Resultaten inspectie integrale veiligheidszorg 2011 <ul><li>Sector Collecties en Archieven </li></ul><ul><li>Nina Duggen <...
Onderzoek integrale veiligheidszorg  <ul><li>Achtergrond </li></ul><ul><li>Opzet en methode </li></ul><ul><li>Vragenlijs...
Achtergrond <ul><li>Aandacht voor veiligheidszorg bij het ministerie OCW (kenniscentrum, incidentele subsidies, preventien...
Opzet en methode onderzoek <ul><li>Doel: </li></ul><ul><li>- Opdracht aan EGI van beleidsdirectie van ministerie OCW i.v....
Vragenlijst <ul><li>Vragenlijst met 7 hoofdvragen: </li></ul><ul><li>Integraal veiligheidsplan </li></ul><ul><li>Collecti...
Onderzoekresultaten <ul><li>Integraal veiligheidsplan </li></ul><ul><li>Integraal veiligheidsplan: Het geheel van plannen ...
2. Collectiehulpverlening <ul><li>Collectiehulpverlening: het in veiligheid brengen van (onderdelen van) erfgoedcollecties...
3. Calamiteitenoefeningen <ul><li>Calamiteitenoefening: het feitelijk buiten de gebouwen brengen en in veiligheid stellen ...
4. Risicoanalyse <ul><li>Risicoanalyse: het identificeren en vervolgens analyseren van risico’s die een bedreiging vormen ...
5. Maatregelen <ul><li>OBE-maatregelen: preventieve maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied. </l...
6. Incidentenregister <ul><li>Incidentenregister: een plek, digitaal of op papier waar de incidenten die zijn voorgevallen...
6. Incidentenregister 10 november 2011 Erfgoedinspectie Meldt u incidenten in DICE? Aantal Ja 15 Nee 20 Totaal 35
6. Incidentenregister 10 november 2011 Erfgoedinspectie Meldt u incidenten met betrekking tot rijkscollectie bij de Erfgoe...
7. Veiligheidsregio <ul><li>Veiligheidsregio: een gebied waarin wordt samengewerkt door verschillende besturen en diensten...
7. Veiligheidsregio 10 november 2011 Erfgoedinspectie Heeft u afspraken gemaakt over rampenbestrijding en crisisbeheersing...
Conclusies <ul><li>integrale veiligheidszorg heeft aandacht gehad bij collectiebeherende instellingen </li></ul><ul><li>e...
<ul><li>Geanonimiseerd rapport ‘integrale veiligheidszorg’ </li></ul><ul><li>met de onderzoekresultaten verschijnt binnen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Resultaten inspectie integrale veiligheidszorg Nina Duggen en Guido Boudewijns, beiden Inspecteur Collecties & Archieven, Erfgoedinspectie, Den Haag

789 views

Published on

De Erfgoedinspectie heeft dit jaar een onderzoek naar de integrale veiligheidszorg bij rijksgesubsidieerde collectiebeheerders uitgevoerd. Aanleiding voor de inspectie was onder andere de prestatieafspraak van het Ministerie van OCW met de musea om per 1 januari 2011 over een integraal veiligheidsplan te beschikken.
Het onderzoek in de vorm van een quick scan bestond uit een digitale vragenlijst (webbased survey) die aan 38 instellingen werd verstuurd. De geanonimiseerde resultaten van deze inspectie en eerdere gegevens over veiligheidszorg worden tijdens deze landelijke netwerkdag gepresenteerd.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Resultaten inspectie integrale veiligheidszorg Nina Duggen en Guido Boudewijns, beiden Inspecteur Collecties & Archieven, Erfgoedinspectie, Den Haag

 1. 1. Resultaten inspectie integrale veiligheidszorg 2011 <ul><li>Sector Collecties en Archieven </li></ul><ul><li>Nina Duggen </li></ul><ul><li>Guido Boudewijns </li></ul>10 november 2011
 2. 2. Onderzoek integrale veiligheidszorg <ul><li>Achtergrond </li></ul><ul><li>Opzet en methode </li></ul><ul><li>Vragenlijst </li></ul><ul><li>Onderzoekresultaten </li></ul>10 november 2011 Erfgoedinspectie
 3. 3. Achtergrond <ul><li>Aandacht voor veiligheidszorg bij het ministerie OCW (kenniscentrum, incidentele subsidies, preventienetwerken e.d.) </li></ul><ul><li>Inspectie veiligheidszorg 2007-2008 </li></ul><ul><li>Monitor Erfgoedinspectie 2009-2010 </li></ul><ul><li>Prestatieafspraak ministerie OCW met musea: </li></ul><ul><li>1-1-2011 integraal veiligheidsplan </li></ul>10 november 2011 Erfgoedinspectie
 4. 4. Opzet en methode onderzoek <ul><li>Doel: </li></ul><ul><li>- Opdracht aan EGI van beleidsdirectie van ministerie OCW i.v.m. prestatieafspraken. </li></ul><ul><li>- Actueel en gedetailleerd beeld van huidige stand van zaken met betrekking tot veiligheidszorg in musea. </li></ul><ul><li>Doelgroep: </li></ul><ul><li>38 instellingen (OCW en andere departementen) </li></ul><ul><li>35 respondenten </li></ul><ul><li>Uitvoering: </li></ul><ul><li>In samenwerking met IGZ een web-based vragenlijst ontwikkeld. </li></ul><ul><li>Rapportage voor instelling en rapportage voor EGI. </li></ul>10 november 2011 Erfgoedinspectie
 5. 5. Vragenlijst <ul><li>Vragenlijst met 7 hoofdvragen: </li></ul><ul><li>Integraal veiligheidsplan </li></ul><ul><li>Collectiehulpverlening </li></ul><ul><li>Calamiteitenoefeningen </li></ul><ul><li>Risicoanalyse </li></ul><ul><li>Maatregelen </li></ul><ul><li>Incidentenregister </li></ul><ul><li>Veiligheidsregio </li></ul>10 november 2011 Erfgoedinspectie
 6. 6. Onderzoekresultaten <ul><li>Integraal veiligheidsplan </li></ul><ul><li>Integraal veiligheidsplan: Het geheel van plannen voor de integrale veiligheidszorg zoals bedrijfshulpverlening, collectiehulpverlening, informatiehulpverlening, bewaking en beveiliging. </li></ul>10 november 2011 Erfgoedinspectie Beschikt u over een compleet integraal veiligheidsplan per 1 januari 2011? Aantal Ja 24 Nee 11 Totaal 35
 7. 7. 2. Collectiehulpverlening <ul><li>Collectiehulpverlening: het in veiligheid brengen van (onderdelen van) erfgoedcollecties in geval van (dreiging van) een incident of calamiteit, met het doel schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. </li></ul>10 november 2011 Erfgoedinspectie Doet u aan collectiehulpverlening? Aantal Ja 29 Nee 6 Totaal 35
 8. 8. 3. Calamiteitenoefeningen <ul><li>Calamiteitenoefening: het feitelijk buiten de gebouwen brengen en in veiligheid stellen van de aanwezige collectie of dummies (evacuatieoefening) óf het inzicht krijgen in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse betrokken organisaties. De verschillende partners bestuderen samen de situatie en gaan na wat de consequenties voor hun optreden zou zijn (table top oefening). </li></ul>10 november 2011 Erfgoedinspectie Houdt u calamiteitenoefeningen met betrekking tot de collectie? Aantal Ja 12 Nee 23 Totaal 35
 9. 9. 4. Risicoanalyse <ul><li>Risicoanalyse: het identificeren en vervolgens analyseren van risico’s die een bedreiging vormen voor mens, gebouw, collectie en informatie. </li></ul>10 november 2011 Erfgoedinspectie Beschikt u over een algemene risicoanalyse? Aantal Ja 31 Nee 4 Totaal 35
 10. 10. 5. Maatregelen <ul><li>OBE-maatregelen: preventieve maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied. </li></ul>10 november 2011 Erfgoedinspectie Heeft u maatregelen moeten nemen naar aanleiding van de laatst uitgevoerde algemene risicoanalyse? Aantal Ja 21 Nee 14 Totaal 35
 11. 11. 6. Incidentenregister <ul><li>Incidentenregister: een plek, digitaal of op papier waar de incidenten die zijn voorgevallen worden genoteerd. </li></ul>10 november 2011 Erfgoedinspectie Beschikt u over een incidentenregister? Aantal Ja 30 Nee 5 Totaal 35
 12. 12. 6. Incidentenregister 10 november 2011 Erfgoedinspectie Meldt u incidenten in DICE? Aantal Ja 15 Nee 20 Totaal 35
 13. 13. 6. Incidentenregister 10 november 2011 Erfgoedinspectie Meldt u incidenten met betrekking tot rijkscollectie bij de Erfgoedinspectie? Aantal Ja 25 Nee 10 Totaal 35
 14. 14. 7. Veiligheidsregio <ul><li>Veiligheidsregio: een gebied waarin wordt samengewerkt door verschillende besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van openbare orde en veiligheid. </li></ul>10 november 2011 Erfgoedinspectie Bent u bekend met uw veiligheidsregio? Aantal Ja 30 Nee 5 Totaal 35
 15. 15. 7. Veiligheidsregio 10 november 2011 Erfgoedinspectie Heeft u afspraken gemaakt over rampenbestrijding en crisisbeheersing met uw veiligheidsregio? Aantal Ja 18 Nee 17 Totaal 35
 16. 16. Conclusies <ul><li>integrale veiligheidszorg heeft aandacht gehad bij collectiebeherende instellingen </li></ul><ul><li>er is geen aanzienlijk verschil in niveau veiligheidszorg tussen instellingen die onder ministerie OCW en andere departementen vallen </li></ul><ul><li>2 instellingen scoorden op alle onderdelen van deze inspectie goed: </li></ul><ul><li>het Mauritshuis en het Nederlands Scheepvaartmuseum </li></ul><ul><li>2 onderwerpen die niet goed scoren zijn: </li></ul><ul><li>het melden van incidenten in DICE en het houden van calamiteitenoefeningen </li></ul>10 november 2011 Erfgoedinspectie
 17. 17. <ul><li>Geanonimiseerd rapport ‘integrale veiligheidszorg’ </li></ul><ul><li>met de onderzoekresultaten verschijnt binnenkort </li></ul><ul><li>op www.erfgoedinspectie.nl </li></ul>10 november 2011 Erfgoedinspectie

×