Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cac meo lam bai thi toeic phan listening

321 views

Published on

Meo lam bai thi toeic

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cac meo lam bai thi toeic phan listening

  1. 1. http: //cleverlearnvietnam.vn Sponsored by Cleverlearn Vietnam English Language Center | http://cleverlearnvietnam.vn 1 Cleverlearn Vietnam English Language Center Building 3-2C Van Phuc – Diplomatic Compound Van Bao St. Ba Dinh Dist. Hanoi, Vietnam Website: http://cleverlearnvietnam.vn Tel: (84.4) 3726 1698 – Fax: (84.4) 726 1699 Cá c mẹ o lá m bá i thi Toẹic phá n Listẹning Thực hành thật nhiều theo các mẹo làm bài thi Toeic phần listening sáu đây sẽ giúp bạn nhận ra nhiều bẫy trong đề thi từ đó có được câu trả lời đúng. Đã có nhiều trường hợp học viên đạt 100% điểm bài nghe nhờ những mẹo này cộng thêm khả năng nghẹ được trau dồi. Vì vậy hãy mở to mắt và lắng nghe thật kỹ nhé! Phần 1: Photographs Trong phần đầu của bài nghe TOEIC , trong mỗi câu bạn sẽ thấy 1 hình ảnh và sáu đó được yêu cầu lựa chọn một câu tốt nhất mô tả hình ảnh đó. Mẹo làm bài thi ở đây là hãy đọc bốn lựa chọn một cách cẩn thận. Ba câu trả lời không chính xác có thể chứa:  Từ đồng âm nhưng khác nghĩá  Từ đúng nghĩá nhưng sử dụng không chính xác, không hợp ngữ cảnh hay sử dụng một cách khó hiểu.  Câu trả lời chỉ chứa 1 phần thông tin của bức ảnh (chưá đầy đủ)  Câu từ đề cập đến một bối cảnh khác không giống trong tranh  Từ liên quán nhưng không phải trong tranh Cách tốt nhật là bạn hãy nhìn qua tổng thể bức tránh xẹm điều gì đáng xảy ra, hãy tự hỏi: ai, cái gì, ở đâu, như thế nào…? Nghẹ bất kỳ từ nào được nhấn mạnh, đó có thể là từ khóa cho bạn. Hãy thử đặt câu của riêng bạn, nếu nghe thấy câu gần với câu của bạn nhất tức là bạn đáng đi đúng hướng đó. Phần 2: Question Respone Trong phần thứ hai của bài nghe TOEIC , bạn sẽ được hỏi một câu hỏi về bạn cần phải chọn một câu trả lời thích hợp. Mẹo làm bài thi toeic trong phần này là:  Chú ý các từ có âm tương tự nhưng có ý nghĩá khác nháu  WH question – who, what, when, where, why, what, how: phải thật chú ý nghẹ xẹm đề thi toeic hỏi gì, từ để hỏi ở đầu câu nên phải chú ý nghe ngay từ đầu câu hỏi. Hỏi cái gì trả lời cái đó.  Question tags - Câu hỏi đuôi. Đã hỏi láy đuôi thì câu trả lời sẽ chỉ có yes,… hoặc no,…  Câu hỏi nghi vấn yẹs, no quẹstion nhưng câu trả lời không phải bao giờ cũng bắt đầu bằng Yes, No.
  2. 2. http: //cleverlearnvietnam.vn Sponsored by Cleverlearn Vietnam English Language Center | http://cleverlearnvietnam.vn 2 Cleverlearn Vietnam English Language Center Building 3-2C Van Phuc – Diplomatic Compound Van Bao St. Ba Dinh Dist. Hanoi, Vietnam Website: http://cleverlearnvietnam.vn Tel: (84.4) 3726 1698 – Fax: (84.4) 726 1699 Để làm tốt phần này, bạn hãy nghẹ và xác định rõ ràng câu hỏi trong khi mắt quét qua các câu trả lời. Chọn 1 câu tốt nhất, còn không nếu phân vân giữa 2 đáp án thì hãy chọn lấy 1, ít ra thì bạn cũng có 50% cơ hội ghi điểm. Phần 3: Short Conversation Trong phần thứ ba, bạn sẽ nghe thấy một cuộc đối thoại ngắn và sáu đó được hỏi những câu cuộc hội thoại đó. Bạn cần phải sử dụng bộ nhớ ngắn hạn của bạn tốt. Các chiến lược tốt nhất là hãy cẩn thận với:  Từ đồng âm.  Từ không chính xác hay gây bối rối, có nhiều nghĩá  Các từ máng nghĩá tiêu cực, phủ định (hardly ,not , vv)  Các từ liên quan với thời gian (always , never , vv) Hãy đọc câu trả lời , trước khi bạn nghe cuộc đối thoại . Rà soát tất cả các tùy chọn và không chọn quá nhanh. Phần 4 – Short Talk Trong phần thứ tư của phần nghe, bạn sẽ nghe thấy một đoạn độc thoại và sáu đó được hỏi những câu hỏi về nó. Hãy ghi nhớ các chi tiết và bối cảnh. Cố gắng đọc các câu hỏi trước và lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Chúc các bạn ôn thi tốt – Cleverlearn Việt Nam.

×