Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kostenbeheersing in de lashal: personeel én productiviteit

148 views

Published on

De economische situatie zet bedrijven aan om efficiënter te werken en verbeteringen in de eigen organisatie door te voeren. Optimalisatie van processen, innovaties en energie besparen zijn hierin een speerpunt. Lees hier meer.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kostenbeheersing in de lashal: personeel én productiviteit

  1. 1. Kostenbeheersing in de lashal: personeel én productiviteitZaken doen in de huidige tijd is anders dan zaken doen vijf jaar geleden.Schommelende beurzen, bankencrises, moordende concurrentie en scherpeinkoopafdelingen zorgen wereldwijd voor onzekerheid. Toch is het niet enkelkommer en kwel. Want juist de economische situatie zet bedrijven aan omefficiënter te werken en verbeteringen in de eigen organisatie door te voeren.Optimalisatie van processen, innovaties en energie besparen zijn hierin eenspeerpunt.PersoneelstekortWanneer we de bevolkingsopbouw bekijken, wordt het steeds duidelijker dat er een tekort aanmensen in de werkende leeftijd ontstaat. Dat gecombineerd met het feit dat weinig mensen kiezenvoor technische vakken houdt in dat we binnen afzienbare tijd een tekort aan productiepersoneel in detechniek kunnen verwachten. 80% van de operationele kosten bij metaalbedrijven bestaat uitpersoneelskosten. Naast de directe salariskosten is het ook van belang om de kosten van eenvertrekkende werknemer te tellen. Hoeveel kost het opleiden van een persoon, hoe lang duurt hetvoordat een vervanger de nodige ervaring heeft opgebouwd, hoeveel faalkosten worden gemaaktdoordat mensen machines bedienen zonder het vak te kennen? Allemaal factoren die de groei inomzet en productie, die nu langzaam weer op gang komt, weer afremmen.Het is dan ook van belang enerzijds te voorkomen dat de mensen weglopen en anderzijds om juistnieuwe mensen aan te trekken. De nieuwe generatie kijkt echter verder dan het salaris. De nieuwegeneratie kijkt ook naar de omstandigheden van een werkplek. Hoe is de luchtkwaliteit, het lawaai, detemperatuur, kortom hoe zijn de arbeidsomstandigheden?Betere arbeidsomstandigheden – hogere productiviteitWat is het effect van comfort op de mens? De Deense wetenschapper, Dr. Fanger, wat de invloed vanhet klimaat op het functioneren van mensen is. Zijn bevindingen zijn vastgelegd in de NEN ISO 7730norm. Deze norm biedt een handvat voor het beoordelen van de behaaglijkheid van de mens op dewerkvloer en geeft aanbevelingen voor een comfortabel klimaat. Daarbij wordt rekening gehouden metde verschillende factoren die van invloed zijn op de beleving van het comfort, zoals temperatuur,luchtvochtigheid, luchtkwaliteit, luchtverplaatsing, arbeidsinspanning en kleding.In de meeste lashallen is het personeel voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals eenhelm, handschoenen, veiligheidsschoenen, een overall etc. Bij een beetje zomer daalt de productiviteitdan ook gestaag met het stijgen van de temperatuur. Gelukkig zijn er steeds meer nieuwe techniekenop de markt om dit te voorkomen. Zoals bijvoorbeeld adiabatische koeling, een effectieve manier omeen productiehal in de zomer te koelen. © Colt International
  2. 2. Adiabatische koeling werkt effectiever als het buiten warmer wordt. Bij een buitentemperatuur van28°C kan de lucht binnen met ca. 8-10°C of meer worden gekoeld. Ook voor het verbeteren van deluchtkwaliteit in de lashal staan de ontwikkelingen niet stil. De nieuwste techniek is gebruik maken vanplasma techniek waarmee stoffen en geuren onschadelijk en geurloos gemaakt worden.NILBIL-LassymposiumWilt u meer over dit onderwerp weten? Op 6 november a.s. kunt u hierover een lezing bijwonen op hetNILBIl-Lassymposium tijdens de NIL verbindingsweek in Gorinchem.Lezing: Kostenbeheersing bij het lassenDatum: 6 novemberTijd: 12.00 uurPlaats: Zaal 2, NIL-Lassymposium, Evenementenhal GorinchemWilt u een voorproefje van wat de NEN ISO 7730 norm inhoudt? Download dan hieronder dewhitepaper. © Colt International
  3. 3. Volg Colt op LinkedInVolg Colt op PinterestVolg Colt op Google+Volg Colt op TwitterVolg Colt op YouTubeVolg Colt op FacebookVolg Colt op Slideshare © Colt International

×