Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Round table feb 2013

199 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Round table feb 2013

 1. 1. Organisering, udfordringer mv.GULDBORGSUND KOMMUNEKommunaldirektør Claus Thykjær, 19. feb. 2013
 2. 2. Nedslag CV – embedsmandsroller Kommunen – opgaver Kommunen – udfordringer Hvad skal der til?
 3. 3. Embedsmandsroller• Sundhedsministeriet – Budgetbisse• Venstre – Konsulent• Amtet – Brobygger• Indenrigsministeriet - Strateg• Helsinge – Driftsansvarlig• Gribskov – Opbygger, strateg• Guldborgsund - ?
 4. 4. Budget 2013 - resultatoversigt(1.000 kr.)Indtægter -3.827.001Driftsudgifter 3.758.294Renter -15.938Resultat af ordinær drift -84.645Anlægsinvesteringer 107.979Ekstraordinære poster -21.874Resultat skattefinansieret område 1.460(-) = indtægter
 5. 5. Budget 2013 – fordeling afudgifter Aktiveringsprojekter, 0% Finans, 1% Politikere, 1% Redningsberedskab, 0% Administration, 9% Arbejdsmarkedsydelser og, 12% Jobcenter, 14% Sundhed, 8% Erhverv, Turisme og EU, 0% Social- og handicap, 8%Faste Ejendomme, 0% Entreprenørvirksomhed, 0% Vej og Projekt, 3% Natur og Miljø, 1% Fritid, 1% Kultur, 2% Ældre, 14% Børn&unge, særligt behov, 2% Dagpasning, 6% Familieafdeling, 4% Undervisning, 14%
 6. 6. Den kommunale organisation
 7. 7. Den kommunale organisation –største overenskomstgrupper iårsværk (2011)1. Social- og sundhedspersonale 11222. Lærere i folkesk. og spec.underv. 6473. Kontor- og It-personale 4794. Pæd. pers., daginst./klub/SFO 4585. Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 3256. Syge- og sundhedspersonale - basis 249
 8. 8. Den kommunale organisation -aldersfordeling Guldborgsund Kommune Alle danske kommuner 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Under 20 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år Over 65 år år
 9. 9. Folketal 2007 - 201264000635006300062500620006150061000
 10. 10. Årsager til bevægelser ifolketallet År 2012 1.kvt. 2.kvt. 3.kvt. Ændring i alt Primo 61.922 61.736 61.727 Fødte 131 140 114 385 Døde -215 -234 -188 -637 Tilflyttet indland 526 618 737 1.881 Fraflyttet indland -646 -571 -913 -2.130 Tilflyttet udland 88 110 99 297 Fraflyttet udland -70 -72 -88 -230 Ultimo 61.736 61.727 61.488 -434
 11. 11. Forventet befolkningsudvikling 2013 - 2023Aldersgrup Ændring 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 pe 2013-230 - 16 11.230 11.034 10.852 10.737 10.589 10.490 10.392 10.339 10.287 10.269 10.243 -9%18 - 66 37.655 37.079 36.476 36.062 35.625 35.284 34.932 34.573 34.234 33.935 33.568 -11%65 - 74 8.548 8.702 8.868 9.034 9.135 9.257 9.271 9.178 9.115 9.001 8.828 3%>=75 5.927 6.040 6.131 6.239 6.407 6.610 6.876 7.232 7.593 7.970 8.359 41%I alt 61.481 61.101 60.740 60.409 60.159 59.957 59.777 59.660 59.541 59.425 59.335 -3%
 12. 12. Fordelingen af befolkningens højeste fuldførte uddannelse (25-69 årige) Hele landet Region Sjælland504540353025201510 5 0
 13. 13. Mod 2020 står Danmark overfor tre centrale udfordringer • Udfordring 1: Danmarks konkurrenceevne er svækket, og produktiviteten er vokset for lidt • Udfordring 2: Demografisk medvind er vendt til modvind • Udfordring 3: En stram offentlig økonomiNulvækst – kun på en god dag!
 14. 14. Stor interesse for kommunerne… • Fastholde AAA • Kommunerne må ikke æde reformprovenuet • Moderniseringsstyrelsen på banen • Fokus på rammerne for lokal politik
 15. 15. Spillebanerne• Standardisering og fælles løsninger (UDK, IT, tilsyn, beredskab, kørsel….)• Overenskomster og arbejdstidsregler (arbejdsgange, rummet for ledelse)• Implementering af reformer…nationale og lokale dagsordner!
 16. 16. Udgiftsskred sætter sig og ”æder” reformer og råderummet for politisk prioriteringMia. kr. Mia. kr. • Budgetlov 20 20 • Udgiftsloft Tilbagetrækningsreformen 18 18 3½ års udgiftsskred 16 16 • Økonomistyring 14 14 12 12 10 10 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 …de gode reformer er taget…!
 17. 17. Overenskomster og arbejdstidsregler Offentlige sektor (timer) Private sektor (timer) Betalt frihedBetalt frihed og fravær og fravær 7,5 timer 10,5 timer Præsteret arbejdstid 26,5 timer Præsteret arbejdstid 29,5 timerKilde: Danmarks Statistik, ISOLA, Forhandlingsdatabasen, FLD, Ferieloven samt egneberegninger, 2010.
 18. 18. Er vi klædt rigtigt på?
 19. 19. StatusProcesser Fokuspunkter• Organisationseftersyn • Tilpasningsevne• Styring • Kompetenceudvikling• Nøgletal • Strukturtilpasning • Erhvervslivets vilkår • Civilsamfund
 20. 20. Hvad skal der til?• Erkendelse af krisens alvor o Demokrati / civilsamfund – Fra krise til præmis o Effektivisering• Bedre ledelse• Bedre styring o Innovation• Andet politikafsæt
 21. 21. Hvad skalder til?
 22. 22. Kontaktinfo• CTH@GULDBORGSUND.DK• slideshare.netclausthykjaer

×