Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

#HONDARTZAN_13 - ITSAS ONDO ETA MENDI GAILURRAREN TARTEAN (txostena)

408 views

Published on

#HONDARTZAN_13 Entre el fondo marino y la cima de la montaña.
2012/10/02

Un encuentro sobre qué lugar(es) ocupamos en los proyectos para reflexionar sobre aptitudes, roles, funciones y tareas activas (o no) dentro de las comunidades que los configuran.

Después de unas semanas de calor explorando lugares personales y particulares, volvemos a citarnos en la playa de ColaBoraBora para la primera sesión de la temporada: #HONDARTZAN_13.

Llevamos tiempo trabajando para descubrir cómo, y de qué elementos, se configura la isla–archipiélago del procomún donde nos encontramos. Los distintos seres que habitamos o visitamos ColaBoraBora hemos ido encontrándonos conociéndonos y observando cuáles son las condiciones más favorables para poder establecer colaboraciones entre nosotr*s e ir generando más vida en la isla.

Este proceso nos coloca en una pertinente pregunta acerca de los diferentes roles de quienes habitamos la isla y las relaciones que establecemos entre nosotr*s: ¿En qué medida nuestra interacción genera vida (proyectos y nuevos escenarios)? ¿Cómo ha de ser entonces esta interacción? ¿Qué tipo de aptitudes, roles, funciones y tareas la configuran?

Por todo ello en esta sesión investigaremos sobre qué tipo de habitante somos y en qué parte del territorio nos situamos en base al papel que cada un* queremos desempeñar en este archipiélago.

#HONDARTZAN_13 será el martes día 2 de octubre en EUTOKIA, de 18:30 a 21:00. Si estás pensando en asisitri necesitamos que nos confirmes tu asistencia a info@colaborabora.org. También puedes invitar a otr*s que les pueda interesar la convocatoria reenviándoles esta convocatoria o difundiendo la misma a través de tus redes sociales.

+info:
www.colaborabora.org/category/hondartzan /hondartzan13/

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

#HONDARTZAN_13 - ITSAS ONDO ETA MENDI GAILURRAREN TARTEAN (txostena)

 1. 1. ITSAS ONDO ETA MENDI GAILURRAREN TARTEAN#HONDARTZAN_13 2012-10-02
 2. 2. Nondik gatoz? Saioa testuinguruan kokatzen. Gaitasunak-Zereginak-Eginkizunak.Komunitatearen arteko elkarreraginen arabera irla kartografiatzeko beharra. Itsasoaren sakontasunaren eta mendien garaieraren artean. Harremanak-Talde rolak. Elkarreragin hauek bizia sortzen al dute? Proiektuak? Agertoki berriak? Zertarako gatoz? Saioaren helburuak. Idatzia: Eskuin hemisferioa-Ezker hemisferioa. Zentzumen-sentimenduekin. Zer nolako biztanleak garen eta lurraldearen zein aldetan kokatzen garen aztertu. Zein paper izan nahi dugu CBBn?
 3. 3. Gal ez zaitezen. Txostenaren aurkibidea. Aurkibide bisuala. Zertarako? Taldeetan rolak identifikatzeko eta bistaratzeko Zer? Biztanle/Komunitate ikuspegitik CBBko rolak aztertzea. Nola? Esperientziaz aberastutako ohar metodologikoak.Topaketa hau H_13n jarraitzeko, egon al zinen? ez zinen egon? gustatuko litzaizukeen egotea?
 4. 4. Esperientzia integrala: kanpo-esperientzia eta barne-esperientzia: Rol formal esplizituak. Talde-prozesuetako rolak. Talde-prozesuak. Rol inplizituak. Rolak erabakigarriak dira talde-prozesuetan.
 5. 5. Talde-prozesuetako rolak.Aingura (kontrako haizea): Taldearen zereginean interferentziak sortzen ditu. Zirikatu egiten du, oztopatu, desitxuratu, taldeak izan ditzakeen aldaketak eragotziz. Batzuetan, kontrako norabidean eramaten du taldea. Maiz, bere protagonismoari eustea baino ez du bilatzen. Armiarma: Taldeko partaideak harremanetan jartzen ditu. Harremanak korapilatu, komunikazioak eratu eta talde barruko loturak indartzen ditu.
 6. 6. Talde-prozesuetako rolak.Kastorea: Praktikoa, errealista eta kontzientea. ”Lurrari lotua”. Taldearen baliabideak mantentzea eta mugak babestea da bere zeregina. Taldeari bere mugak eta gaitasunak ikusarazten dizkio. bo zgorailua: Pertsona hau taldearen radarra da. Taldearen iritzia igartzen du eta denen aurrean adierazten du, gatazkak eta atsekabeak identifikatuz, esaterako. Beharbada ez da ondo konturatzen bere zereginaren garrantziaz.
 7. 7. Talde-prozesuetako rolak. Kaioa: Proposatu, gidatu, aurrea hartu eta norabideak erakusten ditu. Epe luzera begiratzen du eta taldearen helburuei adi dago beti. Taldeak bere zereginak aurrera eraman ditzan erantzukizuna hartzen du. Urka: Gauzak nahi bezala ateratzen ez direnean, taldearen alde negatiboak bere gain botatzen dira, erruduna izateko hautagai nagusia da. Prest dago burua moz diezaioten.
 8. 8. Talde-prozesuetako rolak.Oiloa: Adi-adi egoten da taldeak duen energiari, baxua bada, indartzeko eta gehiegi bada, bideratzeko. Gogoa kutsatuz, dena ondo joatea eta jendea gustura sentitzea da bere ardura. Jende berria lortu eta ongietorria egiten dio. Belarraren zurrumurrua: Itxuraz joera nagusiari jarraitzen dio. Ez du nahi edo ezin du talde-buruan joan, baina erabakiak hartzerakoan, erabakigarria da. Taldean gorputza eta gogogabetasuna da.
 9. 9. ZER? ( Rol hauetatik nik zer dudan identifikatzea (Colaborabora testuinguruan) Banakako Azterketa:Norberaren ibilbidea – 8 geltoki/ Norberaren edukiontzia – 8Rol8Material
 10. 10. erakokatzea(ColaBorabOra-npartehartzea)Taldeazterketa,komunitatearekinColaBoraBora-ndaudenlurraldeakdefinitzeko2bektore(etaeurenartekoelkareraginak)PROPOSITIBOA-ERREAKTIBOAHARREMANAK-PROIEKTUA(zeregina).N
 11. 11. ZER: Rolen inguruko ondorioak.Gure burua rol inplizituaren ikuspegitik aztertzeko joera dugu. Bakoitzak ahalegina egin behar du bere burua rol funtzional eta eraginkorrean jartzeko. Funtzionalak eta eraginkorrak dira. Zu eta gainontzekoak nolakoak zareten jakitea errazten dute, taldean kokatzeko eta talde gisa lan egiteko.
 12. 12. ZER: Irlaren inguruko ondorioak. Propositiboan-proiektuan kokatzeko joera. Prozesuan: Ez dakigu non lagundu dezakegun CBBn.Garrantzitsua da ColaBoraBora komunitatearen parte izatearen ideia lantzen jarraitzea. Irlaren barruan kokapena aldatzen da: Talde osasuntsua/talde funtzionala.
 13. 13. NOLA?Saioare n metod ologia Rolengaineko lana:azterke tarako 2momen tu AURRE KOA- Gaiateoriko kikokatze a.Banaka koa, NORBE RAREN A. Rol inplizituetatik norbere burua aztertz ea, bete ohiditugun roloperati boakidentifikatzeko .Banaka koa, KOKAP ENATALDEA N.Taldear enbalizko mapan norbere buruakokatze a,gertatz en diren roloperati boakikustek o+beharre i,indargu nei,osagarritasune i... buruzk o ondori oakateratz ea.ONDORENGOA - Etorkiz unekoplangintza/Proiektua.
 14. 14. NOLA? Panpinaren fitxa. 1. ROLAK ETA MATERIALAK: 8 mugarri banatzen dira eremuan zehar. Bana rol bakoitzeko. Bakoitzean rol jakin bati buruzko informazioa jartzen da eta material desberdin bat esleitzen zaio. 2. Partaide bakoitzari ontzi bat ematen zaio. Bertan gordeko ditu jasoko dituen materialak. 3. Taldeak mugarri/rol guztiak bisitatuz ibilbidea egingo du eta saioaren arduradunak rol bakoitza azalduko du. Parte-hartzaileek rol bakoitzarekin identifikatzen diren ala ez galdetuko diote euren buruei (taldearen barruan). 4. Parte-hartzaileek jasoko duten materiala identifikatzen diren rolen araberakoa izango da. Ez badira inolaz ere identifikatzen, ez dute rol horri dagokion materiala hartuko. 5. Ibilbidea guztiz osatu denean, denbora-tarte bat utziko zaie parte-hartzaileei, berriz ere rolak aztertu eta dagokien materiala jaso ala ez erabakitzeko.6. Azkenik, eta ontzia oinarri hartuta, parte-hartzaile bakoitzak budu-panpin bat egingo du jasotako materialekin. Papin hori norberak taldean betetzen dituen rolen adierazgarri izango da. Panpinari izena jarriko zaio eta taldeari aurkeztuko zaio txandaka.
 15. 15. NOLA? Maparen fitxa. 1. Taldeari dagokion “balizko mapa” mugatzeko baliagarri izango diren koordenatuak marraztuko dira lurrean. Koordenatu hauek ez dute nahitaez aurkakoak izan behar, erreferentzia-markatzaile gisa funtzionatuko dute (puntu kardinal gisa). 2. Parte-hartzaile bakoitzak “budu-panpinaren” arabera kokatuko du bere burua mapa honetan, hau da, taldean jokatzen dituen rolen arabera. Bi modutara egingo du. Maila ezarriz: “Puntu honen eta beste horren artean kokatu ohi naiz”. Maila zinta itsasgarriarekin markatuko da. Ariketaren momentu jakinean lekua ezarriz. Hemen kokatuko du bere budu-panpina.3. Behin mapa osatuta dugunean, egoeraren adierazgarri gisa erabil dezakegu elkarrizketa hasteko: Mapa orekatua dela iruditzen al zaigu? Espero genezakeen edo gustatuko litzaigukeen mapa al da? Zein rol botatzen dugu faltan? Zeintzuk dira sarrien agertzen direnak? Rolak mapa guztian zehar banatzen al dira? Ba al dira bete gabeko eremuak? 4. Era berean, mapak norberak erantzun beharreko galderak ere planteatzen dizkigu: Eroso sentitzen al naiz betezen ditudan rolekin? Gustatzen al zaizkit? Bestelako zein rol bete nezakeen? Zenbateraino sentitzen dut nire burua talde honen partaide gisa?...
 16. 16. Saioaren irudiak.
 17. 17. Beatriz del Moral Borja Izaola Eneko Muruzabal Eva Alija Gotzone Tutor Idoia Azkorra Irati Cifuentes Isabel Perez Javier ModinoJonathan MorquechoMaria Ruiz de Gopegi Marina Blazquez Oier Romillo Peru C.SabanRamiro Iglesias Muñiz Ricardo Anton Rosa Fernández Txelu Balboa
 18. 18. Hondartzan ekimenak honako hauen laguntza jasotzen du: EUTOKIA Bilboko berrikuntza sozialerako zentroa.Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Sormen Lantegiak programa. Bizkaiko Foru Aldundia. Txosten hau Creative Commons 3.0 lizentziapean sortu da.

×