Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
«ЗАКОНОДАВСТВО ПОЛЬЩІ
ПРО «ТВОРИ, НЕДОСТУПНІ В ТОРГІВЛІ»,
У СВІТЛІ РІШЕННЯ
СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЄС
ВІД 16.11.2016 (Case C-3...
1. Основні питання
• «Гармонізаційна» реформа авторського права Польщі 2015 р.
Новели Закону про АПСП щодо творів, недосту...
2. Реформа авторського права Польщі 2015 р.
• «Мала новелізація». Імплементовано положення зміненої у 2011
р. Директиви 20...
3. Меморандум про взаєморозуміння
• підписаний у Брюсселі представниками провідних
європейських організацій авторів, біблі...
4. Новели Закону про АПСП щодо ТНТ
• До розділу 3 Закону включено підрозділ 6 «Деякі способи
використання творів, недоступ...
5. Новели Закону про АПСП-2
• Заклади освіти, науки чи культури
(архіви, бібліотеки та ін.) можуть на
підставі угоди з упо...
6. Новели Закону про АПСП-3
• За використання ТНТ їх творці (чи правонаступники)
мають отримувати винагороду через уповнов...
7. Рішення ЄСС у справі C-301/15
• 16.11.2016 р. - преюдиціальне рішення ЄСС за зверненням
Державної Ради Франції у справі...
8. Висновки
• У світлі розглянутого рішення ЄСС у положеннях польського Закону про АПСП щодо ТНТ
вбачається обмеження викл...
9. Висновки. Продовження
• Складається враження, що «застопорилась» і робота над Проектом
директиви про авторське право на...
10
Дякую за увагу!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

«ЗАКОНОДАВСТВО ПОЛЬЩІ ПРО «ТВОРИ, НЕДОСТУПНІ В ТОРГІВЛІ», У СВІТЛІ РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЄС ВІД 16.11.2016 (Case C‑301/15)». Комзюк Л.Т.

122 views

Published on

«ЗАКОНОДАВСТВО ПОЛЬЩІ ПРО «ТВОРИ, НЕДОСТУПНІ В ТОРГІВЛІ», У СВІТЛІ РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЄС ВІД 16.11.2016 (Case C‑301/15)». Комзюк Л.Т.

Круглий стіл «Актуальні проблеми реформування національної системи правової охорони інтелектуальної власності у контексті європейської інтеграції України»
Київ
25 травня 2018 р.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

«ЗАКОНОДАВСТВО ПОЛЬЩІ ПРО «ТВОРИ, НЕДОСТУПНІ В ТОРГІВЛІ», У СВІТЛІ РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЄС ВІД 16.11.2016 (Case C‑301/15)». Комзюк Л.Т.

 1. 1. «ЗАКОНОДАВСТВО ПОЛЬЩІ ПРО «ТВОРИ, НЕДОСТУПНІ В ТОРГІВЛІ», У СВІТЛІ РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЄС ВІД 16.11.2016 (Case C-301/15)». Леонід Комзюк, директор Науково-освітнього центру з інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.ю.н., доцент
 2. 2. 1. Основні питання • «Гармонізаційна» реформа авторського права Польщі 2015 р. Новели Закону про АПСП щодо творів, недоступних у торгівлі (ТНТ, оut-of-commerce works) • 20.09.2011 р. - Меморандум про взаєморозуміння (щодо принципів оцифровування і надання публічного доступу до ТНТ) • 1.3.2012 р. та 1.10.2013 р., французький і німецький закони щодо ТНТ • 16.11.2016 р. - рішення ЄСС у справі C-301/15. Необхідність перегляду положень польського Закону про АПСП щодо ТНТ у зв’язку з рішенням Суду у справі C-301/15 • 14.09.2016 р. - Проект директиви ЄС про авторське право на єдиному цифровому ринку, розділ 1 глави 3 (статті 7-9) про «розширене» колективне управління правами на ТНТ, додатково – щодо аудіовізуальних творів. 9.03.2017 р. – урядова Позиція Польщі, схвалена Комісією Сейму у справах ЄС. Підтримано деякі положення цього Проекту директиви, зокрема й щодо ТНТ • Висновки
 3. 3. 2. Реформа авторського права Польщі 2015 р. • «Мала новелізація». Імплементовано положення зміненої у 2011 р. Директиви 2006/116/ЄС, зокрема, розширено право на винагороду для артистів-виконавців та збільшено строк охорони деяких АП та СП • «Велика новелізація» - Закон від 11 вересня 2015 р.: 1. розширені можливості вільного використання творів з освітньою, науковою та інформаційною метою (зокрема, e-learning, публічна реклама, цитування, пародія, карикатура тощо); 2. запроваджене право на винагороду за позичку примірників творів публічними бібліотеками; 3. створений механізм використання творів-сиріт; 4. скасовано виплати до Фонду промоції творчості за видання творів, що знаходяться у суспільному надбанні (і ліквідація цього фонду); 5. уточнено норми про відповідальність за порушення АПСП; 6. врегульований порядок використання ТНТ.
 4. 4. 3. Меморандум про взаєморозуміння • підписаний у Брюсселі представниками провідних європейських організацій авторів, бібліотек, видавництв і ОКУ під патронатом ЄК (підпис єврокомісара М.Барньє) як джерело «м’якого права». Визначає основні принципи оцифровування і надання публічного доступу до ТНТ на засадах Директиви 2001/29/ ЄС для запровадження в ЄС національного регулювання щодо творів (у формі книг чи преси), вперше розповсюджених в одній з країн ЄС. • Невиключні ліцензії ОКУ на комерційне і некомерційне використання таких творів у державах- членах ЄС та на території третіх держав. Презумпція: ОКУ представляють також і «правоволодільців, які не передали їм управління своїми правами» (т.зв. «розширене» колективне управління)
 5. 5. 4. Новели Закону про АПСП щодо ТНТ • До розділу 3 Закону включено підрозділ 6 «Деякі способи використання творів, недоступних у торгівлі» (статті 35-10 – 35-12), чим імплементовано основні положення Меморандуму. • Відповідно до ч. 1 ст. 35-10 Закону творами, недоступними в торгівлі, визнаються охоронювані авторським правом твори, вперше опубліковані на території Польщі в книгах, газетах, журналах або в іншій друкованій формі до 24 травня 1994 р., якщо вони не є доступними для набувачів з дозволу осіб, яким належать майнові авторські права на їх відтворення чи на подання творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором, ані як примірники, введені в оборот в кількості, що задовольняє розумні потреби публіки, ані як твори, подані до загального відома публіки. При визначенні доступності творів не беруться до уваги їх примірники, на які відбулось вичерпання прав (після їх першого правомірного введення до обороту).
 6. 6. 5. Новели Закону про АПСП-2 • Заклади освіти, науки чи культури (архіви, бібліотеки та ін.) можуть на підставі угоди з уповноваженою ОКУ відтворювати ТНТ, які знаходяться в їхніх фондах, і подавати їх до загального відома публіки. • Закон та накази МКіНС від 22 і 23 жовтня 2016 р. детально регулюють конкурсний порядок визначення уповноваженої ОКУ (на строк до 5 років)
 7. 7. 6. Новели Закону про АПСП-3 • За використання ТНТ їх творці (чи правонаступники) мають отримувати винагороду через уповноважену ОКУ. • Це також стосується і тих творців, які не надали уповноваженій ОКУ дозволу на використання, але їх твір було внесено до відкритого реєстру ТНТ (який в електронному вигляді вестиме МіКНС), оскільки протягом 90 днів творець письмово не заперечив щодо внесення твору до цього реєстру. Проте, відповідно до ч. 4 ст. 35-11 Закону, виключення твору з реєстру можливе й в подальшому за заявою творця. • Недоліки: як вказують деякі дослідники, необхідність включати до зазначеного реєстру окремо кожну газетну чи журнальну статтю (а не газету чи журнал у цілому) знижує ефективність обраного варіанту правового регулювання. Недостатньо обґрунтованим є виключення з цього реєстру (згідно з ч. 5 ст. 35-10 Закону) перекладів польською мовою іншомовних творів.
 8. 8. 7. Рішення ЄСС у справі C-301/15 • 16.11.2016 р. - преюдиціальне рішення ЄСС за зверненням Державної Ради Франції у справі C-301/15, Marc Soulier, Sara Doke v Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication, висновок генерального адвоката Суду - 7.07.2016 р. • Суд вирішив, що ст. 2(a) i ст. 3(1) Директиви 2001/29/ЄС належить інтерпретувати таким чином, що вони перешкоджають, аби національне регулювання дозволяло ОКУ збирати і розподіляти з титулу авторських прав плату за дозвіл на відтворення і подання до загального відома в цифровій формі “недоступних” книг, що вже не розповсюджуються комерційно у друкованій чи цифровій формі, навіть якщо одночасно надається можливість авторам або іншим суб’єктам авторських прав на ці книги заперечувати проти виконання ОКУ цих прав.
 9. 9. 8. Висновки • У світлі розглянутого рішення ЄСС у положеннях польського Закону про АПСП щодо ТНТ вбачається обмеження виключних прав авторів, сформульоване некоректно і незбалансовано. Рішення ЄСС призвело до фактичного призупинення реалізації положень польського Закону про АПСП щодо ТНТ. Відповідний електронний реєстр ТНТ досі не створено і весь цей механізм не працює • Тому в літературі вказується на необхідність внесення до нього (як і до відповідних французького та німецького законів) відповідних змін, щоб зробити неможливим використання творів без згоди автора, яка не може бути ні гіпотетичною, ні мовчазною. Дозвіл ОКУ не може замінити попередньої письмової згоди автора. • Складається враження, що «застопорилась» і робота над Проектом директиви про авторське право на єдиному цифровому ринку. • До певної міри поставлено під сумнів і коректність моделі “розширеного” колективного управління, чим “відкрито скриньку Пандори”. • Дискусія про необхідність внесення змін до Директиви 2001/29/ЄС (зокрема, до ст. 5- 2(С), яка передбачає винятки та обмеження права на відтворення для публічно доступних бібліотек, навчальних закладів, музеїв, архівів, які не призначені для отримання прямої або непрямої комерційної вигоди) і до Проекту директиви про авторське право на єдиному цифровому ринку для гармонізації обмежень виключних авторських прав шляхом застосування правового режиму ТНТ у разі необґрунтованої відмови автора (чи його правонаступників) надати відповідним закладам невиключну ліцензію на відтворення і подання до загального відома творів, примірники яких тривалий час відсутні в обороті, що перешкоджає задоволенню розумних потреб публіки. • Але це вже виходить за рамки питання про ТНТ і стосується глобальної проблеми соціального збалансування виключних авторських прав в контексті забезпечення гарантій свободи інформації і доступу до знань в інформаційному суспільстві
 10. 10. 9. Висновки. Продовження • Складається враження, що «застопорилась» і робота над Проектом директиви про авторське право на єдиному цифровому ринку. • До певної міри поставлено під сумнів і коректність моделі “розширеного” колективного управління, чим “відкрито скриньку Пандори”. • Дискусія про необхідність внесення змін до Директиви 2001/29/ЄС (зокрема, до ст. 5-2(С), яка передбачає винятки та обмеження права на відтворення для публічно доступних бібліотек, навчальних закладів, музеїв, архівів, які не призначені для отримання прямої або непрямої комерційної вигоди) і до Проекту директиви про авторське право на єдиному цифровому ринку для гармонізації обмежень виключних авторських прав шляхом застосування правового режиму ТНТ у разі необґрунтованої відмови автора (чи його правонаступників) надати відповідним закладам невиключну ліцензію на відтворення і подання до загального відома творів, примірники яких тривалий час відсутні в обороті, що перешкоджає задоволенню розумних потреб публіки. • Але це вже виходить за рамки питання про ТНТ і стосується глобальної проблеми соціального збалансування виключних авторських прав в контексті забезпечення гарантій свободи інформації і доступу до знань в інформаційному суспільстві
 11. 11. 10 Дякую за увагу!

×