Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PPP o Verici Barac STS Zemun

559 views

Published on

Đaci Saobraćajno tehničke škole napravili su i prezentaciju o Verici Barać u okviru konkursa "Korupcija - prijaviti ili ne?"

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PPP o Verici Barac STS Zemun

 1. 1. Milica Vasić Miroslav Radojčić STŠ ZemunNeko je STVARNO rekaoNE korupciji
 2. 2. NEPOTKUPLJIV ŢIVOT
 3. 3. Pokretala je brojne teme o korupciji...U javnosti je prepoznata kao jedna od najvećih boraca u Srbiji protiv te društvene pošasti... Ţena koja nas je zaduţila započetom borbom
 4. 4. VericaBarać-roĎena14. jula1955. uMrčajevcimakod Čačka,gde jezavršilaosnovnuškolu igimnaziju
 5. 5. Kako se postaje heroinom Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1980. godine. Dve godine kasnije zaposlila se u PKB-u u Beogradu. Devedesetih godina se vratila u Čačak gde je radila u Opštinskom odeljenju za urbanizam i graĎevinarstvo. Od 1997. do 2001. bila je javni pravobranilac opštine Čačak, a iduće godine je otišla u invalidsku penziju. Bila je predsednik GraĎanskog parlamenta Čačka. Bila je portprol i predsedavajuća GraĎanskog parlamenta Srbije. Poverenik čačanske kancelarije G17+ Maja 2003. imenovana je za člana Saveta za borbu protiv korupcije.
 6. 6. Hrabrost i principijelnost kaoimperativ identitetaU vreme vojne intervencijeNATO snaga na SRJugoslaviju, javno jeprotestovala protiv rata ireţima Slobodana MiloševićaBila je poslednjefunkcionalno rešenje uvladi Zorana Đinđića i kaotakva bila je nepodobnaza sve političare i“poštene” biznismene uovoj zemlji...
 7. 7. Pisani tragovi hrabre ţene• knjiga "Pravac promena“• zbornici izveštaja iinicijativa Saveta za borbuprotiv korupcije"Korupcija, vlast i drţava“
 8. 8. Retko nagraĎivana... 2008. Poveljom za graĎansku hrabrost “Dragoljub Stošić”, od strane Unije sindikata i Kuće pravde Strazbur 2010. nagradom "Osvajanje slobode" Fonda Maja Maršićević-Tasić 2011. nagradom “Vitae poziva”, od strane NVO Liga eksperata LEX
 9. 9. Stalno i najţešćenapadana... Tuţbe za klevetu pristizale su joj od strane osoba koje se navode u izveštajima Saveta za borbu protiv korupcije (Milan Beko, biznismen; Miroslav Mišković, vlasnik kompanije DELTA; Miodrag Kostić, vlasnik Kompanije MK Grupa.... Tajkuni i političari i drugi lopovi prezirali su svaku njenu izgovorenu rečenicu... Bila je omiljena meta pijanih urednika srpskih medija, bila je meta i onih treznih...
 10. 10. 30 prijava visoke korupcije ispornih privatizacija Jugoremedija Mobtel C market Luka Beograd Sartrid Kompanija “Novosti” Šećerna afera Šinvoz Srbolek Zastava elektro iz Rače Telekom Prodaja akcija Štedionice Afera “Satelit” Rudarsko-topioničarski basen Bor Privatizacija Prosvete I mnoge druge... 24 privatizacije, koje je Evropska komisija zahtevala da budu istraţene već su bile predmet istrage Saveta za borbu protiv korupcije a koje je pokrenula i podnela Barać
 11. 11. Lako se setiti – dovoljno je“izguglati”Baraćeva: Prijave i zbog “C marketa”http://www.youtube.com/watch?v=cWEDD7gMHDAVerica Barać o prodaji Telekoma Srbijehttp://www.youtube.com/watch?v=r27kR6HiFq8B92 Kaziprst: Verica Barać - Luka Beogradhttp://www.youtube.com/watch?v=sFYOF3s_LuUVerica Barać Total Soccer 2/7, 3/7, 4/7.....http://www.youtube.com/watch?v=ThSf9QL19Q8&feature=relmfuVerica Barać: Poslednji intervju – O Draganu Đuriću, Miškoviću i Autokomandihttp://www.youtube.com/watch?v=-jA3mLeCLUM
 12. 12. O njoj su rekli... “Verica Barać je svojom upornošću, hrabrošću i verom u snagu istine oličavala brobu protiv korupcije u Srbiji. Činjenica da je svoje poslednje dane provela bez novca da se elementarno bori sa bolešću, tragičan je dokaz da je ţivela onako kako je pričala i porazna istina našeg društva i institucija”, konstatovao je Ombudsman, Saša Janković “Od Saveta na čijem je čelu bila devet godina napravila je kredibilnu instituciju kojoj su graĎani verovali. Od toga za sebe nije ništa iskoristila, niti prisvajala sebi zaslugu. Bila je jednostavno heroina”,...“Verica Barać je najbolja ţena koju sam ikada upoznala. Jedan od najboljih graĎana Srbije. Jedna od onih osoba zbog kojih se ponosim što ţivim ovde. I volela bih kada bi ovaj blog i van granica ove zemlje raširio priču o njoj...“ piše Ivana Momčilović Odobašić, novinarka “Ţivot Verice Barać opomena je za sve one koji hoće da se upuste u borbu sa divljim psima partokratije i kriminala. I, mada je bila potpuno sama u borbi protiv nepodnošljivo loših ljudi, ova ţena ostaje neka
 13. 13. Mi, promišljajući o korupciji prepoznali smo nju i njenu misiju širimo priču o njoj van granica znamo da nas nije napustila onda kada je otišla znamo da je njena borba bila za nas znamo da je njena bitka i naša borba...
 14. 14. Umesto kraja – vest od 17. 4.2012.Nekoliko organizacija ustanovilo je priznanje za borbu protiv korupcije "Verica Barać" kao znak sećanja na predsednicu Saveta za borbu protiv korupcije, koja je preminula je 19. marta ove godine, saopštilo je danas Društvo sudija Srbije.To priznanje biće dodeljivano svakog 19. marta pojedincima ili organizacijama, koji su ostvarili bitne rezultate u borbi protiv korupcije.Članovi odbora za ustanovljenje ovog priznanja izrazili su uverenje da Srbija moţe da postane poštena i moderna drţava ako joj je korupcija stalna meta, a to znači ako se drţavni organi bore protiv korupcije i kaţnjavaju je, utoliko oštrije ukoliko je vrše moćniji, i ako pojedinci u drţavnim organima i izvan njih, na delu pokazuju značaj lične snage i angaţmana u otkrivanju ili sprečavanju prevara.Odbor za ustanovljenje Priznanja "Verica Barać" čine dr Dragana Jovanović, koordinatorka NVO Doktori protiv korupcije, Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, dr Danilo Šuković, član Saveta za borbu protiv korupcije, Vladimir Radomirović, urednik portala Pištaljka i dr Draško KaraĎinović, koordinator NVO Doktori protiv korupcije. Izvor BLIC
 15. 15.  Na novinarsko pitanje:Neprestano upoznajete javnost sa aferama u koje su umešani političari i tajkuni. Plašite li se za svoj ţivot?Odgovorila je: - Ne plašim se i ko hoće, neka me ubije, i neka pobije ceo narod pošto su nas dovoljno osiromašili. Imamo dva puta: da se borimo i menjamo stvari ili da dignemo ruke, što ne smemo. U Srbiji je mnogo ljudi koji žele da žive od svog rada.
 16. 16. Kako tirazrešavašdilemu –da li trebaprijavitikorupciju?
 17. 17. Kako reći STOPKORUPCIJIZakonik o krivičnom postupku postavlja javnog tuţioca u središte voĎenja kako pretkrivičnog tako i krivičnog postupka. Krivična prijava se podnosi nadleţnom javnom tuţiocu, pismeno ili usmeno, telefonom, elektronskom poštom ili upotrebom drugih tehničkih sredstava i načina. Prijava se moţe podneti i sudu, policiji, drugom drţavnom organu ili nenadleţnom javnom tuţiocu; Od 2010. postoji Agencija za borbu protiv korupcije Više od deset godina postoji Savet za borbu protiv korupcije Vlade RS TakoĎe i Povereniku za informacije, Zaštitniku graĎana, Drţavnoj revizorskoj instituciji, budţetskoj inspekciji Pomoć mogu pruţiti i NVO, na primer TRANSPARENTNOST – Srbija, sajt PIŠTALJKA
 18. 18. Korišćeni izvori Online izdanja dnevnih novina Blic, Danas, Politika, e- Novine Online izdanja časopisa Standard, Vreme, Novi magazin Tekstovi sa blogova i sajtova Peščanik, Transparentnost Srbija, KoSuNašiheroji, Zeničanke, B92, S media, Savet za borbu protiv korupcije Video zapisi konferencije za štampu u MeĎunarodnom pres centru u Beogradu, emisija Kaţiprst, TotalSoccer, TV Specijal Danas U pozadini muzika iz filma Misija - E. Morricone; muzika iz filma 1492: Osvajanje raja i muzika iz filma Vatrene kočije – Vangelis; Imagine – John Lennon Mentorka – nastavnica graĎanskog vaspitanja, Tatjana Matijaš pedagoškinja

×