Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul><li>Se completează doar de persoanele fizice </li></ul>Cum completăm declaraţia 200 aferentă veniturilor obţinute în 2...
<ul><li>numai din salarii </li></ul><ul><li>din pensii </li></ul><ul><li>din salarii din străinătate </li></ul><ul><li>din...
Codul numeric personal sau Număr de identificare fiscală : copiaţi-l din actul de identitate. Banca , cont bancar: dacă d...
Venituri comerciale: Sunt veniturile realizate din comerţ de către persoane fizice (indivizi), sau de asocieri fără per...
Venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente:  Dacă  aţi avut...
Venituri din profesii libere: Sunt acele venituri obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, audi...
Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt venituri realizate din brevete de invenţie, desene şi modele,...
Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor : În această categorie intră veniturile din închirieri şi subînchirieri de...
Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract: Se depune de către persoanele care au realizat ...
C âştiguri din transferul titlurilor de valoare : se completează de persoanele care au realizat câştiguri/pierderi din t...
Veniturile din activităţi agricole sunt venituri din următoarele activităţi: venituri din cultivarea şi valorificarea fl...
2. Determinarea venitului net: Venitul net obţinut se calculează în mai multe moduri, în funcţie de categoria venitului. ...
3. Forma de organizare: Bifaţi căsuţa corespunzătoare, dacă aţi acţionat în mod individual , într-o formă de asociere , s...
5.Sediul / Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa : Sediul - se completează adresa sediului ...
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare - se înscriu numărul şi data documentului care ate...
7,8. Data începerii/încetării activităţii - completaţi numai dacă aţi început/încetat activitatea în cursul anului 2010....
<ul><li>1B. DATE PRIVIND VENITUL/CÂŞTIGUL NET ANUAL </li></ul><ul><li>Alegeţi tipul de venit, apoi daţi click pentru expli...
ACTIVITĂŢI COMERCIALE ŞI PROFESII LIBERE a) Dacă aţi activat în mod individual: a.1) În sistem real şi/sau venituri din ce...
ACTIVITĂŢI COMERCIALE ŞI PROFESII LIBERE a.2)  Pe bază de norme de venit, şi dacă aţi depus declaraţie de venit estimat...
VENITURI DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ În sistem real, pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simpl...
VENITURI DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ Pe baza cotelor forfetare de cheltuieli Venitul net anual este suma veni...
VENITURI DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ În cazul veniturilor transmise prin succesiune, din suită sau remuneraţi...
VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care  au realizat venit...
VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR rd.2.  Cheltuieli deductibile – se înscrie, după caz: = dacă aţi optat pentru...
VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE Este vorba de venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină în si...
VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE Este vorba de venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină în si...
VENITURI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE   Anexaţi documente justificative, eliberate de intermediari/societăţile de ...
VENITURI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE   Anexaţi documente justificative, eliberate de intermediari/societăţile de ...
VENITURI DIN VÂNZARE/CUMPĂRARE DE VALUTĂ LA TERMEN Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contrac...
Dacă aveţi venituri din mai multe categorii, completaţi şi cartuşele 2A, 2B , eventual până la 5A, 5B. Dacă nu ajung, mai...
<ul><li>Se completează dacă: </li></ul><ul><li>aţi făcut în cursul anului 2010 cheltuieli pentru acordarea de burse priva...
1. Bursa privată : căsuţa se bifează dacă aţi efectuat cheltuieli în anul 2010 cu burse private şi solicitaţi restituire...
2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult – dacă vreţi ca o sumă de până la 2% din impozit să fie transferată...
IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor s...
Cum trimiteţi declaraţia 200: Direct la sediul unităţii fiscale Prin poştă, cu plic recomandat De unde se obţine formularu...
Aveţi întrebări? Sunaţi la Centrul nostru de apeluri : 031-403.91.60 Acesta este un material simplificat pentru orienta...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2011 04-20-prezentare-anaf-declaratia-200-2011

7,966 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011 04-20-prezentare-anaf-declaratia-200-2011

 1. 1. <ul><li>Se completează doar de persoanele fizice </li></ul>Cum completăm declaraţia 200 aferentă veniturilor obţinute în 2010 Parcurgeţi prezentarea cu click pe butoane
 2. 2. <ul><li>numai din salarii </li></ul><ul><li>din pensii </li></ul><ul><li>din salarii din străinătate </li></ul><ul><li>din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit (cu excepţia celor pentru care nu s-au stabilit încă plăţi anticipate) </li></ul><ul><li>din premii sportive sau jocuri de noroc </li></ul><ul><li>din dobânzi şi dividende </li></ul><ul><li>din agricultură (cu excepţia arendei şi a metodelor intensive, adică sere, solarii, pepiniere ...) </li></ul><ul><li>din moşteniri, donaţii, burse, alocaţii de maternitate, de şomaj, etc. </li></ul><ul><li>(De altfel, nici nu le găsiţi tipărite în formular ) </li></ul>Nu toate veniturile dvs. trebuie declarate. Nu trebuie să completaţi această declaraţie dacă aţi avut venituri, de exemplu:
 3. 3. Codul numeric personal sau Număr de identificare fiscală : copiaţi-l din actul de identitate. Banca , cont bancar: dacă doriţi ca plăţile sau restituirile să se facă prin bancă, fără a vă mai deplasa la Trezorierie. Declaraţie rectificativă: dacă aţi depus deja declaraţia 200 şi doriţi să corectaţi o eroare, treceţi aici un X şi completaţi declaraţia cu toate datele corecte. Adresa : nu uitaţi să completaţi toate datele, în special adresa de e-mail; astfel veţi putea primi diverse informaţii utile.
 4. 4. Venituri comerciale: Sunt veniturile realizate din comerţ de către persoane fizice (indivizi), sau de asocieri fără personalitate juridică, din prestări de servicii ( altele decât profesii libere, despre care veţi citiţi mai departe ) , sau cele obţinute din practicarea unei meserii . Principalele activităţi care constituie fapte de comerţ sunt: - activităţi de producţie; activităţi de cumpărare efectuate în scopul vânzării; organizarea de spectacole; intermedierea încheierii de tranzacţii comerciale, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare şi alte asemenea; vânzarea în regim de consignaţie a bunurilor cumpărate în scopul revânzării sau produse pentru a fi comercializate; activităţi de editare, imprimerie, multiplicare; transport; alte fapte de comerţ definite în Codul comercial. Capitolul II se referă la veniturile obţinute din diverse surse. Chenarele 1A şi 1B se repetă de 5 ori, până la 5A şi 5B; completaţi-le separat, dacă aţi avut venituri din mai multe surse. Bifaţi căsuţele corespunzătoare.
 5. 5. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente: Dacă aţi avut venituri dintr- un număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfârşitul anului fiscal, aceste venituri intră în categoria veniturilor din activităţi independente (adică exact cele trecute în această coloană). Detalii aici: OPANAF 2333/2007
 6. 6. Venituri din profesii libere: Sunt acele venituri obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent.
 7. 7. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt venituri realizate din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea. Dacă aveţi astfel de venituri de la mai mulţi plătitori, depuneţi o singură declaraţie (treceţi totalul lor).
 8. 8. Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor : În această categorie intră veniturile din închirieri şi subînchirieri de bunuri mobile şi imobile, precum şi veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal. De exemplu, venituri din închirierea locuinţei, caselor de vacanţă, garajelor, terenurilor şi altele asemenea, în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere, uzufruct, arendare şi altele asemenea, inclusiv a unor părţi din acestea, utilizate în scop de reclamă, afişaj şi publicitate. (Dacă aveţi mai mult de 5 contracte, completaţi doar căsuţa din primul rând)
 9. 9. Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract: Se depune de către persoanele care au realizat câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare - cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale
 10. 10. C âştiguri din transferul titlurilor de valoare : se completează de persoanele care au realizat câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii . Se trece separat câştigul/pierderea din transferul titlurilor în perioade diferite, conform formularului.
 11. 11. Veniturile din activităţi agricole sunt venituri din următoarele activităţi: venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea. Nu depun declaraţia persoanele fizice care au avut venituri din activităţi agricole cu impunere fina lă, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare .
 12. 12. 2. Determinarea venitului net: Venitul net obţinut se calculează în mai multe moduri, în funcţie de categoria venitului. - În sistem real: cei care ţin evidenţa bazat ă pe datele din contabilitatea în partidă simplă (facturi, alte documente) - Pe baza cotelor forfetare (adică stabilite prin lege): Venitul net din drepturi de proprietate intelectuală şi din cedarea folosinţei bunurilor se calculează pe baza unor cote forfetare de cheltuieli ( dacă nu aţi optat pentru sistemul real ) - Pe baza normelor de venit: depun doar cei care au activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, care au depus declaraţiile de venit estimativ în decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate .
 13. 13. 3. Forma de organizare: Bifaţi căsuţa corespunzătoare, dacă aţi acţionat în mod individual , într-o formă de asociere , sau într-o societate civilă profesională (avocaţi, practicieni insolvenţă) supusă regimului transparenţei fiscale. Căsuţa “reorganizare” se bifează în cazul reorganizării activităţii independente în timpul anului 2010. 4. Obiectul principal de activitate: Treceţi denumirea activităţii prin c ipale care vă aduce venit, precum şi codul CAEN al acesteia (dacă sunteţi persoană fizică autoriza tă)
 14. 14. 5.Sediul / Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa : Sediul - se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal. P ersoanele care au venituri din activităţi agricole vor înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz. Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa - se completează de către contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor. De exemplu: pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.); b) pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricaţie, numărul de înmatriculare, seria şasiului; c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.
 15. 15. 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare - se înscriu numărul şi data documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă. Dacă desfăşuraţi activităţi în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completaţi numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării. Dacă aţi avut venituri din cedarea folosinţei bunurilor completaţi rubrica după cum urmează: se elimină din text cuvântul “închiriere” sau “arendare”, în funcţie de natura contractului încheiat între părţi; se înscriu numărul şi data sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părţi.
 16. 16. 7,8. Data începerii/încetării activităţii - completaţi numai dacă aţi început/încetat activitatea în cursul anului 2010. Dacă aţi avut venituri din chirii sau arendă, înscrieţi data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părţi, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului.
 17. 17. <ul><li>1B. DATE PRIVIND VENITUL/CÂŞTIGUL NET ANUAL </li></ul><ul><li>Alegeţi tipul de venit, apoi daţi click pentru explicaţii: </li></ul><ul><li>activităţi comerciale, profesii libere </li></ul><ul><li>drepturi de proprietate intelectuală </li></ul><ul><li>cedarea folosinţei bunurilor (chirie, arendă) </li></ul><ul><li>activităţi agricole </li></ul><ul><li>titluri de valoare </li></ul><ul><li>vânzare /cumpărare de valută la termen </li></ul>
 18. 18. ACTIVITĂŢI COMERCIALE ŞI PROFESII LIBERE a) Dacă aţi activat în mod individual: a.1) În sistem real şi/sau venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate ca activităţi independente (peste 5 contracte), completaţi pe baza datelor din evidenţa contabilă (facturi, alte documente). rd.1. Venit brut = veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în 2010 rd.2. Cheltuieli deductibile = cheltuielile în vederea obţinerii venitului, cu condiţia să fie în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie făcute în 2010. rd.3. Venit net anual = diferenţa dintre venitul brut (rd.1) şi cheltuielile deductibile (rd.2) . Completaţi numai dacă venitul este mai mare decât cheltuielile . rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului = venitul net rămas, după ce plăţile anticipate în contul impozitului au fost reţinute de plătitor rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală = diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd.2) şi venitul brut (rd.1). Completaţi numai dacă cheltuielile sunt mai mari decât venitul.
 19. 19. ACTIVITĂŢI COMERCIALE ŞI PROFESII LIBERE a.2) Pe bază de norme de venit, şi dacă aţi depus declaraţie de venit estimativ în luna decembrie 2010 şi nu s-au stabilit plăţi anticipate. rd.3. Venit net anual = suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal. b) Dacă aţi activat într-o formă de asociere care nu dă naştere unei persoane juridice, sau într-o formă supusă regimului transparenţei fiscale: rd.3. Venit net anual = preluaţi suma din coloana 5, la rândul cu numele dvs., din tabelul de la cap. V din Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică 204 . rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală = se preia suma înscrisă în col.7 din aceeaşi declaraţie.
 20. 20. VENITURI DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ În sistem real, pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă rd.1. Venit brut = veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură. rd.2. Cheltuieli deductibile = cheltuielile făcute în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie făcute în 2010; se includ şi contribuţiile sociale obligatorii plătite. rd.3. Venit net anual = diferenţa dintre venitul brut (rd.1) şi cheltuielile deductibile (rd.2) . Completaţi numai dacă venitul este mai mare decât cheltuielile . rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului = venitul net rămas, după ce plăţile anticipate în contul impozitului au fost reţinute de plătitor rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală = diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd.2) şi venitul brut (rd.1). Completaţi numai dacă cheltuielile sunt mai mari decât venitul.
 21. 21. VENITURI DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ Pe baza cotelor forfetare de cheltuieli Venitul net anual este suma veniturilor nete stabilite pentru fiecare dintre perioadele 1 ianuarie - 30 iunie 2010 şi 1 iulie - 31 decembrie 2010. rd.1 . Venit brut = veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură. Se includ atât sumele încasate în cursul anului, cât şi reţinerile în contul plăţilor anticipate efectuate cu titlu de impozit, ca şi contribuţiile sociale obligatorii, efectuate de plătitorii de venit. rd .2. Cheltuieli deductibile = Pentru veniturile din artă monumentală: aplicaţi cota forfertară de 50% la venitul brut dintre 1 ian.– 30 iun., şi cota de 25% între 1 iul. – 31 dec. 2010; însumaţi cheltuielile forfetare şi contribuţiile sociale obligatorii plătite. Pentru veniturile care nu sunt din artă monumentală: aplicaţi cota forfertară de 40% la venitul brut dintre 1 ian.– 30 iun., şi cota de 20% între 1 iul. – 31 dec. 2010; însumaţi cheltuielile forfetare şi contribuţiile sociale obligatorii plătite.
 22. 22. VENITURI DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ În cazul veniturilor transmise prin succesiune, din suită sau remuneraţie compensatorie pentru copia privată: rd.1 . Venit brut = veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură. rd .2. Cheltuieli deductibile = suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care au atribuţii de colectare şi de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi. rd.3. Venit net anual = diferenţa dintre venitul brut (rd.1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd.2) .
 23. 23. VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria este stabilită în lei, nu au optat pentru sistem ul real şi nu aveau peste 5 contracte , pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat şi impozitul este final, cu următoarele excepţii, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei: - pentru situaţiile în care declaraţia de venit estimativ a fost depusă în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii; - pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 82 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare; - pentru situaţiile în care investiţiile la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă. Declaraţia se completează pe baza contractului încheiat între părţi. rd.1. Venit brut = suma reprezentând chiria/arenda prevăzută în contract, indiferent de momentul plăţii acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad în sarcina proprietarului, dacă sunt efectuate de chiriaş/arendaş. În venitul brut se includ şi eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale, în cazul rezilierii contractelor înainte de termen. Reprezintă venit brut şi valoarea investiţiilor la bunurile proprietarului, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, şi care au fost făcute de chiriaş/arendaş. Dacă chiria (arenda) este în valută, venitul brut se calculează astfel: înmulţiţi chiria (arenda) din fiecare lună cu cursul în lei al valutei din ultima zi a lunii, comunicat de Banca Naţională. Apoi adunaţi venitul în lei din toate lunile şi veţi obţine venitul brut. Dacă arenda se achită în produse, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole. Dacă aţi optat pentru determinarea venitului net în sistem real, se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosinţei bunului, pe baza datelor din evidenţa contabilă.
 24. 24. VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR rd.2. Cheltuieli deductibile – se înscrie, după caz: = dacă aţi optat pentru sistemul real, treceţi suma reprezentând cheltuielile făcute pentru obţinerea venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie făcute în 2010; = dacă aţi optat pentru cote forfetare de cheltuieli, treceţi suma rezultată prin aplicarea unei cote de 25% la venitul brut (rd.1) rd.3. Venit net anual = diferenţa dintre venitul brut (rd.1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd.2). Completaţi numai dacă cheltuielile sunt mai mici decât venitul. rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierderea netă anuală = diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd.2) şi venitul brut (rd.1). Completaţi numai dacă cheltuielile sunt mai mari decât venitul şi dacă aţi optat pentru sistemul real.
 25. 25. VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE Este vorba de venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă a) Activitate desfăşurată în mod individual rd.1. Venit brut = veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură rd.2. Cheltuieli deductibile = cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie făcute în 2010 rd.3. Venit net anual = diferenţa dintre venitul brut (rd.1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd.2) . Completaţi numai dacă venitul este mai mare decât cheltuielile. rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală = diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd.2) şi venitul brut (rd.1). Completaţi numai dacă venitul este mai mic decât cheltuielile.
 26. 26. VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE Este vorba de venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă b) Activitate desfăşurată într-o formă de asociere între persoane fizice, care nu dă naştere unei persoane juridice : rd.3. Venit net anual = preluaţi suma din coloana 5, la rândul cu numele dvs., din tabelul de la cap. V din Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică 204 . rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală = se preia suma înscrisă în col.7 din aceeaşi declaraţie.
 27. 27. VENITURI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE   Anexaţi documente justificative, eliberate de intermediari/societăţile de administrare a investiţiilor sau alţi plătitori de venit, privind tranzacţiile efectuate, din care să rezulte câştigul net/pierderea netă, precum şi impozitul reţinut ca plată anticipată pentru perioada de raportare. Titluri tranzacţionate în perioada 1 ian. – 30 iun. 2010: a) dacă le-aţi deţinut mai puţin de 365 de zile, inclusiv rd.4. Câştig net anual = diferenţa dintre câştigurile şi pierderile înregistrate. Completaţi numai dacă câştigurile sunt mai mari decât pierderile. rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală = diferenţa dintre pierderile şi câştigurile înregistrate. Completaţi numai dacă pierderile sunt mai mari decât câştigurile. b) dacă le-aţi deţinut mai mult de 365 de zile rd.4 Câştig net anual = diferenţa dintre câştigurile şi pierderile înregistrate. Completaţi numai dacă câştigurile sunt mai mari decât pierderile. rd.5 Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală = diferenţa dintre pierderile şi câştigurile înregistrate. Completaţi numai dacă pierderile sunt mai mari decât câştigurile
 28. 28. VENITURI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE   Anexaţi documente justificative, eliberate de intermediari/societăţile de administrare a investiţiilor sau alţi plătitori de venit, privind tranzacţiile efectuate, din care să rezulte câştigul net/pierderea netă, precum şi impozitul reţinut ca plată Titluri tranzacţionate în perioada 1 iul. – 31.dec.2010, indiferent de durata deţinerii: rd.4. Câştig net anual = diferenţa dintre câştigurile şi pierderile înregistrate. Completaţi numai dacă câştigurile sunt mai mari decât pierderile. rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală = diferenţa dintre pierderile şi câştigurile înregistrate. Completaţi numai dacă pierderile sunt mai mari decât câştigurile.
 29. 29. VENITURI DIN VÂNZARE/CUMPĂRARE DE VALUTĂ LA TERMEN Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Completaţi dacă aţi avut câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare - cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii. La completarea formularului se au în vedere dispoziţiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 30. 30. Dacă aveţi venituri din mai multe categorii, completaţi şi cartuşele 2A, 2B , eventual până la 5A, 5B. Dacă nu ajung, mai completaţi un alt formular.
 31. 31. <ul><li>Se completează dacă: </li></ul><ul><li>aţi făcut în cursul anului 2010 cheltuieli pentru acordarea de burse private ( detalii aici ) şi solicitaţi restituirea acestora , sau: </li></ul><ul><li>doriţi virarea unei sume, reprezentând până la 2% din impozit, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care funcţionează în condiţiile legii, sau a unităţilor de cult. Puteţi solicita transmiterea acestei sume către un singur beneficiar. </li></ul><ul><li>Completează acest formular şi c ontribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, care nu au obligaţia depunerii declaraţiei. </li></ul>
 32. 32. 1. Bursa privată : căsuţa se bifează dacă aţi efectuat cheltuieli în anul 2010 cu burse private şi solicitaţi restituirea acestora. Contract nr./data – se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private. Suma plătită – treceţi suma plătită în anul 2010 pentru bursa privată. Documente de plată nr./data – treceţi numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private. Contractul şi documentele se prezintă în original şi în copie . În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.
 33. 33. 2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult – dacă vreţi ca o sumă de până la 2% din impozit să fie transferată unei entităţi nonprofit (ex. asociaţie, fundaţie, ONG), sau unităţi de cult (ex. biserică). Denumire entitate nonprofit/unitate de cult , Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult , Cont bancar (IBAN) – aflaţi-le de la beneficiarul sumei donate de dvs. Suma - se completează cu suma ce doriţi să fie virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult. Dacă nu cunoaşt ţi e suma care poate fi virată, nu treceţi nimic , caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă . Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată , depăşeşte plafonul de 2% din impozit, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.
 34. 34. IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală . Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal al împuternicitului. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.
 35. 35. Cum trimiteţi declaraţia 200: Direct la sediul unităţii fiscale Prin poştă, cu plic recomandat De unde se obţine formularul 200? Descărcaţi aici Fo rmular ul 200 şi instrucţiunile de completare, sau cereţi-l de la sediul unităţii fiscale Găsiţi aici adresa unităţii fiscale de care aparţineţi. sau Ultima zi: luni 16 mai 2011
 36. 36. Aveţi întrebări? Sunaţi la Centrul nostru de apeluri : 031-403.91.60 Acesta este un material simplificat pentru orientarea dvs., care nu conţine tot textul dispoziţiilor legale din domeniu. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia generală de metodologii fiscale, îndrumare şi asistenţă a contribuabililor Gata

×