Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kennismaken met Systemisch Werk

473 views

Published on

Inspiratiecentrum biedt een mogelijkheid om op verschillende manier kennis te maken met systemisch werk: 1 inspiratiedag, 2 dagen of een jaaropleiding. Geschikt voor (professionele) begeleiders.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kennismaken met Systemisch Werk

  1. 1. TRAINING Kennismaken met systemisch werk Bezieling aan het werk Kennismaken met systemisch werk Wat is systemisch werk? Ieder mens maakt onderdeel uit van tal van systemen. Eén van de belangrijkste systemen is de familie van herkomst. Andere voorbeelden van systemen zijn het huidige gezin, de organisatie waar men werkt, landen van oorsprong, de vereniging waar men als vrijwilliger werkt, etnische wortels, vriendschappen, partnerrelaties, enzovoort. Er zijn vele vormen van systemen. Het belangrijkste systeem is het familiesysteem omdat dit het systeem is waarin mensen geboren worden. Op het moment van de geboorte neem je als mens je plek in het systeem in en neem je tegelijkertijd ook rollen op je. Tijdens het opgroeien kunnen er nog nieuwe rolverwisselingen en verstrikkingen ontstaan doordat mensen uit het familiesysteem wegvallen. Omdat systemisch werk vaak teruggrijpt op het familiesysteem, wordt systemisch werk ook wel omschreven als ‘familieopstellingen’. Systemisch werk is een manier om naar complexe vragen te kijken die voortkomen uit problemen of klachten in het leven van de vragensteller. Deelnemers ervaren opstellingen vaak als verrassend, intens, krachtig, snel, bevrijdend en liefdevol. Andere vormen van systemisch werk zijn bijvoorbeeld organisatieopstellingen, structuuropstellingen of intervisieopstellingen. Met de benaming systemisch werk vangen we eigenlijk alle vormen van opstellingen en teven een meer filosofische en oordeelloze manier van kijken zonder dat het een beter is dan het ander. Met name dit aspect wordt door veel deelnemers als prettig en bevrijdend ervaren.
  2. 2. TRAINING Kennismaken met systemisch werk Bezieling aan het werk
  3. 3. TRAINING Kennismaken met systemisch werk Bezieling aan het werk Wanneer wordt systemisch werk gebruikt? Mogelijkheden (Familie) opstellingen is een methode De training ‘kennismaken met die ons zonder veel woorden laat zien systemisch werk’ kunnen we op welke plek we in ons huidige gezin, verschillende manieren vormgeven: onze familie van herkomst of in onze organisatie innemen. Opstellingen - Een inspiratiedag waarbij je kennis maakt helpen om tot dan toe verborgen of half met het werkveld van systemisch werk bewuste verbanden te zien, én wat en waarbij we een tipje van de sluier van mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol, de theorie kunnen oplichten. los te maken uit de zo genoemde - Twee hele dagen samen leren, voelen en verstrikkingen. Een opstelling kan ervaren wat de kracht is van systemisch verheldering geven bij persoonlijke werk. Hierbij krijgen de deelnemers een vraagstukken, organisatievragen, maar beeld van hoe opstellingen werken, wat ook bij psychologische- en lichamelijke het werkveld is en leren zij de klachten. basistheorie. In relatie tot jouw werk op school is het mogelijk om bijvoorbeeld vragen over je - De jaaropleiding systemisch werk is voor eigen rol als leerkracht of docent te mensen die al kennis hebben gemaakt onderzoeken. Of de kinderen leren zien met deze krachtige tool en die het graag vanuit systemische werk. Tenslotte zelf eigen willen maken. neemt ieder kind ook zijn eigen familiesysteem mee naar school! Ervaringsgericht Algemene kenmerken Een wezenlijk kenmerk van deze training is de intensiteit en de ervaringsgerichte Trainers : Coen de Cock en opzet. Wij hechten er veel waarde aan Sabine Baron om ‘de stroom’ van het moment te Werktijden : 9.00 uur tot 17.30 uur volgen en om zodoende in de onderlinge Duur : 2 dagen samenwerking een gevoel van flow te Groepsomvang : minimaal 6 ervaren. Dit wordt bereikt door de deelnemers grotendeels vrije invulling van de Investering 1 dag : € 150, excl. Btw. per volgorde waarin de onderwerpen van de persoon training aandacht krijgen. Werkend vanuit Annulering < 1wk : 75% totaalbedrag de overtuiging dat het NU alles in zich Inclusief : koffie & thee, lunch, heeft wat er toe doet, geven wij zoveel materialen mogelijk van onze aandacht aan ‘dat Locatie : Hulst of n.t.b. wat zich aandient in het moment.’ Tijdens de training brengen we de theorie Afspraak maken? van opstellingen tot leven door ‘live’ te Deze training geven wij op laten zien wat opstellingen zijn en te laten incompanybasis. Bovenstaande kaders ervaren hoe krachtig het kan werken. zijn een indicatie voor een tweedaags traject. Voor wie? Voor nadere details kunt u een afspraak De training ‘kennismaken met maken. systemisch werk’ is bestemd voor , Via e-mail kunt u een afspraak maken: leerkrachten, docenten, artsen, info@inspiratiecentrum.com
  4. 4. TRAINING Kennismaken met systemisch werk Bezieling aan het werk verpleegkundigen, verloskundigen, of telefonisch: 06-10874113/ fysiotherapeuten, psychologen, 06-22568348 maatschappelijk werkers, therapeuten, of via het contactformulier op onze (huis)artsen, bedrijfsartsen. Uiteraard is website de training ook geschikt voor andere www.inspiratiecentrum.com. professionals die kennis willen maken met de mogelijkheden van systemisch werk. Voor mensen die graag zelf met systemisch werk aan de slag willen, geven wij ook een jaaropleiding.

×