Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energieneutraal bouwen met de natuur als catalogus: De Pinguin

195 views

Published on

De primaire functie van een gebouw is beschutting tegen temperatuur, wind en regen. Een functie die in de natuur alom bekend is. De natuur leent zich dan ook uitstekend als voorbeeld voor innovatieve ideeën en oplossingen. In deze blog: de pinguin.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Energieneutraal bouwen met de natuur als catalogus: De Pinguin

  1. 1. Energieneutraal bouwen met de natuur als catalogus: De PinguinDe primaire functie van een gebouw is beschuttingtegen temperatuur, wind en regen. Een functie die inde nat uur alom bekend is. Bij het ontwerpen vanenergieneutrale gebouwen wordt gezocht naar eenoptimale verhouding tussen die functie, internefactoren, materialen en technieken met een zo kleinmogelijke energiebehoefte. Een verhouding waar denatuur geen moeite mee heeft. De natuur leent zichdan ook uitstekend als voorbeeld voor innovatieveideeën en oplossingen.De PinguïnWe kennen allemaal het beeld van honderdenkeizerpinguïns die onder de meest extremeklimaatomstandigheden op de Zuidpool eieren staanuit te broeden. Ze kunnen dit omdat ze methodenontwikkeld hebben om bijzonder efficiënt om te gaan met de uit metabolisme verkregen warmte enenergie. Om een energetisch gunstige verhouding te krijgen, staan de dieren dicht op elkaar en in eencirkel. Die cirkel draait langzaam spiraalvormig rond zodat steeds andere dieren aan de buitenkantstaan.Kenmerkend voor de pinguïn zijn een stevige huidlaag met daaronder een dikke vetlaag die dienstdoet als energieopslag. Daar bovenop heeft de pinguïn een perfect isolerend verendek, als een soort‘tweede huid’. Die veren kunnen in de zomer, als lamellen, opengezet worden waardoor eenverkoelende luchtstroom over de huid gaat. Dat de voeten van de pinguïn niet vast vriezen aan het ijsis te danken aan een ingenieus intern systeem dat warmte uitwisselt en ove rdraagt en er zo voor zorgtdat de voeten net niet bevriezen. Het energieverlies wordt door deze ingebouwde warmtewisselaar toteen minimum beperkt.Energiezuinige techniekenDe methoden waarmee de pinguïn een optimale verhouding tussen zijn functie en energiebehoefteweet te bewerkstelligen, toont ons duidelijke mogelijkheden om duurzame gebouwen te ontwerpen. Zokan hetzelfde principe van een tweede-huid door ont werpers van energieneutrale gebouwen wordentoegepast voor de gevel van een gebouw. Een tweede-huid gevel of een klimaatgevel bieden nietalleen voordelen op het gebied van comfort, ook kan er veel energie mee bespaard worden door hetbeperken van de koellast in de zomer en de warmtelast in de winter. Een tweede-huid gevel metglazen lamellen als tweede huid kan zelfs voorzien worden van zonnecellen en zo elektriciteitopwekken. Bovendien kan tot op grote hoogte gebruik gemaakt worden van natuurlijke ventilatie. © Colt International
  2. 2. Ook technieken voor opslag en hergebruik en uit wisseling van energie leveren aanzienlijkebesparingen op. In de moderne klimaattechnieken wordt dan ook veelvuldig gebruik gemaakt vanhybride systemen waarmee met behulp van warmte koude opslag, bodemopslag en pcm materiaal,zowel warmt e als koude opgeslagen wordt om later te kunnen gebruiken. Hiermee wordtenergieverlies voorkomen.Zo kunnen we van de natuur leren hoe we door zo weinig mogelijk energie te verbruiken en energieop te slaan uiteindelijk energieneutraal kunnen bouwen. De natuur laat zich niet kopiëren, maar metde nieuwste technieken kunnen we proberen de natuur zoveel mogelijk te evenaren. Vele duurz amebronnen en technieken zoals zon, wind, aardwarmte, warmtepompen, houtpellets en bio-energiespelen daarin een belangrijke rol.Wilt u meer weten over wat duurzame energie inhoudt? Download dan hieronder de Whitepaper‘Duurzame E nergie begrijpen in 10 minuten’. © Colt International
  3. 3. Volg Colt op LinkedInVolg Colt op PinterestVolg Colt op Google+Volg Colt op TwitterVolg Colt op YouTubeVolg Colt op FacebookVolg Colt op Slideshare © Colt International

×