльності. Головний редактор журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності», член науково-консультативних рад при Верховному Суді України та Вищому господарському суді України. Залучалася в якості національного експерту до проектів Всесвітньої організації інтелектуальної власності, програм ЄС, ПРООН в Україні, USAID тощо. Багато років поспіль займається консультаційною діяльністю органів публічної влади та державних інституцій, адже ще з кінця 90-х років залучалася в якості консультанта до роботи парламентських комітетів, НБУ, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини тощо. Є членом Всесвітньої асоціації жінок-винахідників та підприємців. Входить до Асоціації правників України з 2004 р. Ініціювала становлення національної наукової школи з інтелектуальної власності як окремого напряму розвитку юридичної науки. Окрім наукової діяльності активно займається популяризацією знань у сфері інтелектуальної власності. Підтримує національні освітні проекти з питань інтелектуальної власності. Займалася відкриттям магістерських програм з інтелектуальної власності у вітчизняних університетах. Із 2013 р. очолює новостворену кафедру інтелектуальної власності в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Стала ініціатором та організатором Літніх шкіл з інтелектуальної власності, що проводяться з 2014 р. за програмою Академії ВОІВ на базі КНУ імені Тараса Шевченка за ініціативи Інституту та підтримки ДСІВ України. Головний редактор журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності»
 7. 7. Андрощук Геннадій Олександрович Завідувач Лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій, на громадських засадах, головний науковий співробітник, кандидат економічних наук, доцент.  Є членом президії Товариства винахідників і раціоналізаторів України, позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (в якому багато років пропрацював головним науковим консультантом), активно займається викладацькою діяльністю та популяризацією знань у сфері інтелектуальної власності. Експерт ВОІВ, ЄС, МПА СНД, член Національної спілки журналістів України, заступник головного редактора журналу «Інтелектуальна власність в Україні», член редколегій журналів «Теорія і практика інтелектуальної власності», «Економіка та держава», «Винахідник і раціоналізатор» тощо. Пройшов підготовку у ВОІВ, в Європейському та Євразійському патентних відомствах, відомствах інтелектуальної власності США, Великобританії, Німеччини, Фінляндії, стажувався в Польщі, Бельгії, Швейцарії, Китаї. Активно працює в галузі законотворчості, співавтор основних національних законів у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, інтелектуальної власності, а також ряду модельних законів із цих питань, активний співорганізатор профільних парламентських та комітетських слухань. Багато років займається науково-технічною творчістю, має численні нагороди та відзнаки. Є співавтором підручників та навчальних посібників із права інтелектуальної власності, патентного права, основ патентування і ліцензування, інноваційного бізнесу, інноваційної політики, трансферу технологій тощо. За його ініціативою в Україні вперше створено магістерські програми «Інтелектуальна власність», «Управління інноваційною діяльністю», розроблено їх науково-методичне забезпечення. Член редколегії журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності»
 8. 8. Арданов Олексій Євгенійович Начальник відділу нормативно-правового забезпечення в сфері авторського права та суміжних прав ДСІВУ. До сфери професійної діяльності та інтересів відносяться питання нормативно-правового забезпечення в сфері авторського права та суміжних прав, в тому числі стосовно використання відповідних об’єктів у цифровому середовищі, розвиток механізмів подолання цифрового піратства, способів досудового врегулювання спорів у сфері авторського права та суміжних прав. Має публікації, присвячені реалізації права слідування, авторського права на твори дизайну, а також проблемам реалізації авторського права і суміжних прав в умовах високотехнологічного суспільства. Також брав участь в обговоренні на круглих столах та в засобах масової інформації проблем реалізації «свободи панорами», укладання електронних ліцензій на «вільний контент» (GNU GPL, Wikipedia, Creative Commons), імплементації норм законодавства ЄС у сфері авторського права і суміжних прав до законодавства України, перспектив запровадження правової охорони традиційних знань та виражень культури. Основними професійними обов’язками є підготовка відповідей на звернення громадян, вироблення позиції щодо приєднання до міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав, адаптація вітчизняного законодавства до законодавства ЄС, вдосконалення вітчизняного законодавства, а також інші питання нормативно-правового забезпечення в сфері авторського права та суміжних прав. Брав участь у діяльності ініціативної групи щодо перекладу ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 українською мовою.
 9. 9. Атаманова Юлія Євгенівна Радник Юридичної групи «LCF», д.ю.н., доцент; лауреат премії Президента України для молодих вчених за цикл робіт «Аткуальні проблеми інноваційного права в Україні». Є членом Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України. Автор більш ніж 50 наукових праць, серед яких 5 індивідуальних монографій. Член редколегії журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності». Боровик Петро Антонович Засновник та керівник Патентної компанії «Боровик та партнери» Асоційований партнер Юридично-експертної компанії «APL Patents» Патентний повірений України (реєстр. № 166) Мав досвід судового експерта, атестованого Міністерством юстиції України. Понад 10 років долучається до науково-практичної діяльності у складі НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, до Центру експертних досліджень. Розпочав свою кар'єру в 1980 р в дослідницькому відділі заводу «Арсенал», провідному підприємстві України в сфері військової промисловості, очолюючи відділ інженерів, що працюють над розробкою оптико-електронних систем в області авіації і космічних технологій. У 1993-96 рр. займав позицію директора компанії «СТАЛКОМ», яка розробляла автоматизовані системи та програмне забезпечення для виробників продуктів харчування. З 1996 року займав позицію глави відділу, заступника директора Центру патентних експертів патентного відомства України У 2001 почав приватну практику патентного повіреного.
 10. 10. Бутнік-Сіверський Олександр Борисович Доктор економічних наук, професор, академік АТН України, який нині зосередив свою увагу на керівництві науковими проектами відділу. Саме О. Б. Бутнік-Сіверський стояв у витоків формування національної школи  економіки інтелектуальної власності, у тому числі з питань оцінки нематеріальних активів. Займається науково-експертною діяльністю. Тривалий час здійснював судово-експертні дослідження питань інтелектуальної власності за економічним напрямом, зараз залучається до роботи атестаційних органів для підготовки національних експертів за цим профілем. Постійно бере участь у міжнародних проектах за фахом своєї діяльності. Активно займається освітньою діяльністю, ним підготовлені кадри з економіки інтелектуальної власності по всій Україні; приймає активну участь у популяризації знань з інтелектуальної власності. Член редколегії журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності». Гадомський Дмитро Віталійович CEO, партнер «Axon Partners». Викладач НаУКМА, голова юридичного комітету Львівського IT-кластера, співкерівник ІТ-комітету Асоціації правників України.
 11. 11. Дорошенко Олександр Федорович Заступник директора з експертної роботи НДІ ІВ НАПрНУ, к.ю.н., судовий експерт. Стояв у витоків розбудови національної системи судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та національної системи правової охорони інтелектуальної власності. Був одним з ідеологів створення НДІ інтелектуальної власності та сприяв його розвитку. Залучається в якості експерта до урядових проектів щодо реформування національної системи правової охорони інтелектуальної власності, до більшості законопроектів у сфері інтелектуальної власності, над якими працює НДІ ІВ НАПрНУ. Розвиває національну правову школу з напряму права інтелектуальної власності та судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності. Є автором численних наукових та науково- практичних видань з питань інтелектуальної власності, судової експертизи тощо. Має відзнаки та нагороди, присвоєно звання «Почесний доктор МКА». Член редколегії журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності». Кодинець Анатолій Олександрович доцент кафедри інтелектуальної власності КНУ імені Тараса Шевченка, к.ю.н., патентний повірений, Адвокат Київської міської колегії адвокатури. Опублікував понад 35 наукових праць з питань цивільного права та права інтелектуальної власності, серед них: монографію «Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг» (2007), Науково- практичний коментар до Цивільного кодексу України (у співавт., 2005), «Цивільне право. Практикум. Навчальний посібник» (у співавт., 2008), Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України та Сімейного кодексу України ІАС «Ліга- Закон» (у співавт., 2008). Напрямки наукової діяльності: цивільне право, право інтелектуальної власності, правове регулювання фондового ринку.
 12. 12. Кондратюк Сергій Експерт з правових питань доступу до лікування та інтелектуальної власності, відділу адвокації Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ. Професійний інтерес стосується роботи над патентними бар'єрами доступу до лікарських засобів для лікування ВІЛ, туберкульозу та гепатиту С. Брав участь у підготовці Постанови КМУ № 877 від 4 грудня 2013 р. з примусового ліцензуванню. Кравчук Ганна Борисівна Партнер Патентно-юридичної агенції «Синергія», патентний повірений України, адвокат Спеціалізуюсь на питаннях: – договірних правовідносин: складання, аналіз договорів у сфері інтелектуальної власності, юридичний супровід укладення угод; – захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, представництві інтересів клієнтів у суді, державних органах, на митниці; – реєстрації об’єктів інтелектуальної власності у митному реєстрі України з метою подальшого захисту прав; – пов’язаних з юридичними аспектами забезпечення роботи інтернет і ІТ- проектів. Професійний досвід: – практикуючий юрист у галузі права інтелектуальної власності та господарського права з 2002 року; – в компанії очолюю Юридичний департамент; – член Асоціації адвокатів України; – член Правління Всеукраїнської Асоціації патентних повірених; – член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України»; – голова Комітету з інтелектуальної власності Асоціації адвокатів України; – провідний спеціаліст в сфері IT за версією «Ukrainian Law Firms 2016. A Handbook for Foreign Clients».
 13. 13. Лєвічева Олена Дмитрівна Головний фахівець відділу організації захисту прав та розгляду звернень громадян Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Стаж роботи у сфері інтелектуальної власності – 23 роки. Є автором численних публікацій, в тому числі навчальних та практичних посібників: «Експертиза об’єктів промислової власності: заявки на торговельні марки та географічні зазначення» (Левічева О.Д.), Київ, 2006, «Складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» (Лєвічева О.Д., Кривошей С.Т.), «Складання та подання заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого зазначення походження товару» (Лєвічева О.Д., Кривошей С.Т.), «Складання та подання заявки на міжнародну реєстрацію знака згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до цієї угоди» (Лєвічева О.Д., Манцерова І.Ю.). Майданик Любов Романівна Кандидат юридичних наук, асистент кафедри інтелектуальної власності КНУ імені Тараса Шевченка. Читає лекції, проводить семінарські і практичні заняття з таких нормативних курсів – «Право інтелектуальної власності України», «Інтелектуальна власність», «Авторське право і суміжні права», що викладаються на юридичному факультеті, філологічному факультеті, філософському факультеті та Інституті журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. Активно веде науково-дослідницьку роботу. За період з 2010 року нею було опубліковано ряд наукових та науково-методичних праць, зокрема, одноосібна монографія «Колективне управління майновими авторськими та суміжними правами за цивільним законодавством України». Лауреат Премії Президента України для молодих вчених за цикл праць з питань інтелектуальної власності.
 14. 14. Мамуня Олександр Сергійович Адвокат і патентний повірений. З 2003 року практикує в таких напрямках, як інтелектуальна власність (патенти, торговельні марки, комерційні найменування, авторське право та суміжні права, доменні імена) та вирішення спорів. Досвід включає ведення судових справ і врегулювання в позасудовому порядку спорів щодо ряду патентів, відомих знаків для товарів і послуг і комерційних найменувань багатьох великих українських, а також міжнародних компаній. Також плідно співпрацює з Державною службою інтелектуальної власності України, працюючи над удосконаленням механізмів захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Брав участь у розробці та вдосконаленні ряду нормативних актів у аспектах, що регулюють відносини в галузі інтелектуальної власності в Україні. Олександра Мамуню регулярно рекомендують шановані міжнародні та національні рейтинги, такі як Best Lawyers, Chambers Europe, Legal 500, World Trademark Review 1000, World Intellectual Property Review (WIPR), ТОП-100 найкращих юристів України. Вибір клієнта тощо. Носік Юрій Володимирович Кандидат юридичних наук, доцент. Викладає в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 2004 року. В 2006 році захистив дисертацію на тему «Права на комерційну таємницю в Україні». Сфера наукових досліджень: інформаційне право, право інтелектуальної власності. У 2008-2009 роках проводив дослідження у Міжнародному науковому центрі імені Вудро Вільсона (м. Вашингтон, США) і прочитав лекції у дев’яти університетах Сполучених Штатів та Канади. Автор понад 50 наукових праць, в т.ч. монографії, наукових статей, підручників, науково- практичних коментарів до кодексів та законів України.
 15. 15. Міндрул Анастасія Валентинівна заступник начальника відділу товарних знаків «Пахаренко і партнери», патентний повірений України. Закінчила Київський національний економічний університет (юридичний факультет), Київський інститут інтелектуальної власності і права. Практика у сфері інтелектуальної власності охоплює консультування з питань охорони та захисту авторського права та суміжних прав, прав на торговельні марки, географічні зазначення, комерційні найменування, промислові зразки, представництво інтересів клієнтів у Апеляційній палаті Державної служби інтелектуальної власності України. Основна спеціалізація – торговельні марки, географічні зазначення. Професійну кар’єру почала з 2003 року у ДП «Український інститут промислової власності», працювала головним спеціалістом відділу організації розробки законодавства управління правового забезпечення промислової власності Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України, завідувачем наукового сектору авторського права відділу авторського права і суміжних прав Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (НДІІВ НАПрНУ), завідувачем наукового відділу узагальнення експертної та судової практики НДІІВ НАПрНУ. З січня 2011 року у фірмі «Пахаренко і партнери». Є членом Української групи Міжнародної асоціації з охорони інтелектуальної власності (АІРРІ). З 2005 р. по 2012 р. Міндрул А.В. була старшим викладачем кафедри галузевих правових наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія» та викладала дисципліну «Право інтелектуальної власності». З 2010 по 2012 р. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Є автором значної кількості наукових статей та співавтором ряду монографій з питань охорони та захисту прав інтелектуальної власності.
 16. 16. Охромєєв Юрій Геннадійович з 2015 року є засновником і керуючим партнером патентно-юридичної компанії IPjurix. З 2006 року мав досвід роботи на різних посадах у Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. З 2006 по 2015 рік був атестованим судовим експертом І класу за спеціальностями: Дослідження, пов'язані з літературними та художніми творами та інші; Дослідження, пов’язані з винаходами і корисними моделями; Дослідження, пов'язані з промисловими зразками; Дослідження пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями. З 2006 по 2015 рік у різні періоди був членом секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України та членом змінного складу Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України. Є співавтором наступних наукових робіт: «Методика проведення судової експертизи, пов’язаної з винаходами та корисними моделями»; «Методика проведення судової експертизи пов’язаної із кресленнями об’єктами авторського права»; «Методичні рекомендації проведення експертних досліджень у справах пов’язаних із недобросовісною конкуренцією» З 2014 року є атестованим патентним повіреним (реєстраційний №465) за наступними напрямами: Знаки для товарів та послуг; Зазначення походження товарів; Промислові зразки; Винаходи та корисні моделі. Громадська діяльність: член Ради комітету з інтелектуальної власності та рекламного права ВГО «Асоціації правників України»; член Всеукраїнської громадської організації «Третейська палата»; член Громадської ради при Державній службі інтелектуальної власності України; Голова громадської організації «Клуб інтелектуальної власності»; Член робочих груп з протидії недобросовісній конкуренції та рекламі при Торгово- промисловій палаті України.
 17. 17. Падучак Богдан Михайлович Кандидат юридичних наук. Багато років пропрацював в НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Спеціалізувався на питаннях трансферу технологій, договірного розпорядження правами інтелектуальної діяльності, правового забезпечення інноваційної діяльності. Автор численних наукових праць з права інтелектуальної власності та цивільного права. Долучався в якості експерта до міжнародних наукових проектів за лінією НАН України та НАПрН України, КНУ імені Тараса Шевченка тощо. Брав участь у розробці законопроектів з питань інтелектуальної власності та інноваційної діяльності Нині очолює відділ державної політики у сфері інтелектуальної власності та є заступником директора департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на який покладено розробку державної політики у сфері інтелектуальної власності. Пічкур Олександр Валентинович Провідний науковий співробітник сектору патентного права НДІ ІВ НАПрН України. багато років працював в Академії аграрних наук України та її закладах. Близько десяти років очолював напрям з державного управління в сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Кабінеті Міністрів України. Долучався до супроводження процесу входження України до СОТ, підготовки участі України у міжнародних угодах з питань інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, розробки національного законодавства у цій сфері. Сферою наукових інтересів по життю є інтелектуальна власність на сорти рослин, породи тварин, біорозмаїття тощо. Має численні наукові праці за цим напрямом, що ґрунтуються на дослідженні національного досвіду у цій сфері ще з часів Трипільської культури. Нині активно співпрацює з профільними асоціаціями, Мінагрополітики та провідними науковими центрами у цьому напрямі, з метою створення в Україні належного рівня правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності для національних авторів та виробників сортів рослин, порід тварин тощо. Член редколегії журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності».
 18. 18. Потоцький Микола Юрійович Начальник відділу організації захисту прав та розгляду звернень громадян Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», доктор юридичних наук, адвокат, патентний повірений (дія свідоцтва призупинена у зв’язку з роботою в Укрпатенті). Постійний учасник та доповідач національних та міжнародних науково-практичних конференцій, заходів з підвищення кваліфікації Національної асоціації адвокатів України, Асоціації адвокатів України, семінарів та практикумів Асоціації правників України, Асоціації адвокатів України, Національної асоціації медіаторів України. Член ради Комітету інтелектуальної власності Асоціації правників України. Работягова Людмила Іванівна Завідувач сектору патентного права відділу промислової власності НДІ ІВ НАПрНУ. Визнаний фахівець України у сфері патентування та патентного права; з багаторічним досвідом не лише наукової, а й педагогічної діяльності, вона активно спряла становленню національної системи патентування та формування патентного права в цілому. Член редколегії журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності».
 19. 19. Тверезенко Олена Олексіївна Завідувач сектору використання та передачі прав інтелектуальної власності, патентний повірений України, магістр інтелектуальної власності. Має багаторічний досвід роботи в державних системах юстиції та правової охорони інтелектуальної власності. Постійно залучається до законопроектної роботи з питань промислової власності. Готує науково-експертні висновки для органів державної влади та бізнесу. Активно залучається до напряму проведення патентного аудиту суб’єктів господарювання, до договірної роботи. Нині значну увагу приділяє питанням комерційної таємниці, комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, інноваційній діяльності тощо. Цибульов Павло Миколайович Завідувач кафедрою Інтелектуальної власності та права Інституту інтелектуальної власності НУ «Одеська юридична академія». Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Сертифікований тренер Європейської програми «Inno Enterprise» «Розвиток інновацій».
 20. 20. Томаров Іларіон Євгенович Загальний досвід практики в сфері інтелектуальних прав – більше 10 років; більше 7 років працював Головним юрисконсультом з інтелектуальних прав групи компаній Nemiroff. За цей час він проводив експертизу і готував договори в сфері розпорядження авторськими правам (зокрема, створення повнометражного мюзиклу), в т.ч. договори з авторами та виконавцями із різних юрисдикцій. Супроводжував реєстрацію міжнародних та національних торговельних марок у більше ніж 70 країнах світу, в т.ч. процес оскарження відмови та подолання заперечень третіх осіб. Досвід захисту інтелектуальних прав в судах складається із участі в різноманітних спорах в Україні, Польщі, Франції, Ізраїлі, Росії, предметом яких були торговельні марки та патентні спори, а також спори щодо ліцензійних договорів і захисту авторських прав. 5 років викладав на кафедрі цивільного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. З 2015 р. очолює практику інтелектуальної власності юридичної фірми Eterna Law і супроводжував захист прав на торговельні марки світового виробника прикрас у боротьбі з торгівлею підробками; розробку договорів франчайзингу в медичній сфері; IP due diligence участі інвестора в декількох ІТ проектах і розробку моделі володіння та ліцензування. Веде блог www.legalshift.com.ua, присвячений інтелектуальним правам, в якому висвітлює актуальну судову та договірну практику Україні, сусідніх країн, зокрема європейських, та США.
 21. 21. Чернобай Олег Валерійович Адвокат, керуючий партнер «Юридичної компанії «Чернобай та партнери». Член наглядової ради Асоціації адвокатів України. Голова громадської ради при Державній службі інтелектуальної власності України. Заступник голови Громадської ради при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України. Чомахашвілі Олена Шотаєвна Завідувач сектору комерційних позначень, кандидат юридичних наук, доцент. Напрямом наукових інтересів обрала енвайроментний розвиток України через призму інтелектуальної власності. Педагог і активний діяч. Поточне керівництво Центру наукових досліджень інтелектуальної власності та енвайроментного розвитку здійснює на громадських засадах – Олена Шотаєвна Чомахашвілі, кандидат юридичних наук, доцент. Науковець та практик, що багато зусиль приклала до напряму освітньої діяльності у сфері інтелектуальної власності.
 22. 22. Добриніна Галина Панасівна Помічник заступника директора ДП «Український інститут інтелектуальної власності» з інформаційно-технологічного забезпечення. Бере участь у роботах, пов'язаних з міжнародним співробітництвом з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) та Європейським патентним відомством у сфері патентної інформації, документації та стандартизації. Забезпечує впровадження положень міжнародних стандартів ВОІВ в діяльність Укрпатенту. Бере участь у роботах із вдосконалення офіційних видань державної системи правової охорони інтелектуальної власності, форми та змісту офіційних публікацій, підготовки проектів організаційно-розпорядчих та інших документів ДСІВ та Укрпатенту стосовно офіційних видань. Надає фізичним та юридичним особам методичну допомогу і консультації з питань патентної документації та стандартизації в межах своєї компетенції. Шатова Інна Олексіївна Начальник управління правового забезпечення промислової власності Державної служби інтелектуальної власності України. Багато років поспіль забезпечує якісне здійснення державного управління у сфері правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Залучалася до розробки національного законодавства з питань інтелектуальної власності. Постійно брала участь у перемовинах з ЄК та підготовці проекту Угоди про Асоціацію України з ЄС за напрямом правової охорони інтелектуальної власності. Є постійним експертом літніх шкіл з інтелектуальної власності. Підтримує численні наукові, освітні та практичні заходи у цій сфері, здійснює експертне супроводження сфери промислової власності в її правовому вимирі.

×