Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Brandveiligheid in parkeergaragesAls “gelijkwaardige oplossing” voor het groteoppervlak van parkeergarages worden erventil...
Een aantal zaken zijn daarbij van belang:       Het aanwezige ventilatiesysteem moet geschakeld zijn met de brandmeldinst...
OverzichtIn NEN6098 is een overzichtelijke weergave van eisen en opties weergegeven. Deze tabel willen wij udan ook niet o...
Volg Colt op LinkedInVolg Colt op PinterestVolg Colt op Google+Volg Colt op TwitterVolg Colt op YouTubeVolg Colt op Facebo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Brandveiligheid in parkeergarages

175 views

Published on

In dit artikel lees je over de nieuw norm: NEN 6098. Wij willen u met dit artikel wijzen op, ons inziens, vier belangrijke punten waar de eisen zijn aangescherpt ten opzichte van de oude richtlijnen. Lees snel verder.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Brandveiligheid in parkeergarages

  1. 1. Brandveiligheid in parkeergaragesAls “gelijkwaardige oplossing” voor het groteoppervlak van parkeergarages worden erventilatiesystemen voorgeschreven welke debrandweer ondersteunen bij hun repressieveinzet. Tot voor kort bestond er geen echteregelgeving hoe een dergelijk ventilatiesysteemontworpen diende te worden. Er waren enkelerichtlijnen in omloop welke handvaten boden en,bij gebrek aan beter, als regelgeving gebruiktwerden.Nieuwe norm (NEN6098)Sinds februari van dit jaar is de NEN 6098 van kracht. Deze nieuwe norm, voluit de norm voor“Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages” brengt eenduidigheid inhet eisenpakket dat aan betreffende rookbeheersingssystemen wordt gesteld.Met deze norm zijn de eisen zwaarder geworden. Wij willen u met dit artikel wijzen op, ons inziens,vier belangrijke punten waar de eisen zijn aangescherpt ten opzichte van de oude richtlijnen.1. Vastgestelde afvoer volumes 2 2De vastgestelde afvoervolumes voor parkeergarages zijn aangepast van 1000 m tot 2500 mDeze volumes zijn:2. BranddetectiesystemenBrandetectiesystemen dienen niet alleen voor plaatsbepaling maar ook voor een snelle melding. DeNEN 2535 omschrijft het doel van een automatische brandmeldinstallatie als het detecteren van eenbrand in een dusdanig vroeg stadium dat de brand nog met eenvoudige middelen beheersbaar is.Volgens de huidige inzichten is het primaire doel van een brandmeldinstallatie in een parkeergaragedaarentegen om een tijdige ontvluchting mogelijk te maken. Het klinkt logisch dat een snellealarmering daarom noodzakelijk is. © 2012 Colt International
  2. 2. Een aantal zaken zijn daarbij van belang:  Het aanwezige ventilatiesysteem moet geschakeld zijn met de brandmeldinstallatie omdat juist de ventilatie er de oorzaak van kan zijn dat rook zich snel verspreid in geval van brand. Zonder een schakeling tussen het ventilatiesysteem en de brandmelding hangt een parkeergarage in een mum van tijd vol rook en wordt een veilige ontvluchting nadelig beïnvloed. Aan deze schakeling zijn daarom strenge eisen gesteld.  Naast een veilige vluchtweg is een brandmeldinstallatie ook een instrument om de brandweer automatisch een indicatie van de locatie van de brandhaard te geven. Hoe sneller de brandweer ter plaatste kan zijn, hoe hoger de kans op een succesvolle binnenaanval. Het belang van een snelle interventie moet echter ook afgezet worden tegen het voorkomen van nodeloos uitrukken. In de norm is daarom vastgelegd dat de brandweer een melding krijgt als ten minste twee automatische meldingen uit een detectiezone zijn geregistreerd.  Tot slot heeft de brandmeldinstallatie als functie om andere brandbeveiligingsinstallaties aan te sturen. Denk daarbij aan deursluit- en ontgrendelingsinstallaties, activeren van brandpomp, liften etc.3. Rookproeven 2Is de oppervlakte van een parkeergarage groter dan 2500 m dan is het verplicht bij opleveringrookproeven uit te voeren. Hierbij wordt een installatie gecontroleerd door met behulp van eenrookmachine (koude rook) de gerealiseerde stroming en verversing te visualiseren. Dit houdt eenkwalitatieve controle van de luchtstroming en een inventarisatie van de dode hoeken in.4. CFD-simulatiesCFD-simulaties nemen in de nieuwe norm een belangrijke positie in. Alle ontworpen 2rookbeheersingssystemen voor parkeergarages met een oppervlakte groter dan 2.500 m moetenmiddels CFD-simulatie worden getoetst. Ook kan CFD worden ingezet wanneer men wil afwijken vande onder punt 1 vastgestelde afvoervolumes. CFD simulaties kunnen dan aantonen dat het mogelijk isom met kleinere afvoervolumes de parkeergarage ook bij brand te ventileren. De wijze van simulerenen de invoerparameters staan dan ook uitgebreid in de norm omschreven.De nieuwe norm geeft nieuwe handvaten en de oude denkwijze (10-voudige ventilatie) afkomstig uitde praktijkrichtlijn mechanisch geventileerde parkeergarages > 1000m2 zal niet meer wordengehanteerd. © 2012 Colt International
  3. 3. OverzichtIn NEN6098 is een overzichtelijke weergave van eisen en opties weergegeven. Deze tabel willen wij udan ook niet onthouden: © 2012 Colt International
  4. 4. Volg Colt op LinkedInVolg Colt op PinterestVolg Colt op Google+Volg Colt op TwitterVolg Colt op YouTubeVolg Colt op FacebookVolg Colt op Slideshare © 2012 Colt International

×