Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Agility computing itarc2011

Download to read offline

Predrags presentation under ITARC 2011 den 6 april på Polstjärnan Konferens i Stockholm.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Agility computing itarc2011

 1. 1. Predrag MitrovicCloud Advisor 20+ år i IT-branschen •  ADB-tekniker •  Test- & Chefredaktör; Nätverk & Kommunikation (IDG) •  Eget konsultföretag •  Nordic Consulting Manager, Novell •  CSA/NTO, Microsoft •  General Manager, LabCenter •  Driver nu MyNethouse, medgrundare Cloud Sweden & talesperson Cloud Computing DFS Stockholmh"p://cloudadvisor.se  
 2. 2. “An  amazing  inven9on  –   but  who  would  ever  want   to  use  one?”*   *  Sagt  om  telefonen  av  den  19:e  presidenten  i   USA,  Rutheford  Hayes.  USA  hade  e"  väl   utbyggt  telegrafnät  vid  9dpunkten  för   kommentaren.  h"p://cloudadvisor.se  
 3. 3. NIST-definitionen Mätbar  tjänst   Elas9citet   Essentiell Karaktäristik Självservice  vid   Bred  nätverksåtkomst   Resurspooler   behov   Servicemodeller SoMware  as  a  Service   PlaQorm  as  a  Service   Infrastructure  as  a   (SaaS)   (PaaS)   Service  (IaaS)  Implementations- Publikt Privat Hybrid Community modellerh"p://cloudadvisor.se  
 4. 4. MolnlöMet  •  Låga it-barriärer till •  Hitta balansen:innovation •  Inga förlorade•  Förstärker organisationens möjligheter”agility” •  Ingen överkapacitet•  Verksamhetskraven •  Skala upp eller ner Driva  mot   Skala  eMer  driver it-utvecklingen nya  värden   behov   Time  to   Kapa   market   kostnader  •  Inga förhands-investeringar eller kapital- •  Betala efter användningbindning •  Opex vs Capex•  Direkt åtkomst tillkapacitet/resurserh"p://cloudadvisor.se  
 5. 5. Tradi9onell  it  vs.  “molnet”   Tradi9onell  it   Molnet   Konsum9on   Dedikerad Delad (“multi-tenancy”) HW & SW upphandlas Enkelhet   enligt tradition Självservice Nya tjänster planeras/ Skala efter behov Skalbarhet   läggs till manuellt Semiautomatiserad Automatiserad återställning Tillgänglighet   reparation av systemfel eftersträvas Provisionering   Månader Minuter Inkrementella inköp, Efter användning Kostnader   avskrivningarh"p://cloudadvisor.se  
 6. 6. SaaS"PaaS"IaaS" + 1k eller 1000k?h"p://cloudadvisor.se  
 7. 7. Marknadskrig  om  molnet  på   marken  h"p://cloudadvisor.se  
 8. 8. Authentication   Authorization   Enterprise   Appl.  (UI  +   Logging   Logic)   Data Encryption   Reporting   Incident   management   Integration  Services,  interoperability  schemas,  adapters   Infrastructure  &   Discovery   Trust  Management   Usage  Metering   Cloud  Provisioning   Management   Collaboration   Workload   Provisioning   Image  Management   Management   Management   services  h"p://cloudadvisor.se  
 9. 9. Innova9onsgrunder   •  Anslutningar   •  Kundvalmöjligheter   •  Kommunika9on   •  Förändringskontroll   •  Konversa9oner   •  Checkpoint   •  Samverkan   •  Chokepoint   •  Enhetsanslutning  utan   •  Kompetensbas   gränser   •  Kostnadskontroll   •  Migreringar   •  Sammanhang   •  Bekvämlighet   •  Och  många  mer…  h"p://cloudadvisor.se  
 10. 10. Roller  på  resan  h"p://cloudadvisor.se  
 11. 11. Kundkrav & “upp till bevis” (kom ihåg Hitler) Molntjänster - leveransmodellen Säkerhet & Leverans & Interoperabilitet Dataskydd Driftsättning & Integration Software as a Service (SaaS) Erbjuder Erbjuder Enas om differentierade sömlös standarder för •  Engagemangstjänster skyddsnivåer driftsättning av interopera- •  Produktivitetstjänster baserat på tjänster mellan bilitet. Söker •  Verksamhetstjänster •  Samverkanstjänster applikation och leverans- samverkan på nivån av modeller och data-, Platform as a Service (PaaS) leverans. molnforma- plattforms- och tioner (privat, applikations- Tydlig publikt, hybrid). nivå. •  Utvecklingsverktyg •  Testverktyg märkning •  Databashantering (klassning) av Uppföljningar i innehåll för leverans- respektive åtaganden, Infrastructure as a Service (IaaS) tjänst. oavsett modell. •  Processorkraft •  Lagring •  Applikationshostingh"p://cloudadvisor.se   17
 12. 12. Inbyggda  utmaningar  (köparen)   •  Inlåsning   •  Kontroll   •  Tillgänglighet   •  Säkerhet   •  EMerlevnad  h"p://cloudadvisor.se  
 13. 13. IT-­‐landskapet  Befintliga  applika9oner   Nya  verksamhetsapplika9oner   SaaS-­‐applika9oner   Datacenter   Publika  molntjänster  h"p://cloudadvisor.se  
 14. 14. Övergripande  modell   Sourcingstrategi (in- /out- Designpraxis /cloudsourcing) Arkitekturlager definieras Hållbart Mät vinster & arkitekturbygge effekter Serviceteam Virtuell org. Investeringsmodell Förändringsledning Säkerställ & Bygg kompetens- (organisation, förankra (“alla ska Verksamhet – IT gemensamhet bas process, utveckling) med”) Ledarskaps- Virtuellt Gränslös support arkitektteam Kommunikationh"p://cloudadvisor.se  
 15. 15. h"p://cloudadvisor.se  
 16. 16. Verks.-­‐   chefer   •  Cloud  Compu9ng  Vision  /  Mission   •  Verksamhetsbehov   •  Inspira9on   Värdeskapande •  Kravställning   •  Marknadsanalyser  /  Prak9kfall   •  Intressen  &  återkoppling   •  Riktlinjer   •  Enterprise  Architecture   •  Upphandlingsstöd   •  RFI/RFP   •  Defini9oner   •  Säkerhetskrav   “Cloud   •  Standardkrav   •  Standardkrav   Maestro”   •  Säkerhetsprocesser   •  SLA   •  Kravställning  upphandling   •  Best  Prac9ces   •  DriM   •  Uppföljningar   Workshops   Leveran-­‐ Risk-­‐   törer   Experter   hantering   Konsult   •  Offerter  &  tjänster  med   •  Söker  riktning  och  insikter     Standarder   eMerlevnad   •  Engagemang   •  Input  9ll  standardisering   •  Hållbara  rela9onsbyggen   •  Samverkan  vid  framtagningen  av   Webinar   standarder  &  Best  Prac9ces   DriM   KPI   Seminarier   Analy9ker-­‐   Labb   tjänster   Ar9klar  h"p://cloudadvisor.se  
 17. 17. Slutligen…  h"p://cloudadvisor.se  
 18. 18. h"p://cloudadvisor.se  
 19. 19. Verksamhet   Intressenter   Checklista   Seminarium   Webinar   Whitepaper   Podcast  Kravställning (säkerhet,upphandling, processer) Infra-­‐ Affärsny"a   Säkerhet   struktur/ Juridik   Checklista   arkitektur   h"p://cloudadvisor.se  
 20. 20. Standardisering   •  IT-­‐standarder  för  distribuerade  plakormar,   applika9oner  och  tjänster  (DIPAT)  –  SIS/TK  542   •  Bidrar  ak9vt  9ll  IEC  ISO/JTC  1    SC  38   •  Cloud  Sweden  samarbetar,  ihop  med   EuroCloud  h"p://cloudadvisor.se  
 21. 21. h"p://cloudadvisor.se  
 22. 22. Källor   •  Cloud  Sweden  (LinkedIn:  sök  eMer  Cloud  Sweden)   •  Cloud  Advisor  –  cloudadvisor.se  (söker  fler  som  vill  bidra)   •  CloudTweaks  –  www.cloudtweaks.com   •  NIST  –  csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud-­‐compu9ng/ index.html   •  CloudCamp  –  www.cloudcamp.com     •  Cloud  Security  Alliance  –  www.cloudsecurityalliance.com   •  Open  Cloud  Manifesto  –  www.opencloudmanifesto.org  h"p://cloudadvisor.se  
 23. 23. Källor  (forts.)   •  SIS:  h"p://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName= %40projekt&PROJID=2555&menuItemID=11266   •  Cloud  Standards  –  cloud-­‐standards.org   •  The  Open  Group  -­‐  www.opengroup.org/cloudcompu9ng/   •  IDG  Cloud  Magazine  –  cloud.idg.se/   •  Amazon,  MicrosoM,  Google,  IBM,  Oracle,  Salesforce,   RackSpace  och  “the  usual  suspects”…  h"p://cloudadvisor.se  
 24. 24. Predrag MitrovicCloud Advisor predrag@mynethouse.se 0709 – 200 350 Twitter/skype: write4joyh"p://cloudadvisor.se  
 25. 25. Inbyggda  utmaningar  (leverantör)   •  Osäkra  gränssni"  (API)   •  Sandboxfunk9oner   •  Insider  med  skumt  mjöl   •  Virtuella  zoner  med   i  påsen   applika9ons-­‐  &   •  Isoleringsprocesser   datamobilitet   (mul9tenancy)     •  Missbruk  av   •  Styrenheter  för  lagring   tjänstevillkor  (DDoS,   •  Tilltro  9ll   hacking,  P2P)   Hypervisorteknik   •  System-­‐  &   •  Processisolering   applika9onsupp-­‐ dateringar  h"p://cloudadvisor.se  

Predrags presentation under ITARC 2011 den 6 april på Polstjärnan Konferens i Stockholm.

Views

Total views

1,774

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

27

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×