Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwssignalen november 2009

265 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nieuwssignalen november 2009

  1. 1. PERSOONLIJKE AANDACHT, BETAALBARE KWALITEIT NIEUWSSIGNALEN NOVEMBER 2009
  2. 2. PERSOONLIJKE AANDACHT, BETAALBARE KWALITEIT TOCH MEER MENSEN PARTNER VOOR DE NIEUWE SCHENK- EN ERFBELASTING In een eerder bericht hebben wij u over het nieuwe partnerbegrip voor de schenk- en erfbelasting geïnformeerd. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is het partnerbegrip uitgebreid. Dat betekent dat meer mensen gebruik kunnen maken van de ruime partnervrijstelling (€ 600.000) en de laagste belastingtarieven van 10 en 20%.Vanaf 1 januari 2010 bent u ook partner van elkaar als u geen notarieel samenlevingscontract met elkaar heeft gesloten, maar wel voorafgaand aan het overlijden of de schenking gedurende een onafgebroken periode van 5 kalenderjaren een gezamenlijke huishouding met elkaar heeft gevoerd. De gezamenlijke huishouding moet dan wel blijken uit de gemeentelijke basisadministratie.Verder kan ook een inwonend kind dat mantelzorg verleent aan de ouder of andersom (de ouder aan het inwonend kind) in het jaar voorafgaand aan het overlijden, onder voorwaarden als partner worden aangemerkt.
  3. 3. PERSOONLIJKE AANDACHT, BETAALBARE KWALITEIT DOE AANGIFTE VOOR UITBETALING VAN UW DOORWERKBONUS 2009 Als u werkt en ouder bent dan 61 jaar, dan heeft u sinds 1 januari 2009 recht op de inkomensafhankelijke doorwerkbonus. Dat is een heffingskorting van maximaal € 4.591 per jaar. De uitbetaling van de doorwerkbonus over 2009 vindt in beginsel pas plaats via de aangifte inkomstenbelasting over 2009, die u in 2010 moet doen. Als u wel voor de bonus in aanmerking komt, maar u doet geen aangifte over 2009, dan loopt u de bonus dus mis. Als u al eerder dan in 2010 over de doorwerkbonus wilt beschikken, dan kunt u de Belastingdienst om een voorlopige teruggaaf verzoeken of een vermindering van een voorlopige aanslag aanvragen. Heeft u als werkgever oudere werknemers in dienst die in aanmerking komen voor de doorwerkbonus, maak hen dan attent op de mogelijkheden om de doorwerkbonus te verzilveren.
  4. 4. PERSOONLIJKE AANDACHT, BETAALBARE KWALITEIT HEFFINGSRENTE BEPERKT DOOR TRAGE VASTSTELLING AANSLAG Als de Belastingdienst u een aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting oplegt, dan wordt daarbij ook heffingsrente in rekening gebracht of vergoed ingeval van een teruggaaf. Er zijn spelregels voor de periode waarover de heffingsrente kan worden berekend. Onlangs heeft onze hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, beslist dat de Belastingdienst zo lang had getreuzeld met het opleggen van een aanslag dat daarbij die spelregels waren overtreden en te veel heffingsrente was berekend. De inspecteur had de aanslag binnen 3 maanden na het indienen van de aangifte moeten opleggen. Dat geldt ook als niet uitdrukkelijk om het opleggen van een aanslag is verzocht. Dat is alleen anders als de overschrijding van de termijn niet aan de Belastingdienst te wijten is.
  5. 5. PERSOONLIJKE AANDACHT, BETAALBARE KWALITEIT HOGERE KORTING IN DE AUTOBELASTING De voorstellen met belastingmaatregelen voor 2010 liggen momenteel ter behandeling bij de Tweede Kamer. Enkele voorgenomen maatregelen betreffen de aanschafbelasting op auto’s, ofwel de BPM (de belasting op personenauto’s en motorrijwielen). Omdat het gebruik van milieuvriendelijke auto’s verder moet worden gestimuleerd, worden onder meer kortingen op de BPM verleend als u een zuinige auto aanschaft. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de CO2-uitstoot van de auto. De BPM-korting voor zuinige dieselauto’s wordt extra verhoogd naar € 750 (aanvankelijk werd nog een verhoging van € 700 voorgesteld). De verhoogde korting zal gelden voor dieselpersonenauto’s met een CO2-uitstoot van 95 tot 120 gram per kilometer (aanvankelijk was dat tot 104 gram). Meer dieselpersonenauto’s komen zo in aanmerking voor de korting.Verder worden ook de BPM-tarieven aangepast aan de nieuwe gegevens over de jaarlijkse afname van de CO2- uitstoot voor nieuwe auto’s.
  6. 6. PERSOONLIJKE AANDACHT, BETAALBARE KWALITEIT WILT U AUTOMATISCH ONZE NIEUWSSIGNALEN ONTVANGEN? DAT KAN! U KUNT U AANMELDEN OP: WWW.WATACC.NL/NIEUWSFLITS.ASP

×