Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ako ay Ako dahil sa Aking Pamilya

21,055 views

Published on

 • Be the first to comment

Ako ay Ako dahil sa Aking Pamilya

 1. 1. Ako ay Ako dahil sa Aking Pamilya... By: Clarisse Santos VIII-Baghdad
 2. 2. Ang Aking Pamilya...
 3. 3. Panuto...
 4. 4. 1. Isa-isahin mo ang iyong mga karanasan sa pamilya na iyong nakapulutan ng aral o nagkaroon ng positibong impluwensya sa iyong sarili.
 5. 5. * Noong bata pa ako, ayaw na ayaw ko na mag- aral. Ngunit sa kabila nito nagsumikap sila na kumbinsihin ako. Sa paglipas ng panahon, namulat ako sa saya na dala ng pagkatuto. Simula noon, ginagawa ko ang makakaya ko upang makapagtapos ng may karangalan. * Tinuturuan ako ng mga magulang ko na kumain ng mga masusustansyang pagkain. Nang unti-unti ko tong nagawa, nalaman ko na malaki ang tulong na pagkain ng tama.
 6. 6. * Palagi akong pinagsasabihan ng aking mga magulang na maging masipag , matiyaga at matulungin. Kung kaya’t araw-araw ay gumigising ako ng alas-kwatro ng madaling araw upang tumulong sa mga ititinda nila. * Palaging pina-aalala nila na maging magalang sa lahat ng oras at huwag makipag-away noong bata pa lamang ako. Kung-kaya’t ngayon kapag ako’y may kaaway ako na mismo ang unang humihingi ng tawad. At nasanay na ko sa pagbati at pagmano sa mga nakatatanda.
 7. 7. 2. Suriin mo rin kung paano ka inihanda o inihahanda ng iyong pamilya sa mas malaking mundo ang pakikipagkapwa. Isa-isang itala sa iyong kuwaderno ang lahat ng mahahalagang reyalisasyon tungkol dito.
 8. 8. * Bago pa man ako makipagkapwa, itinuro ito ng aking pamilya... 1. Pagiging Magalang Itinuro ito sakin upang malaman ko na ang paggalang ay isang mabuting ugali at hindi ako mahusgahan bilang batang walang respeto. 2. Pagiging Palakaibigan Tinuro ito ng mg magulang ko upang masigurado nila na kahit wala sila sa tabi ko may mga tao pa rin na handa akong tulungan at may magmamahal rin sakin. Ngunit sa tingin ko ay likas lang talaga sakin ang pagiging madaldal sa mga bago kong nakikila.
 9. 9. 2. Pag-iwas sa mga away Bago pa ako masangkot sa mga away, itnuro na sakin ng mga magulang ko na mali ito. Pinagagalitan nila ako tuwing makikipag-away ako sa mga kapatid ko
 10. 10. Mga Katanungan...
 11. 11. 1. Ano ang iyong naging damdamin sa pagsasagawa ng gawaing ito? Sa pasasagawa nito, nadama ko ang kasiyahan. kasiyahan., dahil sa pagbabalik-tanaw sa aking kamusmusan kung saan nangangailangan pa ako ng patnubay ng magulang. Kung saan ang kahahatungunan nito ay sa ikabubuti ko.
 12. 12. 2. Ano ang mahalagang reyalisasyon na iyong nakuha mula sa gawaing ito? Lubusan akong namulat ng gawain. Ngayon ay alam ko na kung para saan lahat ng mga patnubay at pangaral na paulit-ulit na binibigay nila. Ito ay upang mahubog ako bilang isang mabuting mamamayan. Para mailayo ako sa maling landas. At upang magkaroon ng magandang hinaharap.
 13. 13. 3. Bakit mahalagang maglaan ng panahon upang suriin ang iyong ugnayan sa iyong pamilya? Ipaliwanag. Dapat lamang bigyan ng kaukulang panahon para suriin ang ugnayan ng pamilya. Bakit? Para masigurado natin na kahit sa konting oras na nalalaan natin na magkakasama nandyan parin ang pagmamahalan sa isa’t-isa. Para lang yang CELLPHONE, ang cellphone wala yan kung walang load, kasi kung walang load sino ang makakausap mo o mamemensahe mo? Wala diba. Sa pamilya, kung walang pagmamahalan, respeto at komunikasyon walang silbi yan.
 14. 14. 4. Ano ang ibinibigay ng pamilya na tunay na nakatutulong sa isang indibidwal upang mapaunlad ang kanyang sarili tungo sa pakikipagkapwa? Sa araw-araw na kasama natin ang aing pamilya, natuto tayo na makipagkumunikasyon. At ang mga natutunan nating aral, pangaral at patnubay ng mga magulang ay na isasabuhay natin sa pakikipagkapwa. Diba nga ang PAMILYA ang pinaka maliit ng kumonidad, kung kaya’t kung may pagmamahalan. malasakit. respeto,tulungan at marami pang iba sa isang pamilya. Ang isang kasapi nito ay isinasabuhay rin ito sa labas ng bahay na nagreresulta para gayahin ng mga nakakakita.
 15. 15. WAKAS...

×