Guia Ed

493 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guia Ed

 1. 1. 10 09 GUÍA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
 2. 2. GUIA ED. PRIMARIA 2009/10 Benqueridas familias: Comezamos este novo curso coa ilusión e o impulso que nos da a longa traxectoria deste Centro. Recibe a tódolos membros da comunidade escolar: dirección, alumnos, docentes, familias e persoal de servizo co ánimo de mellora continua que esixe o proceso de calidade no que estamos inmersos. Dende a dirección do Colexio dámosvos a benvida e poñemos a vosa disposición esta guía co ánimo de facilitar e favorecer unha boa organización. ÍNDICE RESUMO LOE COMPETENCIAS BÁSICAS CALENDARIO ESCOLAR DATAS AVALIACIÓN SERVIZOS COMPLEMENTARIOS. UNIFORME ESCOLAR E ASISTENCIA AO CENTRO HORARIOS E TITORIAS DEREITOS E DEBERES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
 3. 3. LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de maio, de Educación. Dende o curso 2007/08 vimos presentando nestas guías, pequenas pinceladas dá incorporación de Primaria a nova lei de ensino LOE. Este curso,coa incorporación do terceiro ciclo, xa estará totalmente instaurada en todo o sistema educativo. A LOE propón: • Calidade da educación para todo o alumnado. • Equidade que garanta a igualdade de oportunidades. • Esforzo compartido por todas as persoas compoñentes da comunidade Educativa. Trátase dunha lei ambiciosa na que aparecen termos coma: competencias básicas, avaliación de diagnóstico e cultura do esforzo. Non parece o mesmo lobo con diferente pelaxe senón que convida a tódolos membros da comunidade educativa a reflexionar, definir, construír, observar, encontrar, deducir, resolver, decidir, inferir, cuestionar, examinar, sintetizar, analizar, comprender,reflexionar,identificar, distinguir,... e sobre todo avaliar. Ten enorme importancia a presenza no currículo das competencias básicas que o alumnado deberá desenvolver na educación primaria e completar na educación secundaria obrigatoria. O seu logro deberá capacitar as alumnas e os alumnos para a súa realización persoal, a incorporación satisfactoria á vida adulta e o desenvolvemento dunha aprendizaxe permanente ao longo da vida. Ao finalizar o segundo ciclo da educación primaria, todos os centros realizarán unha avaliación de diagnóstico das competencias básicas alcanzadas polo seu alumnado. Esta avaliación, que non terá efectos académicos, terá carácter formativo e orientador para os centros, informativo para as familias e para o conxunto da comunidade educativa, como establece o artigo 21 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación
 4. 4. As novas realidades sociais precisan de novas formulacións educativas. A escola tradicional non pode proporcionar tódolos saberes. Por que as competencias na escola? Existen múltiples fontes de coñecemento en ámbitos non formais e informais Precísase seguir aprendendo de por vida.
 5. 5. QUE SON AS COMPETENCIAS BÁSICAS? É a capacidade de responder a demandas complexas e levar a cabo diversas tarefas de forma axeitada. Supón unha combinación de:  Habilidades prácticas,  Coñecementos,  Motivacións,  Valores éticos,  Actitudes,  E outros compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha accións eficaz. Ao desenvolvemento das competencias contribúen elementos formais (metodoloxías,obxectivos,contidos…), informais (ed. familiar, recursos sociais, tecnoloxías da comunicación…) e non formais (relacións sociais, xogos, situacións da vida real…). Trátase, por tanto, que a través do estudio, o esforzo, o razoamento, o pensamento e tódolos demais medios que rodean a vida dos cativos sexan persoas autónomas, con boas habilidades sociais, con ganas de seguir aprendendo e preparados para a vida cotiá e o mundo laboral. CALES SON AS CB? No marco da proposta realizada pola Unión Europea identificáronse oito competencias básicas: 1. Competencia en comunicación lingüística. 2. Competencia matemática. 3. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. 4. Tratamento da información e competencia dixital. 5. Competencia social e cidadá. 6. Competencia cultural e artística. 7. Competencia para aprender a aprender. 8. Autonomía e iniciativa persoal.
 6. 6. Calendario Escolar 2009-2010:  Curso.  Infantil - Primaria: comeza o 10-09-09 e remata el 22-06-10  ESO: comeza o 17-09-09 e remata ol 23-06-10  Períodos non lectivos  Nadal: do 23 de decembro ao 7 de xaneiro.  Antroido: 15, 16 y 17 de Febreiro  Semana Santa: do 29 de marzo ao 5 de abril  “Día do Ensino”: 8 de xaneiro  Días de libre elección: 2 de novembro e 31 maio  Festas do Colexio: 13 e 14 de maio  Tamén celebrarase pero con carácter lectivo:  Constitución e Estatuto Autonomía: do1 ao 11 de decembro  Dereitos Humanos: 10 decembro  Día da paz: 30 xaneiro  Día do Libro: 12 ao 30 de abril  Semana das Letras Galegas: 18 ao21 de maio DATAS AVALIACIÓNS: 1ª AVALIACIÓN: luns 21 de decembro. 2ª AVALIACIÓN: luns 22 de marzo. 3ª AVALIACIÓN: luns 14 de xuño. AVALIACIÓN FINAL DE CICLO: 21 de xuño.
 7. 7. SERVIZOS Comedor Escolar Funciona en horario de 14 a 16 horas. Os alumnos que non sexan medio pensionistas poderán usar o servizo de comedor diario avisando antes das 10 da mañá. Transporte escolar Actualmente funciona unha liña de transporte escolar coa seguinte ruta: Travesía de Vigo, Martínez Garrido, Pl. España, Gran Vía, Pl. América, Castrelos, Balaídos, Coia, C. Coruña, Beiramar, Traviesas, Avda. Camelias. En caso de interesar algunha outra parada consultar en secretaría. Servizo de madrugadores vixiado Funciona en horario de 8 a 9 a.m. para alumnos de Infantil e Primaria que por motivos familiares teñan que permanecer no colexio antes da hora de entrada ó aula. O servizo é gratuíto. Servizo de ludoteca e gardería Para alumnos de edu Infantil. Funciona de 16 a 18 hrs. Seguimento diario do alumno a través de internet ou teléfono O colexio dispón do sistema mentor-vox mediante o cal os pais de alumnos da ESO poderán consular toda a información académica deles (notas, exames, incidencias, conduta, avisos, etc.), así como a información xeral do centro. Actividades extraescolares: Tódalas tardes no Centro de 16:00 a 18:00. ESCOLA DE VERÁN: Para alumnos e alumnas con idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos. Desenvolveranse durante o mes de xullo en horario de 8:45 a 14:00 horas.
 8. 8. UNIFORME ESCOLAR Os alumnos e alumnas do centro utilizan de forma obrigatoria o uniforme escolar. En Educación Infantil consta de chándal regulamentario do centro con polo branco, zapatillas deportivas brancas e calcetíns brancos. O uniforme feminino, de primaria e ESO consta de saia ou pantalón regulamentario, polo branco e xersei azul mariño co escudo oficial do centro. O uniforme masculino, de pantalón gris con polo branco e xersei azul mariño co escudo do colexio. As medias ou calcetíns serán azuis mariños e os zapatos, tipo colexial, negros ou azuis mariños. Tamén son de obrigada utilización o chándal do colexio así como camiseta co logotipo do mesmo, nas clases de Educación Física. Ademais os alumnos e as alumnas de Educación Infantil, 1º e 2º de primaria usarán mandilón. Non traer o uniforme completo, significará a imposibilidade de asistir a clase e a reiteración nó cumprimento desta norma unha falta grave. ASISTENCIA AO CENTRO. Será obrigatoria a asistencia ao centro en tódolos días que compoñen o calendario escolar marcado polas autoridades competentes. Así mesmo deberase respectar o horario establecido polo centro, responsabilizándose de ser puntuais. As faltas serán xustificadas polos pais cando sexa un motivo de gravidade ben mediante a axenda escolar ou ben mediante SMS ao tfno.:610599064 indicando nome,curso e motivo. HORARIO: E. Infantil e Primaria: de 09-14h ESO: de 09-14,30h Luns: 16,15 -17,55
 9. 9. TITORÍAS, ESPECIALISTAS E HORARIOS. Para facilitar a comunicación familias/profesores este ano amplíase o horario de atención. Pregamos utilicedes a axenda para concertar cita, ben cos titores, ben cos especialistas. AULA:1ºA TITORA: ANA VAL ATENCIÓN ÁS FAMILIAS: luns 13,10-14,00 ,martes 16,30h HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 1ª l.castellana l. castellana matemáticas e.física l. galega 2ª l.castellana matemáticas inglés l. galega matemáticas 3ª e.física matemáticas c. do medio matemática c. do medio 4ª c. do medio c. do medio música c. do medio l. castellana 5ª Inglés l. galega l. galega plástica relixión/ética AULA:1º B TITOR: VICKY DÍAZ ATENCIÓN ÁS FAMILIAS: mércores de 13,10-14,00,martes 16,30h HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 1ª l. castellana matemáticas l.castellana matemáticas matemáticas 2ª l. castellana matemáticas l.castellana l. galega matemáticas 3ª Plástica e.física música e.física inglés 4ª c. do medio c. do medio c. do medio c. do medio c. do medio 5ª l. galega l. galega inglés l. galega relixión/ética
 10. 10. AULA:2º A TITORA: LOURDES GUIMAREY ATENCIÓN ÁS FAMILIAS: martes de 13.15-14.00,mércores16h HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 1ª l. castellana l. castellana inglés l. galega c. do medio 2ª Matemáticas l. castellana l. galega inglés c. do medio 3ª c. do medio matemáticas matemáticas l. castellana e.física 4ª c. do medio matemáticas matemáticas relixión/ética l. galega 5ª l. galega e.física música plástica relixión/ética AULA:2º B TITORA: ROSA NOVOA ATENCIÓN ÁS FAMILIAS: xoves de 13,15-14,00, luns 16h. HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 1ª l. castellana l. castellana l. castellana inglés c. do medio 2ª matemáticas matemáticas música matemáticas relixión/ética 3ª c. do medio matemáticas matemáticas l. galega relixión/ética 4ª l. galega l. galega l. galega l. castellana inglés 5ª e.física c. do medio c. do medio e.física plástica
 11. 11. AULA: 3º A TITORA: MARÍA AGUIÑO ATENCIÓN ÁS FAMILIAS: mércores 13.15-14.00, xoves 16,00 HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 1ª matemáticas c. do medio l.galega l.castellana l.castellana 2ª l.castellana l.castellana matemáticas l.galega c. do Medio 3ª Inglés música ed. física plástica inglés 4ª c. do medio l.galega c. do medio matemáticas ed. física 5ª l.galega matemática inglés c. do medio ética/relixión s AULA:3º B TITOR:BEATRIZ JIMÉNEZ ATENCIÓN ÁS FAMILIAS:martes 13.15-14.00, martes16.00h. HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 1ª Matemáticas c. do medio ed. física l.castellana matemáticas 2ª l.castellana l.castellana l.galega l.galega c. do medio 3ª c. do Medio l.galega matemáticas inglés ética/relixión 4ª ed. Física matemáticas c. do medio música inglés 5ª l.galega Inglés l.castellana c. do medio plástica
 12. 12. AULA:4ºA TITOR:PURI BERNÁRDEZ ATENCIÓN ÁS FAMILIAS:venres 9.00-10.00, luns 16.00h. HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 1ª Matemáticas l.castellana matemáticas l.galega ética/relixión 2ª c.do medio ed.física c.do medio c.do medio ed. física 3ª l.castellana inglés l.galega matemáticas l.castellana 4ª ética/relixión c.do medio l.castellana inglés matemáticas 5ª l.galega l.galega música plástica inglés AULA:4º B TITOR: EVA DOMÍNGUEZ ATENCIÓN ÁS FAMILIAS:mércores de 13.05-14.00, martes 16.00 HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 1ª ed.física l.castellana matemáticas matemáticas inglés 2ª l.galega música ed.física l.galega matemáticas 3ª matemáticas c.do medio l.galega l.castellana l.galega 4ª inglés ética/relixión inglés c.do medio c.do medio 5ª c.do medio plástica l.castellana ética/relixión l.castellana
 13. 13. AULA:5ºA TITOR: JOSÉ M. FERRADÁS ATENCIÓN ÁS FAMILIAS: martes 9.00-10.00, martes 16.0 HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 1ª c. do medio inglés c. do medio inglés matemáticas 2ª Música l. galega c. do medio matemáticas l. castellana 3ª Matemáticas c. do l. castellana l. galega l. galega medio 4ª l. castellana e.física matemáticas e.física l. galega 5ª Inglés l. plástica relixión/ética c. do medio castellana AULA:5ºB TITOR: JAVIER PIÑEIRO ATENCIÓN ÁS FAMILIAS: venres 9:00-10,00, xoves 16,30h HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 1ª música e.física matemáticas c. do medio e.física 2ª Inglés inglés matemáticas inglés matemáticas 3ª c. do medio l. astellana l. galega l.castellana l. castellana 4ª matemáticas c. do c. do medio l.castellana relixión/ética medio 5ª l. galega plástica c. do medio l. galega l. galega
 14. 14. AULA:6ºA TITOR: JAVIER FERNÁNDEZ ATENCIÓN ÁS FAMILIAS: mércores 11,15-12,05, luns 16.00 HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 1ª l. galega música c. do medio ed. cidadanía c. do medio 2ª e.física l. castellana inglés e.física inglés 3ª Matemáticas l. castellana matemáticas plástica l. galega 4ª Matemáticas inglés matemáticas ed. cidadanía relixión/ética 5ª c. do medio l. galega c. do medio l. castellana relixión/ética AULA:6ºB TITOR: DAVID PINAL ATENCIÓN ÁS FAMILIAS: martes 9.00-10.00, mércores 16.00h HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 1ª Inglés l. castellana l. galega c. do medio l. galega 2ª matemáticas música matemáticas matemáticas ed. cidadanía 3ª c. do medio relixión/ética inglés plástica l. castellana 4ª c. do medio matemáticas c. do medio l. castellana relixión/ética 5ª l. galega ed. cidadanía e.física inglés e.física ESPECIALIDADES MESTRES ATENCIÓN FAMILIAS EDUCACIÓN FÍSICA CÉSAR REDONDO mércores 13.05-14.00 INGLÉS RODRIGO GÓMEZ mércores 9-10 PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA VANESA LORENZO Xoves 13.05-14.00 AUDICIÓN E LINGUAXE DAVID GARRIDO martes 9-10
 15. 15. SOBRE DEREITOS E DEBERES DOS MEMBROS DA COMUNIDADE ESCOLAR DEREITOS E DEBERES…. ALUMNADO • Ten dereito a traballar nun ambiente axeitado de silencio e sen DEREITOS interrupcións, que favoreza o maior rendemento posible. • Ten dereito a ser orientado de forma clara e precisa na súa aprendizaxe e na realización das tarefas • Ten dereito a encontra-lo aula e o material en condicións axeitadas de orden e limpeza DEBERES Non interrompe-lo transcurso da clase sen permiso do profesorado. Asistir a clase aseados e Aportar ás clases os libros e o material escolar que respectando o horario sexa necesario. Responsabilizarse das obrigas que se lle encomenden. Coidá-lo material, Atender e participar nas mobiliario e instalacións Non agredir, insultar, nin tarefas de clase seguindo do Centro. humillar ós seus as orientacións do compañeiros/as Evitá-los xogos violentos profesorado. Respectar tódalas pertenzas dos demais..
 16. 16. DEREITOS E DEBERES…. PROFESORES. DEREITOS Recoñecidos na LOE: liberdade de cátedra, dereito de reunión, neutralidade e respecto ideolóxico, participación no control e xestión dos centros. Ser informados dos asuntos que Expor iniciativas, suxestións ou Ser tratados con corrección e incumben ao Centro en xeral ou problemas ao Equipo Directivo respecto polos alumnos, pais de a eles en particular e utilizar as ou ao Consello Escolar. alumnos e persoal non docente. instalacións e o material do Promover iniciativas de Centro, respectando horarios e investigación pedagóxica. normas establecidas. DEBERES •. Coñece-lo cun mesmo Regulamento de •1. Respeta-la personalidade de Réximen interior cos pais cada neno/a. e cumprir cos seus preceptos. •2. Intentar • Actualizarse e •Acata-las •Manter contactos escoitalo, perfeccionarse decisións do periódicos e comprendelo e na súa profesión Claustro de sistemáticos cos axudalo. e investiga-los Profesores, do pais dos •3. Non facer Consello Escolar alumnos/as dentro distincións entre recursos e das do horario os alumnos/as. didácticos máis autoridades previsto para este •4. Preocuparse apropiados para educativas. fin. polas súas o traballo escolar de cada día. •Cooperar no • Recibi-la visita condicións menteñemento dos pais cando o ambientais. • Asistir con e bo uso do solicite, •5. Individualiza-la puntualidade material e cumprindo os ensinanza, ás clases e instalacións do horarios e normas acomodándose reunións para Centro. establecidas para ós coñecementos as que fose •Colaborar no o caso. e convocado . manteñemento • Cumprimenta-los características de • Vixia-los seus da orde e boletins de cada alumno/a. alumnos/as nos disciplina no do avaliación nos recreos. recinto escolar. períodos co establecidos. centro
 17. 17. DEREITOS E DEBERES…. PAIS 1. En relación co centro: - Coñecer o Regulamento de Réxime Interior e observa-las normas contidas no mesmo. -Atender ás citacións do Centro. - Absterse de visitar ós fillos durante os recreos sen causa xustificada. 2. En relación cos profesores: - Non desautoriza-la acción dos profesores en presenza dos fillos. - Facilitar todo tipo de información e datos valorativos dos seus fillos ós profesores que o precisen, nos distintos aspectos da súa personalidade. - Facilitar ós seus fillos cantos medios sexan precisos para levar a cabo as actividades e tarefas que lle indique o profesorado. - Participar voluntariamente cos profesores na programación daquelas actividades para as que se solicite a súa axuda. - En caso de separación xudicial dos pais, xustificar a quen corresponde a garda e custodia dos fillos. 3. En relación cos seus fillos: - Colaborar no labor educativo exercido sobre os alumnos. - Vixiar e controla-las súas actividades. - Facilita-lo cumprimento das obrigacións dos seus fillos respecto ó Centro: puntualidade, orde, aseo, etc. - Distribuír e coordinar o seu tempo libre e de ocio, especialmente no relativo a lecturas, xogo e televisión. - Xustifica-las ausencias e retrasos dos fillos durante o horario escolar. - Recoller persoalmente ou mediante persoa autorizada ós alumnos de Educación Infantil, Primaria e Secundaria que teñan que ausentarse do Centro durante horario escolar. - Estimular ós seus fillos no respecto ás normas de convivencia do Centro como elemento que contribúe á súa formación.
 18. 18. COLEGIO LABOR. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. CURSO 2009/2010 Estimadas familias Informámosvos das actividades extraescolares programadas para este curso. Os interesados en asistir a algunha actividade deberán entregar en Secretaría a ficha de inscrición cuberta. As actividades comezarán a partir do 1 de outubro. Actividades organizadas por el Centro. CATEGORÍA HORARIO ACTIVIDAD DIAS Ata 2º Prim. Luns e Mércores de 5 a 6 3º y 4º Prim. Martes e xoves de 4 a 5 Fútbol Sala 5º y 6º Prim. Luns e Mércores de 4 a 5 1º y 2º ESO Mércores e Venres de 5 a 6 3º y 4º ESO Venres de 4 a 6 Iniciación Martes e Xoves de 5 a 6 Patinaxe Artístico Perfeccionamento Martes e Xoves de 4 a 5 Plástica / Desde 3º de primaria Martes e Xoves de 4 a 5 Taller de cómic Taller de Cociña Desde 1º a 6º primaria Venres de 4 a 5.45´ Baile /Danza Primaria / ESO Martes e Xoves de 3.50` a 4.50` moderna Primaria Mércores de 4 a 5.30 Teatro ESO Martes de 4 a 5.30 Música: Guitarra Venres de 4 a 6 Martes ou Venres Informática: Primaria / ESO Elexir un de 4 a 6 FORMA DE PAGO: 4 recibos bimensuais.  Os horarios podían sufrir algunha modificación en caso necesario para deenvolverr algunha actividade,  Para levar a cabo calquera actividade deberá haber un grupo mínimo de 10-12 alumnos. Actividades en el centro organizadas por outras entidades (abonaranse directamente) Impartido no centro por academia KITH. Martes e Xoves de 4 a 5. Inglés Información Teléfono: 986484205. Impartido por Club Kiap. Luns e Mércores de 4 a. (cobrarase trimestralmente). Taek-Won-Do A licenza federativa cobrarase aparte. Información tel: 986221823

×