Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Herstructurering glastuinbouw Coalitie HOT _ Gemeenteraad Westland 140119

237 views

Published on

Presentatie van Cees Veerman over de stand van zaken herstructurering glastuinbouw Coalitie HOT t.b.v. de Gemeenteraad Westland op 14 januari 2019

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Herstructurering glastuinbouw Coalitie HOT _ Gemeenteraad Westland 140119

 1. 1. Stand van zaken herstructurering glastuinbouw HOT t.b.v. Gemeenteraad Westland 14-01-19
 2. 2. • Greenport Nederland is het netwerk waarbinnen Greenports, bedrijfsleven, overheden, onderwijs & kennisinstellingen op nationaal niveau samenwerken aan innovatie en verduurzaming van de tuinbouw • HOT is de uitvoeringsorganisatie van Greenport Nederland • Coalitie HOT faciliteert en stimuleert Herstructurering en Ontwikkeling voor een toekomstbestendige en leidende positie van de Nederlandse glastuinbouw • Binnen HOT staat de Tuinbouwonderneming centraal met als centrale thema’s: – Modernisering • Vernieuwing glastuinbouwbestand • Ruimte om te ondernemen, maar meer dan alleen creëren van grote kavels • Modernisering infrastructuur incl. nutsvoorziening, economische combinaties – Duurzame energietransitie – Versterken onderneming via Onderneming 2026 2
 3. 3. MODERNISERING TUINBOUW ONDERNEMING 2026 ENERGIE- TRANSITIE
 4. 4. 4
 5. 5. Glastuinbouw Nederland • Landelijk 9000 ha glastuinbouw, waarvan ongeveer 1/3 is gebouwd voor het jaar 2000 (bron energievisie LTO) • Westland heeft 2.297 ha glastuinbouw (Feiten & Cijfers 2018, gemeente Westland), waarvan ongeveer 2/3 is gebouwd voor het jaar 2000 (werkboek Westland 2016, peildatum 2013) • Concluderend; glastuinbouw gebied Westland is relatief verouderd • Uit onderzoek van LTO zijn ruwweg alle kassen gebouwd na 1998 technisch uitgerust of uit te rusten om de gevraagde energiebesparingsstap te realiseren • Om de doelstellingen te behalen is landelijk ruim 300 ha nieuwbouw per jaar vereist (bron energievisie LTO) 5 Totaal Percentage verouderd Aanname areaal verouderd glas (voor 2000) Jaarlijkse moderniseringsuitdaging Landelijk (bron energievisie LTO) 9000 ha 33% 2970 ha 300 ha Westland (werkboek Westland, peildatum 2013) 2297 ha 66% 1516 ha 153 ha
 6. 6. Geen energietransitie zonder modern infrastructuur • Implementatie Warmte systeem Westland alleen haalbaar in combinatie met robuuste herstructurering 6
 7. 7. Uitdaging • Modernisering gaat niet snel genoeg • Een dergelijk traag vernieuwingstempo kan het Westland (en de Greenport als geheel) zich niet veroorloven, wil het zijn toppositie in de tuinbouw niet op het spel zetten. 7 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vernieuwing noodzaak Gerealiseerde vernieuwing (Feiten & Cijfers 2018, gemeente Westland) Netto benodigd (geraliseerd- benodigd) Gemiddelde benodigd vernieuwing om klimaatdoelstellingen te halen afgaande van de periode 2013 to 2030 (energievisie LTO, verrekend naar situatie Westland)
 8. 8. Uitdaging • De ruimtelijke structuur sluit niet meer aan bij de eisen van de moderne glastuinbouw. Obstructies voor succesvolle modernisering en energie transitie, o.a.: • Kavels zijn veelal klein • Verouderde infrastructuur (“tuinderslaantjes”) • Ontsluiting van /naar gebieden • Woningen • Verouderde nutsvoorziening energie • Kapitaal intensiviteit energie transitie • CO2 voorziening • Water Veel kleinere en middelgrote ondernemers weten niet wat de toekomst hun kan brengen. En zijn moeilijk ‘bereikbaar’ 8
 9. 9. Aanpak Greenport Nederland door HOT • Alleen marktwerking en het scheppen van de juiste randvoorwaarde gaan niet zorgen dat herstructurering snel genoeg plaats vindt. • Geleide modernisering om alle betrokken stakeholders in lijn te krijgen • HOT heeft een begeleidende en faciliterende rol om ondernemers in beweging te krijgen • Spil tussen ondernemers en overheid 9
 10. 10. Modernisering Herstructurering in het nieuwe model noodzaak om gelijk top down en bottom up te werken 10 Randvoorwaarden & (nieuwe) instrumenten Omgevingswet Ondernemers Gezamenlijkegebiedsgerichteaanpak Landelijke overheid Provincie Gemeente
 11. 11. Broekpolder • Bottom up benadering • Perspectief bieden voor alle (grond)eigenaren en gebruikers • Ontwikkelen vanuit een gezamenlijke visie op een gebied van alle stakeholders • Een gebied INTEGRAAL aanpakken; energie & herstructurering • Ondernemerskracht • Wegblijven van 1 op 1 cases – naar goed evenwicht privaat/publiek • Creëren van een coalition of the willing 11
 12. 12. Roadmap 2019 Inrichtingsplan + ondernemers hebben zich verenigd in een coöperatie met bevoegdheden Energie transitie Herstructurering Perspectief bieden 12 • Juiste mix tussen technische oplossingen en mentale oplossingen • Ondernemers bepalen of er een goede toekomst is voor glastuinbouw productie in het Westland
 13. 13. Hoe kan gemeente Westland hier in helpen? • Bewustwording van urgentie • Schrijven van inrichtingsplan • Capaciteit • Bestaande tools inzetten/ nieuwe ontwikkelen • Gebieden infrastructureel faciliteren 13

×