Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zomerwarmte in de industrie: meet en voorkom daling productiviteit

138 views

Published on

Hittestress op de werkplek verlaagt de productiviteit. Methodes om warmtebelasting te meten en handvaten voor een productief klimaat.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zomerwarmte in de industrie: meet en voorkom daling productiviteit

  1. 1. © Colt International Zomerwarmte in de industrie: meet en voorkom daling productiviteit Aanhoudend zomers weer met gemiddelde temperaturen rond of boven de 25ºC kan industriële ondernemingen flink in de problemen brengen. Bij warm weer blijkt iedere keer opnieuw de mens de zwakste schakel in het productieproces en vele productieve uren gaan verloren. Niet alleen functioneren mensen in een warme omgeving minder efficiënt, ook het risico op ongevallen en het ziekteverzuim nemen evenredig met de temperatuurstijging toe. Onderzoeken in het verleden hebben aangetoond dat iedere graad boven de 20ºC een productiviteitsdaling van 4% tot gevolg heeft. Onze zomers worden warmer. Bovendien wordt de werkende bevolking steeds ouder en hoe ouder we worden hoe minder goed we tegen hitte kunnen. Met de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar is het geen wonder dat dit thema weer helemaal terug op de agenda staat. Klimaat op de werkplek Het klimaat op de werkplek wordt bepaald door verschillende zaken, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid, stralingswarmte, kleding en natuurlijk de warmte die het werken zelf oplevert. Hoe weten we wanneer de warmtebelasting voor werknemers te hoog wordt? Wanneer kunnen we spreken van hittestress? Eenvoudig gezegd is dat het geval wanneer blootstelling aan deze warmte risico voor de gezondheid oplevert. De WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) index geeft aan welk effect de temperatuur, uchtsnelheid, luchtvochtigheid en warmtestraling op mensen heeft. Is de luchttemperatuur hoger dan 36ºC (droge lucht) of is de WBGT-waarde hoger dan 28ºC dan is er sprake van extreme hitte. In sommige industrieën kan dit het hele jaar voorkomen, in andere levert alleen de zomerwarmte een gevaar voor hittestress op. Eenvoudige handvaten Behalve met de WBGT-index, die tot stand komt via een rekenformule, bestaan er nog andere methodes om de blootstelling aan hitte in een industriële omgeving te meten. Bijvoorbeeld de Humidex index die de gevoelstemperatuur weergeeft voor verschillende combinaties van luchttemperatuur en luchtvochtigheid. De Humidex index is in vergelijking met de WBGT een stuk eenvoudiger om een beoordeling van de warmtebelasting te maken. In de Humidex index wordt namelijk geen rekening gehouden met luchtsnelheid, met het metabolisme van de werknemers of met aanwezige stralingsbronnen. Daarmee is de Humidex bij uitstek geschikt voor de gematigde omgeving. De Occupational Health Clinics for Ontario Workers heeft een protocol opgesteld met verschillende maatregelen bij verschillende humidexwaarden.
  2. 2. © Colt International Het National Institute for Occupational Safety and Health ontwikkelde grenswaarden voor hittestress gekoppeld aan aanbevelingen voor werk en rusttijden http://www.cdc.gov/nioshwww.cdc.gov/niosh. NEN ISO 7730 norm voor behaaglijk werkklimaat Een ander handvat biedt de NEN ISO 7730 norm voor het beoordelen van de behaaglijkheid van de mens op de werkvloer. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende factoren die van invloed zijn op de beleving van het klimaat, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid, luchtkwaliteit, het werk en keding. Daarnaast geeft de norm ook aanbevelingen voor een comfortabel klimaat. De whitepaper ‘Een productief klimaat voor productiepersoneel’ geeft meer informatie over dit onderwerp. Lees ook de expertpost met de intrigerende titel ‘Hittestress kennen we in Nederland niet’ op de site van het platform Duurzaam Geproduceerd waarin meer informatie over de WBGT-index, de Humidex en het effect van een hoge warmtebelasting. Tekst: Gertie Arts
  3. 3. © Colt International Volg Colt op LinkedIn Volg Colt op Pinterest Volg Colt op Google+ Volg Colt op Twitter Volg Colt op YouTube Volg Colt op Facebook Volg Colt op Slideshare

×