Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
© Colt International
Hoe kiest u het juiste brandscherm?
Van het nut van een brandwerende scheiding hoeven we
niemand meer...
© Colt International
Opmerking:
Bouwdelen met een (R)EI klassering kunnen automatisch voor dezelfde periode worden
geclass...
© Colt International
geactiveerd en zal het scherm gecontroleerd afrollen (door middel van spanning of failsafe). De
aanst...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hoe kiest u het juiste brandscherm?

238 views

Published on

Van het nut van een brandwerende scheiding hoeven we niemand meer te overtuigen. Maar ook hier geldt dat de brandwerende scheiding net zo goed is als zijn zwakste schakel. Op Europees en landelijk niveau bestaat er een regelgeving waarvan de opzet zodanig is dat de kans op het falen van een brandwerende constructie tot een minimum wordt beperkt of zelfs wordt voorkomen.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hoe kiest u het juiste brandscherm?

  1. 1. © Colt International Hoe kiest u het juiste brandscherm? Van het nut van een brandwerende scheiding hoeven we niemand meer te overtuigen. Het voorkomt een ongecontroleerde uitbreiding van een brand en daarmee economische schade, slachtoffers, milieuschade etc. Maar ook hier geldt dat de brandwerende scheiding net zo goed is als zijn zwakste schakel. Over het algemeen zijn de openingen in brandwerende scheidingen deze zwakke schakel en daarom zal de brandweer veelal inzetten op deze openingen. Op Europees en landelijk niveau bestaat er een regelgeving waarvan de opzet zodanig is dat de kans op het falen van een brandwerende constructie tot een minimum wordt beperkt of zelfs wordt voorkomen. In Nederland is de NEN6069:2011 (incl. NEN6069:2011/A1:2011 Ontw. nl en NEN 6069:2011/A1:2013 2 e Ontw. nl) van toepassing. Deze norm verwijst naar Europese normen voor beoordelingscriteria en beproevingsmethode. Zo wordt er o.a. verwezen naar:  NEN-EN 1363-1: “bepaling van de brandwerendheid – algemene eisen”  NEN-EN 1363-2: “bepaling van de brandwerendheid – alternatieve en aanvullende procedures”  NEN-EN 1364-1: “bepaling van de brandwerendheid van niet- dragende bouwdelen – Deel 1: wanden”  NEN-EN 1365-1: “bepaling van brandwerendheid van dragende bouwdelen – Deel 1: muren”  NEN-EN 1634-1: “beproeving van de brandwerendheid van deuren, luiken en te openen ramen” De onderstaande beoordelingscriteria gelden in Nederland:  Bezwijken [R]  Vlamdichtheid betrokken op afdichting [E]  Thermische isolatie betrokken op de temperatuur [I] voor buitenwanden verhit aan de buitenzijde en binnenwanden  Thermische isolatie betrokken op warmtestraling [W] voor buitenwanden verhit aan de binnenzijde De brandwerendheidsklasse wordt dus aangegeven als:  dragende delen: RE, REW of REI aangevuld met de mate van brandwerenheid (bv REI60)  niet-dragende delen: E, EW of EI aangevuld met de mate van brandwerendheid (bv EI60)
  2. 2. © Colt International Opmerking: Bouwdelen met een (R)EI klassering kunnen automatisch voor dezelfde periode worden geclassificeerd als (R)EW. Openingen / te openen delen worden beoordeeld als een niet-dragend deel. De brandwerendheidsklasse waaraan moet worden voldaan wordt bepaald aan de hand van: 1. locatie van het te openen deel. Voorbeeld (uit NEN6069, tabel 2, beoordelingscriteria per bouwdeel): 2. benodigde brandwerendheid (uitgedrukt in minuten) conform Bouwbesluit. De mate van brandwerendheid is in de regel 60 minuten indien sprake is van een brandcompartiment scheiding en 30 minuten indien sprake is van een subcompartiment scheiding. Opmerkingen:  indien sprake is van een Beheersbaarheid van Brand compartiment kan de waarde oplopen tot max. 240 minuten  reductie van de brandwerendheidseis is mogelijk;bijvoorbeeld bij voldoende afstand van brandmuur tot erfgrens Openingen / te openen delen zijn dus kritische onderdelen in de gehele brandwerendheid van de brandwerende scheidende constructie en hieraan worden dus hoge eisen gesteld. Naast een vaste constructie kan ook gekozen worden voor een automatisch afrolbaar brandscherm. Afrolbare brandschermen Automatisch afrolbare brandschermen vormen een prima alternatief op rolluiken en of brandwerend glas. Het brandscherm valt minder op, is over het algemeen goedkoper en het stelt minder eisen aan de draagkracht van de constructie. Een automatisch afrolbaar brandscherm is eenvoudig gezegd een brandwerend, gemotoriseerd rolscherm. De brandwerende stof wordt rond een cilindervormige motor gerold welke vervolgens in een, zo klein mogelijke, gegalvaniseerde behuizing wordt opgenomen. Bij het afrollen van het scherm zorgen verticale geleiders ervoor dat de zijkanten worden afgedicht. De brandwerende stof blijft normaal gesproken opgerold en biedt daarmee een vrije doorgang. Bij brand wordt de cilindervormige motor
  3. 3. © Colt International geactiveerd en zal het scherm gecontroleerd afrollen (door middel van spanning of failsafe). De aansturing bij brand geschiedt op basis van stand-alone melders, opgenomen aan de beide zijden van het brandscherm of vanuit een eventueel aanwezige brandmeldinstallatie. Om de goede werking van de brandschermen te garanderen, moeten ze gedurende de levenscyclus van het pand waarin ze zich bevinden, in nominale staat te verkeren. Dat betekent dat ze op een juiste wijze moeten worden beheerd en onderhouden. Er moet aantoonbaar goed onderhoud worden verricht, jaarlijks en door een bevoegd onderhoudsbedrijf. Welke keuze u ook maakt, het blijft een complexe aangelegenheid. Laat u daarom in een vroeg stadium adviseren en schakel de autoriteiten in. Volg Colt op LinkedIn Volg Colt op Pinterest Volg Colt op Google+ Volg Colt op Twitter Volg Colt op YouTube Volg Colt op Facebook Volg Colt op Slideshare

×