Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energieneutraal bouwen met de natuur als catalogus: het spinnenweb

150 views

Published on

Een van de succesvolle bouwwerken in de natuur is het spinnenweb. Spinnen vervaardigen al meer dan 400 miljoen jaar deze sterke, flexibele constructie van lichte en transparante bouwmaterialen. Lees hier meer!

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Energieneutraal bouwen met de natuur als catalogus: het spinnenweb

  1. 1. Energieneutraal bouwen met de natuur als catalogus:het spinnenwebBij energieneutrale gebouwen wordt er veel werk gemaakt vanhet verminderen van de energiebehoefte. Het is een zoektochtnaar een optimale verhouding tussen externe factoren, internefactoren, materialen en technieken. Een verhouding waar denatuur geen problemen mee heeft. Het is dan ook zo dat voorvrijwel alle vraagstukken in de architectuur, bouwkunde enklimaattechniek de natuur al uitgekiende oplossingen bedachtheeft. Oplossingen die een catalogus kunnen vormen voorinnovatieve ideeën en toepassingen.Het spinnenwebEen van de succesvolle bouwwerken in de natuur is het spinnenweb. Spinnen vervaardigen al meerdan 400 miljoen jaar deze sterke, flexibele constructie van lichte en transparante bouwmaterialen. Zois de draad van een spinnenweb in verhouding vijf maal sterker dan een staaldraad en heeft deze eenrekvermogen tot honderdveertig procent. Dit ijzersterke vezel wordt zeer energiezuinig metlichaamstemperatuur geproduceerd. In een later stadium kan een spin zelfs de ‘opgeslagen’ energievan een web hergebruiken door de spinsels simpelweg op te eten. Het succes van het spinnenwebwordt niet alleen bepaald door het geproduceerde materiaal. Het sublieme ontwerp, maximaledoelmatigheid met zo min mogelijk materiaal, ideale dimensies en positionering en een gedegenconstructie zijn hierbij doorslaggevende factoren. Ieder segment levert, afzonderlijk, een bijdrage aande functionaliteit en effectiviteit van het web als samenhangend geheel. Niet voor niets is hetspinnenweb voor menig ontwerper of architect een inspiratiebron.MaterialenIeder gebouw creëert, door middel van een buitenste schil, een eigen microklimaat (passieveklimaatbeheersing). Externe factoren zoals wind en regen worden hiermee buiten gehouden. Ook inde moderne architectuur speelt de keuze van de materialen een essentiële rol om een energieneutraalgebouw te kunnen ontwerpen. Bijvoorbeeld de keuze van het soort glas voor een glazendakconstructie en/of gevel draagt bij aan comfort en een gunstige energiehuishouding. Wanneerwarmte geweerd moet worden zal glas met een lage zontoetredingsfactor (ZTA) toegepast worden.Met hoog rendementsglas wordt de zonnewarmte juist benut. Een tweede huid gevel (eendubbelwandige gevelconstructie met een extra enkelvoudige glazen huid aan de buitenzijde van degevel en een binnengevel) biedt extra voordelen op het gebied van comfort, energiebesparing,akoestiek en zelfs de mogelijkheid om duurzaam geproduceerde elektriciteit op te wekken. © 2012 Colt International
  2. 2. Duurzame techniekenDe natuur leert ons hoe door zo weinig mogelijk energie te verbruiken, energie op te slaan en gebruikte maken van duurzame bronnen het resultaat een energieneutraal bouwwerk, of zelfs eenenergieleverend bouwwerk kan zijn. De natuur laat zich niet kopiëren. Toch zijn er binnen dearchitectuur en bouwtechniek talloze analogieën te vinden en kunnen bij het ontwerpen van eengebouw de nieuwste technieken toegepast worden om de natuur zoveel mogelijk te evenaren. Veleduurzame bronnen en technieken zoals, zon, wind, aardwarmte, warmtepompen, houtpellets en bio-energie spelen daarin een belangrijke rol. Technieken die ons in staat stellen de natuur te volgen enenergie te besparen.Wilt u meer weten over wat duurzame technieken inhouden?Download dan de whitepaper Duurzame energie begrijpen in 10 minuten! © 2012 Colt International
  3. 3. Volg Colt op LinkedInVolg Colt op PinterestVolg Colt op Google+Volg Colt op TwitterVolg Colt op YouTubeVolg Colt op FacebookVolg Colt op Slideshare © 2012 Colt International

×