Budget 2013 chefmøde 2. marts

298 views

Published on

Præsentation af budgetproces 13 samt regnskab 11.

Claus Thykjær

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Budget 2013 chefmøde 2. marts

 1. 1. Budget 2013-2016 samt regnskab2011 Mandag den 22. august 2011
 2. 2. Agenda□ Regnskab og træfsikkerhed - nye rammevilkår□ Styringsarbejdet□ Strukturelle udfordringer for kommunen, hvordan rammesættes disse?□ Budgetarbejdet □ Regnskab, RS II, Budgetseminar, årshjul□ Overblik over fagudvalgsudmøntning og input om centrale større udfordringer
 3. 3. Nye vilkår - Tættere styring□ Færre økonomiske frihedsgrader => behov for sikkerhed i styringsindsats□ Fx Københavns kommune □ Opfølgning primo – 1,5 pct □ Opfølgning medio – 1,0 pct □ Opfølgning ultimo – 0,5 pct
 4. 4. RegnskabsresultaterFagudvalg Prognose – Regnskab Regnskab Prognose – Februar 2011 (VB) 2011 (KB) RS3 (mikro) (makro)DTO -3,4 -3,8 -3,6 0,3BU -13,3 -22,1 -22,5 0,0SSU -4,9 -0,7 -16,8 1,5AMU 11,3 35,7 -35,3 15,9KIU 2,5 0,8 -0,5 0,0ØU -27,0 -54,1 -25,0 -7,4Total: -34,8 -44,2 -103,7 10,0
 5. 5. Inden for skiven? Vedtaget Regnskab Prognose – Historik – Ult.Fagudvalg budget RS3 sept.DTO 119,7 115,8 119,9 120,9BU 683,0 660,9 683,0 656,2SSU 784,9 784,2 786,4 771,6AMU 246,3 280,0 262,2 277,7KIU 62,2 63,0 62,2 63,1ØU 200,5 146,4 193,1 187,5Total: 2.096,5 2.052,3 2.106,8 2.075,9”Resultat” -44,2 10,3 -19,6
 6. 6. Fagudvalg Præcision – Præcision – Forskel – Forskel – ”Makro vs. Regnskab Historik Regnskab/ Regnskab/ RS3” (makro) RS3 MakroDTO -3,2% 1,0% -3,4% -4,2% DårligereBU -3,2% -3,9% -3,2% 0,7% BedreSSU -0,1% -1,7% -0,3% 1,5% DårligereAMU 14,5% 12,7% 8,0% 1,7% BedreKIU 1,3% 1,4% 1,3% -1,8% DårligereØU -27,0% -6,5% -23,3% -20,5% BedreTotal: -2,2% -0,9% -2,6% -1,2% Bedre
 7. 7. Styring fremadrettet –Gennemsigtighed og Forudsigelighed Arbejdsgruppe Mikro møder makro Identifikation af indlagt risiko Kobles på økonomisk politik, adfærd, normer og kultur - Aktuel anledning med overførsler
 8. 8. Strukturelle udfordringer på trods afoverskud Underskud også i det optimistiske scenarie Input fra RS II og regnskab Fastholde fokus på det langsigtede pres  Svigtende indtægter og for høje udgifter  Demografi presser målgrupper og kompetencer/antal hænder  Mere på egne økonomiske ben  GK forhold; skoler, beskæftigelse, bygninger, sundhed osv
 9. 9. Budgetseminar Fokus på rammevilkår  Krisen er ikke en krise, mere på egne ben, 2020/2040 osv Fokus på egen indsats  Styringsindsats, normer, kultur Fokus på centrale udfordringsområder Fokus på fremadrettede spilleregler
 10. 10. Den økonomiske årsplan 2012Chefgruppemøde den 2. marts 2012 Fredag den 2. marts 2012
 11. 11. Budgetproces 2013-2016Aktivitet: Tidsfrist: Bemærkninger:Fastlæggelse af budgetproces Februar/marts Godkendt i ØU den 27. februarBudgetseminar 26. og 27. april Uddybes senereFagudvalgenes budgetarbejde Maj/juni ØU udmelder ramme – Fagudvalgene drøfter på møder i maj og juniOrientering om økonomiaftale 18. juni Byrådet orienteres om økonomiaftale, indgået mellem regeringen og KLBudgetseminar 20. august På budgetseminar foreligger sidst opdateret budget- grundlag og materiale fra fagudvalgenes budgetarbejde1. behandling af budget 2013-2016 27. august og 3. Tager udgangspunkt i budgetoplæg til budgetseminar i september august, evt. korrigeret for ”konklusioner” på seminaretBudgetlægning i fagudvalgene September Konkret proces planlægges senere2. behandling af budget 2013-2016 24. september og 8. oktoberFærdiggørelse af budgetmateriale og Oktober til Byrådet evaluerer budgetproces 2013-2016 forud forevaluering af budgetproces december byrådsmøde den 10. december => Fastlægge spor for budgetproces 2014-2017
 12. 12. Budgetseminar i aprilFormål med budgetseminar:□ Tidlig opstart af budgetproces => ”Klæde” politikerne på til den videre proces□ Skabe fælles fundament□ ”Kickstarte” fagudvalgenes budgetarbejdeVæsentlige ”dagsordener” for budgetseminaret:□ De økonomiske udfordringer / Strukturel ubalance□ Det samfundsøkonomiske perspektiv□ Fokusdrøftelser (endnu ikke fastlagt)□ Økonomistyring / Økonomisk politik
 13. 13. Budgetseminar i aprilTorsdag den 26. april (HU deltager frem til og med frokost):Kl. 9.00 - 9.15 Velkomst og formål v/ borgmester og direktionenKl. 9.15 - 10.45 Udgangspunktet for budget 2013-2016 v/ administrationen  Det økonomiske udgangspunkt (regnskab 2011, RS2 - 2012 og basisbudget 2013- 2016)  "Rammerne" (budgetlov, sanktioner, nulvækst osv.)  Økonomiske udfordringer på "overordnede" parametre (indtægt, demografi osv.)  Økonomiske udfordringer på konkrete områder (primært sundhed og arb.marked)  Status på udmøntning af vedtagne besparelser  Budgetproces 2013-2016Kl. 10.45 - 11.00 KaffepauseKl. 11.00 - 12.15 Drøftelser mellem Byrådet og HU omkring udgangspunktet for budget 2013-2016Kl. 12.15 - 13.15 FrokostKl. 13.15 - 14.15 Et økonomisk "Wake-up call" v/ professor Nina SmithKl. 14.15 - 15.00 Drøftelser med udgangspunkt i Nina Smith´s oplægKl. 15.00 - 15.15 KaffepauseKl. 15.15 - 16.15 Fokus 1 - Administrativt oplæg og politisk drøftelseKl. 16.15 - 17.15 Fokus 2 - Administrativt oplæg og politisk drøftelseKl. 17.15 - 18.15 Fokus 3 - Administrativt oplæg og politisk drøftelseKl. 18.15 - 18.30 Opsamling og afrunding på dagenKl. 18.30 Middag
 14. 14. Budgetseminar i aprilFredag den 27. april:Kl. 9.00 - 9.15 Opstart og rammesætning af dagen v/ borgmester og direktionenKl. 9.15 - 10.15 Økonomistyring i kommunerne v/ souchef Peter Holdt-Olesen, KREVIKl. 10.15 - 10.45 Drøftelse af KREVI-oplægKl. 10.45 - 11.00 KaffepauseKl. 11.00 - 11.30 En kritisk vinkel på økonomistyringen i Gribskov Kommune v/ administrationenKl. 11.30 - 12.00 Drøftelse af økonomistyringen i Gribskov KommuneKl. 12.00 - 13.00 FrokostKl. 13.00 - 14.15 Gruppedrøftelser om kendetegn i den fremadrettede økonomistyring i Gribskov Kommune - "Sporlægning" på vejen mod en økonomisk politikKl. 14.15 - 15.00 Opsamling på gruppedrøftelserKl. 15.00 - 15.30 Kaffepause og afrunding
 15. 15. Regnskab 2011
 16. 16. Resultatstatus 2012
 17. 17. Opsamling□ Processer er fastlagt og ”samtænkt”□ De fastlagte processer (særligt budget) er dynamiske => Vil blive justeret og tilrettet i løbet af året□ Væsentligt, at få indarbejdet processerne i de respektive OSers arbejde□ Dokumenterne finder I i Økonomihåndbogen under nr. 17
 18. 18. Tekniske udfordringer 2011, 2012, 2013 □ Teknisk budgetanalyse-arbejde har forbedret metoderne på Teknisk budgetanalyse-arbejde har forbedret metoderne på arbejdsmarkedsområdet □ Men regnskab-11 bød på udfordringer, budgetteringen kan fortsat udfordringer, budgetteringen kan fortsat fortsat finetunes (reelle satser) og forbedres (disponeringer, forbrugsprocenter v/tilbudskøb). (disponeringer, forbrugsprocenter v/tilbudskøb). □ De samme tekniske variable skal have obsvedr. 2012-budget og obsvedr. 2012-budget og løbende opfølgning. Nye budgettekniske analyser iværksat for præcision i RSerne. □ Budget-13 ikke så langt at der kan peges på udmøntning af besparelsen. □ Budgetkonkl: Både for 2012 og 2013 gælder det om indsats, kvalitet, effekt, og konjunktur.
 19. 19. Børneudvalget – budget og regnskabBesparelseseffektuering og struturelle udfordringer for BØR Skriv måned/år
 20. 20. Status budget 2012 (13)Budget 2012 er 20 mio. kr. lavere end budget 2011.□ 8 mio. kr. reduceret som følge af effektiviseringer (budgetforlig 2010)□ 7 mio. kr. som følge af almindelige demografisk tilpasning som følge af færre børn.□ 5 mio. kr. reduceret som følge af besparelser (budgetforlig 2011) (7 mio i 2013). Se oversigt for status.
 21. 21. Effektuering budgetbesparelser2012/132 punkter ikke effektureret, men undervejs.□ BFR lavere normering. Besparelserne på myndighedsområderne. I 2013 udeståender er 0,8 mio. Skal findes inden for Psyk, Soa og PÆD (eksl. spec.pæd).□ Forvaltning af myndighed overfor udsatte børn og unge 2013: 1,1 mio. udestår. Indsatserne ligger inden for flg. 3 kategorier: □ Øgede indtægter genne egenbetaling o.lign. □ Omlægning af opgaveløsning (fra dyrere til billigere, fra ekstern til intern) □ Reduktion i ydelser (interne, eksterne)
 22. 22. Strukturelle udfordringer/dagsordner der på BØRsområde vil "fylde" over de næste 2 - 5 år.□ Børnetalsfald - betydning for hhv. skole og dagtilbudsområdet.□ Implementering Inklusionsstrategi – herunder metodikker for tildeling og styring af SP-rammerne til hhv.almen og special-tilbud.□ Ejendomsstrategi og bygningsforhold Buområdet□ Ungeområdet - uddannelsesperspektivet.□ Øget pres udsatte børn & unge. Afledt at tidens bevågenhed, både medier og landspolitisk. Flere underretninger, flere forventede anbringelser mv.
 23. 23. Indholdsmæssige udfordringer 2012 og 2013 □ Meget store sæsonudsving vanskeliggør vurderinger af budgetforudsætninger primo året. Hvornår klinger lavsæson af. 1. gennemgang for udvalg d. 21.3. af de enkelte budgetposter og - forudsætninger. □ Sigtelinier 2013: Største reform-år formentlig nogensinde: FØP/Flex- området, sygedagpenge, ledighedsområdet generelt, struktur, finansieringsomlægninger. I samme år. Forventet opstart: Det meste 1.1 2013 □ Budget-13 bliver en ”rodekasse”. Bliver umuligt at sammenholde med eksisterende BO-forudsætninger, når vi når længere frem i budgetarbejdet. Usikkerheder om indsatsers økonomiske virkninger, og GK-DUT. □ Anbefaling: I forhold til besparelsen bør Budget-13 ses på overordnet niveau. Vi skal finde 5 mio. kr. Vi må kigge på samlede rammer. □ Konkl. DUT, finansieringsreform, væsentligt ændrede indsatser ”trumfer” almindelig budget-teknik.

×