Business leder uddannelsen 2013

503 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
503
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Business leder uddannelsen 2013

 1. 1. MARKMANNTRAININGBUSINESSLEDERUDDANNELSEN 10. JUNI – 22. NOVEMBER 2013
 2. 2. Denne Business Leder uddannelse Uddannelsen har et intensivt forløb henvender sig til dig, som ønsker at som kræver aktiv deltagelse i under- videreudvikle dine evner indenfor visningen. Uddannelsesforløbet byg- ledelse, kommunikation, og adfærds- ger på 20 % teori og 80 % praktisk psykologi. Du vil undervejs styrke din træning, da vi ved at man lærer evne til både at forstå, samt lede dig bedst og kun øger sine færdigheder selv og andre. Resultaterne heraf vil ved at anvende den tilegnede viden både kunne ses på din personlige i praksis. Lær at anvende nogle succes og direkte på virksomhedens bundlinje. Uddannelsen afsluttes med en af de mest effektive skriftlig og praktisk eksamination.værktøjer inden for business Uddannelsen er et sammen- hængende forløb, som er opdelt i 5 Den beståede eksamen vil give dig coaching og ledelse moduler og 4 netværksmøder. et både nationalt og internationalt Derudover er der tilknyttet business- anerkendt certifikat. coaches som udover at inspirere ved undervisningen, giver dig mulighed for 4 personlige coachingsessions som en del af læringsprocessen.
 3. 3. Udbyttet SIDE 4 Overblikket SIDE 5Indholdsfortegnelse Forløbet og Indholdet SIDE 6-7 Underviserne SIDE 8 Markmann Training SIDE 9 Investeringen SIDE 10 Sagt og oplevet af tidligere deltagere SIDE 11-13 Tilmelding og yderligere oplysninger SIDE 14
 4. 4. UDBYTTET 1 2 3 4 5 6Du lærer både at Du lærer hvad der Du lærer at anvende en Du får værktøjer til at Du lærer en effektiv Du vil styrke dine evnerforstå og påvirke din skal til for at vinde dine unik spørgeteknik, der hjælpe dine medarbej- metode til at give markant i forhold til ategen og andre men- medarbejderes tillid og hjælper til at forhindre dere med at anskue si- konstruktiv feedback og motivere dig selv, samtneskers tankegang og sympati og dermed misforståelser og hjælp- tuationer fra flere sider og derved sikre at feed- sætte dig selv op tiladfærdsmønstre. fremme det gode er dig til at afdække dermed nuancere opfat- backen bliver positivt vigtige præstationer samarbejde. behov og ønsker hos telsen. Den nuancerede modtaget. og derved skabe langt dine medarbejdere. opfattelse giver mulighed mere succes for dig for at træffe bedre beslut- selv og dine omgivel- ninger og handle mere ser. hensigtsmæssigt. 7 8 9 10 1 12 1Du vil blive langt dyg- Du vil øge dine færdig- Du lærer at optimere Du vil øge din person- Du lærer at anvende I det hele taget får dutigere til at motivere heder markant i at målsætningsprocesser, lige gennemslagskraft de grundlæggende en lang række værktø-andre mennesker samt håndtere forskellighed, skabe engagement og via enkle teknikker principper i business jer til at udvikle dig selvpåvirke dem positivt, og derved have lettere blandt dine medarbej- lære at ”sætte dig coaching som bl.a. og dine medarbejderebåde gennem din ved at få alle med dig. dere og sætte deres op til” ubehagelige inkluderer barriere- og derved skabe merekommunikation og din forskelligheder konstruk- samtaler, præsentation håndtering og hand- personlig og forret-adfærd. tivt i spil som komple- for en stor forsamling, lingsplanlægning, og ningsmæssig succes. mentære styrker. forhandling, salg og derigennem accele- lignende. rere positive udviklings- processer.
 5. 5. OVERBLIKKET PERSONLIG COACHING PERSONLIG COACHING PERSONLIG COACHING PERSONLIG COACHING NETVÆRKSMØDE NETVÆRKSMØDE NETVÆRKSMØDE NETVÆRKSMØDE MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL 1 2 3 4 5Mindsetting og Effektiv Personligt lederskab & Ledelsesbaseret Teamledelse og Eksamen ogkommunikation Time Management coaching og samtaleteknik formidling certificering10. - 12. juni 2013 26. - 28. august 2013 23. - 25. september 2013 28. - 30. oktober 21. - 22. november 2013 2013 Netværksgruppemøder - træningsperiode med min. 4 netværksmøder For at integrere teorien og værktøjerne som du har lært på uddan- nelsen, skal du mødes med de andre deltagere på uddannelsen minimum 4 gange i løbet af uddannelsesperioden. Netværksgruppemøderne aftales individuelt. Personlig coaching Du har mulighed for at modtage personlig coaching imellem modulerne for at accelerere din læringsproces.
 6. 6. FORLØB OG INDHOLD 1 2Forberedelse Modul 1: Mindsetting & effektiv 5 Opfattelsespositioner. Styrk din og Modul 2: Personligt lederskab & 4 Time Management. Lær at kommunikation - 3 dage andres evne til at se tingene fra for- Time Management - 3 dage anvende nogle effektive TimeFør modul 1 er der en forbere- skellige synsvinkler, hvilket vil betyde Management principper og et sim-delsesperiode. Du vil modtager 1 Menneskets psykologiske op- færre misforståelser, samt en mere 1 Motivation & motivationsstrate- pelt prioriteringsværktøj, som giveren studiepakke ca. 1 måned bygning. Lær om din egen og positiv tilgang og kommunikation. gier. Bliv endnu dygtigere til at moti- dig mere overskud i hverdagen.før uddannelsen starter. andres tankestruktur. vere dig selv og andre. 6 Feedback/ forward. Bliv endnu 5 Målsætninger. Lær at sætteDet er vigtigt at du afsætter 2 Kalibrering. Bliv dygtigere til at dygtigere til tydelig forventnings- 2 Metamodellen & sprogmønstre. veldefinerede mål for dig selv ogtid til forberedelsen, idet vi på lytte & afkode signaler hos dig selv, afstemning og til at give konstruktiv Lær en unik og effektiv spørgetek- andre på en måde, så det blivermodulerne har intensiv træning dine medarbejdere, samarbejds- feedback. nik for at bryde folks hæmmende mere motiverende og nemmere atmed mange øvelser, hvor du partnere, kunder etc. Med dette sprogmønstre og derved skabe en nå dem.integrerer det du har forberedt. kan du fremstå mere autentisk, 7 Effektiv kommunikation. Få et mere positiv og mulighedsorienteret samt tilpasse din kommunikation powerfuldt værktøj til at afkode folks adfærd. 6 Stærke kommunikationsværk- til den enkelte person, for at opnå foretrukne kommunikationsform, tøjer. Fx de logiske niveauer, den bedre kontakt og dialog. samt lær hvordan du tilpasser din 3 Ledelsesgrundlaget. Blive skar- kognitive diamant og den narrative egen kommunikationsstil dertil. pere på hvad du vil stå for som vinkel, som du lærer at anvende til 3 Selvledelse. Lær at styre & styrke leder og find flere af dine styrker at styrke andres handlekraft og din din egen mentale tilstand inden du 8 Sindets byggesten. Få viden om frem og få dem til at vokse, så du egen gennemslagskraft. skal præstere eller træffe vigtige Submodaliteter og lær hvordan du fremstår 100% tydelig, autentisk og beslutninger. ændre en dårlig indre tilstand til troværdig. en god tilstand, eller lær hvordan 4 Rapport, Leading & Pacing. du gør en god tilstand til en endnu Lær at skabe optimal kontakt til stærkere og mere ressourcefuld dine medarbejdere, samt styrk din tilstand. evne til at påvirke dem. Du forbed- rer også din evne til at skabe og Med andre ord, lær at bruge din forstærke relationer til fx medar- hjerne mere effektivt, så den i hø- bejdere, samarbejdspartnere og jere grad støtter dig i at nå dine andre relevante kontakter. mål. Forløb og indhold fortsætter næste side.
 7. 7. FORLØB OG INDHOLD 3 4 5Modul 3: Ledelsesbaseret 5 Persontyper. Bliv dygtigere til at Modul 4: Teamledelse & 4 Walt Disneys kreativitetsstrategi. Modul 5: Eksamen ogcoaching og samtaleteknik håndtere forskellighed. Træning i formidling - 3 dage Lær hvordan du kan bryde ud af certificering - 2 dage- 3 dage at genkende og matche 4 forskel- stagnation, skabe kreativitet og in- lige persontyper for derigennem at 1 Teamledelse. Styrk dine evner til novation og derved nemmere sikre 2 intensive dage med træning,1 Ledelsesbaseret coaching. Hvad skabe en optimal og effektiv kom- at lede et team og lær hvordan målopfyldelse for din afdeling eller coaching og masser af øvelser.er det og hvornår er det relevant? munikation med modparten. du kan påvirke andres tilstand og dit team. motivere dem igennem din kom- Dagene afsluttes med en skrift-2 God coaching. Fx tydelig for- 6 Idésalg. Bliv endnu dygtigere til at munikation. 5 Kobling og konsolidering. Lær at lig og mundtlig eksamen. Vedventningsafstemning, neutralitet, motivere andre, samt få dem til at knytte medarbejderens personlige bestået eksamen modtager dupotentialefokus, coachingens faser, købe ind på dine idéer. 2 Præsentationsteknik & formid- mål samt motivation til organisato- både certifikat for hele businesslytningens niveauer. ling. Styrk din personlige power riske mål. leder uddannelsen samt et sup- 7 Personlige ressourcer. Bliv bedre og styrk din gennemslagskraft på plerende certifikat som Licensed3 Coaching værktøjer. Forstå & an- til at finde dine bedste ressourcer afdelingsmøder og ved vigtig præ- Business Practitioner fra The Inter-vende de mest effektive og enkle frem i de situationer hvor du har sentationer. national Society of Neuro-Lingui-coaching værktøjer fx anvendelse mest brug for dem. stic Programming, underskrevet afaf visualisering, ”De 5 trin til excel- 3 Teambuilding. Udvikle dine selveste Dr. Richard Bandler.lent coaching”, eksternalisering og evner til at øge medarbejdernesslicing. forståelse af forskelligheder som Der er kun ganske få uddannel- komplimenterende styrker og få sesinstitutioner som har licens til at4 Kommunikationsmodellen. Lær indarbejdet nøglekomponenterne i udstede disse beviser i Danmark.en simpel metode til at kommuni- godt samarbejde. Dette inkluderer Certificeringen åbner adgangkere klart og præcist. Dette vil sikre også konflikthåndtering og den til andre videreuddannelsesmu-en hurtig forståelse hos modparten, vanskelige samtale. ligheder. Hos Markmann Trainingsamt at du kommer igennem med kan man eksempelvis tage endine budskaber. overbyggende Business Master Practitioner. Hjemmeopgaver. Imellem hvert modul, vil du få en hjemmeopgave, som er relateret til en problemstilling i din virksomhed og som gerne skal have indflydelse på virksomhedens bundlinje. Opgaven vil være tilpas- set dine beføjelser i virksomheden.
 8. 8. UNDERVISERE Martin Brogaard Claus Markmann Stifter og ejer af Direktør og ejer af LivingStrong® Markmann Training Martin arbejder med undervisning Udover den daglige ledelse af og coaching i sin hverdag. Markmann Training, arbejder Claus Martin har arbejdet med ledelse i hverdagen med ledertræning, og undervisning siden 1995 ledersparring, salgstræning, samt og er i dag fast tilknyttet som coach personlig coaching. og underviser for en flere undervisningsinstitutioner og Claus har arbejdet med træning og konsulentvirksomheder. udvikling af mennesker siden 2001 Martin er uddannet Master og og han har gennemført mere end Træner i NLP direkte under 1000 undervisningsdage inden for detRichard Bandler og The Society of NLP . professionelle erhvervsliv. Claus er Martin er også uddannet Executive uddannet og certificeret NLP træner og Coach, Sports Performance Coach Hypnose Practitioner hos Richard Bandler, og har en lang række uddannelser Paul Mckenna og John Lavalle. bag sig indenfor undervisning. Han arbejder efter de krav og kvaliteter Martin er desuden uddannet inden der er fremsat af Richard Bandler og for salgstræning og er certificeret The Society of NLP. LAB Profile Practitioner. Derudover er Claus Graduate fra Leadership Academy hos Anthony Robbins, der betegnes som en af USAs førende coaches og trænere indenfor personlig udvikling. Claus har ligeledes arbejdet som hjælpetræner hos Anthony Robbins i Europa.
 9. 9. MARKMANN TRAINING Markmann Training er en kursus- og konsulent- virksomhed, der har specialiseret sig inden for ledelsestræning, salgstræning og personlig coaching. Markmann Training har, med stor succes, træ- net ledere og medarbejdere i en lang række store virksomheder så som PriceWaterHouse- Coopers, Dior, Politiken, Dong Energy, Berling- ske Media, Stofa, SAS, SuperBest, Experian, IUM samt en lang række kommuner, højtstående embedsmænd m.fl.
 10. 10. INVESTERINGEN Den samlede investering for uddannelsen er kr. 29.995,- ekskl. moms. Investeringen inkluderer alt kursusmateriale, undervisning fordelt på 4 moduler á 3 dage, 1 modul á 2 dage, 3 netværksmøder, skriftlig & praktisk eksamen samt certificering. Forplejning for alle 14 dage er kr. 5.600 ekskl. moms. Forplejningen inkluderer morgenmad, sund & lækker frokostbuffet, snacks, frugt, kage, samt kaffe, the, vand m.m.
 11. 11. SAGT OG OPLEVET AF Jeg oplever undervisningen og samarbejdet med Claus Markmann som yderst professionelt, fokuseret og målret-TI DLIGERE DELTAGERE tet. Claus er en formidabel formidler og kommunikator, der formår at lære fra sig på en effektiv og inspirerende måde, samtidig med at Claus udfordrer til at finde nye muligheder og løsninger. Jeg opfatter Claus som meget autentisk i sin tilgang til menneskelige ressourcer og i sin ledelsesstil. Claus er fokuseret på at skabe menneskelige og kom- mercielle resultater. Han er en sand mester i forandrings- processer. Resultaterne er markante og målbare. Jeg vil give Claus mine bedste anbefalinger som en effektiv samarbejdspartner, samt for hans evne til åbne mulighederne for at skabe bæredygtige forandringer og resultater på en kreativ og motiverende måde. Karsten Lønvig, Senior Manager DONG Energy Power
 12. 12. Claus er et fantastisk dejligt menneske. Han har stor for- Claus Markmann har gennemført 2 store leder-nemmelse for samarbejdets vigtighed i alle sammen- udviklingsforløb for i alt 25 ledere hos IUM i 2009. Over-hænge og er derfor meget opmærksom på sine skriften i lederudviklingsforløbet var ”Ledelse i praksis” ogkursisters velbefindende og at samspillet fungerer. Dette omhandlede bl.a. situationsbestemt ledelse, kommunika-giver optimalt udbytte for alle. Claus har en stor karisma og tion, motivation af forskellige persontypologier, konflikthånd-hans tilgang til andre mennesker gør, at man har lyst til at tering etc.åbne sig og blive fortrolig. Jeg vil mene, at Claus har en“dåseåbner” til alle mennesker og man får 100% fokus og Alle ledere har været yderst tilfredse med forløbet og ople-kærlige “puf”, så man tør bevæge sig udenfor ens eget ver at deres ledelseskompetencer er steget kraftigt. Claustryghedsfelt. Markmann er en dygtig, målrettet og meget engageret underviser. Han har været god til at udfordre vores ledere,Derfor får man som kursist hos Claus sindsygt meget ud af samt stille krav til dem på en motiverende facon. Samt-undervisningen/coachingen. Claus er super professionel lige ledere har haft et positivt og udbytterigt forløb, hvilketmed sit fag. Han er altid meget velforberedt og han har blandt andet skyldes, at Claus formår at nå ud til alle på enet positivt livssyn - dette kommer kursisterne til gode med meget ”nede på jorden” og behagelig måde.hensyn til reframing og positive energier. Han har et stortambitionsniveau på sine kursisters vegne, da han oprigtigt Jeg kan varmt anbefale ham som samarbejdspartner om-ønsker at man skal få så meget som muligt med derfra. kring lederuddannelse og personlig udvikling.Hans store situationsfornemmelse gør, at han hurtigt kan“sadle” om, hvis han fornemmer at han ikke har alle med Michael Thim, adm. direktør, CEOeller at ens “RAM” er fyldt totalt op og der derfor er brug for IUMnoget andet.Jeg er dybt taknemmelig for, at jeg har fået mulighed forat lære Claus at kende og jeg kan anbefale Claus på detvarmeste. Her får man det bedste.Jette Dideriksen, Intern salgslederArctic Paper Danmark A/S
 13. 13. Som tidligere deltager på NLP uddannelsen hos Claus SuperBest gennemfører en række grundlæggendeMarkmann har jeg tilegnet mig en række værktøjer inden ledelseskurser, hvor Claus Markmann kører hele forløbet.for kommunikation, menneskeforståelse og motivation Claus er dygtig til at få budskabet om ledelse ud til alle- værktøjer som har rykket mig både personligt og karriere- typer ledere på en inspirerende og ansvarlig måde.mæssigt. Helt konkret har NLP betydet, at jeg har turdet atgøre drømme til virkelighed - både professionelt og per- Vores samarbejdspartner skal have forståelse forsonligt. Det har været ovenud værdifuldt for mig og min købmandens situation og hverdag. Claus mestrer denvirksomhed. særlige disciplin at formidle ledelsesteori og værktøjer på fagligt højt niveau til vores butikker på en inspirerende, for-Claus Markmann har en sjældent set indlevende personlig- stående og empatisk måde.hed, og en fantastiske evne til at formidle et budskab. Dethar bevirket, at min motivation til at nå de mål jeg har sat Claus er en meget dygtig coach og sparringspartner medmig, er lykkedes. øje for den enkelte leders behov. Han er god til at lære fra sig på alle niveauer. En læring som også holder i det langeClaus Markmann har ”klædt mig på” til at fremstå som løb og giver vores ledere en oplevelse og tro på eget selv-en mere kompetent leder. Det kan jeg mærke på mine værd.medarbejdere. Jeg kan varmt anbefale NLP uddannelsenhos Markmann Training. Det er i øvrigt første gang, at jeg Maja Clausen, HR chefhar deltaget i en uddannelse, hvor samtlige kursister efter- SuperBestfølgende har været ovenud begejstrede for det fagligeudbytte, hvilket var tilfældet her. Alle os der deltog på NLPuddannelsen ses tadigvæk, og vi bruger de NLP værktøjervi har lært til at coache hinanden. Det gør os til bedreledere, og det skaber bedre bundlinje.Henrik Jørgensen, adm. direktørDansk Teknik & Miljø ApS
 14. 14. StedEt eksklusivt og unikt sted i Storkøbenhavn.Nærmere information følger.Tilmelding og yderligere oplysningerKontakt Markmann Training påclaus@markmanntraining.dkeller på telefon 4020 0004 Markmann Training Hyldestykket 7 2970 Hørsholm Telefon 4020 0004 E-mail claus@markmanntraining.dk

×