Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cach hoi va tra loi ve so thich trong tieng anh

952 views

Published on

Hoi va tra loi

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cach hoi va tra loi ve so thich trong tieng anh

  1. 1. Sponsored by Cleverlearn Vietnam English Language Center | http://cleverlearnvietnam.vn 1 Cleverlearn Vietnam English Language Center Building 3-2C Van Phuc – Diplomatic Compound Van Bao St. Ba Dinh Dist. Hanoi, Vietnam Zip code: 10000 Tel: (84.4) 3726 1698 – Fax: (84.4) 726 1699 Cá ch ho i vá trá lờ i ve Sờ thí ch Đây là một số cách diễn đạt được sử dụng khi bạn nói về sở thích và mối quan tâm. Talking about things you like - Nói về những điều bạn thích what do you like doing in your spare time? bạn thích làm gì khi có thời gian rảnh rỗi? I like ... mình thích … watching TV xem ti vi listening to music nghe nhạc walking đi bộ jogging chạy bộ I quite like ... mình hời thích … cooking nấu ăn playing chess chời cờ yoga tập yoga I really like ... mình thật sự thích … swimming bời lội dancing nhảy
  2. 2. Sponsored by Cleverlearn Vietnam English Language Center | http://cleverlearnvietnam.vn 2 Cleverlearn Vietnam English Language Center Building 3-2C Van Phuc – Diplomatic Compound Van Bao St. Ba Dinh Dist. Hanoi, Vietnam Zip code: 10000 Tel: (84.4) 3726 1698 – Fax: (84.4) 726 1699 I love ... mình thích … the theatre đi đến nhà hát the cinema đi xem phim going out đi chời clubbing đi câu lạc bộ I enjoy travelling mình thích đi du lịch Talking about things you dislike - Nói về những điều bạn không thích I don't like ... mình không thích ... pubs quán rượu noisy bars các quán rượu ồn ào nightclubs câu lạc bộ đêm I hate ... mình ghét … shopping đi muá sắm I can't stand ... mình không thể chịu được … football bóng đá
  3. 3. Sponsored by Cleverlearn Vietnam English Language Center | http://cleverlearnvietnam.vn 3 Cleverlearn Vietnam English Language Center Building 3-2C Van Phuc – Diplomatic Compound Van Bao St. Ba Dinh Dist. Hanoi, Vietnam Zip code: 10000 Tel: (84.4) 3726 1698 – Fax: (84.4) 726 1699 Other ways of discussing interests - Các cách khác khi nói về mối quan tâm I'm interested in ... mình quán tâm đến … photography nhiếp ảnh history lịch sử languages ngôn ngữ I read a lot mình đọc rất nhiều have you read any good books lately? gần đây bạn có đọc cuốn sách nào không? have you seen any good films recently? gần đây bạn có xem bộ phim hay nào không? Sport - Thể thao do you play any sports? bạn có chời môn thể thao nào không? yes, I play ... có, mình chời … football bóng đá tennis quần vợt golf gôn I'm a member of a gym mình là hội viên của phòng tập thể dục
  4. 4. Sponsored by Cleverlearn Vietnam English Language Center | http://cleverlearnvietnam.vn 4 Cleverlearn Vietnam English Language Center Building 3-2C Van Phuc – Diplomatic Compound Van Bao St. Ba Dinh Dist. Hanoi, Vietnam Zip code: 10000 Tel: (84.4) 3726 1698 – Fax: (84.4) 726 1699 no, I'm not particularly sporty không, mình không thực sự thích thể thao lắm I like watching football mình thích xem bóng đá which team do you support? bạn cổ vũ đội nào? I support ... mình cổ vũ đội … Manchester United Manchester United Chelsea Chelsea I'm not interested in football mình không quán tâm đến thể thao Music - Âm nhạc do you play any instruments? bạn có chời nhạc cụ nào không? yes, I play ... có, mình chời … the guitar đàn guitár yes, I've played the piano for ... years có, mình chời piáno được … năm rồi
  5. 5. Sponsored by Cleverlearn Vietnam English Language Center | http://cleverlearnvietnam.vn 5 Cleverlearn Vietnam English Language Center Building 3-2C Van Phuc – Diplomatic Compound Van Bao St. Ba Dinh Dist. Hanoi, Vietnam Zip code: 10000 Tel: (84.4) 3726 1698 – Fax: (84.4) 726 1699 five năm I'm in a band mình chời trong bán nhạc I sing in a choir mình hát trong đội hợp xướng what sort of music do you like? bạn thích thể loại nhạc nào? what sort of music do you listen to? bạn hay nghe thể loại nhạc nào? pop nhạc nhẹ rock nhạc rock dance nhạc nhảy classical nhạc cổ điển anything, really bất cứ loại nào lots of different stuff nhiều thể loại khác nhau have you got any favourite bands? bạn có yêu thích ban nhạc nào không?

×