Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MODYUL 14:
KARAHASAN SA
PAARALAN
• Ang pambubulas o bullying ay
isang sinasadya at madalas na
malisyosong pagtatangka ng
isang tao o pangkat na saktan
ang ...
• Ito ay nagaganap
dahil sa hindi pantay
na kapangyarihan o
lakas sa pagitan ng
mga tao.
• Nakalulungkot na ang
lugar na dating sagrado
dahil dito dumadaloy ang
karunungan at katuwiran
ay nababahiran na ng
karah...
• Ang mga batang nambubulas ay
ginagamit ang kaniyang
kapangyarihan, na nakahihigit sa
kaniyang binubulas – pisikal na lak...
• Matatawag lamang na
pambubulas kung ito ay
isasagawa ng paulit-ulit o
may potensyal na maulit
sa takdang panahon.
• Ang pambubulas ay hindi
palaging marahas.
• Sa katunayan, mas malalim
ang sugat na iniiwan ng
pambubulas na hindi
maraha...
• Upang mas maging
madaling unawain ito ay
tatalakayin ang
dalawang uri ng
pambubulas.
Mga URI NG
PAMBUBULAS
Pasalitang pambubulas
 pagsasalita o pagsusulat ng
masasamang salita laban sa
isang tao .
Halimbawa:
Sosyal o relasyonal na
pambubulas
 ito ay may layuning sirain ang
reputasyon at ang pakikipag-
ugnayan sa ibang tao.
Halimbawa:
Pisikal na pambubulas
 ito ay ang pisikal na
pananakit sa isang indibidwal
o pangkat at paninira ng
kaniyang mga pag-aari.
Halimbawa:
Mga dahilan kung bakit nambubulas (ayon kay Karin
E. Tusinski)
• Mas malamang na napalaki ng isang
pamilyang napabayaan na...
• Hindi naramdaman sa kaniyang
pamilya ang pagmamahal.
• Hindi napalago ang
komunikasyon at ugnayan sa
loob ng pamilya.
• ...
• Nakita ang pagiging marahas ng
magulang na magdudulot ng
pagkakaroon ng damdamin ng
poot sa kapwa at malaon ay
makaramda...
KAKAIBANG PISIKAL
(Physically Different)
• ANG MGA HALIMBAWA NITO AY ANG
PAG KAKAROON NG KAPANSANAN
SA KATAWAN , MASYADONG...
KAKAIBANG ISTILO NG PANANAMIT
(Dresses up differently )
• Halimbawa , kung ikaw ay babae,
maaaring magiging target ka nila...
ORYENTASYONG SEKSWAL
(Sexual orientation)
MADALING MAPIKON
(Short-Tempered)
BALISAAT DI MAPANATAG ANG SARILI
(anxious and insecure)
Mga
Mga
Mga
Bilang panlipunang nilalang, likas sa atin
ang pagnanais na mapabilang
(belongingness). Naghahanap tayo ng
pangkat kung sa...
Ayon sa Estados Unidos:
1. Pagsasamahan ng tatlo o mahigit pang
indibidwal.
2. Ang mga myembro nito ay kolektibong
kinikil...
• iisang pangalan o pagkakakilanlan
• islogan
• mapagkakakilanlan o palatandaan
• simbolo
• tattoo o ibang marka sa katawa...
3. Ang tanging layunin ay makilahok o sumali sa
masasamang gawain o mga krimen at
gumagamit ng karahasan o intimidation up...
5. Ang samahan ay maaari ring magtaglay ng
sumusunod na katangian:
• mayroon silang sinusunod na mga panuntunan
para sa pa...
• Isang panlipunan o akademikong
organisasyon o samahan na ginagamit
ang alpabetong griyego na batayan sa
kanilang mga pan...
• ito ay binuo dahil sa maraming
layunin,kasama rito ang edukasyon lalo
na sa mga pamantasan,kakayahan sa
paggawa,etika,re...
• itinuturong nangungunang dahilan sa
pagdami ng karahasan o krimen
• Upang maging kasapi ng gang,isang
inisasyon ang kail...
• Inilalagay nito sa kaahamakan maging ang
sariling pamilya na maaaring pagbalingan
ng mga kalabang gang bilang paghihigan...
• Ang mga miyembro ng gang
ay mas madalas na nasa
kalye at kung minsan ay
humahawak ng baril o iba
pang mga armas na
nakas...
• Ang layunin ng iba’t ibang
pamamaraan na nabuo bunga ng
mga pag-aaral sa ibang bansa
pangunahin na ang Estados Unidos
ay...
Mayroong APAT NA ANTAS upang pakilusin
ang programa laban sa karahasan sa
paaralan
Ang APAT NA ANTAS ay:
Antas sa LIPUNAN
...
• Ang mga pamamaraan sa antas
na panlipunan ay nakatuon sa
sosyal at kultural na pagbabago
dito upang mabawasan ang
karaha...
• Halimbawa: ay ang regulasyon ng
media upang mabawasan ang
pagpapalabas at paglalathala ng
karahasan dito, ang paghuhubog...
• Ang mga programa sa antas
na ito ay nangangailangan
ng mahabang panahon at
higit na mahirap ipatupad
kaysa sa alinmang a...
• Ang programa sa antas na pampaaralan
ay nakadisenyo upang baguhin ang mga
kalagayan sa paaralan na kaugnay ng
karahasan....
• Sa mga paaralang elementarya ang
pamamaraan o istratehiyang
tinawag na Good Behavior Game ay
nakatutulong upang mabawasa...
• Nakatutulong naman ang Second Step
Curriculum upang sanayin ang mga
mag-aaral sa ikalawa at ikatlong
baitang na magkaroo...
Karamihan ng mga programa sa paaralan
upang mabawasan o mawala ang karahasan
ay nakatuon sa pagsugpo sa pambubulas sa
loob...
Samakatuwid ang mga
estratehiya at programa sa
antas na pantahanan at
indibidwal ay mas dapat na
bigyan ng tuon.
• Tama nga ang lahat ay
dapat na nag-uugat sa
sarili,ang isa sa
pinakamahalagang sandata
sa anumang karahasan sa
paaralan.
• Kaya mong mahalin ang iyong kapwa,
mag alala para sa kanila, bigyan sila
ng lakas ng loob,suportahan, at
makinig ngunit ...
Ang Dalawang bagay na mahalaga
upang maiwasan ang pagiging
mapaghanap at ang kawalang ng
kapanatagan ng tao:
1.) Kaalaman sa Sarili- Mahalagang
kilalanin ang sarili. Ano ang iyong
talento at kakayahan?Ano ang tunay
na layunin mo sa...
2.) Paggalang sa Sarili- upang
magkaroon ng paggalang sa
iyong sarili.Ibig sabihin nito ay
ang pagkakaroon ng
pagpapahalag...
1.Ang paggalang sa kapwa ay
kailangan upang maging ganap
ang pag mamahal na inilalaan
2.Ang pagmamahal sa kapwa ay
nangang...
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN

Don't forget to like and leave a comment :)

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN

 1. 1. MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
 2. 2. • Ang pambubulas o bullying ay isang sinasadya at madalas na malisyosong pagtatangka ng isang tao o pangkat na saktan ang katawan o isipan ng isa o mahigit pang biktima sa paaralan.
 3. 3. • Ito ay nagaganap dahil sa hindi pantay na kapangyarihan o lakas sa pagitan ng mga tao.
 4. 4. • Nakalulungkot na ang lugar na dating sagrado dahil dito dumadaloy ang karunungan at katuwiran ay nababahiran na ng karahasan.
 5. 5. • Ang mga batang nambubulas ay ginagamit ang kaniyang kapangyarihan, na nakahihigit sa kaniyang binubulas – pisikal na lakas, pagkakaroon ng kaalaman sa mga nakahihiyang impormasyon tungkol sa binubulas o kaya naman ay popularidad – upang kontrolin o magdulot ng panganib sa kapwa.
 6. 6. • Matatawag lamang na pambubulas kung ito ay isasagawa ng paulit-ulit o may potensyal na maulit sa takdang panahon.
 7. 7. • Ang pambubulas ay hindi palaging marahas. • Sa katunayan, mas malalim ang sugat na iniiwan ng pambubulas na hindi marahas.
 8. 8. • Upang mas maging madaling unawain ito ay tatalakayin ang dalawang uri ng pambubulas.
 9. 9. Mga URI NG PAMBUBULAS
 10. 10. Pasalitang pambubulas  pagsasalita o pagsusulat ng masasamang salita laban sa isang tao .
 11. 11. Halimbawa:
 12. 12. Sosyal o relasyonal na pambubulas  ito ay may layuning sirain ang reputasyon at ang pakikipag- ugnayan sa ibang tao.
 13. 13. Halimbawa:
 14. 14. Pisikal na pambubulas  ito ay ang pisikal na pananakit sa isang indibidwal o pangkat at paninira ng kaniyang mga pag-aari.
 15. 15. Halimbawa:
 16. 16. Mga dahilan kung bakit nambubulas (ayon kay Karin E. Tusinski) • Mas malamang na napalaki ng isang pamilyang napabayaan na gawin ang lahat ng kaniyang gustong gawin at hindi napaaalalahanan lalo na sa mga hindi tamang nagagawa.
 17. 17. • Hindi naramdaman sa kaniyang pamilya ang pagmamahal. • Hindi napalago ang komunikasyon at ugnayan sa loob ng pamilya. • Ginamitan ng pananakit bilang pagdisiplina.
 18. 18. • Nakita ang pagiging marahas ng magulang na magdudulot ng pagkakaroon ng damdamin ng poot sa kapwa at malaon ay makaramdam ng kasiyahan sa pananakit sa iba.
 19. 19. KAKAIBANG PISIKAL (Physically Different) • ANG MGA HALIMBAWA NITO AY ANG PAG KAKAROON NG KAPANSANAN SA KATAWAN , MASYADONG MATABA O PAYAT , MAHINA , MASYADONG MATANGKAD O BANSOT, AT IBA PA.
 20. 20. KAKAIBANG ISTILO NG PANANAMIT (Dresses up differently ) • Halimbawa , kung ikaw ay babae, maaaring magiging target ka nila kung masyadong maiksi o bulgar ka sa iyong pananamit, o di kaya masyado namang mahaba o balot ang katawan o konserbatibo ka kung manamit.
 21. 21. ORYENTASYONG SEKSWAL (Sexual orientation)
 22. 22. MADALING MAPIKON (Short-Tempered)
 23. 23. BALISAAT DI MAPANATAG ANG SARILI (anxious and insecure)
 24. 24. Mga
 25. 25. Mga
 26. 26. Mga
 27. 27. Bilang panlipunang nilalang, likas sa atin ang pagnanais na mapabilang (belongingness). Naghahanap tayo ng pangkat kung saan tayo mapabilang maliban sa ating pamilya. Ang usapin na lamang ay kung anong uri ba ng pangkat ang iyong nais na kabilangan o sa kasalukuyan ay kinabibilangan.
 28. 28. Ayon sa Estados Unidos: 1. Pagsasamahan ng tatlo o mahigit pang indibidwal. 2. Ang mga myembro nito ay kolektibong kinikilala ang kanilang pangkat sa pamamagitan ng paggamit ng pangkatang pagkakakilanlan (group identity) na kanilang ginagamit upang makalikha ng takot o intimidation, madalas ay ginagamit nila ang isa o mahigit pa sa mga sumusunod:
 29. 29. • iisang pangalan o pagkakakilanlan • islogan • mapagkakakilanlan o palatandaan • simbolo • tattoo o ibang marka sa katawan • kulay ng damit • ayos ng buhok • senyales ng kamay o graffiti
 30. 30. 3. Ang tanging layunin ay makilahok o sumali sa masasamang gawain o mga krimen at gumagamit ng karahasan o intimidation upang maisagawa ang mga ito. 4. Ang mga kasapi ay sumasali sa masasamang gawain o krimen na kung ang gagawa ay mga nakatatanda, ay mga krimen na may layuning mas palakasin ang kapangyarihan ng pangkat, reputasyon at pinansyal na panustos sa kanilang mga pangangailangan.
 31. 31. 5. Ang samahan ay maaari ring magtaglay ng sumusunod na katangian: • mayroon silang sinusunod na mga panuntunan para sa pagsama o paglahok. • nagkikita ang lahat mga miyembro sa mga on a recurring basis. • nagbibigay ang mga kasapi nito ng proteksyong pisikal sa mga kapwa kasapi nito lalo na mula sa mga kapwa gang. • mayroon silang itinuturing na partikular na lugar na tinatawag nilang teritoryo.
 32. 32. • Isang panlipunan o akademikong organisasyon o samahan na ginagamit ang alpabetong griyego na batayan sa kanilang mga pangalan. • Ito ay isang pagkakapatiran (latin : frater na nangangahulugang “brother”) • Layuning mapalago ang aspektong intelektwal,pisikal at sosyal ng mga kasapi .
 33. 33. • ito ay binuo dahil sa maraming layunin,kasama rito ang edukasyon lalo na sa mga pamantasan,kakayahan sa paggawa,etika,relihiyon,politika,pagtulo ng sa kapwa o maging paggawa ng krimen at marmi pang iba. • Palaging ginagabayan ang mga kasapi nito ng kahalagahan
 34. 34. • itinuturong nangungunang dahilan sa pagdami ng karahasan o krimen • Upang maging kasapi ng gang,isang inisasyon ang kailangan maipasa • Ang pagiging kalahok ng gang ay maaaring magdulot ng kapahamakan • Ang paglahok sa gang ay halos palaging nangangahulugan ng paggamit ng droga at alcohol
 35. 35. • Inilalagay nito sa kaahamakan maging ang sariling pamilya na maaaring pagbalingan ng mga kalabang gang bilang paghihiganti • Karamihan sa mga miyembro ng gang ay nadadala ang pagiging marahas hanggang sa kanilang pagtanda • karamihan sa mga miyembro ng gang ay humihinto sa pag-aaaral o natatanggal sa paaralan
 36. 36. • Ang mga miyembro ng gang ay mas madalas na nasa kalye at kung minsan ay humahawak ng baril o iba pang mga armas na nakasasakit at nakamamatay
 37. 37. • Ang layunin ng iba’t ibang pamamaraan na nabuo bunga ng mga pag-aaral sa ibang bansa pangunahin na ang Estados Unidos ay ang pigilan ang pagkakaroon ng karahasan sa paaralan.
 38. 38. Mayroong APAT NA ANTAS upang pakilusin ang programa laban sa karahasan sa paaralan Ang APAT NA ANTAS ay: Antas sa LIPUNAN Antas sa PAARALAN Antas sa TAHANAN Antas sa INDIBIDWAL
 39. 39. • Ang mga pamamaraan sa antas na panlipunan ay nakatuon sa sosyal at kultural na pagbabago dito upang mabawasan ang karahasan saan man ito nagaganap.
 40. 40. • Halimbawa: ay ang regulasyon ng media upang mabawasan ang pagpapalabas at paglalathala ng karahasan dito, ang paghuhubog ng mga pamantayang sosyal, pagbabago sa sistema ng edukasyon
 41. 41. • Ang mga programa sa antas na ito ay nangangailangan ng mahabang panahon at higit na mahirap ipatupad kaysa sa alinmang antas
 42. 42. • Ang programa sa antas na pampaaralan ay nakadisenyo upang baguhin ang mga kalagayan sa paaralan na kaugnay ng karahasan. Ito ay maisasagawa sa pamamagitan ng pagsasaayos at pagkakaroon ng sistema sa loob ng klase, cooperative learning at wasto at sapat na pamamatnubay ng mga guro sa mga mag- aaral.
 43. 43. • Sa mga paaralang elementarya ang pamamaraan o istratehiyang tinawag na Good Behavior Game ay nakatutulong upang mabawasan ang pagkaantala ng klase at magkaroon ng mabuting interaksyon sa loob ng klase.
 44. 44. • Nakatutulong naman ang Second Step Curriculum upang sanayin ang mga mag-aaral sa ikalawa at ikatlong baitang na magkaroon ng pagpipigil sa sarili at empathy upang mabawasan ang agresyon sa kanilang pagkilos at pakikitungo sa kapwa mag-aaral
 45. 45. Karamihan ng mga programa sa paaralan upang mabawasan o mawala ang karahasan ay nakatuon sa pagsugpo sa pambubulas sa loob ng paaralan. Gayun pa man napatunayan pa rin na higit na mabisa ang mga programa na kaugnay ng pagpapalakas ng ugnayan sa pamilya at mga programang nakapagpapataas ng kasanayang sosyal at akademiko ng mga kabataang nanganganib bumagsak o umalis sa paaralan.
 46. 46. Samakatuwid ang mga estratehiya at programa sa antas na pantahanan at indibidwal ay mas dapat na bigyan ng tuon.
 47. 47. • Tama nga ang lahat ay dapat na nag-uugat sa sarili,ang isa sa pinakamahalagang sandata sa anumang karahasan sa paaralan.
 48. 48. • Kaya mong mahalin ang iyong kapwa, mag alala para sa kanila, bigyan sila ng lakas ng loob,suportahan, at makinig ngunit lahat ng biyaya ng kasiyahan,pag-unawa at pag-aaruga na iyong ibinibigay sa iyong kapwa ay nararapat rin para sa iyong sarili.
 49. 49. Ang Dalawang bagay na mahalaga upang maiwasan ang pagiging mapaghanap at ang kawalang ng kapanatagan ng tao:
 50. 50. 1.) Kaalaman sa Sarili- Mahalagang kilalanin ang sarili. Ano ang iyong talento at kakayahan?Ano ang tunay na layunin mo sa buhay? Mahalagang masagot ang mga tanong na ito upang maging panatag ang iyong damdamin at kalooban.
 51. 51. 2.) Paggalang sa Sarili- upang magkaroon ng paggalang sa iyong sarili.Ibig sabihin nito ay ang pagkakaroon ng pagpapahalaga sa sarili (self esteem or self worth)
 52. 52. 1.Ang paggalang sa kapwa ay kailangan upang maging ganap ang pag mamahal na inilalaan 2.Ang pagmamahal sa kapwa ay nangangahulugan ding pagmamahal sa kanya 3.Ang pagmamahal sa kapwa ay kaakibat ng karunungan

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • AmarieRegala

  Jan. 30, 2020
 • JenalynCabornay

  Feb. 2, 2020
 • KarlRicoAnore

  Feb. 7, 2020
 • shyanearriaga

  Feb. 10, 2020
 • RenielDelosAngeles

  Feb. 12, 2020
 • sjanemansalon

  Feb. 14, 2020
 • RavenMagallanesBecera

  Feb. 16, 2020
 • richelleabitan

  Feb. 17, 2020
 • KarenPabellan

  Feb. 17, 2020
 • DexterMarkVargas

  Feb. 19, 2020
 • emmthrex

  Feb. 20, 2020
 • mariaantonnettebarba

  Feb. 21, 2020
 • JBUmusig

  Feb. 24, 2020
 • AhlDalugdugan

  Feb. 25, 2020
 • AkkinDepaor

  Mar. 4, 2020
 • EdnaBirad

  Nov. 26, 2020
 • DreyzelSalvador

  Mar. 28, 2021
 • ZypheHaydnfolkt

  Apr. 8, 2021
 • Cristinedc

  Jun. 23, 2021
 • MaryAntoinetteRoldan

  Jun. 28, 2021

Don't forget to like and leave a comment :)

Views

Total views

84,896

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11

Actions

Downloads

2,688

Shares

0

Comments

0

Likes

61

×