Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vissenbjerg

282 views

Published on

Indlæg på Kommunalt Entreprenør forum

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vissenbjerg

 1. 1. Fremtidens Vej og ParkStadig en komunal opgave?Claus Thykjær, 19. september 2012
 2. 2. FAKTA• Den sydligste kommune i Danmark.• Kommunalreform 2007: Lagt sammen af seks kommuner og 1/6 amt.• 903,42 km2: 11. største kommune i Danmark.• Befolkningstal 62.912 (2010): 22. største kommune i Danmark.
 3. 3. Agenda• Den økonomiske og demografiske ramme• Kommunaldirektør logik• Tendenser, fremtidsbud• Hvad taler imod?
 4. 4. Kommunerneskonkurrenceudsættelse Gribskov Guldborgsund
 5. 5. Entreprenørvirksomheden
 6. 6. Målsætning• Etableret med baggrund i de 6 kommuners og amtets driftsorganisationer på det tekniske område (ca. 140 medarbejdere)• Etableret som driftsvirksomhed, der udfører opgaver på markedsvilkår for andre kommunale afdelinger og andre offentlige kunder.• Bestiller (Byrådet) definerer serviceniveauet og hvad der skal udføres• Udfører definerer hvordan det skal udføres• Indtægtsdækket virksomhed med konkurrencedygtig pris - nulbudget• Fokus på omkostningsstyring og metodeudvikling
 7. 7. Vintertjeneste, Vedligehold,Fortove , Stier, Rabatter, Grønne områder, Parker,Grøfter, Afvanding, Brodrift, Legepladser, Juletræer,Skilte, Striber, Renholdelse, Udstykninger, Vandløbs-Rastepladser, Signalanlæg, Off. vedligeholdelse, Fortids-toiletter, mindre minder, Boldbaner.anlægsopgaver. Grønne Vejdrift arealerog natur Entreprenør- virksomheden Central- Øvrige værkstedet Kommunale Vintermateriel, Egen institutioner, Skoler, maskinpark, Kom- Lystbådehavne, munale institutioner, - Guldborgbroen, øvrige kommuner, Viceværtsfunktioner staten. Tilsynsopgaver, Borger- henvendelser, Økonomi
 8. 8. Entreprenørvirksomheden Vurdering af opgaver – skal de løses internt eller eksternt? 1: er prisen konkurrencedygtig? 2: er kvaliteten konkurrencedygtig/har vi personalet? Hvis ja til 1 og 2 – tag opgaven! Hvis nej til 1 og 2: er der andre hensyn, der taler for at vi skal løse opgaven internt, fx krav om beredskab?
 9. 9. □ Europe is a fragile situation - Bloomberg
 10. 10. Budgetlov på tapetet□ ”Retten til at overskride sit budget bør ikke have ansvarlige kommunalpolitikeres interesse” Bjarne Corydon
 11. 11. Stram økonomisk politik de næste år(tier) Der er stadig UNDERSKUD så• Gældskrisen har forstærket langt øjet rækker Offentlig budgetsaldo i % af BNP kravene til økonomiske politik 3 3• Efterlønsreform mv. løser 2 2 ikke længere udfordringerne Med pensionsreform – der skal mere til! 1 1• Dansk og international fokus 0 0 på stram styring af de -1 -1 offentlige budgetter: -2 -2 – Finanspagt Ny 2020? -3 -3 – …. Uden pensionsreform -4 -4 -5 -5 2000 2010 2020 2030 2040 2050
 12. 12. Konstant pres på velfærden denæste 30 år1. Den demografiske modvind begynder nu!! Hele landet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 66+ 18-65 40% 0-17 30% 20% 10% 0%
 13. 13. Inden for skiven?
 14. 14. Fokus på styrbarhedSvære områder Lette(re) områder• Anbringelser • Det tekniske• Sociale sager, misbrug • Kultur mv. • Fritid• Sundhedsområdet • Ældre• Arbejdsmarked • Folkeskole, uddannelse
 15. 15. Rammen for beslutningen• Udbudspolitik – Eget bud – Sociale klausuler• Spilleregler / faste procedurer – Vil vi konkurrenceudsætte, hvordan, samme service osv?• Samarbejdsform – Hvad vil vi opnå? Pris, kvalitet, innovation.. – Hvordan? Specifikke regler eller funktionskrav – Hvad? Klar arbejdsdeling, dialogbaseret, partnerskab mv.• Organisatorisk – Opgavebeskrivelser, BUM – Udbudskompetencer
 16. 16. Direktionens fokus1 Er der penge i det?2 Giver det ballade?3 Hvad kan gå galt?4 Hvad kræver det?5 Hvad med det lokale erhvervsliv?6 Profilering?7 …16 Er det godt fagligt?
 17. 17. Statslig diskurs Gensidighedsaftaler, moderniseringsaftaler osv – ”Gratis” gode råd SKI mv., væk med kommunale forskelligheder Synliggørelse af udgiftsforskelle, benchmark og nøgletal Fokus på shared services – Udbetaling DK, forsyningsområdet
 18. 18. Det tekniske område Er de lokale forskelle så store? Samarbejdsaftaler i nye rammer – Fx 14 års aftaler på vejområdet Smalhals, nye samarbejdsformer med borgere, civilsamfund Glem alt om BUM eller ikke BUM, pengene er der ikke og fokus er et andet sted  Manglende mulighed for at rejse de nødvendige investeringer Udvikling mod standardmodeller med lokalt tilkøb
 19. 19. Jamen, vi er billigere og tager andre hensyn… Urbaniseringen øger presset på alt, hvad, der kan holde borgere og erhvervsliv tilbage i lokalområderne Kravene til løbende udvikling af kompetencer og nye metoder kan ikke efterleves i en kommunal kontekst Er man nu også billigere og mere effektiv? Eksportmulighed / begrænsninger af kommunernes adgang til spekulative investeringer – kapitalproblemer, låne- og investeringsregler
 20. 20. Jokeren  Medianvælgeren bliver ældre og ældre og mere offentlig….

×