Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CodiLime Tech Talk - Michał Sochoń: Sphinx, reST & Ansible

63 views

Published on

Tech Talk CodiLime 28.02.2018
Michał Sochoń - Sphinx, reST & Ansible
You can find the recording here: https://youtu.be/F60O_KkUsZg

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CodiLime Tech Talk - Michał Sochoń: Sphinx, reST & Ansible

 1. 1. Sphinx, reST i Ansible Wprowadzenie do automatycznego generowania dokumentacji
 2. 2. Info ● Na SlideShare dostępne są notatki pod oknem prezentacji w zakładce Notes ● Prezentacja na SlideShare zawiera więcej slajdów niż materiał wideo.
 3. 3. Agenda ● O czym jest ta prezentacja ● O czym NIE jest ta prezentacja ● Problemy i Skutki ● Jak można to naprawić ● Co dostajemy w efekcie ● Przykład z Ansible
 4. 4. O czym jest ta prezentacja ● Jaki jest ogólny problem? ● Jakim sposobem możemy to rozwiązać ● Co dostaniemy w zamian ● W jakim kierunku można to pociągnąć
 5. 5. O czym NIE jest ta prezentacja ● Jaki pisać dobrą dokumentację ● Przegląd innych rozwiązań ● Niestety nie mam komend dla Windows ● reStructuredText specjalnie zdawkowo opisany
 6. 6. Problem ● Nie chce mi się ● Brak czasu ● Permanentna zmiana ● Nie wiemy jak
 7. 7. Skutki ● O tamten w rogu wie... ● Chcą dokumentację teraz? ● Mam kogoś szkolić? ● Fajnie, że mamy internet ● FFFFFFFFFFF…..
 8. 8. Jak to naprawić? Napisać dokumentację.
 9. 9. Po co? ● Oszczędność czasu zespołu ● Logiczny podział wiedzy ● Różne scenariusze pracy ● Integracje
 10. 10. Jak to zrobić? ● Przejrzeć to co jest i dopisać ● Najlepiej trzymać w repo projektu ● Automatycznie generować i publikować ● Używać perswazji :)
 11. 11. Przejrzenie tego co jest ● Istniejące dokumenty ● W kodzie: komentarze, docstrings ● Wiedza plemienna ● Inne źródła wiedzy
 12. 12. Sphinx-doc Python documentation generator Github :: official docs Czym to skleić razem?
 13. 13. Instalacja Sphinx-doc: apt-get install -y sphinx-doc sphinx-rtd-theme-common python-sphinxcontrib-* Python pip / virtualenv / pipenv pipenv install sphinx
 14. 14. Konfiguracja sphinx-quickstart > Separate source and build directories (y/n) [n]: > Source file suffix [.rst]: > Name of your master document (without suffix) [index]: > Create Makefile? (y/n) [y]: source/conf.py
 15. 15. Konfiguracja # domyślna konfiguracja sphinxa to source/conf.py # czysty python z komentarzami extlinks = { 'jira': ('https://comp.atlassian.net/browse/%s', 'JIRA '), 'bb': ( 'https://bitbucket.org/comp/repo/pull-requests/%s','BitBucket'), } linkcheck_ignore = [ 'https://internal.site/*', 'http://example.com/*', ]
 16. 16. Index.rst Welcome to example! =================== .. toctree:: :maxdepth: 2 :caption: Contents: example Indices and tables ================== * :ref:`genindex` * :ref:`modindex` * :ref:`search`
 17. 17. Budowanie
 18. 18. Przestroga
 19. 19. reStructuredText ● Język do tworzenia dokumentacji ● Oparty na znacznikach ● Bardzo łatwo przejść z MarkDown na reST ● Można konwertować .md na .rst ● Złożone projekty pokazują jego wyższość nad .md ● Krótki wstęp
 20. 20. example.rst Examples of reST ================ - URL: `Official docutils page <http://docutils.sourceforge.net/>`_ - URL: Quick reStructuredText reference_ .. _reference: http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html Code: .. code:: json { "some_key": "some value", "other_key": 42 } Lists ----- Lists: #. one - bullet1 - bullet2 #. two Images ------ .. image:: _static/images/test.prod.png
 21. 21. example.rst
 22. 22. Sphinx - Kilka bajerów ● Makefile i dodatkowe komendy ● Inne formaty wyjściowe - epub, pdf... ● Skórki (themes) ● Rozszerzenia
 23. 23. Makefile ● linkcheck ● changes ● doctest/coverage
 24. 24. linkcheck
 25. 25. Inne formaty ● single html / dir html ● epub, man pages... ● PDF - texlive-latex-extra albo ...-full
 26. 26. Skórki
 27. 27. Skórki
 28. 28. Skórki
 29. 29. Skórki
 30. 30. Rozszerzenia ● extensions ● sphinx contrib ● github awesome-sphinxdoc ● sphinx survey
 31. 31. Rozszerzenia ● autodoc ● napoleon / numpy ● autosummary / todo ● releases / git ● versioning
 32. 32. Rozszerzenia ● extlinks ● intersphinx ● viewcode ● issue tracker
 33. 33. Rozszerzenia ● graphviz ● blockdiag / sdedit ● aafig (aafigure) ● plantUML
 34. 34. Rozszerzenia ● programoutput ● autoprogram ● argparse
 35. 35. Rozszerzenia ● hieroglyph ● tut ● autobuild
 36. 36. Rozszerzenia ● sphinx-me ● confluence ● sphinx-to-github
 37. 37. Ansible?
 38. 38. Ansible ● playbooki + sekcje komentarzy ● sphinx-autoyaml
 39. 39. Sphinx #conf.py # extensions extensions = [ 'sphinxcontrib.autoyaml', ] # autoyaml, relative to makefile location autoyaml_root = './' import sphinx_rtd_theme html_theme = "sphinx_rtd_theme" pipenv install sphinxcontrib-autoyaml pipenv install sphinx_rtd_theme
 40. 40. Ansible deploy_etcd.yml ### # # Deploy etcd cluster # ------------------- # # Requirements # ~~~~~~~~~~~~ # - playbook <base>.yml + <provider>.yml # # Features # ~~~~~~~~ # - parallel provision if cluster is fresh # - sequential rolling upgrade without downtime if cluster already exists # ### ---
 41. 41. index.rst Welcome to example! =================== .. toctree:: :maxdepth: 2 :caption: Contents: example etcd
 42. 42. etcd.rst Deploy ETCD cluster =================== .. autoyaml:: ../deploy_etcd.yml Some other text goes here... make clean html
 43. 43. etcd.rst ### # # Deploy etcd cluster # ------------------- # # .. warning:: # # Read carefully before doing upgrades to v3.2.10 # # Parameters # ~~~~~~~~~~ # - ``etcd_version`` - use custom etcd version, for example `v3.2.12` # - ``etcd_defrag`` - `true` or `false` ###
 44. 44. Moduły ● Moduły: czysty python + docstrings ● Ansible Docs
 45. 45. Co dalej? ● Role i README.md
 46. 46. Co dalej? ● Inne dodatki
 47. 47. Co dalej? ● Przykłady: Matplotlib docs / Blender ● doc8 do sprawdzania składni .rst ● Ansible / Jenkins + autoprogram ● Write the docs ● Ops report card ● Openstack Reno release notes
 48. 48. Pytania?
 49. 49. Dziękuję za uwagę.

×