Leasuithe chun feabhais <ul><li>Acht na dTeangacha Oifigiúla (Éire) </li></ul><ul><li>v. </li></ul><ul><li>Acht na dTeang...
  ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (ÉIRE) 2003   CUID 2 ORGAIN STÁIT     […]   Úsáid na dteangacha oifigiúla i dTithe an Oirea...
Official Languages Act ( Ceanada ) PART I PROCEEDINGS OF PARLIAMENT Official languages of Parliament 4. (1) English and Fr...
<ul><li>Moltaí/Leasuithe: </li></ul><ul><li>Is ceist an-mhór í conas labhairt na Gaeilge a spreagadh i dTithe an O i reach...
Leasaíodh an t-alt seo leis an Acht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2011:- 7.— (1) A luaithe is féidir tar ...
Acts of the Oireachtas 1992 - 2012 (PDF format) Year  2011  ¦  2010  ¦  2009  ¦  2008  ¦  2007  ¦  2006  ¦  2005  ¦  20...
<ul><li>PART II </li></ul><ul><li>LEGISLATIVE AND OTHER INSTRUMENTS </li></ul><ul><li>Journals and other records </li></ul...
<ul><li>Moltaí/leasuithe: </li></ul><ul><li>Is deacair Bille a phlé i nGaeilge nó leasú a mholadh má tá an Bille as Béarla...
Riaradh an cheartais. 8. —(1) Féadfaidh duine ceachtar de na teangacha oifigiúla a úsáid in aon chúirt nó in aon phléadáil...
<ul><li>PART III </li></ul><ul><li>ADMINISTRATION OF JUSTICE </li></ul><ul><li>Official languages of federal courts </li><...
<ul><li>Language of civil proceedings where Her Majesty is a party </li></ul><ul><li>18. Where Her Majesty in right of Can...
<ul><li>Cód Coiriúil Cheanada </li></ul><ul><li>Language of accused </li></ul><ul><li>530. (1) On application by an accus...
<ul><li>Remand </li></ul><ul><li>(4) Where an accused fails to apply for an order under subsection (1) or (2) and the just...
<ul><li>If order granted </li></ul><ul><li>530.1  If an order is granted under section 530, </li></ul><ul><ul><li>( a ) th...
<ul><li>Molta/Leasuithe: </li></ul><ul><li>Ba chóir go mbeadh breitheamh i gcás a reachtáiltear as Gaeilge nó go dátheanga...
<ul><li>Cúrsaí Coiriúla – Teanga an Ionchúisimh </li></ul><ul><li>Tá an tAcht Teanga Éireannach ina thost, cuid mhaith, m...
<ul><li>Cúrsaí Coiriúla – Teanga na Cúirte </li></ul><ul><li>I gcás ina mbeidh Gaeilge in úsáid ag cúisí, ba chóir an brei...
<ul><li>An G h aeltacht: </li></ul><ul><li>Ba chóir an Ghaeilge a bheith mar theanga oibre gach cúirte sa Ghaeltacht ach c...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Acht na dTeangacha Oifigiúla: Leasuithe chun feabhais (Dáithí Mac Cárthaigh BL, Craobh na gCeithre Cúirteanna)

799 views

Published on

Seo cur i láthair le Dáithí Mac Cárthaigh BL, Cathaoirleach Chraobh na gCeithre Cúirteanna de Chonradh na Gaeilge, ag an siompóisiam poiblí ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a reáchtáladh mar chuid den athbhreithniú ar an acht céanna.

Bhí an siompóisiam Acht na dTeangacha Oifigiúla: Leasú chun feabhais, ar siúl i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 2, Dé Sathairn, 21 Eanáir 2012 agus bhí sé eagraithe ag Scoil an Dlí agus Oifig na Gaeilge, Coláiste na Tríonóide, i gcomhar le Craobh na gCeithre Chúirteanna de Chonradh na Gaeilge le tacaíocht ó Ghuth na Gaeltachta.

Gach eolas: https://cnag.ie/index.php?page=news&news_id=253

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Acht na dTeangacha Oifigiúla: Leasuithe chun feabhais (Dáithí Mac Cárthaigh BL, Craobh na gCeithre Cúirteanna)

 1. 1. Leasuithe chun feabhais <ul><li>Acht na dTeangacha Oifigiúla (Éire) </li></ul><ul><li>v. </li></ul><ul><li>Acht na dTeangacha Oifigiúla (Ceanada) </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dáithí Mac Cárthaigh BL </li></ul></ul></ul></ul>
 2. 2.   ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (ÉIRE) 2003   CUID 2 ORGAIN STÁIT     […]   Úsáid na dteangacha oifigiúla i dTithe an Oireachtais. 6. —(1) Beidh ceart ag comhalta de cheachtar Teach den Oireachtas ceachtar de na teangacha oifigiúla a úsáid in aon díospóireachtaí nó in aon imeachtaí eile sa Teach sin nó de chuid coiste de cheachtar Teach, comhchoiste den dá Theach nó fochoiste de choiste nó de chomhchoiste den sórt sin.   (2) Beidh ceart ag duine a bheidh ag láithriú os comhair ceachtar Tí den Oireachtas nó os comhair coiste, comhchoiste nó fochoiste den sórt sin a dúradh ceachtar de na teangacha oifigiúla a úsáid.   (3) Déanfar gach tuairisc oifigiúil ar dhíospóireachtaí agus ar imeachtaí eile Thithe an Oireachtais a fhoilsiú i ngach ceann de na teangacha oifigiúla, ach amháin go bhféadfar óráidí daoine (cibé acu ó bhéal nó i scríbhinn) i gceachtar de na teangacha oifigiúla a fhoilsiú inti sa teanga sin amháin.
 3. 3. Official Languages Act ( Ceanada ) PART I PROCEEDINGS OF PARLIAMENT Official languages of Parliament 4. (1) English and French are the official languages of Parliament, and everyone has the right to use either of those languages in any debates and other proceedings of Parliament. Simultaneous interpretation (2) Facilities shall be made available for the simultaneous interpretation of the debates and other proceedings of Parliament from one official language into the other. Official reports (3) Everything reported in official reports of debates or other proceedings of Parliament shall be reported in the official language in which it was said and a translation thereof into the other official language shall be included therewith.
 4. 4. <ul><li>Moltaí/Leasuithe: </li></ul><ul><li>Is ceist an-mhór í conas labhairt na Gaeilge a spreagadh i dTithe an O i reachtais toisc go bhfuil an oiread taithí ag na baill ar Bhéarla a bheith ina teanga cheannasach ann. Briseadh nós na Spáinnise sa Chatalóin agus is í an Chatalónais teanga oibre na Parlaiminte rialtais bhaile ansin. </li></ul><ul><li>Ba cheart an leithscéal a bhaint de bhaill nach labhraíonn Gaeilge san Oireachtas tríd an tseirbhís ateangaireachta a chur ar bhonn reachtúil: </li></ul><ul><ul><li>“ D'fhonn a chinntiú nach mbeidh aon duine faoi mhíbhuntáiste toisc nach bhfaigheann sé nó sí éisteacht sa teanga oifigiúil eile, cuirfear cibé saoráidí ar fáil chun ateangaireacht chomhuaineach a dhéanamh ó theanga oifigiúil amháin go dtí an teanga oifigiúil eile.” </li></ul></ul><ul><li>Ansin, féadfar feachtas a chur ar bun chun labhairt na Gaeilge a spreagadh i measc na mball. An constaic is mó ina thaobh seo, ar ndóigh, is ea go mbíonn na Billí a phléitear i mBéarla amháin nach mór i gcónaí. </li></ul>
 5. 5. Leasaíodh an t-alt seo leis an Acht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2011:- 7.— (1) A luaithe is féidir tar éis aon Acht den Oireachtas a achtú, déanfar an téacs den chéanna a chló agus a fhoilsiú go comhuaineach i ngach ceann de na teangacha oifigiúla. (2) Ní oibreoidh fo-alt (1) chun toirmeasc a chur ar Acht den Oireachtas a fhoilsiú ar an idirlíon in aon teanga oifigiúil amháin sula ndéanfar é a chló agus a fhoilsiú de réir an fho-ailt sin. ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (ÉIRE) 2003 Achtanna an Oireachtais 7. —A luaithe is féidir tar éis aon Acht den Oireachtas a achtú, déanfar an téacs den chéanna a chló agus a fhoilsiú go comhuaineach i ngach ceann de na teangacha oifigiúla.
 6. 6. Acts of the Oireachtas 1992 - 2012 (PDF format) Year  2011  ¦  2010  ¦  2009  ¦  2008  ¦  2007  ¦  2006  ¦  2005  ¦  2004  ¦  2003  ¦  2002  ¦  2001  ¦  2000  ¦  1999  ¦  1998  ¦  1997  ¦  1996  ¦ 1995  ¦  1994  ¦  1993  ¦  1992 December 2011 21 December 2011 Nurses and Midwives Act No. 41 of 2011 Act Number 41 of 2011 (See  Bill Number 16 of 2010 ) [view more] 20 December 2011 Property Services (Regulation) Act No. 40 of 2011 Act Number 40 of 2011 (See  Bill Number 28 of 2009 ) [view more] 19 December 2011 An tAcht um an Dlí Coirúil (Cosaint agus an Teaghais), 2011 Uimhir 35 de 2011 (Féach  Bille Uimhir 42 de 2010 ) [view more] 19 December 2011 Appropriation Act 2011 Act Number 38 of 2011 (See  Bill Number 78 of 2011 ) [view more] 19 December 2011 Local Government (Household Charge) Act 2011 Act Number 36 of 2011 (See  Bill Number 74 of 2011 ) [view more ] http://www.oireachtas.ie/ViewDoc.asp?DocId=-1&CatID=87&m=a
 7. 7. <ul><li>PART II </li></ul><ul><li>LEGISLATIVE AND OTHER INSTRUMENTS </li></ul><ul><li>Journals and other records </li></ul><ul><li>5. The journals and other records of Parliament shall be made and kept, and shall be printed and published, in both official languages. </li></ul><ul><li>Acts of Parliament </li></ul><ul><li>6. All Acts of Parliament shall be enacted , printed and published in both official languages. </li></ul><ul><li>Legislative instruments </li></ul><ul><li>7. (1) Any instrument made in the execution of a legislative power conferred by or under an Act of Parliament that </li></ul><ul><ul><li>( a ) is made by, or with the approval of, the Governor in Council or one or more ministers of the Crown, </li></ul></ul><ul><ul><li>( b ) is required by or pursuant to an Act of Parliament to be published in the Canada Gazetta, or </li></ul></ul><ul><ul><li>( c ) is of a public and general nature </li></ul></ul><ul><li>shall be made in both official languages and, if printed and published, shall be printed and published in both official languages. </li></ul><ul><li>Instruments under prerogative or other executive power </li></ul><ul><li>(2) All instruments made in the exercise of a prerogative or other executive power that are of a public and general nature shall be made in both official languages and, if printed and published, shall be printed and published in both official languages. </li></ul><ul><li>[…] </li></ul><ul><li>Documents in Parliament </li></ul><ul><li>8. Any document made by or under the authority of a federal institution that is tabled in the Senate or the House of Commons by the Government of Canada shall be tabled in both official languages. </li></ul><ul><li>[…] </li></ul><ul><li>International treaties </li></ul><ul><li>10. (1) The Government of Canada shall take all possible measures to ensure that any treaty or convention between Canada and one or more other states is authenticated in both official languages. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Moltaí/leasuithe: </li></ul><ul><li>Is deacair Bille a phlé i nGaeilge nó leasú a mholadh má tá an Bille as Béarla amháin. Srianaíonn sé an ceart ceachtar de na teangacha oifigiúla a úsáid in imeachtaí an Oireachtais. Mholfainn an leasú seo a leanas in ionad alt 7(1) agus alt 7(2) a aisghairm:- </li></ul><ul><ul><li>“ 7. (1) Achtófar, clófar agus foilseofar gach Bille agus gach Acht den Oireachtas go comhuaineach i ngach ceann de na teangacha oifigiúla.” </li></ul></ul><ul><ul><li>(cf. alt 6 Cheanada) </li></ul></ul><ul><li>Ar an ábhar céanna ba chóir Riar na hOibre agus an Iris Oifigiúil a leagan amach go dátheangach chun úsáid na Gaeilge san Oireachtas a áisiú agus a éascú (cf. alt 5 Cheanada); </li></ul><ul><ul><li>“ 7. (2) Clófar agus foilseofar Riar na hOibre do gach Teach den Oireachtas agus an Iris Oifigiúil go comhuaineach i ngach ceann de na teangacha oifigiúla. ” </li></ul></ul><ul><li>Tá formhór na reachtaíochta ar fáil i rialacháin (ionstraimí reachtúla) agus is deacair ciall a bhaint as Acht gan iad. Ó thaobh rochtain ar an Dlí de, n í l ciall le hAcht a bheith i nGaeilge agus na rialacháin a bheith as Béarla amháin. Mholfainn an leasú seo:- </li></ul><ul><ul><li>“ 7. (3) Déanfar, clófar agus foilseofar gach ionstraim reachtúil lena mbaineann an tAcht Ionstraimí Reachtúla 1947 go comhuaineach i ngach ceann de na teangacha oifigiúla.” (alt 7 Cheanada) </li></ul></ul><ul><li>In ainneoin go mbíonn téacs Gaeilge gach Conartha den AE ar aon chéim leis na téacsanna eile, ní gnáth go mbíonn téacs Gaeilge ann de chonarthaí idirnáisiúnta eile ar nós an Choinbhinsiúin Eorpaigh um Chearta an Duine. Mholfainn leasú mar seo a leanas chun íomhá agus féin-íomhá an Stáit mar stát dátheangach a laidriú (cf. alt 10 Cheanada):- </li></ul><ul><ul><li>“ 7. (4) Tógfaidh an Rialtas gach céim is féidir chun a chinntiú go bhfíordheimhneofar aon chonradh nó coinbhinsiún idir Éire agus stat nó stáit eile i ngach ceann de na teangacha oifigiúla.” </li></ul></ul><ul><li>Maidir le halt 8 Cheanada, tá cosúlacht aige le alt 10(a) den Acht Éireannach lena bhforáiltear go bhfoilseoidh comhlacht poiblí aon doiciméad ina leagtar amach tograí beartais phoiblí, a dhéanfaidh sé nó a dhéanfar faoina údarás, go comhuaineach i nGaeilge agus i mBéarla. Ba cheart seasamh leis an bhforáil sin chun cur le húsáid na Gaeilge i dTithe an Oireachtais </li></ul>
 9. 9. Riaradh an cheartais. 8. —(1) Féadfaidh duine ceachtar de na teangacha oifigiúla a úsáid in aon chúirt nó in aon phléadáil in aon chúirt nó in aon doiciméad a eiseofar ó aon chúirt. (2) Tá dualgas ar gach cúirt, in aon imeachtaí os a comhair, a chinntiú go bhféadfaidh aon duine a bheidh ag láithriú inti nó a bheidh ag tabhairt fianaise os a comhair éisteacht a fháil sa teanga oifigiúil is rogha leis nó léi, agus nach mbeidh an duine, trí éisteacht a fháil amhlaidh, faoi mhíbhuntáiste toisc nach bhfaigheann sé nó sí éisteacht sa teanga oifigiúil eile. (3) D'fhonn a chinntiú nach mbeidh aon duine faoi mhíbhuntáiste mar a dúradh, féadfaidh an chúirt a chur faoi deara cibé saoráidí is dóigh léi is cuí a chur ar fáil chun ateangaireacht chomhuaineach nó chomhleanúnach ó theanga oifigiúil amháin go dtí an teanga oifigiúil eile a dhéanamh ar imeachtaí. (4) I gcás inar páirtí in imeachtaí sibhialta os comhair cúirte an Stát nó comhlacht poiblí— (a) déanfaidh an Stát, nó an comhlacht poiblí, an teanga oifigiúil a bheidh roghnaithe ag an bpáirtí eile a úsáid sna himeachtaí, agus (b) más rud é gur páirtí sna himeachtaí beirt duine nó níos mó (seachas an Stát nó comhlacht poiblí) agus nach ndéanfaidh siad an teanga oifigiúil a bheidh le húsáid sna himeachtaí a roghnú nó a chomhaontú, déanfaidh an Stát nó, de réir mar is cuí, an comhlacht poiblí, cibé teanga oifigiúil is dealraitheach dó a bheith réasúnach, ag féachaint do na himthosca, a úsáid sna himeachtaí. (5) D'ainneoin aon fhorála eile den alt seo, ní chuirfear iallach ar dhuine fianaise a thabhairt i dteanga oifigiúil ar leith in aon imeachtaí. (6) Nuair a bheidh teanga oifigiúil ar leith á roghnú ag duine lena húsáid in aon imeachtaí os comhair cúirte, ní churifidh an chúirt nó comhlacht poiblí aon cheataí nó caiteachas breise air nó uirthi thar mar a thabhófaí dá roghnódh sé nó sí an teanga oifigiúil eile a úsáid.
 10. 10. <ul><li>PART III </li></ul><ul><li>ADMINISTRATION OF JUSTICE </li></ul><ul><li>Official languages of federal courts </li></ul><ul><li>14. English and French are the official languages of the federal courts, and either of those languages may be used by any person in, or in any pleading in or process issuing from, any federal court. </li></ul><ul><li>Hearing of witnesses in official language of choice </li></ul><ul><li>15. (1) Every federal court has, in any proceedings before it, the duty to ensure that any person giving evidence before it may be heard in the official language of his choice, and that in being so heard the person will not be placed at a disadvantage by not being heard in the other official language. </li></ul><ul><li>Duty to provide simultaneous interpretation </li></ul><ul><li>(2) Every federal court has, in any proceedings conducted before it, the duty to ensure that, at the request of any party to the proceedings, facilities are made available for the simultaneous interpretation of the proceedings, including the evidence given and taken, from one official language into the other. </li></ul><ul><li>Federal court may provide simultaneous interpretation </li></ul><ul><li>(3) A federal court may, in any proceedings conducted before it, cause facilities to be made available for the simultaneous interpretation of the proceedings, including evidence given and taken, from one official language into the other where it considers the proceedings to be of general public interest or importance or where it otherwise considers it desirable to do so for members of the public in attendance at the proceedings. </li></ul><ul><li>Duty to ensure understanding without an interpreter </li></ul><ul><li>16. (1) Every federal court, other than the Supreme Court of Canada, has the duty to ensure that </li></ul><ul><ul><li>( a ) if English is the language chosen by the parties for proceedings conducted before it in any particular case, every judge or other officer who hears those proceedings is able to understand English without the assistance of an interpreter; </li></ul></ul><ul><ul><li>( b ) if French is the language chosen by the parties for proceedings conducted before it in any particular case, every judge or other officer who hears those proceedings is able to understand French without the assistance of an interpreter; and </li></ul></ul><ul><ul><li>( c ) if both English and French are the languages chosen by the parties for proceedings conducted before it in any particular case, every judge or other officer who hears those proceedings is able to understand both languages without the assistance of an interpreter. </li></ul></ul><ul><li>Adjudicative functions </li></ul><ul><li>(2) For greater certainty, subsection (1) applies to a federal court only in relation to its adjudicative functions. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Language of civil proceedings where Her Majesty is a party </li></ul><ul><li>18. Where Her Majesty in right of Canada or a federal institution is a party to civil proceedings before a federal court, </li></ul><ul><ul><li>( a ) Her Majesty or the institution concerned shall use, in any oral or written pleadings in the proceedings, the official language chosen by the other parties unless it is established by Her Majesty or the institution that reasonable notice of the language chosen has not been given; and </li></ul></ul><ul><ul><li>( b ) if the other parties fail to choose or agree on the official language to be used in those pleadings, Her Majesty or the institution concerned shall use such official language as is reasonable, having regard to the circumstances. </li></ul></ul><ul><li>[…] </li></ul><ul><li>Decisions, orders and judgments that must be made available simultaneously </li></ul><ul><li>20. (1) Any final decision, order or judgment, including any reasons given therefor, issued by any federal court shall be made available simultaneously in both official languages where </li></ul><ul><ul><li>( a ) the decision, order or judgment determines a question of law of general public interest or importance ; or </li></ul></ul><ul><ul><li>( b ) the proceedings leading to its issuance were conducted in whole or in part in both official languages . </li></ul></ul><ul><li>Other decisions, orders and judgments </li></ul><ul><li>(2) Where </li></ul><ul><ul><li>( a ) any final decision, order or judgment issued by a federal court is not required by subsection (1) to be made available simultaneously in both official languages, or </li></ul></ul><ul><ul><li>( b ) the decision, order or judgment is required by paragraph (1)( a ) to be made available simultaneously in both official languages but the court is of the opinion that to make the decision, order or judgment, including any reasons given therefor, available simultaneously in both official languages would occasion a delay prejudicial to the public interest or resulting in injustice or hardship to any party to the proceedings leading to its issuance, </li></ul></ul><ul><li>the decision, order or judgment, including any reasons given therefor, shall be issued in the first instance in one of the official languages and thereafter, at the earliest possible time, in the other official language, each version to be effective from the time the first version is effective. </li></ul><ul><li>Oral rendition of decisions not affected </li></ul><ul><li>(3) Nothing in subsection (1) or (2) shall be construed as prohibiting the oral rendition or delivery, in only one of the official languages, of any decision, order or judgment or any reasons given therefor. </li></ul><ul><li>Decisions not invalidated </li></ul><ul><li>(4) No decision, order or judgment issued by a federal court is invalid by reason only that it was not made or issued in both official languages. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Cód Coiriúil Cheanada </li></ul><ul><li>Language of accused </li></ul><ul><li>530. (1) On application by an accused whose language is one of the official languages of Canada , made not later than </li></ul><ul><ul><li>(a) the time of the appearance of the accused at which his trial date is set, if </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(i) he is accused of an offence mentioned in section 553 or punishable on summary conviction, or </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(ii) the accused is to be tried on an indictment preferred under section 577, </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>(b) the time of the accused’s election, if the accused elects under section 536 to be tried by a provincial court judge or under section 536.1 to be tried by a judge without a jury and without having a preliminary inquiry, or </li></ul></ul><ul><ul><li>(c) the time when the accused is ordered to stand trial, if the accused </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(i) is charged with an offence listed in section 469, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(ii) has elected to be tried by a court composed of a judge or a judge and jury, or </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(iii) is deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>a justice of the peace, provincial court judge or judge of the Nunavut Court of Justice shall grant an order directing that the accused be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury, as the case may be, who speak the official language of Canada that is the language of the accused or, if the circumstances warrant, who speak both official languages of Canada . </li></ul></ul><ul><li>Idem </li></ul><ul><li>(2) On application by an accused whose language is not one of the official languages of Canada, made not later than whichever of the times referred to in paragraphs (1)(a) to (c) is applicable, a justice of the peace or provincial court judge may grant an order directing that the accused be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury, as the case may be, who speak the official language of Canada in which the accused, in the opinion of the justice or provincial court judge, can best give testimony or, if the circumstances warrant, who speak both official languages of Canada. </li></ul><ul><li>Accused to be advised of right </li></ul><ul><li>(3) The justice of the peace or provincial court judge before whom an accused first appears shall ensure that they are advised of their right to apply for an order under subsection (1) or (2) and of the time before which such an application must be made. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Remand </li></ul><ul><li>(4) Where an accused fails to apply for an order under subsection (1) or (2) and the justice of the peace, provincial court judge or judge before whom the accused is to be tried, in this Part referred to as “the court”, is satisfied that it is in the best interests of justice that the accused be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury who speak the official language of Canada that is the language of the accused or, if the language of the accused is not one of the official languages of Canada, the official language of Canada in which the accused, in the opinion of the court, can best give testimony, the court may, if it does not speak that language, by order remand the accused to be tried by a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury, as the case may be, who speak that language or, if the circumstances warrant, who speak both official languages of Canada. </li></ul><ul><li>Variation of order </li></ul><ul><li>(5) An order under this section that a trial be held in one of the official languages of Canada may, if the circumstances warrant, be varied by the court to require that it be held in both official languages of Canada, and vice versa. </li></ul><ul><li>Circumstances warranting order directing trial in both official languages </li></ul><ul><li>(6) The facts that two or more accused who are to be tried together are each entitled to be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury who speak one of the official languages of Canada and that those official languages are different may constitute circumstances that warrant that an order be granted directing that they be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury who speak both official languages of Canada. </li></ul><ul><li>Translation of documents </li></ul><ul><li>530.01 (1) If an order is granted under section 530, a prosecutor — other than a private prosecutor — shall, on application by the accused, </li></ul><ul><ul><li>(a) cause the portions of an information or indictment against the accused that are in an official language that is not that of the accused or that in which the accused can best give testimony to be translated into the other official language; and </li></ul></ul><ul><ul><li>(b) provide the accused with a written copy of the translated text at the earliest possible time. </li></ul></ul><ul><li>Original version prevails </li></ul><ul><li>(2) In the case of a discrepancy between the original version of a document and the translated text, the original version shall prevail. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>If order granted </li></ul><ul><li>530.1  If an order is granted under section 530, </li></ul><ul><ul><li>( a ) the accused and his counsel have the right to use either official language for all purposes during the preliminary inquiry and trial of the accused; </li></ul></ul><ul><ul><li>( b ) the accused and his counsel may use either official language in written pleadings or other documents used in any proceedings relating to the preliminary inquiry or trial of the accused; </li></ul></ul><ul><ul><li>( c ) any witness may give evidence in either official language during the preliminary inquiry or trial; </li></ul></ul><ul><ul><li>( c.1 )  the presiding justice or judge may, if the circumstances warrant, authorize the prosecutor to examine or cross-examine a witness in the official language of the witness even though it is not that of the accused or that in which the accused can best give testimony ; </li></ul></ul><ul><ul><li>[…] </li></ul></ul><ul><ul><li>( e )  the accused has a right to have a prosecutor — other than a private prosecutor — who speaks the official language of the accused or both official languages, as the case may be ; </li></ul></ul><ul><ul><li>( f ) the court shall make interpreters available to assist the accused, his counsel or any witness during the preliminary inquiry or trial; </li></ul></ul><ul><ul><li>( g ) the record of proceedings during the preliminary inquiry or trial shall include </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(i) a transcript of everything that was said during those proceedings in the official language in which it was said, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(ii) a transcript of any interpretation into the other official language of what was said, and </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(iii) any documentary evidence that was tendered during those proceedings in the official language in which it was tendered; and </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>( h ) any trial judgment, including any reasons given therefor, issued in writing in either official language, shall be made available by the court in the official language that is the language of the accused. </li></ul></ul><ul><li>Language used in proceeding </li></ul><ul><li>530.2  (1) If an order is granted directing that an accused be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury who speak both official languages, the justice or judge presiding over a preliminary inquiry or trial may, at the start of the proceeding, make an order setting out the circumstances in which, and the extent to which, the prosecutor and the justice or judge may use each official language. </li></ul><ul><li>Right of the accused </li></ul><ul><li>(2) Any order granted under this section shall, to the extent possible, respect the right of the accused to be tried in his or her official language. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Molta/Leasuithe: </li></ul><ul><li>Ba chóir go mbeadh breitheamh i gcás a reachtáiltear as Gaeilge nó go dátheangach (Gaeilge/Béarla) in ann Gaeilge a thuiscint agus an cás a éisteacht inti gan chabhair ó ateangaire. Shábhálfadh sé seo costais ateangaireachta agus chinnteodh sé triail chothrom agus rochtain cheart ar na cúirteanna (cf. alt 16 Cheanada). Mholfainn an leasú seo a leanas: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>“ 8. (3)A Tá dualgas ar gach cúirt, seachas an Chúirt Uachtarach, in aon imeachtaí sibhialta os a comhair, a chinntiú </li></ul><ul><ul><li>“ (a) más Gaeilge an teanga atá roghnaithe ag na páirtithe a úsáid sna himeachtaí os a comhair in aon chás ar leith, go mbeidh gach breitheamh nó oifigeach eile a éistfidh na himeachtaí sin inniúil ar fhianaise agus aighneachtaí as Gaeilge a thuiscint gan chúnamh ó ateangaire; </li></ul></ul><ul><ul><li>“ (b) más Béarla an teanga atá roghnaithe ag na páirtithe a úsáid sna himeachtaí os a comhair in aon chás ar leith, go mbeidh gach breitheamh nó oifigeach eile a éistfidh na himeachtaí sin inniúil ar fhianaise agus aighneachtaí as Béarla a thuiscint gan chúnamh ó ateangaire; agus </li></ul></ul><ul><ul><li>“ (c) más Gaeilge agus Béarla ar aon na teangacha atá roghnaithe ag na páirtithe a úsáid sna himeachtaí os a comhair in aon chás ar leith, go mbeidh gach breitheamh nó oifigeach eile a éistfidh na himeachtaí sin inniúil ar fhianaise agus aighneachtaí as Gaeilge agus as Béarla ar aon a thuiscint gan chúnamh ó ateangaire.” </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Ba chóir breithiúnas a thabhairt sa teanga oifigiúil nó sna teangacha oifigiúla a reáchtálann na páirtithe a dtaobh sin den chás trína meáin mar chuirtéis do na páirithe (cf. alt 20 Cheanada). Mholfainn an leasú seo a leanas: </li></ul><ul><li>8.(7) Tá dualgas ar gach cúirt in aon imeachtaí os a comhair, a chinntiú </li></ul><ul><ul><li>“ (a) más Gaeilge an teanga atá roghnaithe ag na páirtithe a úsáid sna himeachtaí os a comhair in aon chás ar leith go dtabharfar gach breithiúnas agus go ndréachtófar gach ordú sa chúis i nGaeilge; </li></ul></ul><ul><ul><li>“ (b) más Béarla an teanga atá roghnaithe ag na páirtithe a úsáid sna himeachtaí os a comhair in aon chás ar leith go dtabharfar gach breithiúnas agus go ndréachtófar gach ordú sa chúis i mBéarla; agus </li></ul></ul><ul><ul><li>“ (c) más Gaeilge agus Béarla ar aon na teangacha atá roghnaithe ag na páirtithe a úsáid sna himeachtaí os a comhair in aon chás ar leith go dtabharfar gach breithiúnas agus go ndréachtófar gach ordú sa chúis i nGaeilge agus i mBéarla ar aon.” </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>Cúrsaí Coiriúla – Teanga an Ionchúisimh </li></ul><ul><li>Tá an tAcht Teanga Éireannach ina thost, cuid mhaith, maidir le cúrsa coiriúla in ainneoin gur faoin gcóras sin is ea a thugtar ar an saoránach de bhun próise éigeantaí freastal ar imeachtaí Cúirte a gcuirtear gníomh coiriúil in leith lena linn agus ar féidir píonós airgeadais a ghearradh air nó a shaoirse a bhain de dá ndeasca. </li></ul><ul><li>Ba chóir cúisí a ionchúiseamh sa teanga oifigiúil a roghnaíonn sé/sí, faoi mar a tharlaíonn i gCeanada. Shábhálfadh sé seo costais ateangaireachta. An íoróin a bhaineann leis seo is ea go reáchtáltar imeachtaí CAB sa teanga a roghnaíonn an cosantóir ó tharla gur imeachtaí sibhialta iad. Mholfainn an leasú seo a leanas: </li></ul><ul><li>“ 8.(4)A (a) Seolfar ionchúiseamh coiriúil sa teanga oifigiúil atá roghnaithe ag an gcúisí a úsáid sna himeachtaí agus más gá seolfar trialacha ar leith i gcás comhchúisithe chun a ceart seo a chur i bhfeidhm.” </li></ul><ul><ul><ul><li>“ (b) Más rud é nach roghnaíonn cúisí teanga oifigiúil ar leith a úsáid sna himeachtaí déanfaidh an t-ionchúisitheoir cibé teanga oifigiúil is dealraitheach dó a bheith réasúnach, ag féachaint do na himthosca, a úsáid sna himeachtaí. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ (c) Ní foláir don bhreitheamh a dtagann an cúisí os a chomhair i gcéaduair an ceart seo a chur in iúl dó nó di.” </li></ul></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>Cúrsaí Coiriúla – Teanga na Cúirte </li></ul><ul><li>I gcás ina mbeidh Gaeilge in úsáid ag cúisí, ba chóir an breitheamh agus an giúiré (más ann) a bheith in ann Gaeilge a thuiscint agus an cás a éisteacht inti gan chabhair ó ateangaire faoi mar a tharlaíonn i gCeanada. Shábhálfadh sé seo costais ateangaireachta agus chinnteodh sé triail chothrom agus rochtain cheart ar na cúirteanna. Tá cás maidir le ceart cúisí (Gaeltacha) go gcuirfí ar a thriail é os comhair giúiré dhátheangaigh le héisteacht sa Chúirt Uachtarach ar ball ach ní cosc é sin ar an Acht a leasú mar seo a leanas:- </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>“ 8.(3)B Tá dualgas ar gach cúirt choiriúil in aon triail nó achomharc os a comhair, a chinntiú </li></ul><ul><ul><li>“ (a) más Gaeilge an teanga atá roghnaithe ag na páirtithe a úsáid sna himeachtaí os a comhair in aon chás ar leith, go mbeidh gach breitheamh nó oifigeach eile a éistfidh na himeachtaí sin, agus giúiré a éistfidh an triail más ann, inniúil ar fhianaise agus aighneachtaí as Gaeilge a thuiscint gan chúnamh ó ateangaire; </li></ul></ul><ul><ul><li>“ (b) más Béarla an teanga atá roghnaithe ag na páirtithe a úsáid sna himeachtaí os a comhair in aon chás ar leith, go mbeidh gach breitheamh nó oifigeach eile a éistfidh na himeachtaí sin, agus giúiré a éistfidh an triail más ann, inniúil ar fhianaise agus aighneachtaí as Béarla a thuiscint gan chúnamh ó ateangaire; agus </li></ul></ul><ul><ul><li>“ (c) más Gaeilge agus Béarla ar aon na teangacha atá roghnaithe ag na páirtithe a úsáid sna himeachtaí os a comhair in aon chás ar leith, go mbeidh gach breitheamh nó oifigeach eile a éistfidh na himeachtaí sin, agus giúiré a éistfidh an triail más ann, inniúil ar fhianaise agus aighneachtaí as Gaeilge agus as Béarla ar aon a thuiscint gan chúnamh ó ateangaire.” </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>An G h aeltacht: </li></ul><ul><li>Ba chóir an Ghaeilge a bheith mar theanga oibre gach cúirte sa Ghaeltacht ach cead ag baill den phobal láithriú iontu as Béarla más mian leo nó, muna bhfuil Gaeilge ná Béarla acu, i dteanga eile trí ateangaire. Ní hea ról na gCúirteanna an Ghaeltacht a Bhéarlú. Tá dualgas mar seo i bhfeidhm cheana le halt 135(8)(b) den Acht Pleanála 2000 mar a leanas maidir le éisteacht poiblí ó bhéal de chuid an Bhord Pleanála:- </li></ul><ul><ul><li>“ (b) I gcás ina mbaineann éisteacht ó bhéal le forbairt laistigh den Ghaeltacht, seolfar an éisteacht trí mheán na Gaeilge, mura gcomhaontóidh na páirtithe san achomharc nó sa tarchur lena mbaineann an éisteacht gur cóir an éisteacht a sheoladh i mBéarla.” </li></ul></ul><ul><li>Leasú molta:- </li></ul><ul><ul><li>“ 8.(8) I gcás suí cúirte laistigh den Ghaeltacht, seolfar na himeachtaí trí mheán na Gaeilge gan dochar do chearta aon pháirtí nó aon fhinné a rogha teanga a úsáid faoi réir na bhforálacha thuas.” </li></ul></ul>

×