Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Cloud presentation
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Vägen mot molnen

Download to read offline

Kort intro till molnen

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Vägen mot molnen

 1. 1. Cloud Computing = .COM 2.0? Predrag Mitrovic, CISSP, CISM, Författare [email_address]
 2. 2. www.cloudadvisor.se Idag pratar vi om molnen!
 3. 3. www.cloudadvisor.se Ännu mer historia! Men först:
 4. 4. ADB-behandling då www.cloudadvisor.se
 5. 5. Ett stort kliv <ul><li>Intel 4004 </li></ul><ul><li>Lanserad nov. 1971 </li></ul><ul><li>4 bitars processor </li></ul><ul><li>740 kHz klockfrekvens </li></ul>www.cloudadvisor.se
 6. 6. Ledde till … <ul><li>Lanserad 1981 </li></ul><ul><li>Intel 8088 4,77 MHz </li></ul><ul><li>Minne: 16 – 256 kB </li></ul><ul><li>Pris: $20.000 </li></ul>www.cloudadvisor.se
 7. 7. Och en kusin <ul><li>Lanserad 1984 </li></ul><ul><li>Motorola 68000, 8 MHz </li></ul><ul><li>Minne 128 kB </li></ul><ul><li>400 kB diskett </li></ul><ul><li>GUI </li></ul>www.cloudadvisor.se
 8. 8. Revolutionen startar 1990 www.cloudadvisor.se
 9. 9. Dator kommunicerar innan Internet www.cloudadvisor.se
 10. 10. Internetboom - början <ul><li>www.cloudadvisor.se </li></ul>
 11. 11. Internet ger en massa förbindelser
 12. 12. Rättare sagt så här
 13. 13. www.cloudadvisor.se
 14. 14. www.cloudadvisor.se Poängen!
 15. 15. Trender till dags dato <ul><li>Processorhastigheten har fördubblats vartannat år </li></ul><ul><li>Minneskapaciteten har fördubblats varje år </li></ul><ul><li>Bandbredden har ökat med 40 % per år </li></ul><ul><li>Webben är numera programmerbar och asynkron </li></ul><ul><li>Informationsexplosion (+50%-ig tillväxt i lagring årligen) </li></ul><ul><li>70 % av IT-budget till förvaltning/underhåll </li></ul><ul><li>Upp till 85% av tillgänglig kapacitet nyttjas inte </li></ul><ul><li>Snabbrörlighet mot webben? </li></ul>www.cloudadvisor.se
 16. 16. Trender som förändrar krav på it-leverans Verksamhetskrav Konsolidera Virtualisera Centralisera Automatisera Optimera > > > > Effektivare IT-leverans  mer för pengarna tack! www.cloudadvisor.se
 17. 17. <ul><li>Nu är vi på väg mot molnen! </li></ul>www.cloudadvisor.se
 18. 18. <ul><li>www.cloudadvisor.se </li></ul>
 19. 20. Varje hajp leder till ny flora & fauna www.cloudadvisor.se
 20. 21. <ul><li>Vad är det egentligen? </li></ul>www.cloudadvisor.se
 21. 22. www.cloudadvisor.se <ul><li>Geekandpoke.com under en creative commons-licens </li></ul>
 22. 23. Enkel definition? <ul><li>“ A break in the Clouds: Towards a Cloud definition” Luis M. Vaquero, Luis Rodero-Merino, Juan Caceres, Maik Lindner </li></ul>
 23. 24. Definition som beskriver hajpen <ul><li>Clouds are hardware-based services offering compute, network and storage capacity where: </li></ul><ul><ul><li>Hardware management is highly abstracted from the buyer </li></ul></ul><ul><ul><li>Buyers incur infrastructure costs as variable OPEX </li></ul></ul><ul><ul><li>Infrastructure capacity is highly elastic (up or down) </li></ul></ul><ul><ul><li>McKinsey & Company </li></ul></ul>www.cloudadvisor.se
 24. 25. Molnvisionen <ul><li>Privat moln </li></ul><ul><li>Publikt moln </li></ul>AFFÄRSMODELL WEB 2.0+ Slutanvändare <ul><li>Myndigheter/ </li></ul><ul><li>skola </li></ul><ul><li>Företag </li></ul><ul><li>Konsumenter </li></ul><ul><li>En “Elastisk” prestanda pool av helt virtuella datorresurser </li></ul><ul><li>Molnapplikationer förenklar gränssnitt mot komplexa tjänster </li></ul><ul><li>Molnplattformen ska kombiner komponenter i en tjänsteorienterad arkitektur med totalt flexibel prissättning (pay as you go) </li></ul><ul><li>Nya tjänstekombinationer - nyckeln att differentiera sin unika leveransmodell </li></ul>EXPONERADE TJÄNSTER www.cloudadvisor.se
 25. 26. Definierade leveransmodeller + 1 <ul><li>IaaS </li></ul><ul><li>PaaS </li></ul><ul><li>SaaS </li></ul><ul><li>S&S&D </li></ul>www.cloudadvisor.se
 26. 27. Infrastrucuture as a Service <ul><li>Kunden är ”hyresgäst” av datahallkomponenter som: </li></ul><ul><ul><li>Processorkraft </li></ul></ul><ul><ul><li>Lagring </li></ul></ul><ul><ul><li>Nätverkskomponenter </li></ul></ul><ul><li>Kunden ser inte/kan inte hantera datahallen </li></ul><ul><li>Kunden kan: </li></ul><ul><ul><li>Sätta upp OS </li></ul></ul><ul><ul><li>Applikationer </li></ul></ul><ul><ul><li>Regler och policies (exempelvis för brandväggar, proxies, lastbalansering etc.) </li></ul></ul>www.cloudadvisor.se
 27. 28. Exempel på IaaS www.cloudadvisor.se
 28. 29. Platform as a Service <ul><li>Ett steg högre abstraktionslager än IaaS, som ger kunden en utvecklingsplattform </li></ul><ul><li>Exempel: </li></ul>www.cloudadvisor.se
 29. 30. Software as a Service <ul><li>Applikationer i nätet som körs via en tunn klient, som en webbläsare </li></ul><ul><li>Många förväxlar det här med ”Molnet” </li></ul><ul><li>Kända exempel är: </li></ul>www.cloudadvisor.se
 30. 31. Software & ServiceS & Devices <ul><li>Applikationer som har en grund i dagens modell + använder sig av molnen som tilläggsplattform </li></ul><ul><li>Dessutom en modell som drar nytta av specifika hårdvaruenheter </li></ul>www.cloudadvisor.se
 31. 32. Molnformationer <ul><li>Privat moln </li></ul><ul><li>Publik moln </li></ul><ul><li>Hybridmoln </li></ul><ul><li>(Managerat moln) </li></ul>www.cloudadvisor.se
 32. 33. Privat moln <ul><li>Exklusivt moln för en enda kund levererat av egen it-organisation eller extern partner </li></ul><ul><li>Den fysiska infrastrukturen kan ägas och fysiskt finnas i kundens eget datacenter eller hos en extern partner </li></ul><ul><li>Användarna av tjänsterna i det privata molnet är betrodda genom ett avtal (anställnings-, konsult-, partner- eller underleverantörsavtal, för att ta några exempel) </li></ul><ul><li>Molnets alla fördelar finns i avtalet mellan parterna: </li></ul><ul><ul><li>Elasticitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Betalning enligt nyttjande </li></ul></ul><ul><ul><li>Snabb rörlighet </li></ul></ul>www.cloudadvisor.se
 33. 34. Publikt moln <ul><li>Extern part levererar molnkraft enligt avtal </li></ul><ul><ul><li>Single-tenancy </li></ul></ul><ul><ul><li>Multi-tenancy </li></ul></ul><ul><li>All infrastruktur ägs och hanteras av den externa parten </li></ul>www.cloudadvisor.se
 34. 35. Hybridmoln <ul><li>Kombination av leveransmodeller mellan privata- och publika moln </li></ul><ul><li>Känns som en naturlig väg mot molnet och vi har redan skaffat oss erfarenheter (PBX  VoIP). </li></ul>www.cloudadvisor.se
 35. 36. Lagring Virtualiserade resurser Virtuell Image 1 Virtuell Image.. n Virtuell Image 1 Säkerhet Hantering www.cloudadvisor.se Hårdvara, kablage, komponenter Mjukvarukärna (OS & VM) Molnapplikationer Risk Governance Livscykel-hantering Behörighet Loggning IT-säkerhet på djupet Incident-hantering Rapporter Taxameter Kapacitets-planering Övervakning Automati-sering Fakturering
 36. 37. Utmaningar <ul><li>Standarder </li></ul><ul><li>Integration </li></ul><ul><li>Interoperabilitet </li></ul><ul><li>Juridik </li></ul><ul><ul><li>Avtal </li></ul></ul><ul><ul><li>Tvist </li></ul></ul><ul><ul><li>Regleringar </li></ul></ul><ul><ul><li>(Beviskedja) </li></ul></ul><ul><li>Integritetsfrågor </li></ul>www.cloudadvisor.se
 37. 38. Möjligheter <ul><li>Privat: </li></ul>www.cloudadvisor.se
 38. 39. Möjligheter <ul><li>Business: </li></ul>www.cloudadvisor.se
 39. 41. <ul><li>DISKUSSION </li></ul>www.cloudadvisor.se
 40. 42. Bra länkar <ul><li>http://cloudforum.org </li></ul><ul><li>http://cloudsecurityalliance.org </li></ul><ul><li>http://cloudcamp.org </li></ul><ul><li>http://opencloudmanifesto.org </li></ul><ul><li>http://opencrowd.com </li></ul><ul><li>http://eucalyptus.com </li></ul><ul><li>http://aws.amazon.com/ec2 </li></ul><ul><li>http://www.ibm.com/ibm/cloud/labs/ </li></ul><ul><li>http://www.hpl.hp.com/research/cloud.html </li></ul>www.cloudadvisor.se
 41. 43. Tack för idag! <ul><li>Predrag Mitrovic, predrag@mynethouse.se </li></ul><ul><li>0709 – 200 350 eller på nätet: </li></ul><ul><li>http://mynethouse.se </li></ul><ul><li>Bloggar: </li></ul><ul><ul><li>http://blogg.idg.se/itperspektiv </li></ul></ul><ul><ul><li>http://cloudadvisor.se </li></ul></ul><ul><ul><li>Delaktig i: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://tlo-interop.se </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://it-sakerhetshandboken.se </li></ul></ul></ul>www.cloudadvisor.se

Kort intro till molnen

Views

Total views

5,969

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

19

Actions

Downloads

18

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×