Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Algen in gevel: de bio-adaptieve facade

249 views

Published on

Colt International, Arup en SSC (Strategic Science Consult) ontwikkelden samen een techniek waarbij micro-algen worden toegepast in een zogenaamde bio-adaptieve façade.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Algen in gevel: de bio-adaptieve facade

  1. 1. Algen in gevel: de bio-adaptieve façadeKoolstofdioxide gebruiken als voedsel voor eenklimaatsysteem? Bizar? Nee, een logisch gevolg van eencontinue zoektocht naar duurzaamheid. We weten al jarendat systemen die zonwerend en lichtregulerend een bijdragekunnen leveren aan het terugdringen van het energieverbruikvan een gebouw. Hoe mooi zou het zijn als we diezelfdesystemen ook nog kunnen voorzien van eigenschappenwaarmee we in de resterende energiebehoefte van hetgebouw kunnen voorzien?Colt International, Arup en SSC (Strategic Science Consult)ontwikkelden samen een techniek waarbij micro-algenworden toegepast in een zogenaamde bio-adaptieve façade.Een façade met glazen zonwerende panelen, gevuld met micro-algen, waarmee duurzaam energieopgewekt wordt. Op dit moment wordt in Hamburg het eerste (wereldwijd) huis gebouwd dat zichzelfvan energie voorziet: het BIQ, dat gepresenteerd wordt op de Internationale Bauaustellung (IBA)2013. Micro-algen techniek Zonne-energie, opgeslagen in Biomassa, heeft als voordeel dat er vrijwel geen energie verloren gaat door de opslag. Biomassa heeft een vaste vorm (brandhout, houtpellets), vloeibare (biodiesel) of gasvorm (biogas). Bio- energie is een vorm van duurzame energie die in de toekomst een steeds groter aandeel in het totale energieverbruik zal innemen. Niet in de laatste plaats omdat de energetische waarde van biomassa CO2 neutraal is.Net als alle planten gebruiken algen zonlicht als energiebron en in combinatie met het toevoegen vanCO2 en voedingsstoffen (stikstof en fosfor) wordt de aanmaak van biomassa gestimuleerd (groei). Ditproces van fotosynthese werkt bij algen uiterst efficiënt omdat algen eencellig zijn en in iedere celfotosynthese plaatsvindt. Onder de juiste omstandigheden groeien algen uitstekend onder invloed vande zon. Micro-algen kunnen in bio-reactoren gekweekt worden. © 2012 Colt International
  2. 2. De bio-adaptieve façadeHet algenhuis BIQ is het eerste huis met een bioreactor façade. In de glazen panelen aan de zuidwesten zuidoostgevel worden micro-algen gekweekt die biomassa en warmte produceren. De glaspanelengevuld met microalgen vormen niet alleen een ideaal zonweringsysteem, maar meer zonlicht betekentook meer algen, meer fotosynthese, meer schaduwwerking! Daarbij wordt een deel van de biomassaomgezet in biogas (methaan, hoogwaardige energie). Met behulp van een wisselaar kan dethermische warmte van de vloeistof in het systeem direct worden gebruikt of opgeslagen. Beideduurzame energiebronnen worden gebruikt om in de energiebehoefte van een gebouw te voorzien.De bioreactor zelf bestaat uit een transparant, hol, paneel dat alshouder voor de algenkultuur dient. De reactoren zijn 2,60 meterhoog, 70 centimeter breed en ca. 2 centimeter dik. De holle ruimtebevat zo’n 24 liter “kweekmedium” waarin de algen verblijven.Iedere bioreactor heeft een eigen toevoer en afvoer, alle reactorenkunnen met elkaar verbonden worden in een circulerend systeem.Algen in de gevel en duurzaam bouwenVoor wie duurzaam bouwen belangrijk vindt, zijn de eigenschappenvan een gevel met bioreactoren, gevuld met micro-algen, zeerwaardevol: - in de biomassa wordt CO2 opgeslagen - de biomassa kan omgezet worden in Mehaan (biogas) of waterstof als duurzame energiebron - zoals bij een zonnecollector kan ook hiermee warmte gewonnen worden die in het gebouw gebruikt kan worden - de bioreactoren kunnen als multifunctioneel gevelelement ook dienen voor lichtwering, warmte/koude wering en geluiddemping - de bioreactoren kunnen voor natuurlijke ventilatiesystemen in een gebouw geplaatst worden als afsluitsectie.Een blikvangerDe eisen aan de bioreactoren zijn hoog. Zowel op functioneel gebied als esthetisch. De panelenmoeten zodanig geïnstalleerd worden dat maximaal van het zonlicht gebruik gemaakt kan worden. Datbetekent dus aan de buitenzijde van het gebouw. Hiermee zijn de bioreactoren gelijkertijd ook deblikvanger van het gebouw. Door kanalen wordt continu CO 2 in de reactor ingebracht om de groei vande algen te bevorderen. Doordat duidelijk zichtbaar is hoe dit gas naar boven stroomt en dealgenkultuur in beweging zet, geeft dit een extra optische dimensie aan de reactorenOvertuig u zelfDe bioadaptieve façade wekt duurzame energie op, zorgt voor effectieve zonwering waarmee dewarmtelast in een gebouw minder hoog is, creëert bovendien een interessant uiterlijk. U hoeft niet tewachten tot het BIQ huis in Hamburg voltooid is om hier een glimp van op te vangen.Op de Material Xperience 2013 (van 4-9 februari) in de Jaarbeurs in Utrecht staat een model van debioreactor opgesteld. Bovendien zal op 7 februari om 13.00 uur Jan Wurm van Arup Berlin hierovereen lezing geven: The Algae energy generating façade (Engelstalig).Klik hier voor een gratis toegangskaart. © 2012 Colt International
  3. 3. Volg Colt op LinkedInVolg Colt op PinterestVolg Colt op Google+Volg Colt op TwitterVolg Colt op YouTubeVolg Colt op FacebookVolg Colt op Slideshare © 2012 Colt International

×