Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
© Colt International
In geval van brand: één toevoerventilator maakt nog geen
overdruksysteem
Een overdrukinstallatie zorg...
© Colt International
Niet willen voldoen aan voorschriften Bouwbesluit
Soms wil een eigenaar of gebruiker van het pand gew...
© Colt International
Onacceptabel?
Bovengenoemde opsomming is slechts een kleine greep uit alle misstanden die wij helaas ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bij brand: één toevoerventilator maakt nog geen overdruksysteem

141 views

Published on

Bij brand zorgt een overdrukinstallatie voor rookbeheersing. Dit is een complex, vaak verkeerd uitgevoerd systeem. Met alle gevolgen van dien..

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bij brand: één toevoerventilator maakt nog geen overdruksysteem

  1. 1. © Colt International In geval van brand: één toevoerventilator maakt nog geen overdruksysteem Een overdrukinstallatie zorgt er bij brand voor dat rook niet een trappenhuis in kan stromen. Dit lijkt eenvoudige materie – lucht een trappenhuis inblazen – maar niets is minder waar. Installateurs en bevoegd gezag onderkennen deze complexiteit niet of nauwelijks. Hierdoor voeren zij overdrukinstallaties vaak verkeerd uit. Welke fouten zij zoal maken? En wat de gevolgen hiervan zijn? Dat leg ik uit in deze blog! ‘Gelijkwaardige oplossing’ Een overdrukinstallatie is geen rechtstreekse brandveiligheidseis vanuit bouwregelgeving. Het is een ‘gelijkwaardige oplossing’ (BB art. 1.3) als de eigenaar/gebruiker van een object: § niet aan de voorschriften uit het Bouwbesluit (zoals brandwerende scheidingen, voorportalen, niet-besloten ruimten) kan voldoen óf § niet aan deze bouwkundige eisen wil voldoen. Niet kunnen voldoen aan voorschriften Bouwbesluit Als de eigenaar of gebruiker van het pand niet aan de voorschriften uit het Bouwbesluit kan voldoen, kunnen daar meerdere redenen voor zijn. Enkele voorbeelden: § Bij een bestaand gebouw is het – door de dimensies van het pand – niet mogelijk om een tweede vluchtroute te realiseren § Bij een trappenhuis is het – door gebrek aan ruimte – niet mogelijk om te voorzien in voorportalen of een ‘niet-besloten ruimte’, als toegang tot het trappenhuis § Bij een nieuwbouw pand is het – door een doorlopende trap naar ondergrondse bouwlagen lastig om een niet-besloten ruimte onder de grond te creëren.
  2. 2. © Colt International Niet willen voldoen aan voorschriften Bouwbesluit Soms wil een eigenaar of gebruiker van het pand gewoonweg niet aan de voorschriften uit het Bouwbesluit voldoen: § Een gebruiker vindt de voorportalen lastig tijdens het dagelijks gebruik § Een architect vindt de voorportalen esthetisch onwenselijk § Een investeerder richt de ruimte liever in als verhuurbaar oppervlak (woonruimte, kantoor, parkeerplaats), dan als voorportaal In al deze situaties is een overdrukinstallatie een uitkomst. Maar hoe functioneren deze installaties in de praktijk? Overdrukinstallatie in de praktijk Vrij recent kregen wij de opdracht om een overdrukinstallatie in Amsterdam te beoordelen. Deze overdrukinstallatie was ongeveer drie jaar geleden geplaatst. Het woongebouw – bestaande uit vier bouwlagen en acht woningen per bouwlaag – was van slechts één vluchtmogelijkheid voorzien. Deze vluchtmogelijkheid moest dienst gaan doen als veiligheidstrappenhuis. Er was echter geen ruimte voor een voorportaal of een ‘niet-besloten ruimte’. Daarom besloot de opdrachtgever om voor een overdrukinstallatie te gaan als gelijkwaardige oplossing. Op de locatie bleek dat de installatie deze titel eigenlijk niet mocht dragen. Het was in feite niets meer dan een toevoerventilator, die bovendien nauwelijks bijdroeg aan een veilige vluchtweg… Geen vluchtmogelijkheid Bij het inschakelen van de installatie viel ons direct op dat er veel kracht nodig was om de deuren – die de overdrukruimte indraaiden – te openen. Voor minder zelfredzame bewoners zou dit een onmogelijke opgave zijn. De enige vluchtweg zou bij brand dus onbruikbaar zijn... En de gevolgen? Niet te overzien! Verder onderzoek wees uit dat er geen sprake was van een drukregeling bij het trappenhuis, die er zorg voor draagt dat de druk niet te hoog oploopt. Voorts was de luchttoevoervoorziening bovenop het dak geplaatst. Als een brand uit de gevel van een woning slaat – en de wind uit een ongunstige hoek komt – dan zuigt deze voorziening juist rook aan. Op deze manier vult het gehele trappenhuis zich met rook. Ook hier dus geen vluchtmogelijkheid meer voorhanden. Maar daar bleef het niet bij… Rook ‘terugduwen’ Een overdrukinstallatie moet in staat zijn een bepaalde luchtstroom over de geopende deur te realiseren (voor dit project: 0,75 m/s). Deze luchtstroom is in staat de rook ‘terug te duwen’, zodat er geen rook het trappenhuis instroomt. Voor dit project bleek de snelheid van de luchtstroom nagenoeg 0 m/s te bedragen en werd de ruimte bij de geopende deur ook op overdruk gezet. Hier wees onderzoek uit dat er geen afvoervoorziening was. De gevolgen: een trappenhuis vol rook…
  3. 3. © Colt International Onacceptabel? Bovengenoemde opsomming is slechts een kleine greep uit alle misstanden die wij helaas hebben geconstateerd. De eigenaar is nagenoeg op slopershoogte. Hij moet behoorlijk wat werk verrichten en investeren om een veilig trappenhuis te krijgen. En zoals gezegd: het object is pas drie jaar geleden opgeleverd… Dit vinden wij onacceptabel. Tekst: Stan Veldpaus

×