Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MIASTO – WODA – ZMIANY KLIMATU

114 views

Published on

Prezentacja Ryszarda Gajewskiego - Civic Hub 29.05.2018r.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MIASTO – WODA – ZMIANY KLIMATU

 1. 1. MIASTO – WODA – ZMIANY KLIMATU Rozwiązania gdańskie CIVIC HUB - Gdańsk 29 maja 2018 Gdańskie Wody Sp. z o.o
 2. 2. Branżowa spółka do utrzymania systemu odwodnieniowego: GDAŃSKIE WODY – 25 LAT Gdański model organizacyjny zarządzania wodami opadowymi
 3. 3. • Ścieki jako źródło: • Energii – biogaz, pompy ciepła • Wody – ścieki oczyszczone • Pierwiastków - fosfor Gospodarka obiegu zamkniętego – nowe podejście w gospodarce wodno-ściekowej fot.aeromedia.pl
 4. 4. • Ponad połowa ludności świata mieszka w miastach • 2/3 do 2050 roku • Na niedostatek wody cierpi ponad 40% światowej populacji i utrzymuje się trend wzrostowy • Do 2050 roku co czwarta osoba na świecie może żyć w kraju, w którym odczuwany będzie chroniczny niedobór czystej wody • Powodzie i inne wodne katastrofy są przyczyną 70% śmiertelnych wypadków w klęskach żywiołowych Globalne wyzwania – dane ONZ
 5. 5. Zmiany klimatu 2017 Rekordowe: - Huragany USA - Powodzie USA, Azja - pożary USA, Europa płd - Temperatury pow. 50 C Iran - Susze Australia Houston, Texas, opad 1500 mm
 6. 6. Susza w Kapsztadzie Fot. Anwa Essop / AP Photo Kapsztad – bliski „dzień zero” 440 tys. mieszkańców Limity wody – 50 l/os na dzień Dzień zero – 25 l/os na dzień
 7. 7. Susza w Kapsztadzie Fot. Anwa Essop / AP Photo Zgierz 3.05.2018 – gwałtowna burza z gradem Dziennik Łódzki
 8. 8. Łódź 11.05.2018 Dziennik Łódzki
 9. 9. Lipiec 2001r. Lipiec 2016r.
 10. 10. W ciągu ostatnich osiemnastu lat w Gdańsku, aż czterokrotnie wystąpił opad ponad 100 letni – powyżej 100 mm w skali doby Z 14/15 lipca 2016 w ciągu 14 godzin na Gdańsk spadła dwumiesięczna suma opadów w regionie Ok. 160 mm Zmiany klimatyczne wymagają nowego podejścia w zakresie adaptacji miast
 11. 11. 3 strefy wysokościowe: od terenów depresyjnych po wysoczyznę Duże nachylenie stoków = duże i szybkie odpływy na dolny taras miasta. Gęsta sieć różnej wielkości dolin erozyjnych Wpływ stanu morza na odbiorniki wód Liczne potoki o charakterze górskim, napotykające na bariery w postaci dróg i linii kolejowych Uwarunkowania terenowe Gdańska
 12. 12. Podstawa naszego bezpieczeństwa- zbiorniki retencyjne Najbardziej rozbudowana sieć zbiorników retencyjnych w Polsce. 51 zbiorników ułożonych kaskadowo = około 700 000 m3 retencji
 13. 13. Program: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Całkowity koszt: 131 315 005,59 zł Dofinansowanie UE: 80 778 113 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
 14. 14. Projektowanie infrastruktury miejskiej z wrażliwością na wodę
 15. 15. Ogród deszczowy – Baza Kaczeńce
 16. 16. Wykorzystanie deszczówki Jóźwiakowski i inni
 17. 17. WIELOFUNKCYJNOŚĆ
 18. 18. Historia pomiarów 2001 kwiecień – Uruchomienie pierwszego deszczomierza, ul. Reja zlewnia Strzyży 2012 – uruchomienie pierwszych punktów pomiaru stanu wody – zlewnia Strzyży, współpraca z Politechniką Gdańską Obecnie: 25 punktów pomiaru opadu atmosferycznego około 70 punktów pomiarów stanu wody
 19. 19. Sieć deszczomierzy
 20. 20. Zmiany Klimatu Sumy opadu wg IMGW – brak stacji lokalnych Opady w Gdańsku do 100 mm a było ponad 170 mm !!! Opady w Gdańsku do 100 mm a było około 110 mm !!!
 21. 21. Modelowanie hydrodynamiczne • Dane z czujników zasilają bazę danych, która pozwala na kalibrację modelu hydrodynamicznego zlewni gdańskich potoków - Przeprowadzanie symulacji dotyczących planowanych działań inwestycyjnych – efektywność kosztowa - Weryfikacja wpływu inwestycji na bezpieczeństwo systemu odwodnieniowego - Generowanie map zagrożenia powodziowego
 22. 22. System pomiarowy Deszczomierz wagowy Deszczomierz korytkowy
 23. 23. System pomiarowy Sonda hydrostatyczna Sonda radarowa Sonda ultradźwiękowa
 24. 24. Zarządzanie kryzysowe Opad 26, 27 lipca 2017 – zlewnia Strzyży Zbiornik Srebrniki Zbiornik Kiełpinek Przepust Matemblewo
 25. 25. Zarządzanie kryzysowe Opad 26, 27 lipca 2017 27 lipca 1:00 (0:00 UTC) Opad po raz kolejny zwiększa intensywność Prognozy – nie powinno już padać Zbiornik Srebrniki osiągnął maxPP Zbiornik Jasień ma jeszcze rezerwę Działania: - Zabezpieczenie budynków Wrzeszcza - Zatrzymać spływ wód z Górnego Tarasu - Spiętrzenie wody w zbiornikach Kiełpinek, Jasień
 26. 26. P24H=85 mm Zarządzanie kryzysowe Opad 26, 27 lipca 2017 27 lipca 1:00 (0:00 UTC) Opad po raz kolejny zwiększa intensywność Prognozy – nie powinno już padać Zbiornik Srebrniki osiągnął maxPP Zbiornik Jasień ma jeszcze rezerwę Działania: - Zabezpieczenie budynków Wrzeszcza - Zatrzymać spływ wód z Górnego Tarasu - Spiętrzenie wody w zbiornikach Kiełpinek, Jasień
 27. 27. Zarządzanie kryzysowe Opad 26, 27 lipca 2017 27 lipca 1:00 – 3:00 Efekt działań na zb. Kiełpinek i Jasień Spadek przepływu wody na przepuście poniżej TPK z ok 2,5 na 1 m3/s (zatrzymano w ciągu 2 godzin 11 000 m3 wody w zb. Kiełpinek)
 28. 28. Zarządzanie kryzysowe Opad 26, 27 lipca 2017 27 lipca 9:00 – woda przestała się podnosić
 29. 29. Gdańsk 11.05.2018r. ul. Twarda
 30. 30. Dziękuję za uwagę

×