Fu adm budget 2011

235 views

Published on

Oplæg for FU Adm (MED) om budgetproces og status

Claus Thykjær

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fu adm budget 2011

 1. 1. Budget 2012-20151. behandling i Økonomiudvalget Mandag den 22. august 2011
 2. 2. Sammenfatning Budgetunderskud på 33-34 mio. kr. i hvert af de fire budgetår => Behov for ” Budgetoplæg indeholder ”robusthedspuljer” på 27 mio. kr. årligt Effektiviseringstiltag for 22 mio. kr. er indarbejdet – Der arbejdes fortsat på u Særligt fokus på Arbejdsmarkedsudvalget Foreslås ”genåbnet” frem mod RS1 med henblik på revurdering af mål o
 3. 3. Budgetudgangspunktet 1.000 kr., løbende priser 2012 2013 2014 2015 Vedtaget budgetgrundlag -34.013 -29.703 -31.571 -45.836 Nyt skøn over indtægter -109.887 -146.539 -186.148 -209.925 Nyt skøn over driftsudgifter 168.441 196.082 237.779 274.363 Nyt skøn – Finansielle poster 9.479 13.821 14.628 14.704 Budgetoplæg til 1. behandling 34.020 33.660 34.688 33.306 Udgangspunktet er blevet forværret markant Grundlæggende udfordring; Stigning i indtægter kan ikke finansiere stigning i driftsudgifter Mulig ”underkompensation”, arbejdsmarked og sundhedsomr.
 4. 4. Budgetoplæggets forudsætninger Indtægtssiden: Tilpasset seneste prognose (økonomiaftalen) Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Udgiftssiden: Vejafvandingsbidrag til GribVand Befolkningsregulering – Seneste befolkningsprognose Medfinansiering, sundhedsområdet Arbejdsmarkedsområdet Ejendomsrammer - Forsyningsdelen
 5. 5. Budgetoplæggets robusthed Tidligere indarbejdet ”puljer” på 27 mio. kr. årligt 20 mio. kr. - Arbejdsmarkedsområdet 7 mio. kr. - Øvrige områder Svarer til godt 1 pct. af årligt driftsbudget Historik – Budgetoverholdelse: Opmærksomhed på sanktionslovgivning 
 6. 6. Udgangspunktet (historien)  mio. kr. 86 104 mio. kr.  mio. kr. 51
 7. 7. Budgetoplæggets likviditetsudvikling
 8. 8. Besparelser indarbejdede i budgetterne 2007-2011
 9. 9. Uddybning af de 30 mio.
 10. 10. OpmærksomhedspunkterPejlemærker for budget 2012-2015 Kassebeholdningens udvikling Strukturel balance og anlægsniveauStillingtagen til budgetoplæggets ubalance ”Robustedspuljer” Mulighed for låneomlægning Reduktion i serviceniveauerUngeindsatsen som særligt fokusområde
 11. 11. Den videre budgetproces Budgetseminar den 29. august Budgetmøder i fagudvalg og politiske forhandlinger – Ultimo august/primo se 2. behandling i Økonomiudvalget den 19. september 2. behandling i Byrådet den 10. oktober

×