Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kobayashi 20 võtit

594 views

Published on

Mis eristab edukate etevõtete juhte, vähem edukatest? Kuidas süstemaatiliselt viia oma tootmisetevõte maailma tippklassi hulka kuuluvate ettevõtete ridadesse? Mida peaks tegema headel aegadel, et elada üle halvad ajad? Kui väärtustloov ja ELAN on etevõte tervikuna?

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kobayashi 20 võtit

 1. 1. PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Presented by Date Subheader in orange ’Columbus’ is a part of the registered trademark ‘Columbus IT’
 2. 2. 2 COLUMBUS ÄRIKONSULTATSIOON - KOBAYASHI 20 VÕTME MUDEL Indrek Sabul
 3. 3. EESMÄRK 3 • Julgustada suurelt mõtlema • Äritegevust saab alati tõhusamaks muuta • Hea konsultatsioonipartner aitab kasu suurendada
 4. 4. 4 Ma võtsin suure kivi ja eemaldasin sellest kõik ebaolulise Auguste Rodin
 5. 5. 5 Kulusäästlik mõtteviis (LEAN Thinking) Ma võtsin suure kivi ja eemaldasin sellest kõik ebaolulise Auguste Rodin
 6. 6. 6 Valik olla suurepärane • Fanaatiline distsiplineeritus • Järjekindlus ja eesmärgistamine • Ühtlase tempoga samm-sammult paremaks • Produktiivne paranoia • Ka kõige parematel aegadel peab halvimaks valmistuma • Õige kiirus ja kaalutletud risk • Empiiriline loovus • Kõigepealt püssi-, seejärel kahurikuulid • Toetumine faktidele Jim Collins Morten T.Hansen
 7. 7. 7 1. Töökoha Korrastamine 2. Juhtimis- süsteemi parendamine 3. Parendus meeskondade tegevus 4. Varude vähendamine 5. Seadistus- aegade vähendamine 6. Parendamise meetodid 7. Järelvalveta tootmine 8. Sünkronisee- ritud tootmine 9. Ühendatud (sünkroniseeritud) tootmine 10. Aja juhtimine, panustamine 11. Kvaliteedi tagamise süsteem 12. Tarnijate arendamine 13. Raiskamise vähendamine 14. Töötajate kaasamine innovatsiooni 15. Rist- koolitused 16. Tootmise planeerimine 17. Efektiivsuse juhtimine 18. Infosüsteemide kasutamine 19. Energia ja materjali säästmine 20. Juhtivate Tehnoloogiate kasutamine KVALITEET (paremini) AEG (kiiremini) KULUD (odavamalt) TULEMUS Kobayashi 20 võtme mudel
 8. 8. 8 Kobayashi 20 võtme mudel Võti Võti 1 Töökoha korrastamine ja organiseerimine (5S) 11 Kvaliteedi tagamise süsteem 2 Juhtimissüsteemi parendamine (Hoshin) 12 Tarnijate arendamine 3 Parendusmeeskondade tegevus 13 Raiskamise kõrvaldamine 4 Varude vähendamine ning tarneaja lühendamine 14 Töötajate kaasamine innovatsiooni 5 Seadistusaegade vähendamine 15 Ristkoolitused ja asendatavus 6 Lisandväärtuse analüüs ja parendamise meetodid 16 Tootmise planeerimine 7 Järelvalveta tootmine 17 Efektiivsuse juhtimine 8 Ühendatud/sünkroniseeritud tootmine 18 Infosüsteemide kasutamine ja automatiseerimine 9 Seadmete hooldus 19 Energia ja materjali säästmine 10 Aja juhtimine ja panustamine 20 Valdkonna juhtivate tehnoloogiate kasutamise tase
 9. 9. 9 1. Töökoha Korrastamine 2. Juhtimis- süsteemi parendamine 3. Parendus meeskondade tegevus 4. Varude vähendamine 5. Seadistus- aegade vähendamine 6. Parendamise meetodid 7. Järelvalveta tootmine 8. Sünkronisee- ritud tootmine 9. Ühendatud (sünkroniseeritud) tootmine 10. Aja juhtimine, panustamine 11. Kvaliteedi tagamise süsteem 12. Tarnijate arendamine 13. Raiskamise vähendamine 14. Töötajate kaasamine innovatsiooni 15. Rist- koolitused 16. Tootmise planeerimine 17. Efektiivsuse juhtimine 18. Infosüsteemide kasutamine 19. Energia ja materjali säästmine 20. Juhtivate Tehnoloogiate kasutamine KVALITEET (paremini) AEG (kiiremini) KULUD (odavamalt) TULEMUS Kobayashi 20 võtme mudel
 10. 10. 10 1. TÖÖKOHA KORRASTAMINE JA ORGANISEERIMINE (5 S) Tase 1 Tööruumid segamini ja määrdunud. Mittevajalikud töövahendid ja - materjalid on laiali. Tase 2 Mittevajalikud töövahendid ja -materjalid nähtavatelt kohtadelt ja liikumisteedelt kõrvaldatud. Põrand puhas. Mainad, seinad, kapid mustad, korrast ära. Tase 3 Tööruumid ja tööseadmed korras ja puhtad, ka nurgatagused koristatud. Kappides, kastides endiselt segadus. Tase 4 Tööruumides markeeritud liikumis- ja ladustamisalad. Töövahendid ja - materjalid märgistatud ja määratud asukohas. Kuid inspekteerimiste vahel kord ei püsi. Tase 5 Mustuse ja korralagedused tekkepõhjused kõrvaldatud. Toimivad rutiinid töökoha pidevalt korras hoidmiseks. 1. Sorteeri 1. Säti 1. Sära 1. Standardiseeri 1. Säilita
 11. 11. 11 1. Töökoha Korrastamine 2. Juhtimis- süsteemi parendamine 3. Parendus meeskondade tegevus 4. Varude vähendamine 5. Seadistus- aegade vähendamine 6. Parendamise meetodid 7. Järelvalveta tootmine 8. Sünkronisee- ritud tootmine 9. Ühendatud (sünkroniseeritud) tootmine 10. Aja juhtimine, panustamine 11. Kvaliteedi tagamise süsteem 12. Tarnijate arendamine 13. Raiskamise vähendamine 14. Töötajate kaasamine innovatsiooni 15. Rist- koolitused 16. Tootmise planeerimine 17. Efektiivsuse juhtimine 18. Infosüsteemide kasutamine 19. Energia ja materjali säästmine 20. Juhtivate Tehnoloogiate kasutamine KVALITEET (paremini) AEG (kiiremini) KULUD (odavamalt) TULEMUS Kobayashi 20 võtme mudel
 12. 12. 12 2. JUHTIMISSÜSTEEMI PARENDAMINE Tase 1 Puudub selge juhtimissüsteem. Toimub käsutäitmine. Ühel töötajal mitu ülemust, kelle korraldusi ta täidab. Tase 2 Juhtimisstruktuur on olemas, vastutusalad paigas. Igal töötajal üks kindel ülemus. Töötajad teavad tööülesandeid ja reegleid. Tase 3 Ettevõtte eesmärgid on täpsustatud kõigi organisatsiooni tasemete ja osakondadeni. Iga osakond teab oma eesmärke ja töötab omaette nende saavutamise nimel. Tase 4 Ettevõtte eri tasemete ja osakondade eesmärgid on omavahel koordineeritud, toimub koostöö ja üksteise abistamine eesmärkide saavutamiseks. Tase 5 Terve ettevõte töötab koos ühise eesmärgi nimel. Arendatakse meeskonnatööd ja individuaalseid oskuseid eesmärkide saavutamiseks. Ettevõte suudab kiirelt reageerida keskkonna muutustele. 1. Struktuur ja eesmärgid 2. Töötajate kaasamine 1. Muudatuste juhtimine
 13. 13. 13 1. Töökoha Korrastamine 2. Juhtimis- süsteemi parendamine 3. Parendus meeskondade tegevus 4. Varude vähendamine 5. Seadistus- aegade vähendamine 6. Parendamise meetodid 7. Järelvalveta tootmine 8. Sünkronisee- ritud tootmine 9. Ühendatud (sünkroniseeritud) tootmine 10. Aja juhtimine, panustamine 11. Kvaliteedi tagamise süsteem 12. Tarnijate arendamine 13. Raiskamise vähendamine 14. Töötajate kaasamine innovatsiooni 15. Rist- koolitused 16. Tootmise planeerimine 17. Efektiivsuse juhtimine 18. Infosüsteemide kasutamine 19. Energia ja materjali säästmine 20. Juhtivate Tehnoloogiate kasutamine KVALITEET (paremini) AEG (kiiremini) KULUD (odavamalt) TULEMUS Kobayashi 20 võtme mudel
 14. 14. 14 3. PARENDUSMEESKONDADE TEGEVUSED Tase 1 Töötajatel pole soovi ega võimalust parendustiimides osalemiseks. Tase 2 On olemas parendusettepanekute esitamise ja elluviimise süsteem. Parendusmeeskondi luuakse. Tase 3 Eksisteerivad üksteisest sõltumatud "parendustiimid". Omavahel koostööd ei tehta. Mõned parendused aasta jooksul. Side juhtkonnaga ja ettevõtte tugi on nõrk. Tase 4 Parendustiimide töö on suunatud eesmärkide ühtlustamisele. Toimuvad regulaarsed eri taseme töötajate ühised nõupidamised. Töötajatel on soov ühistöös osaleda ja nad on oma panuse üle uhked. Tase 5 Parendustiimid töötavad iseseisvalt ja entusiastlikult. Kõigi taseme töötajad tunnevad, et annavad oma panuse e/v tulemusse. Parendusettepanekud tehakse ja täidetakse jooksvalt edukalt. 1. Planeeri 2. Teosta 4. Kindlusta3. Kontrolli
 15. 15. 15 1. Töökoha Korrastamine 2. Juhtimis- süsteemi parendamine 3. Parendus meeskondade tegevus 4. Varude vähendamine 5. Seadistus- aegade vähendamine 6. Parendamise meetodid 7. Järelvalveta tootmine 8. Sünkronisee- ritud tootmine 9. Ühendatud (sünkroniseeritud) tootmine 10. Aja juhtimine, panustamine 11. Kvaliteedi tagamise süsteem 12. Tarnijate arendamine 13. Raiskamise vähendamine 14. Töötajate kaasamine innovatsiooni 15. Rist- koolitused 16. Tootmise planeerimine 17. Efektiivsuse juhtimine 18. Infosüsteemide kasutamine 19. Energia ja materjali säästmine 20. Juhtivate Tehnoloogiate kasutamine KVALITEET (paremini) AEG (kiiremini) KULUD (odavamalt) TULEMUS Kobayashi 20 võtme mudel
 16. 16. 16 5. SEADISTUSAEGADE VÄHENDAMINE Single Minute Exchange of Die (SMED) 1. Erista sisemised seadistustegevused välistest 2. Muuda sisemised seadistustegevused välisteks 3. Standardiseeri tegevusi ja seadistusvahendeid 4. Rakenda paralleelseid seadistustegevusi 5. Kõrvalda üleliigsed mõõtmised ja kohandamised
 17. 17. 17 1. Töökoha Korrastamine 2. Juhtimis- süsteemi parendamine 3. Parendus meeskondade tegevus 4. Varude vähendamine 5. Seadistus- aegade vähendamine 6. Parendamise meetodid 7. Järelvalveta tootmine 8. Sünkronisee- ritud tootmine 9. Ühendatud (sünkroniseeritud) tootmine 10. Aja juhtimine, panustamine 11. Kvaliteedi tagamise süsteem 12. Tarnijate arendamine 13. Raiskamise vähendamine 14. Töötajate kaasamine innovatsiooni 15. Rist- koolitused 16. Tootmise planeerimine 17. Efektiivsuse juhtimine 18. Infosüsteemide kasutamine 19. Energia ja materjali säästmine 20. Juhtivate Tehnoloogiate kasutamine KVALITEET (paremini) AEG (kiiremini) KULUD (odavamalt) TULEMUS Kobayashi 20 võtme mudel
 18. 18. 18 7. JÄRELVALVETA TOOTMINE Poka Yoke (eksimuskindel tootmistsükkel) Seadmete jälgimine ei loo väärtust Jälgitakse seetõttu, et kardetakse praaki 1. Erista inimese ja masina töö 2. Rakenda ühe iseseisva töötsükli põhimõtet 3. Kaasa töötajad 4. Rakenda automaatset kvaliteedikontrolli
 19. 19. 19 1. Töökoha Korrastamine 2. Juhtimis- süsteemi parendamine 3. Parendus meeskondade tegevus 4. Varude vähendamine 5. Seadistus- aegade vähendamine 6. Parendamise meetodid 7. Järelvalveta tootmine 8. Sünkronisee- ritud tootmine 9. Ühendatud (sünkroniseeritud) tootmine 10. Aja juhtimine, panustamine 11. Kvaliteedi tagamise süsteem 12. Tarnijate arendamine 13. Raiskamise vähendamine 14. Töötajate kaasamine innovatsiooni 15. Rist- koolitused 16. Tootmise planeerimine 17. Efektiivsuse juhtimine 18. Infosüsteemide kasutamine 19. Energia ja materjali säästmine 20. Juhtivate Tehnoloogiate kasutamine KVALITEET (paremini) AEG (kiiremini) KULUD (odavamalt) TULEMUS Kobayashi 20 võtme mudel
 20. 20. 20 13. RAISKAMISE VÄHENDAMINE Üle tootmine Transport Liigsed tegevused Ootamine Praak Liigsed varud Üle kvaliteet
 21. 21. 21 Tasakaalus tulemuskaart (Balanced Scorecard) aitab eesmärkides selgust luua David P. Norton Robert S. Kaplan
 22. 22. 22 KOBAYASHI 20 VÕTME TULEMUSTE TÕLGENDAMINE 4 8 16 19 20 2 6 7 11 17 1 5 9 10 13 3 12 14 15 18
 23. 23. 23 KOBAYASHI 20 VÕTME TULEMUSTE TÕLGENDAMINE
 24. 24. 24 KOBAYASHI 20 VÕTME TULEMUSTE TÕLGENDAMINE
 25. 25. 25 KOKKUVÕTE Kobayashi 20 võtme mudel näitab : • Kui efektiivselt kasutab ettevõte oma ressursse • Kuivõrd on tagatud toote- ja protsessi kvaliteet • Kui pikk on uute toodete väljalaske aeg • Kuivõrd väärtust loov ja LEAN on ettevõte tervikuna Metoodika aitab meil koguda fakte, majandustarkvara võimaldab neid süstematiseerida ning selle põhjal saame meie teha otsuseid
 26. 26. Tänan ! Esitluse slaidid asuvad: slideshare.net/Columbus_Eesti

×