Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lasrook bestrijden en energie besparen, een kwestie van kiezen

142 views

Published on

Feit is dat de wettelijke grenswaarde lasrook waaraan werknemers mogen worden blootgesteld sinds 1 april 2010 verlaagd is van 3,5mg/m³ (8-u TGG) naar 1 mg/m³ (8-u TGG). Hoe hieraan te voldoen en tegelijkertijd energie te besparen?

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lasrook bestrijden en energie besparen, een kwestie van kiezen

  1. 1. Lasrook bestrijden en energie besparen: een kwestie van kiezen?Feit is dat de wettelijke grenswaarde lasrookwaaraan werknemers mogen wordenblootgesteld sinds 1 april 2010 verlaagd isvan 3,5mg/m³ (8-u TGG) naar 1 mg/m³ (8-uTGG). Hoe hieraan te voldoen entegelijkertijd energie te besparen? Volgensons is het een kwestie van kiezen. Enkeleoverwegingen.Lasrook bestaat uit zeer fijne(droge) metalenstofdeeltjes. Door de lage soortelijke massaen opstijgende warme lucht stijgt de lasrookvanzelf naar een hoogte van ca. 2/3 van dehal waar de zogenaamde "rookdeken"ontstaat.Waar in het verleden het afzuigen van de lasrook een op zich zelf staand doel was, waarbij 100%buitenlucht toegevoerd en weer uit het gebouw afgevoerd werd, is dat met het oog op deenergierekening al enkele jaren niet meer wenselijk. Overmatig ventileren, kost overmatig veelenergie. Daarom is de lasrookafzuiging steeds vaker een onderdeel van een totaalconcept,waarbinnen afzuiging, filtratie, ventilatie, verwarming en koeling met elkaar gecombineerd worden.In een dergelijk concept kan door gebruik te maken van een bepaald percentage buitenlucht en eenbepaald percentage binnenlucht in combinatie met een stofafhankelijke regeling de grenswaardeeenvoudig bereikt worden. In de zomer een prima idee. Echter in de winter zal de buitenluchtopgewarmd moeten worden. Een rekensom leert ons dat het opwarmen van buitenlucht in dewinterperiode altijd nog voordeliger is dan ventileren over een patronenfilter. Het toepassen van eenE-filter geeft daarnaast wel het nodige energievoordeel.Ondanks het feit dat aan alle eisen voldaan wordt en al aardig wat energie bespaard wordt, blijft hetidee knagen dat we nog steeds lucht véél lucht ventileren en/of filtreren. Op termijn is dat nietacceptabel. © 2011 Colt International
  2. 2. Waar staan we nu:De wet schrijft 1 mg/m³ voor. Per persoon moet 800 m³/uur geventileerd worden bij een inschakelduurlager dan 15% of 1600 m³/uur bij een inschakelduur hoger dan 15%. Zoals zo velen vinden ook wij hetkritisch of deze waardes in de praktijk wel werkbaar zijn. Met de 1% regeling (1% vantoevoegmateriaal wordt stof die vrijkomt in de ruimte) betekent dit voor 10.000 kg lasdraad hetvolgende:Dat is veel. Heel veel. Deze berekening gaat dan ook uit van een mix-systeem dat overal in de hal aande grenswaarde voldoet. Zonder verschil te maken gemaakt tussen boven en beneden. Doen we datwel dan ziet het sommetje er op eens geheel anders uit. Ons uitgangspunt is nog steeds de wettelijkeeis van 1 mg/m³. We kiezen er nu echter voor om dit niet voor de hele hal toe te passen maar voor deademzone van de mensen (tot 3 meter hoogte). We accepteren dat bovenin de hal de verontreiniging3 mg/m³ is. De vervuilde lucht wordt samen met de verplichte een derde deel buitenlucht via het E-filter door middel van verdringingsventilatie op laag niveau toegevoerd. Wanneer de buitenlucht viaeen adiabatisch koelsysteem naar binnen gevoerd wordt dan is deze automatisch kouder dan debinnencondities en blijft dus laag hangen. In de zomer kan er voor gekozen worden om 100%buitenlucht toe te voeren en via spuiventilatie af te voeren. Al met al is voor een dergelijk systeem 1/3minder lucht benodigd en daarmee ook 33 % minder energie. Hierbij moet opgemerkt worden dat eendergelijk concept alleen geschikt is voor gebouwen die voorzien zijn van vloerverwarming ofzwartebuis / infrarood verwarming.Het samenspel van deze technieken zorgt er dan voor dat niet alleen aan de norm voldaan wordt,maar dat dit ook nog eens op de meest energiezuinige wijze gebeurt.Wil je meer weten over lasrook bestrijden en energie besparen? Bezoek dan de Technishow van 13-16 maart in de Jaarbeurs in Utrecht. © 2011 Colt International
  3. 3. Volg Colt op LinkedInVolg Colt op TwitterVolg Colt op YouTubeVolg Colt op FacebookVolg Colt op Slideshare © 2011 Colt International

×