Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Continue ventilatie en een RWA systeem in een atrium, natuurlijk!

82 views

Published on

In een atrium bevinden zich vaak veel personen, goede ventilatie en een RWA systeem zorgen dan voor een comfortabele en veilige omgeving.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Continue ventilatie en een RWA systeem in een atrium, natuurlijk!

  1. 1. © Colt International Continue ventilatie en een RWA systeem in een atrium, natuurlijk! Een atrium – een centrale ruimte in een gebouw – kenmerkt zich door de aanwezigheid van veel personen. Het is daarom meer dan wenselijk om het atrium voldoende te ventileren en zo warmte, kooldioxide en lichaamsgeur uit de ruimte te halen. Maar ventilatie in een atrium is niet alleen belangrijk voor een comfortabele, maar óók voor een veilige omgeving. Welke functie(s) vervult ventilatie nu precies in een atrium? Continue ventilatie Voor een comfortabele omgeving is continue ventilatie wenselijk. Sterker nog, dit wordt vanuit het bouwbesluit vereist. In het bouwbesluit is een minimumeis beschreven. De noodzakelijke ventilatiecapaciteit is echter te bepalen door een warmtelastberekening. De uitkomst kan dus afwijken van de minimumeis zoals genoemd. Deze warmtelastberekening bestaat uit: • De externe warmtebelasting (bijvoorbeeld zonnewarmte) • De interne warmtebelasting (bijvoorbeeld verlichting en aantal personen) De totaal aanwezige warmtebelasting (extern + intern) levert uiteindelijk de ventilatiecapaciteit op. Rook- en Warmteafvoer (RWA) Niet alleen kenmerkt een atrium zich door veel personen op vaak een relatief kleine oppervlakte, deze personen zijn vaak niet bekend met de omgeving. Voor ventilatie bij een calamiteit – bijvoorbeeld een brand – heb je daarom grotere ventilatiecapaciteiten nodig dan in andere ruimtes. In deze behoefte voorziet een systeem voor Rook- en Warmteafvoer (RWA). Er zijn twee soorten RWA-systemen: • natuurlijke RWA-systemen: afvoer van rook en hitte op basis van haar thermische eigenschap • mechanische RWA-systemen: geforceerde afvoer van rook en hitte Natuurlijke ventilatie is een gratis manier van ventileren en hiermee vaak de meest interessante ventilatievorm. Maar soms is natuurlijke ventilatie niet mogelijk of niet wenselijk. Welk systeem het beste bij jouw situatie past, hangt af van een aantal factoren:
  2. 2. © Colt International • Hoeveel gevels zijn er beschikbaar om luchttoevoervoorzieningen te plaatsen? • Is er sprake van hoogbouw? • Is er voldoende oppervlakte om het natuurlijke ventilatiesysteem te plaatsen? • Wat is de temperatuur van de af te voeren rook? • Heeft deze rook voldoende thermische eigenschap? • Is er voldoende vermogen beschikbaar? Aerodynamische vrije oppervlakte bij natuurlijke RWA Op basis van bovenstaande factoren en bijbehorende berekeningen volgen aerodynamische capaciteiten. Het aerodynamisch oppervlak is het effectieve oppervlak van een opening, dat bepalend is voor de doorlaat van lucht of rook. De verhouding tussen het aerodynamisch oppervlak en het werkelijk oppervlak van een luchttoevoerrooster of een ventilatie-eenheid noemen we de contractiefactor (Cv). Elk product heeft een eigen contractiefactor. Voorbeeld Stel: je hebt 10 m 2 aerodynamische afvoercapaciteit nodig. Je hebt een ventilatie-eenheid geselecteerd met een contractiefactor van 0,65. Dan dien je in ca. 15 m 2 geometrische (werkelijke) doorlaat te voorzien. Ook moet je rekening houden met mogelijk aanwezige obstakels, waardoor er wellicht nog meer werkelijke doorlaat moet komen. Denk hierbij aan beschermroosters, luchtkanalen, lichtlijnen en staalconstructie. Mechanische afvoercapaciteiten Als je kiest voor mechanische ventilatie, dan leveren de berekeningen de afvoercapaciteiten op, uitgedrukt in m 3 /s of m 3 /h. Het is belangrijk dat de geselecteerde ventilator alle weerstanden kan overbruggen (kanalen, dempers, inlaat, roosters) om in het gewenste afvoerdebiet te voorzien. Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel Het plaatsen van de juiste afvoeroppervlakte of het installeren van het juiste ventilatiedebiet is één. Wil je hier optimaal van kunnen profiteren, dan is een juiste regeling noodzakelijk (windrichting, windsnelheid, neerslag, temperatuur, CO2, frequentieomvormer). Door hier in de ontwerpfase de juiste aandacht aan te besteden en dit onder te brengen bij één partij – van ontwerp tot onderhoud – heb je hier op de lange termijn profijt van. Het levert je kostenbesparingen en maximaal comfort op. Bovendien ben je verzekerd van een systeem met het vereiste veiligheidsniveau. Keuze van de apparatuur Installatie van de ventilatiesystemen vindt gewoonlijk zo hoog mogelijk plaats: op het dak of verticaal in een opstand rondom het atrium. De toevoervoorzieningen worden juist zo laag mogelijk in een wand plaats. Het is belangrijk om te kiezen voor een betrouwbaar product, omdat de ventilatoren voor continue ventilatie de hele dag open- en dichtgaan. De beste keuze is een ventilator die als complete eenheid is getest; de kans op gebreken is dan kleiner. Ik geef je een tiental overwegingen bij de keuze van de apparatuur:
  3. 3. © Colt International 1. Zijn de ventilatoren getest en gecertificeerd overeenkomstig EN 12101-2? 2. Wat is de Cv waarde van het product? 3. Is continue ventilatie gewenst, ook als het regent? 4. Is daglicht gewenst, middels de ventilatie-eenheden? 5. Wat is de U-waarde en de luchtdoorlaatbaarheid van het product? 6. Is geluiddemping nodig? Is een frequentieregeling nodig? 7. Welke ondersteuning is er vereist voor de ventilator? 8. Van welke windbelasting gaat het ontwerp uit? 9. Hoe is het systeem te besturen? 10. Welke positie van de toevoervoorzieningen is optimaal om letsel en beknelling te voorkomen? Vind je het lastig om de prestatie-eisen tegenover comfort en veiligheid te zetten? Zou jij deze afweging zelf maken of zou je in een vroeg stadium van de ontwerpfase een specialist inschakelen? Ik ben benieuwd naar jouw mening. Post een reactie! Wil je meer informatie over natuurlijke ventilatie en RWA in atria? Download dan onderstaande Case study van De La Salle.

×