Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Conf Suso Carracedo

724 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Conf Suso Carracedo

 1. 1. "No CARIÑO está a chave" Suso Carracedo. Coruña, 6-novembro-07 IV Semana da Familia “A familia: espacio de acollida”. Afronta-lo sufrimento, ancianidade e dependencia en familia .
 2. 2. Saúde (O.M.S.) = Benestar BIO - PSICO - SOCIO - ESPIRITUAL Enfermidade = Crise que BIO- lóxico afecta a PSICO- lóxico SOCIO- lóxico ESPIRITUAL “ Os médicos e profesionais da saúde non deben actuar coma meros técnicos do corpo, tamén deben arriscarse a ingresar na vida emocional e espiritual dos seus pacientes... Se se atreven a cruzar estes límites, conseguirán o máximo de visión e intuición e poderían prestar un máximo de axuda”. Victor Frankl.
 3. 3. Ancián Dependente <ul><li>Autonomía  Independencia </li></ul><ul><li>Autonomía : capacidade para decidir sobre sí e sobre o que desexa. </li></ul><ul><li>Independencia : capacidade para arreglárseas por sí só. </li></ul><ul><li>Se non é capaz de facer algunhas cousas (dependencia) non significa que non sexa capaz de decidir e non queira ter un control, aínda só parcial, da súa vida (autónomo). </li></ul>Sempre hai unha AUTONOMÍA POSIBLE , debemos respetala.
 4. 4. A realidade da ancianidade <ul><li>Molestias : derivadas da idade, da enfermidade ou do tratamento. </li></ul><ul><li>Perdas : do traballo, status social, parella, capacidades físicas, amigos,... </li></ul><ul><li>Dependencia : da familia, amigos ou do persoal sanitario. </li></ul><ul><li>Ruptura : dos vínculos relacionais e afectivos. </li></ul><ul><li>Incapacidade : para consegui-los seus obxetivos. </li></ul><ul><li>Desfiguración : cambios físicos e funcionais. </li></ul><ul><li>Morte : vívese como consecuencia da idade e da enfermidade. </li></ul>
 5. 5. A Arte de Coidar ó ancián
 6. 6. Toda persoa, en especial o ancián, se atopa con distintas necesidades que debe cubrir e ás cales nós debemos dar acompañamento e resposta. Auto - - trascendencia N. de Estima Amor y pertenencia N. de Seguridad Necesidades Fisiológicas Necesidades de Maxlow
 7. 7. Necesidades Fisiolóxicas: Indispensables para a vida (alimentación, hidratación, curas, hixiene, o sono, mante-la temperatura basal,...). De Seguridade: sentirse protexida contra os perigos externos e internos, conocimento e información sobre o seu estado de saúde, estabilidade, orde, coordenadas espacio-temporais coñecidas,... De Amor e pertenza: poder dar e recibir amor, relacións afectivas calurosas, poder expresar sentimentos de hostilidade sen sentirse culpable, sentirse parte dunha familia e dun pobo,... De Estima e consideración: cando me sinto apreciado polos demáis, útil á sociedade, valorado positivamente e respetado, posuíndo certa autonomía e independencia,... Autotrascendencia: permitir perdoarse e perdoar, equilibrio interior e social (cos outros e Deus), elabora-las perdas e o loito anticipado, afrontar e dar sentido ó sufrimento, á enfermidade, á morte e á vida, poder seguir esperando,...
 8. 8. Necesidades do Coidar: a Soidade <ul><li> ¿Tódalas persoas maiores se sinten soas? </li></ul><ul><li>8 % do total. Estar soa  sentirse soa. </li></ul><ul><li>O ser humán é un ser RELACIONAL: busca nos outros aquilo que precisa para completarse, en especial o compoñente afectivo, de ahí que a soidade non teña tanto que ver co nivel espacial, senón máis ben co afectivo-relacional . </li></ul><ul><li>Pode ser domesticada e converterse en fonte de vida. </li></ul><ul><li>A que se agudice colaboran vellos prexuicios: son coma nenos, non teñen vida productiva, non viven experiencias nin teñen necesidades sexuais, son dependentes, trasnochados, ... </li></ul>
 9. 9. a Soidade (II) Estratexias para combati-la soidade.  Dar vida ós anos e non anos á vida (calidade de vida, disfrutar).  Apoiarse nas relacións amistosas.  Autenticidade na comunicación e Escoita activa.  Ofrecerlle-lo rol de Abó/ aboa.  Provocar neles o interés (pola vida) INTERESÁNDOSE por eles.  Dar lugar á actividades de voluntariado (sen cair na tentación da superación polo aturdimento con actividades).  Dar lugar a prácticas relixiosas (teñen máis tempo para cultiva-lo interior).  Conscientes de que o seu papel é mante-los valores do ser por riba do ter e do amor por riba do eficientismo. Querer e deixarse querer.  En resumo, un “ envellecimento activo” coa máxima autonomía posible.
 10. 11. Necesidades do Coidar : a ESCOITA <ul><li>Zenón de Elea: “fóronnos dadas dúas orellas, dous ollos e unha soa boca para que escoitemos e vexamos o doble do que falemos”. </li></ul><ul><li>É facer silencio interior. </li></ul><ul><li>Centrarse na Persoa (non no problema ). </li></ul><ul><li>Acolle-los sentimentos e os medos. </li></ul><ul><li>Ter os ollos abertos á linguaxe non-verbal. </li></ul>
 11. 12. “ Cando o ancián conta sempre o mesmo” A Escoita (II) O Narrar : recurso básico para afronta-la crise de identidade. Vívese máis da memoria que da esperanza. É un recurso terapéutico (saudable) porque con el comunícanos que está vivo, que ten unha historia, unha identidade. Autoafírmase e mantén alta a Autoestima . “ SON o que fun: digno de consideración, respeto e escoita”. Son ALGUÉN e non “algo”. Narrar acontecimentos e experiencias é unha OPORTUNIDADE para reconciliarse coa propia sombra, sanar o negativo. Non escoitalo é abandoalo á soedade afectiva, é matalo antes de morrer. Escoita-la historia repetida significa oír sempre unha nova MENSAXE de vida, e escoitalo expresa valoración, interés e, polo tanto, pode converterse en fonte de ESPERANZA .
 12. 13. Porque a Esperanza existe alí onde un ser se preocupa por tí
 13. 14. “ Perde-la Memoria, perde-lo maior tesouro” A Escoita da persoa con deterioro cognitivo Se ir perdendo a memoria é ir perdendo o senso da vida, a esperanza, a capacidade de narrar e o sentirse ligado á sociedade, entón: ¿Cómo se pode vivir sen memoria? ¿Quén é un se non recorda?  Aínda sen memoria, un posúe unha dignidade única que os demáis deben recoñecer e respetar.  Pódese “perde-la cabeza”, pero nunca a ‘memoria do corazón’.  Debemos estimula-lo corazón coa linguaxe do amor. Aprender unha nova forma de falar sen palabras, moito máis fonda; a dos sentimentos a través da linguaxe non-verbal.
 14. 15.  A memoria a miúdo fai sufrir, doe. ¿Quere isto dicir que perde-la memoria significa non sufrir?  Os familiares e profesionais temos un Reto : Manter viva a memoria afectiva do ancián, a memoria do corazón.  A loita é dura; ten un coste afectivo moi forte para o coidador. Pero éste manifesta a grandeza do ser humano: a capacidade de dar con sacrificio e esforzo, sabendo que pouco pode recibir a cambio.  Éste convírtese en signo de Esperanza , nun mundo necesitado de mostras de Amor gratuito e desinteresado.
 15. 16. Compañeiros na “ derradeira viaxe” da vida: A Morte. + Término “TABÚ”. Ocultamento total desta realidade. + En xeral a persoa non ten medo á morte, senón só está preocupada por o cómo morrerá (¿dor?, ¿enfermidade prolongada?¿acompañada ou abandoada?,...). + Ten necesidade de expresa-los seus medos e comparti-las súas esperanzas. Morte biolóxica e morte biográfica. + Purifica-la linguaxe. + Reflexión persoal acerca de cómo vivo eu a miña morte. + Atención ó tratamento da morte cos nenos, con membros da familia (dó anticipado, dó ausente, retardado ou crónico).
 16. 17. Recursos Red de Soporte: Familia Voluntariado Servicios Sociais Médico Amigos Parroquia Outros... Enfermeira, HADO
 17. 18. Ten o lugar primordial e insustituible da atención integral ó enfermo ancián, ofrecéndolle: <ul><li>Coidados e atención físicos primarios. </li></ul><ul><li>Cariño = sentirse querido. </li></ul><ul><li>Axuda e protección = sentirse seguro. </li></ul><ul><li>Compañía = non sentirse abandonado. </li></ul><ul><li>Comprensión e paciencia = non sentirse carga. </li></ul><ul><li>Axuda e apoio para afronta-la enfermidade con realismo e asumi-las súas consecuencias coa maior paz posible. </li></ul><ul><li>Axuda na fe (se o desexa): compartindo a Palabra, orando con el e facilitándolle-la comunidade ou o sacerdote. </li></ul><ul><li>Deixarlle expresa-los seus medos, interrogantes e esperanzas, tamén sobre a morte. </li></ul>Familia
 18. 19. Parroquia <ul><li>Sensibilización/ evanxelización : </li></ul><ul><ul><li>Traballar para que a parroquia sexa fonte de saúde. </li></ul></ul><ul><ul><li>Axudar e dar claves ós sans para vivir a saúde, a enfermidade, a ancianidade e a morte, sanamente. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dar a coñece-la realidade do ancián enfermo. </li></ul></ul><ul><li>Acción/ testemuño : </li></ul><ul><ul><li>Visitar a tódolos anciáns e acompañalos, especialmente ós máis desasistidos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Promover un voluntariado capacitado para dar resposta ás necesidades do ancián integralmente. </li></ul></ul><ul><ul><li>Integralos na parroquia como membros activos e plenos. Eles tamén nos evanxelizan. </li></ul></ul>
 19. 20. Parroquia <ul><ul><li>Implicar a tódolos membros da parroquia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Axudar ás súas familias, especialmente a vivi-la dependencia. </li></ul></ul><ul><li>Festa/ celebración : </li></ul><ul><ul><li>Celebra-los sacramentos cos enfermos: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reconciliación. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Unción (a ser posible comunitariamente). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eucaristía (tamén na casa do enfermo). </li></ul></ul></ul>
 20. 21. ¡Cóidate, doidador! O perigo da codependencia <ul><li>Risco de pasar a depender do dependente : necesitar axudarlle para sentirme eu ben. </li></ul><ul><li>Se non o/a coida séntese baleiro, sen saber o que facer e nin cómo manexa-la culpa. </li></ul><ul><li>Indicadores : síntese indispensable, non disposición a delegar coidados, “ninguén o fai coma min”, “teño que estar as vintecatro horas con él”, non se aceptan límites, nin podo expresar cansancio ou rabia. Toda a vida está posta nel/nela e non se permite descansar . </li></ul>
 21. 22. <ul><li>Remedios : aprender a delegar, deixar a outros participar nos coidados, ventilar con alguén as emocións e sentimentos, aceptar límites, impotencia e rabia. </li></ul><ul><li>Pois o burn-out ( queimarse ) provocará incluso unha mala xestión do duelo e infelicidade posterior ó falecimento da persoa querida (fácilmente a vida non ten sentido, as relacións significativas foron abandoadas, as aficcións non se cultivaron e prodúcese un baleiro existencial difícil de manexar). </li></ul><ul><li>É fácil entrar en depresión, por iso Cóidate moito . </li></ul><ul><li>E Graciñas polo teu inmenso traballo. </li></ul>
 22. 23. Esto será positivo para os/as dous: Coidador : non caerás no esgotamento. Persoa enferma , refrescarase tanto física coma emotivamente
 23. 25. Coma co bo instrumento só lle saca excelente música o que sabe tocalo. Graciñas
 24. 26. Bibliografía: <ul><li>BERMEJO, J.C. (Ed.), Cuidar a las personas mayores dependientes , Sal Terrae, Santander 2002. </li></ul><ul><li>TORRALBA ROSELLÓ, F., Lo ineludiblemente humano. Hacia una fundamentación ética del cuidar , en “Labor Hospitalaria”, nº 253 (1999). </li></ul><ul><li>PELLEGRINO, E. - THOMASMA, D., Helping and healing (trad. ital. Medicina per vocazione , Dehoniane, Roma 1994). </li></ul><ul><li>DIE TRILL, M.- LÓPEZ IMEDIO, E., Aspectos Psicológicos en Cuidados Paliativos. La comunicación con el enfermo y su familia , Ades, Madrid 2000. </li></ul>

×