Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cloud Sweden Kick-off

3,433 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cloud Sweden Kick-off

 1. 1. Kick-off, 2010-03-16<br />Artwork: Anders Brännfors, Cortego<br />
 2. 2. Välkommen!<br />14.00 Inledning & välkommen<br />14.03 Ledningsgruppenpresenterar sig själv<br />14.15 VISION STORY<br />14.30 Programförklaring & organisation<br />15.00 Kaffe<br />15.30 Arbetsgruppernapresenterar<br />16.30 Wrap-up + Call to action<br />>>> Mingel<br />
 3. 3. Smått och gott efteråt<br />
 4. 4. Stort och smarrigt nu!<br />
 5. 5. Daniel Akenine, IASA & Microsoft<br />Uppgift på Cloud SwedenBidra med Sveriges IT-arkitekters nätverk och synpunkter på molnet.<br />BakgrundCiv.ing i teknisk fysik och forskare inom hjärnans fysik på KI. IT chef inom Karolinska, utvecklare, start-up entreprenör och ett stort intresse för IT arkitektur och nya affärsmodeller.<br />Älskar att…försöka utmana världsbilder <br />Uttråkad av…personer som förklarar att teknik måste styra människor och inte tvärtom<br />IntressenLäsa, IT, tennis och min familj.<br />Oanad talangExpert på undulatuppfödning<br />
 6. 6. Ulf Berglund, ISecU2<br />Uppgift på Cloud SwedenBidra med informationssäkerhets erfarenhet utifrån ett verksamhetsperspektiv från olika branscher.<br />BakgrundFörsvarsmakten i 20 år varav 7 år på Militära Underrättelse -ochSäkerhetsTjänsten. CTO Protect Data och CEO på Protect Data Konsult, Konsultchef/seniorkonsult Ernst&Young, Egen företagare med längre uppdrag inom bl a svensk tillverkningsindustri (2st) och finansbranschen.<br />Älskar att…få saker att hända. <br />Uttråkad av…förvaltning och långa ledningsmöte.<br />IntressenChampagne tillverkning/provning. Laga god mat och avnjuta gott vin tillsammans med familj och/eller vänner. Min Mc<br />Oanad talang<br /> Oskadliggöra Kobror (i Thailand) <br />
 7. 7. Anders Brännfors, Cortego<br />Uppgift på Cloud SwedenBidra med erfarenhet och drivkraft och en helhetssyn<br />BakgrundSystemvetare med snart 30 år i industrin, från hårdvara, programvara, konsulter till tjänster i molnet, men då hette det Application Service Provider.<br />Älskar att…driva förändring.<br />Uttråkad av…förvaltning.<br />IntressenMat, träning och resor<br />Oanad talangAtt kunna koppla av<br />
 8. 8. Inger Gran, Dataföreningen <br />Uppgift på Cloud SwedenVad jag främst kan bidra med är verksamhets- och användarperspektivet från mindre till större organisationer.<br />BakgrundMin bakgrund är i första hand icke teknisk då jag i början av min bana utbildade verksamhetsansvariga i användandet av teknik. Har i mitt arbete som managementkonsult och kompetensarkitekt varit bryggan mellan teknik och verksamhet.<br />Älskar att…vara delaktig i utvecklingsprojekt och se resultaten.<br />Uttråkad av…situationer där prestige och rädsla hindrar utvecklingen.<br />IntressenKopplingen teknik och kultur, politik och idéburen utveckling.<br />Oanad talangEtt slumrande mulletroll och en hejare på att hugga ved.<br />
 9. 9. Per Hägerö, PortWise<br />Uppgift på Cloud SwedenVill skapa förutsättningar för att välja rätt säkerhetsnivåer kombinerat med bästa användbarhet och enkelhet för slutanvändaren. <br />BakgrundCTO på PortWise, 17 år i branschen tidigare på IconMedialab och WM-data<br />Älskar att…utveckla verksamheter och verka i globalisering med lokal särprägel <br />Uttråkad av…stagnation och bakåtsträvande<br />IntressenFamilj, vänner, fotboll, ideella projekt och inte minst AIK<br />Oanad talang…rätt bra på att laga mat<br />
 10. 10. John Lindström, Luleå Tekniska Universitet<br />Uppgift på Cloud SwedenBidra med både affärsmässigt och akademiskt perspektiv.<br />BakgrundCiv. ing. D, EMBA, doktor i strategisk informationssäkerhet. Ca 15 år ute i industrin inom olika branscher med många internationella inslag.<br />Älskar att…utveckla och få saker att fungera.<br />Uttråkad av…administration och förvaltning.<br />IntressenTräning, friluftsliv, mat och litteratur.<br />Oanad talangVarit hygglig basketspelare.<br />
 11. 11. Göran Lustig, Cortego<br />Uppgift på Cloud SwedenVad jag främst kan bidra med är verksamhets- och användarerfarenheter från stora företag och speciellt från bank.<br />BakgrundMin bakgrund är i första hand teknisk efter 16 år på IBM (operativsystem och nätverk), 3 år på AU-system (nätverk) samt 22 år på Swedbank där jag hade CTO-rollen. Nu är jag engagerad i Cortego (IT-säkerhet) som styrelseordförande.<br />Älskar att…delta i olika former av IT-utveckling – att vara med och forma nya idéer och kunna bidra till att realisera dessa.<br />Uttråkad av…situationer där svårigheter och hinder för idé är det första som diskuteras i.st.f. möjligheterna.<br />IntressenMånga, men bl.a. barnbarn, IT(!), elektronik och fjällvandring.<br />Oanad talangUtvecklingsprojekt med PIC-processorer.<br />
 12. 12. Predrag Mitrovic, MyNethouse<br />Uppgift på Cloud SwedenPassionerad initiativtagare till gruppen.Förändringar av det här slaget kräver drivande krafter och jag bidrar med att driva på användarperspektivet.<br />BakgrundADB- & nätverkstekniker på Botkyrka Kommun, test- & chefredaktör IDG, eget konsultföretag, nordisk konsultchef Novell EMEA, konsultchef/chefssäkerhetsrådgivare/teknikchef på Microsoft, general manager LabCenter och numera strategisk rådgivare/föreläsare/författare MyNethouse.<br />Älskar att…utmana och utmanas av smarta människor i olika utvecklingsprojekt. <br />Uttråkad av…fegisar, petimetrar och permanenta nej-sägare.<br />IntressenDykning, skogsvandringar, träning och författande.<br />Oanad talangTävlat i landslaget i TaeKwon-do.<br />
 13. 13. Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms Universitet<br />Uppgift på Cloud SwedenBidra med kompetens inom området IT & juridik<br />BakgrundProfessor, jur dr vid Stockholms universitet, föreståndare för Institutet för rättsinformatik, IRI (www.juridicum.su.se/iri)<br />Älskar attBejaka min nyfikenhet tillsammans med andra<br />Uttråkad avNär det är lågt i tak även när man ligger ned…<br />IntressenSnö och annan natur i när och fjärran<br />Oanad talang<br /> Pysslig<br />
 14. 14. Jesper Tohmo, NordicEdge<br /><ul><li>Uppgift på Cloud SwedenBidra med kunskap inom identitets och autentiseringsfrågor för molntjänster.
 15. 15. BakgrundJobbat 15 år med att implementera och utveckla produkter inom identitetshantering och autentisering. Var med och startade Nordic Edge 2002. Har senaste tiden jobbat med produkter kring molnbaserade tjänster.
 16. 16. Älskar attutveckla (både mig själv och mjukvara)
 17. 17. Uttråkad av0-0 matcher i fotboll, IKEA besök och NEJ sägare...
 18. 18. IntressenFamiljen, motorcyklar och brädåkning.
 19. 19. Oanad talangSpelar saxofon.</li></li></ul><li>Eliza Roszkowska Öberg, Riksdagskvinna (M) <br />Uppgift på Cloud SwedenSomRiksdagsledamotsomarbetar med IT-politiskafrågorvill jag utgöra en länkmellan IT-folketochpolitiken. Jag villinteattpolitikenstängerdörrar mot framtiden, utanöppnarmöjligheter. <br />BakgrundModeratRiksdagsledamotsomspecialiserar sig på IT-politiskafrågor sedan 2006. Tidigare IT- konsultochprojektledarepåTeleca (somnumeraheterCybercom) samtegenföretagareochprogrammerare. Mastersexameninomekonomiochdatavetenskap. <br />Älskar att…se nyamöjligheter, hitta bra lösningarochläramigmer.<br />Uttråkad av…vissapolitikersompratarmycketutanattsäganågonting.<br />IntressenMusik, IT ochresor.<br />Oanad talangJag spelargitarrochsjungerochärhyfsat bra påattåka slalom.<br />
 20. 20. Kortversionen av Cloud Sweden?<br />
 21. 21. ”Jag kan bidra med min erfarenhet om IT-avtal, IT-upphandlingar och juridik i allmänhet.”<br />- Erik Woodcock, advokat<br />
 22. 22. ”Cloud”?<br />
 23. 23. Cloud Computing<br />
 24. 24. Elastic Computing<br />
 25. 25. Utility Computing<br />
 26. 26. As a Service Computing?<br />
 27. 27. Eller...<br />
 28. 28. <Superlativ><br />
 29. 29. Enkelt<br />
 30. 30. Skalbart<br />
 31. 31. Obetalbart<br />
 32. 32. Elastiskt<br />
 33. 33. Fantastiskt<br />
 34. 34. </Superlativ><br />
 35. 35. <Visa-kort><br />
 36. 36. Iaas<br />
 37. 37. PaaS<br />
 38. 38. SaaS<br />
 39. 39. Allt som aaS!!!<br />
 40. 40. </Visa-kort><br />
 41. 41. ?<br />
 42. 42.
 43. 43.
 44. 44. Case ”Cloud Sweden”<br />
 45. 45. Förväntningar<br />Tid<br />Vågen byggs<br />upp<br />Hype<br />”Vad var det vi sa?”<br />Shit, kolla där!<br />Massflytt…<br />
 46. 46. Förväntningar<br />Tid<br />
 47. 47. LEDNINGSGRUPP<br />+ Staffan Hagnell, Helena Andersson <br />och Christina Axelsson<br />
 48. 48. Verksamhet<br />Intressenter<br />Checklista<br />Seminarium<br />Webinar<br />Whitepaper<br />Podcast<br />LEDNINGSGRUPP<br />Kvalitetssäkring & ”Peer review”<br />Kravställning (säkerhet, <br />upphandling, processer)<br />Affärsnytta<br />Säkerhet & juridik<br />Infra-struktur/arkitektur<br />X<br />Y<br />
 49. 49.
 50. 50. BLOGGAR<br />SÄK/JURIDIK<br />CS@CLOUD<br />TASKFORCE<br />CHECK-LISTA<br />INFRA-STRUKTUR<br />KONVERSATION<br />DU<br />IRL<br />MICROBLOGGAR<br />KONVERSATION<br />KONVERSATION<br />KONVERSATION<br />IASA,NIST, CSA, SIS, EU, <br />Eurocloud med flera<br />SOCIALA MEDIER<br />
 51. 51. Programförklaring<br />
 52. 52. Vad gör vi?<br />Cloud Sweden arbetarföratttaframkriteriernaför en bra molntjänst. Vi gördetutifrånettteknik-, juridik-, avtals-, verksamhets- ochsäkerhetsperspektivdärslutkundensintressealltidliggerifokus.<br />
 53. 53. Hur gör vi?<br />Vi arbetaröverallakanalerförattskapaochtillgängliggörakvalitativ information. Cloud Sweden äröppetförallaattengagera sig ochalltsom vi publicerartasfram under en licens: Creative Commons Erkännande-dela-lika 2.5. Detinnebärattalltärfrittattanvända, förädlaochförbättra.<br />
 54. 54. För vem gör vi det?<br />Förverksamheterinäringslivetochinom den offentligasektorn, oavsettstorlek, ochförprivatanvändaren.<br />
 55. 55. Varför gör vi det?<br />Vi villsättaSverigepåkartanochtaettnationelltledarskapibeställarkompetens. <br />
 56. 56.
 57. 57. Tack till dagens sponsorer:<br />Nu tar vi fika- och mingelpaus – tillbaka 15.30<br />
 58. 58. Arbetsgrupp Säkerhet & Juridik<br />
 59. 59. Säkerhet&Juridik(1)<br />Detta vill vi göra, vill du vara med?<br />Skaffa en överblick över relevanta initiativ och grupperingar<br />Knyta intresserade personer till nätverket<br />Leta sponsorer för att kunna arrangera workshops om säkerhet och legala aspekter inom ´cloudcomputing`<br />
 60. 60. Säkerhet & Juridik (2)<br />Detta vill vi göra, vill du vara med?<br />Att tänka på just nu, tror vi…!!!<br />Se över ”hotbild”<br />Säkerhetsmekanismer i molnet<br />Jämföra säkerhetsarbete i och utanför molnet<br />Koppla säkerhet till affärsnytta<br />Sammanställa bra länkar<br />Infoklassning/skyddsvärde<br />Behov av säkerhetsarbete innan beslut fattas om molntjänster<br />
 61. 61. Säkerhet & Juridik (3)<br />Detta vill vi göra, vill du vara med?<br />Vikten av att vara proaktiv när det gäller juridiken i molnet<br />Internationella aspekter<br />Stäm av bl.a.<br />Avtalsfrågor<br />Ensamrätter<br />Integritetsskydd<br />Rättsliga krav på säkerhet<br />Samla och utbyta juridiska erfarenheten kring molntjänster <br />Utforma rättslig checklista <br />Ta fram praktikfall t ex PUL i molnet? <br />Arrangera en workshop om legala aspekter på ´cloudcomputing`<br />Att tänka på just nu tror vi…!!!<br />
 62. 62. Arbetsgrupp Checklista<br />
 63. 63. Små<br />Kommuner<br />Stora <br />Kommuner<br />Små<br />Myndigheter<br />Stora Myndigheter<br />SmåFöretag<br />Mellanstora Företag<br />Stora Företag<br />
 64. 64. Ytterligare aspekter att ta hänsyn till<br />Typ/klassificering känslig information <br />Personnummer<br />Kritiska processer (dvs de som "alltid" måste fungera) eller ej. <br />Fas<br />Planera<br />Förvalta<br />Utvärdera och åtgärda<br />
 65. 65. Exempel på vilken typ av information som ska finnas i checklistan: FÖRDELAR<br />ROI<br />IaaSmöjligör för helt nya och mer transparenta sätt att beräkna kostnader för IT. IT är idag en kostnadsrad. Du vet vad du spenderar på alla dina servrar, allt arbete för underhåll av servrarna, all energi och så vidare. Du summerar det hela och allokerar kostnaden per affärsenhet. Med IaaS modellen blir användning och kostnad transarent ner till enskild resurs-nivå – blad servrarna, operativsystem, licenser, lagring med mera. IT kan då koppla utnyttjandet mycket närmre till räkningen varje affärsenhet får. Detta skapar mycket tätare koppling mellan vad verksamheten spenderar och de “tjänster” de får. <br /> Läs mer på: www.merinfo.se<br />Disaster Recovery<br /> Från en jordbävning till ett virus, till en trasig sprinkler på kontoret, det finns hundratals olika sätt att förlora data och bara ett fåtal bra sätt att återfå det. Hittills är IasS det bästa sättet hittills. Data kan backas upp I automatiskt I realtid till ett strategiskt nätverk av datacenters som fungerar som speglat storage och backup-sajt. Tack vare virtualisering kan du lagra multipla backup servers på en relativt litet fysiskt yta på backupsajten och därmed drastiskt reducera dina kostnader för infrastruktur och rörelsekostnader. Läs mer på: www.merinfo.se <br />OBS SKALL tas fram av arbetsgrupperna och KVALITETSSÄKRAS av kvalitetssäkringsgruppen (Detta exempel är taget från ett icke kvalitetssäkrat whitepaper)<br />
 66. 66. Exempel på vilken typ av information som ska finnas i checklistan: Att tänka på!<br />IdentityProvisioning: En av de stora utmaningarna för organisationer som tar sig an Cloud Computing tjänster är att säkerställa och eftektivt hantera provisionering och deprovisionering av användare i molnet. Läs mer på: www.merinfo.se<br />Autentisering: När en börjar utnyttja molnet tjänster, autentisering av användare på ett säkert och hanterbart sätt är ett mycket viktigt krav. Organisationer måste adressera utmaningarna kring autentisering så som “credential management” stark autentisering, delegerad autentisering och att hanter “trust” mellan alla typer av molnet tjänster. Läs mer på: www.merinfo.se<br />OBS SKALL tas fram av arbetsgrupperna och KVALITETSSÄKRAS av kvalitetssäkringsgruppen (Detta exempel är taget från ett icke kvalitetssäkrat whitepaper)<br />
 67. 67. Arbetsgrupp Infrastruktur<br />
 68. 68. Arbetsgrupp Kvalitetssäkring<br />
 69. 69. Kvalitetssäkring – kollegial utvärdering<br />Detta vill vi göra, vill du vara med?<br />Ta fram kriterierna för det som ska gälla inom Cloud Sweden utifrån NIST (National Institute of Standards and Technology)<br />Knyta intresserade personer till nätverket<br />Leta sponsorer för att kunna arrangera workshops gemensamt med alla grupper inom Cloud Sweden<br />
 70. 70. Vad kan du göra?<br />Gå med i Cloud Sweden<br />Gå med i Dataföreningen<br />Bilda taskforce<br />Identifiera områden för efterforskning<br />Hitta fondering<br />Sprida ordet vidare<br />”The sky isn´t the limit!”<br />

×