Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energieneutraal bouwen met de natuur als catalogus: de olifant

139 views

Published on

Dat we veel kunnen leren van de natuur als het gaat om oplossingen voor vraagstukken in de bouw of de klimaattechniek, is niet nieuw voor de meesten onder ons. Lieten we in deze serie eerder al eerder o.a. de eik en het lieveheersbeestje als voorbeeld voorbij komen, in dit blog tonen we aan dat ook het grootste landzoogdier op aarde ons op ideeën brengt en toepassingen leert.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Energieneutraal bouwen met de natuur als catalogus: de olifant

  1. 1. Energieneutraal bouwen met de natuur als catalogus: de olifantAl sinds het ontstaan van de aarde komenklimaatveranderingen met enige regelmaat voor.Om die veranderingen te overleven, zal iederorganisme zichzelf of zijn habitat moetenaanpassen. De bedreigingen van de aardenemen in ras tempo toe en de mens heeft geenandere keuze dan zijn omgeving aan te passenen een duurzame omgeving te creëren metdaarin duurzame gebouwen om in te wonen, tewerken en te leven: gebouwen die aangepast zijnen dus geschikt om door te geven aan devolgende generatie. Gebouwen met een minimaleenergiebehoefte, die geen of zo min mogelijkfossiele brandstoffen nodig hebben en diebovendien geen extra bijdrage leveren aan deCO2-uitstoot.Dat we veel kunnen leren van de natuur als het gaat om oplossingen voor vraagstukken in de bouw ofde klimaattechniek, is niet nieuw voor de meesten onder ons. Wat echter wel nieuw is, is het begriphoe veel we dit om ons heen zien en hoe eenvoudig, en ingenieus tegelijkertijd, de oplossingenkunnen zijn. Lieten we in deze serie eerder al eerder o.a. de eik en het lieveheersbeestje alsvoorbeeld voorbij komen, in dit blog tonen we aan dat ook het grootste landzoogdier op aarde ons opideeën brengt en toepassingen leert.De olifant is zo groot dat hij, relatief gezien, eigenlijk een te klein huidoppervlak heeft om zijnovertollige warmte goed kwijt te raken. En toch leeft deze grote kolos in een warm klimaat. Een olifantis dan ook een mooi voorbeeld hoe een organisme zich heeft aangepast aan de omstandigheden dooreen aantal specifieke maatregelen die zijn energie- en temperatuurhuishouding beheersen.We kennen allemaal de grote oren van de olifant. In die oren zitten heel dicht onder de huid velekleine bloedvaten. Door te flapperen met de oren ontstaat een luchtstroom die het bloed in de vatenafkoelt en zo wordt de lichaamstemperatuur verlaagd. Maar het flapperen met de oren is nietvoldoende. Recent thermografisch onderzoek heeft aangetoond dat de olifant ook beschikt over zgn.hotspots. Dat zijn, verspreid onder het lichaam, concentraties bloedvaten vlak onder de huid. Dezehotspots kunnen dicht naar de oppervlakte gebracht worden of juist teruggetrokken worden in de huid.Zo kan de olifant lokaal de temperatuur regelen, afhankelijk van de behoefte en omstandigheden. © 2012 Colt International
  2. 2. Energiezuinige klimaattechniekenWe kunnen de natuur niet kopiëren. Wel kunnen we bij het ontwerpen van een gebouw techniekentoepassen om de natuur zoveel mogelijk te evenaren. De flapperende oren zorgen bij de olifant vooreen natuurlijke ventilatie. Ook in gebouwen kan natuurlijke ventilatie effectief en energiezuinig ingezetworden. We maken dan gebruik van de fysische eigenschappen van lucht voor het creëren van deverkoelende luchtstroom. Warme lucht stijgt op, wordt afgevoerd door openingen in het dak en op laagniveau wordt koelere lucht binnengevoerd. Het is de meest elementaire vorm van ventileren. Dehotspots waarmee de olifant lokaal naar behoefte te temperatuur regelt, tonen ons de mogelijkheidhoe met zo min mogelijk energieverbruik op iedere (werk-)plek een comfortabel klimaat gecreëerd kanworden. Moderne technieken, zoals de hybride klimaatsystemen op basis van warmtepompen biedengebruikers van een gebouw de mogelijkheid om de temperatuur per ruimte te regelen. De systemenkunnen -afhankelijk van de individuele behoefte- koelen, verwarmen en/of ventileren. We kunnen eenwarmtepomp, met water als energiedrager, inzetten als koelsysteem en ditzelfde systeem op eenvolgend moment ook gebruiken voor de verwarming. Wanneer we dan ook nog gebruik maken vanhybride opslagmogelijkheden zoals wko, bodemopslag of PCM materialen dan zijn we een heel eindmet het voldoen aan de voorwaarden voor het duurzame, aangepaste, gebouw.Koude doucheWat is er prettiger dan een koude douche wanneer je het erg warm hebt? Voor de olifant is die koudedouche geen enkel probleem. Hij is hiervoor uitgerust met een handig instrument; de slurf. Met zijnslurf zuigt hij tot wel 8 liter water op en spuit dit precies waar hij het hebben wil over zijn lichaam.Naast de directe koeling die dit oplevert, treedt een extra verkoelend effect op. Door de verdampingvan het water op zijn huid, zakt te temperatuur namelijk. Dit principe van koeling wordt steeds vaker in(grote) gebouwen toegepast. Verdampingskoeling, of adiabatische koeling, het onttrekken van energieaan de lucht door het laten verdampen van water, heeft behalve het feit dat het een energiezuinigemanier is om een comfortabele temperatuur te behouden ook andere voordelen. Zo wordt bijadiabatische koeling geen gebruik gemaakt van synthetische koudemiddelen. Bovendien isadiabatisch koelen bijzonder effectief. Hoe warmer het is hoe efficiënter de koeling werkt.De olifant is slechts een klein voorbeeld van de doeltreffende oplossingen die de natuur ons biedt.Oplossingen die nagenoeg direct vertaald kunnen worden naar systemen waarmee in een gebouweffectief energie bespaard kan worden en die gebruik maken van natuurlijke middelen. Hoe groot ofcomplex de interne of externe factoren ook zijn, de olifant laat zien dat met de inzet van de juistemiddelen een evenwichtige energie- en temperatuurhuishouding mogelijk zijn.Wilt u meer weten over duurzame energie? Download dan hieronder de Whitepaper Duurzameenergie begrijpen in 10 minuten! © 2012 Colt International
  3. 3. Volg Colt op LinkedInVolg Colt op PinterestVolg Colt op Google+Volg Colt op TwitterVolg Colt op YouTubeVolg Colt op FacebookVolg Colt op Slideshare © 2012 Colt International

×