Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GDAŃSKU

133 views

Published on

Prezentacja Wojciecha Głuszczaka - Civic Hub 29.05.2018r.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GDAŃSKU

 1. 1. Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
 2. 2. Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska BUDOWA ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GDAŃSKU KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 29 maj 2018
 3. 3. Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska  SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GDAŃSKU - CO BY BYŁO GDYBY NIE BYŁO SPALARNI…  SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GDAŃSKU – DOMKNIĘCIE SYSTEMU „CIRCULAR ECONOMY”  ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE  FINANSOWANIE PROJEKTU  AKCEPTACJA SPOŁECZNA  BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA SPOŁECZNA  EFEKTY I KORZYŚCI URUCHOMIENIA ZTPO  WYKONAWCA I JEGO DOŚWIADCZENIE  STATUS IWESTYCJI - HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Opracowanie: Schleifer, Milczanowski Architekci S.C., na zlecenie InvestGDA
 4. 4. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GDAŃSKU 4 PO CO POWSTAJE SPALARNIA lub …. CO BY BYŁO GDYBY SPALARNI NIE BYŁO? 1. CIRCULAR ECONOMY Spalarnia jako brakujący element domykający aktualny system gospodarki odpadami. 2. BRAK PRAWNEJ MOŻLIWOŚCI SKŁADOWANIA FRAKCJI RESZTKOWEJ = frakcja odpadów o cieple powyżej 6 MJ/kg nie może być deponowana na składowisku 5. SPALARNIA JAKO DRUGIE NIEZALEŻNE ŹRÓDŁO wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego miejskiego systemu ciepłowniczego. 4. SPALANIE TO ODZYSK W POSTACI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Spalarnia będzie produkowała w skojarzeniu energię elektryczną i ciepło 3. STABILNA CENA NA BRAMIE na 25 lat = bezpieczeństwo ceny dla mieszkańca. Niestabilna sytuacja na rynku frakcji energetycznej, ceny powyżej 220 PLN za tonę, a CENA NA BRAMIE W SPALARNI GDAŃSKIEJ = 170 ZŁ! 6. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA Spalarnia będzie miała wpływ rozwój sieci ciepłowniczej w Gdańsku Południe, co może znaleźć również wyraz w poprawie jakości powietrza (małe kotłownie = większa emisja).
 5. 5. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE
 6. 6. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl ZAŁOŻENIA INSTYTUCJONALNE 7 35 gmin biorących udział w projekcie! STABILNOŚĆ CENY NA BRAMIE!
 7. 7. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl 8 FINANSOWANIE PROJEKTU 4 5 0 00 0 0 0 0 NAKŁADY INWESTYCYJNE PLN Dofinansowanie UE : 353 053 504,44 zł
 8. 8. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl 9 FINANSOWANIE PROJEKTU – SPÓŁKA PCE Spółka PORT CZYSTEJ ENERGII: • Powołana w XII.2016 r. do realizacji projektu • Beneficjent wniosku o dofinansowanie • Spółka zostanie uruchomiona w II poł 2018 roku
 9. 9. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl BEZPIECZEŃSTWO DLA ŚRODOWISKA I MIESZKAŃCOW* POLSKA I EUROPA I ŚWIAT AMSTERDAM Rzeszów SHENZEN Warszawa Olsztyn SzczecinRuda Śląska PONAD 400 SPARLANI W EUROPIE PONAD 900 SPALARNI NA ŚWIECIE ABU-DABI *materiały pochodzące z prezentacji dr. inż. Grzegorza Wielgosińskiego prof. nadzw. AMSTERDAM
 10. 10. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl BEZPIECZEŃSTWO DLA ŚRODOWISKA I MIESZKAŃCÓW* „Spalanie odpadów stałych nie wywiera wpływu na zawartości dioksyn w krwi populacji mieszkającej w pobliżu spalarni odpadów stałych"  M. Fátima-Reis, J. Pereira-Miguel, C. Sampaio, P. Aguiar, J. Maurício- Melim, O. Päpke – „Determinants of dioxins and furans in blood of non- occupationally exposed populations living near Portuguese solid waste incinerators”. - Chemosphere, 2007, 67 (9), S224-S230;  M. Fátima-Reis, C. Sampaio, P. Aguiar, J. Maurício-Melim, J. Pereira- Miguel, O. Päpke – „Biomonitoring of PCDD/Fs in populations living near Portuguese solid waste incinerators: Levels in human milk”. - Chemosphere, 2007, 67 (9), S231-S237;  N. Ferre-Huguet, M. Nadal, M. Schumacher, J. L. Domingo – „Environmental impact and human health risk of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in the vicinity of a new hazardous waste incinerator: a case study”. – Environmental Science and Technology, 2006, 40 (1), 61-66; „Analiza oddziaływania na środowisko wskazuje, że spalarnia odpadów komunalnych nie jest głównym źródłem dioksyn w swoim otoczeniu i inne stacjonarne źródła emisji maja znacznie większe znaczenie” Wang J. B., Wang M. S., Wu E. M. Y., Chang-Chien G. P., Lai Y. C. – „Approaches adopted to assess environmental impacts of PCDD/F emission from a municipal solid waste incinerator”. – Journal of Hazardous Materials, 2008, 152, 968-975 „Wszelkie potencjalne zagrożenia rakiem wynikające z zamieszkania w pobliżu komunalnych spalarni odpadów stałych są niezwykle niskie i prawdopodobnie niemierzalne przy pomocy nawet najnowocześniejszych technik epidemiologicznych” UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency - Komisja ds. Rakotwórczości 2000 - „Występowania raka w pobliżu komunalnych spalarni odpadów stałych w Wielkiej Brytanii” - protokół COC/00/S1 - marzec 2000 *materiały pochodzące z prezentacji dr. inż. Grzegorza Wielgosińskiego prof. nadzw.
 11. 11. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl 12 BEZPIECZEŃSTWO DLA ŚRODOWISKA I MIESZKAŃCOW* Zanieczyszczenie Spalarnia Spittelau Wiedeń (Austria) Spalrnia FES Frankfurt a/M (Niemcy) Spalarnia AVI Moerdijk (Holandia) Dyrektywa 2010/75/EC Pył 0,9 2,3 3 10 Dwutlenek siarki 5 9,4 30 50 Dwutlenek azotu 28 160 70 200 Chlorowodór 4,5 2,6 5 10 Fluorowodór 0,04 0,1 0,5 1 Całkowity węgiel organiczny (TOC) 0,9 0,6 5 10 Rtęć 0,01 0,00058 0,03 0,05 Kadm i Tal 0,01 0,0017 0,03 0,05 Pozostałe metale ciężkie 0,1 0,0043 0,25 0,5 PCDD/PCDF [ng TEQ/m3] 0,03 0,0031 0,05 0,1 Wydajność spalani (Mg/rok) 265 000 420 000 600 000 - SPALARNIE przykładowe stężenia zanieczyszczeń w spalinach [mg/m3] Kocioł jednostka WR-25 ITPOK -RDF Moc MW 30,0 30,1 Sprawność % 84 86 Temperatura spalin oC 130 120 Wartość opałowa paliwa MJ/kg 21,0 14,0 Porównanie: kocioł węglowy - spalarnia RDF *materiały pochodzące z prezentacji dr. inż. Grzegorza Wielgosińskiego prof. nadzw. Zanieczyszczenie jednostka WR-25 ITPOK- RDF Graniczna wartość jednogodzinna SO2 μg/m3 354,119 20,738 350 NOx μg/m3 108,955 83,123 200 PM10 μg/m3 13,626 2,065 280
 12. 12. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl BEZPIECZEŃSTWO – RZECZYWISTE ŹRÓDŁA DIOKSYN* Niekontrolowane spalanie w pojemniku na śmieci cPCDD  1 400 ng TEQ/m3 Nowoczesna spalarnia odpadów komunalnych cPCDD < 0,1 ng TEQ/m3 Niekontrolowane wypalanie traw, pożary lasów, łąk są źródłem bardzo wysokich emisji dioksyn! *materiały pochodzące z prezentacji dr. inż. Grzegorza Wielgosińskiego prof. nadzw.
 13. 13. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl BEZPIECZEŃSTWO - WYKONAWCA I JEGO DOŚWIADCZENIE 15Konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia (Włochy) i TIRU (Francja)  Astaldi i Termomeccanica Ecologia brały udział w budowie kilkunastu spalarni we Włoszech o wydajności 3,3 mln ton odpadów komunalnych rocznie. Instalacje te obsługują ponad 9 mln mieszkańców.  Obecnie Astaldi w Polsce buduje II linię metra oraz nową stację kolejową Łódź- Fabryczna + tunel na Zakopiance  Astaldi i Termomeccanica Ecologia  budowa spalarni odpadów w Bydgoszczy, Szczecinie, Rzeszów.  TIRU eksploatuje 17 obiektów biologicznego i termicznego przekształcania odpadów we Francji (w tym w Paryżu, nad Sekwaną), 3 spalarnie w Kanadzie i Wielkiej Brytanii.  Od 1922 roku TIRU zajmuje się projektowaniem, budową i eksploatacją instalacji unieszkodliwiania odpadów na całym świecie. Zatrudnia blisko 1200 pracowników.
 14. 14. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl STATUS INWESTYCJI - HARMONOGRAM DZIAŁAŃ* 16 * stan na maj 2018 r. Zadanie Termin Podpisanie umowy z wykonawcą 7 Maj 2018 Projektowanie ( pozwolenie na budowę ) Kwiecień 2019 Start prac budowlanych II kwartał 2019 Rozruch instalacji I kwartał 2021 Rozpoczęcie eksploatacji (przewidzianej wstępnie na 25 lat) 2021!
 15. 15. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl Transport Frakcji i UPS Tczew – 15.000 Mg/rok Kwidzyn – 11.000 Mg/rok Żużel – 32.000 Mg/rok Produkty Ocz. Spalin – 4.800 Mg/rok
 16. 16. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl Transport Frakcji 18 Kierunek Kursy Masa Średnia Masa Przyjęcie 2006 5,42 Tmg 2,7 Mg W tym GOK 986 3,69 Tmg 3,7 Mg Przekazanie (Sprzedaż ) 67 587 Mg 8,8 Mg Przekazanie (Sprzedaż ujemna) 126 2,67 Tmg 21 Mg RAZEM 2.199 8.67 Tmg - Aktualne wartości ruchu samochodowego generowanego przez Zakład ( tygodniowo)
 17. 17. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl Transport Frakcji 19 Nazwa czynnika Ilość kursów / tydzień Masa / tydzień Wpływ budowy kompostowni -36 - 813 Mg Wpływ budowy Spalarni ( Gdańsk ) -89 - 1.849 Mg Wpływ budowy Spalarni (Kwidzyn + Tczew) +22 500 Mg Wpływ Budowy Spalarni UPS +32 710 Mg RAZEM -71 -1.452 Mg Wpływ budowy kompostowni i ITPOK na ruch samochodowy ( tygodniowo)
 18. 18. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.portczystejenergii.pl ITPOK a lokalne Circular Economy 20 Scenariusz pracy ITPOK Ilość odpadów Mg (11MJ/kg) Sprzedaż ciepła do sieci Sprzedaż Energii Elektrycznej Ekwiwalent węgla Mg ( 23 MJ/kg) Współczynnik efektywności energetycznej Teoretyczny maksymalny 160.000 1.155 TJ (41.1 MW ) 6.7 MW (52.260 MWh) 73.449 1.004 Optymalny 160.000 444 TJ (33.8 MW) 11.2 MW (87.360 MWh) 41.297 0.742
 19. 19. Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska DZIĘKUJEMY

×