Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zonwering als gevelisolatie

187 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zonwering als gevelisolatie

  1. 1. Zonwering als gevelisolatieDe wind giert om het gebouw, de kou tracht binnen te dringen door iedere kier en naad. De ketel loeiten de thermostaat gaat een tandje hoger. We weren ons tegen koning winter. Aan de bijbehorendeenergierekening denken we liever even niet.Hoewel het, met het oog op alle energieprestatie-regelgeving voor gebouwen, wel loont om dieenergierekening omlaag te brengen. Een bijzonder eenvoudige manier om dit te verwezenlijken, is hetinzetten van de zonwering als gevelisolatie.Hiermee worden zelfs twee vliegen in een klapgevangen. In de winter wordt warmteverliesvoorkomen en in de zomer wordt de zongeweerd en heeft men minder koeling nodig.Energie- en kostenbesparingIn de praktijk blijkt dat de isolatiewaarde van hetglasoppervlak 3 x lager is dan die van de gevel.Zeker in de wintermaanden onttrekt deglasoppervlakte veel binnenwarmte aan eengebouw. Zonweringsystemen metsandwichpanelen die een bepaaldeisolatiewaarde hebben, kunnen er voor zorgen dat deze oppervlakken toch geïsoleerd worden.De panelen, van aluminium of staal, zijn gevuld met een isolatie van PUR-schuim. De zonwering kanbijvoorbeeld ’s nachts of op andere momenten dat niemand het gebouw of een ruimte gebruikt,gesloten worden.Overdag kunnen ze gedeeltelijk gesloten worden, zodat uitzicht naar buiten behouden blijft. Ingesloten stand is er beduidend minder verlies aan warmte uit het gebouw. Minder verlies van warmtebetekent dat de verwarming minder vaak aanslaat en een tandje lager kan. De kostenbesparing isfors, evenals de winst voor het milieu. Hoe hoger de isolatiewaarde van de zonwering, hoe beter hetwerkt.In de zomermaanden daarentegen werkt het zonweringssysteem als een luifel. Hoe verder open, hoemeer uitzicht naar buiten en hoe verder gesloten hoe meer de zon geweerd wordt.Nog meer energie kan bespaard worden als een dergelijk systeem automatisch functioneert. In dezomer reageert het op de zon die op de gevel schijnt, in de winter op buitentemperatuur enaanwezigheid van personen. Een dergelijk systeem kan goed ingezet worden bij die gebouwen ofruimten waar regelmatig niemand aanwezig is, zoals bij veel utiliteitsgebouwen, hotels enappartementcomplexen. © 2011 Colt International
  2. 2. ComfortEen bijkomend voordeel van zonwering en gevelisolatie in één systeem is meer comfort voor degebruikers van het gebouw. In de zomer geen zonne-instraling en verblinding. In de winter minderkans op tocht- en vochtproblemen en minder temperatuurschommelingen.Strakke gevelTot slot biedt zonwering met sandwichpanelen ook een aantal mogelijkheden op esthetisch gebied.Wanneer, in een afgesloten gevel, de lijnen van de panelen samenvallen met de gevelpanelen danzijn ze vrijwel onzichtbaar. Dit levert een mooie strakke belijning op. Lees meer interessante artikelen op de online kennisbank! Volg Colt op LinkedIn Volg Colt op Twitter Volg Colt op YouTube Volg Colt op Facebook Volg Colt op Slideshare © 2011 Colt International

×