Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stadsorientering stockholm 20 frågor ComAround

1,153 views

Published on

Published in: Education, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Stadsorientering stockholm 20 frågor ComAround

  1. 1. Punkt 159°19′39″N 18°03′18″O / 59.3275, 18.055Består av 8 miljoner tegelstenar._______________________________________Punkt 21994 sjöng många glada svenskar ”När vi gräver guld i USA” på denna plats._______________________________________Punkt 3Nästan 100 000 fordon passerar här varje dygn. Här tog man upp stadstull redan på 1670-talet fram till1800-talet. Det hörs nästan på namnet. De gamla tullstugorna från den tiden står kvar och kommer att fåen ännu mer framträdande roll efter färdigställandet av ombyggnaden av hela området som pågår ochNorra länken._______________________________________Punkt 4På den här platsen som ligger i gamla ComAround-kvarter (som du i regel bör undvika) skrivs i genomsnittin 25 personer varje dygn. 5% av dessa frikänns senare vid rättegångar._______________________________________Punkt 5Denna byggnad/plats var den första i Stockholm som byggdes med det nya byggnadsmaterialet armeradbetong. Legendaren Arne Borg satte ett stort antal världsrekord i simning på denna plats. På senare tidbörjar platsen bli känd för Fabeges utdragna renoveringar. Nu ryktas det dock om att man är klar._______________________________________Punkt 6Här delas Nobelpriset ut den 10 december varje år sedan 1926 av Hans Majestät Konungen. När AlfredNobel dog var Sverige och Norge i union, vilket också är skälet till att fredspriset delas ut i Oslo.
  2. 2. _______________________________________Punkt 7Denna kyrka är Stockholms äldsta och i dess norra delar finns spår kvar av den första 1200-tals kyrkansom stod här på Birger Jarls tid. Inför ett stort bröllop nyligen renoverades kyrkan för 12 miljoner kronor._______________________________________Punkt 8Här samlas vart tredje år Sveriges Ridderskap och adel sedan 1866 för adelsmöte. Det hänger 2337vapensköldar i detta hus._______________________________________Punkt 9På denna plats har funnits fästningar ända sedan medeltiden. Den tidigare byggnaden förstördes i enomfattande brand 1697. I byggnaden finns 1430 rum och i år startade en fasadrenovering som beräknas ta50 år att genomföra._______________________________________Punkt 10Sveriges största konstmuseum. Arkitekturen i florentinsk och venetiansk renässansstil leder tankarna tillItalien. Museet ligger mitt emot en känd kunglig byggnad._______________________________________Punkt 11Makarna Allan och Maria Gutheim öppnade efter mer än 20 års privat samlande av leksaker detta centraltbelägna museum ett stenkast från vårt kontor._______________________________________Punkt 12På denna plats bodde denna kända person sina sista år. Det blev ett museum 1973. Personen har arbetatsom journalist vid Dagens nyheter 1874 och varit statist vid Dramatiska teatern. Målningen ”Svartsjukansnatt” som anses vara denne persons viktigaste grafiska verk stals 2006 från denna plats och värderades dåtill 10 miljoner kronor. (Verket återfanns 2008)._______________________________________Punkt 13En fem våningar höga byggnaden i glas är triangelformad och följer Torsgatans. Denna konsthall öppnade2006._______________________________________Punkt 14Gustav Vasa förlade sina trupper på denna ö i centrala Stockholm innan han intog Stockholm 1523. Helaön var under stora delar av 1700 och 1800-talet kvinnofängelse._______________________________________
  3. 3. Punkt 15Stora scenen på denna plats är många skådespelares största dröm att få beträda i en huvudroll. Arkitektenfick uppdraget att rita "en tidsenlig teaterbyggnad". Han hade tidigare bland annat renoverat Gripsholmsslott och byggt KSSS klubbhus i Sandhamn. På premiären spelades Mäster Olof av Strindberg._______________________________________Punkt 16Sommaren 1996 invigdes denna ”lekplats”. Idén till detta fick Staffan Götestam (storebror Jonatan ifilmatiseringen av Bröderna Lejonhjärta) för 20 år sedan. Astrid sa ja under villkor att det skulle finnas platsför icke Astrid figurer och att det inte fick bli ett Astrid museum. Detta är Sveriges 5:e mest besöktaupplevelseattraktion med 400 000 besökare årligen._______________________________________Punkt 17Det tog 300 man cirka två år att bygga skeppet som sjunker efter 1300 meters seglats och kapten SörenHansson fängslas men släpps senare. Gustav II Adolf är kung vid den här tiden._______________________________________Punkt 18Vid prinsens död bestod konstsamling av omkring 2500 verk av 444 konstnärer och var därmed en av destörsta privata samlingarna i Sverige. Denna udde tillsammans med konstverken donerades till Svenskastaten 1947 då prinsen gick bort. Här finns verk av Rickard Bergh, Anders Zorn, Carl Larsson, KarlNordström, Bruno Liljefors mfl._______________________________________Punkt 19Byggnaden som ligger vid denna populära uteservering invigdes 1880. På plats fanns både Oscar II ochPrins Eugen. Här har en och annan AW-öl intagits._______________________________________Punkt 20I denna slottsträdgård som ligger på kunglig mark står en enorm porfyrurna (3 meter hög och 4 meter idiameter) från 1825. Den gamla huvudbyggnaden brann ned 1819. Karl Johan lät uppföra den nuvarandekungliga villan som stod klar 1827.
  4. 4. Detaljerad instruktion:1. Gissa platsen/objektet.2. Ta er till platsen.3. Checka in genom att: Leta upp objektet/platsen på Facebook Platser.4. Skriv lagets namn och vilken punkt ni checkar in på. T ex ”ComAround lag 1 på punkt 7”.5. Välj ”Tagga vänner med dig” och tagga så många som möjligt i laget samt ”tävlingsledningens facebook-konto så att de kan följa lagen och sammanställa resultatet.6. Välj ”Checka in”.7. Välj ”Lägg till foto” och ”Ta ett foto”. Få med laget samt platsen/objektet.8. Lägg upp fotot.9. Skynda vidare till nästa punkt. Flest godkända incheckningar vinner. Tekniska hjälpmedel som smartphones, google, wikipedia mm får användas. Laget genomför övningen tillsammans och förflyttar sig mellan punkterna via fot, cykel eller med kollektivtrafik. Om flera lag har samma antal godkända incheckningar vinner det lag som checkat in först på flest platser. Om platsen/objektet ej finns som ”plats” på Facebook får första laget på plats skapa det. OBS säkerställ att det ej finns först. Lägg upp alla incheckningar löpande på t ex företagets facebook-sida för att engagera alla som följer er. Tips. Alla lags incheckningar läggas upp på företagets facebook-sida så att ni får koll på var och när de andra lagen checkar in.

×