Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Civic Hub - Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy?

2,242 views

Published on

Prezentacja Piotra Smolnickiego nt. autonomicznych pojazdów.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Civic Hub - Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy?

 1. 1. Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr M. Smolnicki CivicHub | Gdańsk, CITY Meble, Strefa Inspiracji | 20 marca 2018 r.
 2. 2. 1 współdzielony samochód może zastąpić 4-23 samochodów w zależności od uwarunkowań lokalnych
 3. 3. Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 4. 4. Mercedes Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 5. 5. Porównanie całkowitych kosztów za przejechaną milę w dolarach dla samochodu posiadanego na własność, przejazdów na-żądanie (uberopodobnych) oraz przyszłej zautomatyzowanej taxi. Źródło: The Economist, 2018. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Prywatny samochód obecnie Przejazdy na-żądanie obecnie Przyszłość zautomatyzowanej taxi Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 6. 6. Oprac. wł. na podstawie: Leech i in., 2015; McKerracher i in., 2016; Papandreou, 2015. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r. Procent udziału w ruchu pojazdów współdzielonych i autonomicznych do 2030 r. Sohjoa ?
 7. 7. Marchetti, C. (1994). Anthropological invariants in travel behavior. Technological Forecasting and Social Change, 47(1), 75–88. Pieszo Konno Tramwajem Metrem Samochodem do 1815 r. od 1860 r. od 1905 r. od 1925 r. od 1950 r. Autonomicznym samochodem? od 2020 r.? Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 8. 8. Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 9. 9. Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 10. 10. Alessandrini, A., Campagna, A., Site, P. D., Filippi, F., Persia, L. (2015). Automated Vehicles and the Rethinking of Mobility and Cities. Transportation Research Procedia, 5, 145–160. Szybka kolej Centrum przedmieścia Tradycyjna komunikacja miejska Główne usługi Autonomiczne autobusy Autonomiczne mikrobusy Centrum Dalekie przedmieścia Bliskie przedmieścia !!! Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 11. 11. Navya, EasyMile, SB Drive, Auro Local Motors (Olli), RDM Grou Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 12. 12. Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 13. 13. Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 14. 14. Wnioski z badania Rezultaty chorej POLITYKI miejskiej Wzrost ruchu Otyłość i inne choroby Dezurbanizacja, suburbanizacja, rurbanizacja Spadek użytkowania transportu publicznego Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 15. 15. Wnioski z badania Rezultaty mądrej POLITYKI miejskiej Będzie bezpieczniej Koszty rozwoju spadną Transport masowy będzie wspierany Oferta tanich mieszkań wzrośnie Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r. dajcie spokój z tym Uberem to nieodpowiedzialna firma
 16. 16. Dziękuję za uwagę Piotr Marek Smolnicki piotr.smolnicki@pg.gda.pl .net/profile/Piotr_Smolnicki .edu/PiotrSmolnickigda. .com/PiotrSmolnicki Rys.: WILQ
 17. 17. Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r. Nie macie jeszcze dość?
 18. 18. Transport autonomiczny na tle środków współczesnych. Opracowanie własne – wszelkie prawa zastrzeżone 2016. użytkownik transport autonomiczny liczba jadących warunek jazdy transport dotychczasowy Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 19. 19. Autonomiczne środki transportu miejskiego. Opracowanie własne – wszelkie prawa zastrzeżone 2016. współpodróżni potrzebna infrastruktura liczba jadących elastyczność trasy rozwiązanie Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 20. 20. Scenariusze. Opracowanie własne – wszelkie prawa zastrzeżone 2016. czas podróży struktura drogi prędkość projektowana główny środek transportu decyzja priorytetu zasięg podróży skutki w strukturze miejskiej Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 21. 21. 1 | 4 2 | 4 3 | 2 4 | 0 Scenariusze. Opracowanie własne – wszelkie prawa zastrzeżone 2016. Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 22. 22. Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r. Dalsze slajdy do poczytania w materiałach udostępnionych Dziękuję za uwagę 
 23. 23. Gruel i Stanford przewidują trzy scenariusze: (1) nic się nie zmieni (2) znaczny wzrost ruchu, dalsze rozlewanie się miast, mało odpowiadający potrzebom transport publiczny (3) mniej samochodów, natomiast więcej przejechanych wozokilometrów, aniżeli w pierwszym scenariuszu (Tłum. wł. na podst.: Gruel, Stanford, 2016, s. 28–29) Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 24. 24. McKerracher et al. przewidują, że ludzie będą podróżowali więcej – do 30% więcej kilometrów, rozproszonych przez więcej środków transportu, w przeciętnym północnoamerykańskim lub europejskim gęsto zabudowanym mieście Największy wzrost w kilometrażu przejechanym przez pasażerów nastąpi z udziałem pojazdów współdzielonych na-żądanie, który będzie dodatkowo wspomagany poprzez spadek kosztów współdzielonych autonomicznych flot pojazdów Nadal jest możliwe, że więcej przejechanych wozokilometrów może prowadzić do większego, albo przynajmniej podobnego zakorkowania się wąskich gardeł w mieście Samochody elektryczne do roku 2030 mogą stanowić trzy piąte wszystkich samochodów, z czego pojazdy z możliwością samosterowania mogą przekroczyć 40% udziału w wybranych miastach (Tłum. wł. na podst.: McKerracher i in., 2016, s. 42) Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 25. 25. Autorzy ci przewidują trzy kierunki powiązane ze specyficznymi uwarunkowaniami miejskimi: (1) zrównoważona współdzielona mobilność w biedniejszych gęsto zaludnionych obszarach metropolitalnych (2) bogate rozlane przedmieścia z prywatnymi autonomicznymi samochodami (3) mobilność na-żądanie drzwi-w-drzwi dla bogatszych, gęsto zaludnionych obszarów metropolitalnych (Tłum. wł. na podst.: McKerracher i in., 2016, s. 29–30) Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 26. 26. Raport opracowany na zlecenie firmy KPMG nt. zautomatyzowanej mobilności w Zjednoczonym Królestwie przewiduje, że: • do 2026 roku zostanie osiągnięty poziom produkcji 100% połączonych oraz • 75% pojazdów z poziomem 3, 4 i 5 automatyzacji do 2030 roku (Tłum. wł. na podst.: Leech, Whelan, Bhaiji, Hawes, Scharring, 2015, s. 9) Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 27. 27. Także Ticoll przewiduje trzy scenariusze, tym razem dla miasta Toronto, które prezentują się następująco: (1) przewaga autonomicznych pojazdów (AVs) na własność; (2) przewaga usług zautomatyzowanej mobilności na-żądanie dominująca w transporcie indywidualnym; (3) podział pół na pół usług mobilnościowych oraz posiadania na własność (Tłum. wł. na podst.: Ticoll, 2015, s. 21). Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 28. 28. Fraedrich i Lenz prezentują odmienne podejście do scenariuszy, skupiając się na czterech rozwiązaniach techniczno-organizacyjnych dla zautomatyzowanej mobilności, które mogą się wzajemnie uzupełniać: (1) autopilot do użytku na autostradach (2) autonomiczne parkowanie na zakładkę, kiedy samochody parkują samodzielnie oraz odbierają kierowców (3) pełna automatyzacja z możliwością kierowania na- żądanie kierowcy oraz (4) pojazdy na-żądanie – bez ludzkiej asysty; wg badań autorek najmniejszą akceptacją społeczną charakteryzuje się scenariusz czwarty – mobilności na-żądanie (Tłum. wł. na podst.: Fraedrich i Lenz, 2016, s. 670–671). Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 29. 29. Lawrence Burns* wyliczył, że w miejscowości Ann Arbor “współdzielony samosterujący system [transportowy] mógłby zaoferować użytkownikom około 90% oszczędności w porównaniu z posiadaniem samochodu na własność” (Tłum. wł. za: Mui, Carroll, 2013, 323). *Kierownik program zrównoważonego rozwoju (Program on Sustainability) na Earth Institute w Columbia University. Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 30. 30. Bischoff i Maciejewski kalkulują, że: 1,1 miliona prywatnych samochodów w Berlinie mogłoby zostać zastąpionymi przez 90 do 110 tys. autonomicznych taksówek (Tłum. wł. na podst.: Bischoff i Maciejewski 2016, s. 243) Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 31. 31. Papandreou twierdzi, że: do 2030 r. istnieje możliwość 15-30% redukcji prywatnych flot pojazdów wraz ze znaczącym wzrostem współdzielenia pojazdów (Tłum. wł. na podst.: Papandreou, 2015, s. 21). Mohr et al. proponują podział na dwa scenariusze w zależności od poziomu zakłócenia technologicznego przemysłu motoryzacyjnego (Tłum. wł. na podst.: Mohr i in., 2016, s. 4). Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 32. 32. Smolnicki i Sołtys rozróżniają też scenariusze wg podziału na udział sektorów: • prywatnego, • publicznego lub • partnerstwa publiczno-prywatnego (Smolnicki, Sołtys, 2016a, s. 817) oraz na scenariusze wg realizacji w miastach: • paradygmatu przyjaznego pieszym lub • jadącym (już nie koniecznie kierowcom, jeżeli mowa o pełnej automatyzacji pojazdu) (Smolnicki, Sołtys, 2016b, s. 2188) Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 33. 33. Niektórzy badacze przewidują, że automatyzacja pojazdów wesprze suburbanizację oraz rozlewanie się miast (Heinrichs, Cyganski, 2015; Smolnicki, Sołtys, 2016b, s. 2188) w tym: • 2-procentową relokację w krótkoterminowym scenariuszu oraz • 14-procentową w długoterminowym (Lavasani, 2016, s. 139–140) Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 34. 34. Ryan Chin z MIT twierdzi, że: • najgorszym scenariuszem okaże się dominacja prywatnych autonomicznych samochodów • najlepszym natomiast byłaby odpowiedź na pytanie: jak uzyskać najmniejszą liczbę pojazdów obsługującą największą liczbę podróżnych? (Tłum. wł. za: Harris, 2016) Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r.
 35. 35. Jaki wpływ na metropolie będą miały autonomiczne pojazdy? Piotr Marek Smolnicki | CivicHub | Gdańsk | 20 marca 2018 r. Bischoff, J., Maciejewski, M. (2016). Simulation of City-wide Replacement of Private Cars with Autonomous Taxis in Berlin. Procedia Computer Science, 83, 237–244. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.04.121. Fraedrich, E., Lenz, B. (2016). Taking a Drive, Hitching a Ride: Autonomous Driving and Car Usage. W: M. Maurer, J. C. Gerdes, B. Lenz, H. Winner (red.), Autonomous Driving (s. 665–685). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-48847-8_31. Gruel, W., Stanford, J. M. (2016). Assessing the Long-term Effects of Autonomous Vehicles: A Speculative Approach. Transportation Research Procedia, 13, 18–29. DOI: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.003. Harris, M. (2016). Optimus Ride Wants Autonomous Ride-Sharing Without Human Drivers in the Way. Pobrane z: http://spectrum.ieee.org/cars-that-think/transportation/self-driving/optimus-ride-wants-autonomous-ridesharing- without-human-drivers-in-the-way/?utm_source=carsthatthink&utm_medium=email&utm_campaign=. Heinrichs, D., Cyganski, R. (2015). Automated Driving: How It Could Enter Our Cities and How This Might Affect Our Mobility Decisions. disP - The Planning Review, 51(2), 74–79. DOI: https://doi.org/10.1080/02513625.2015.1064650. Lavasani, M. (2016). Potential Implications of Automated Vehicle Technologies on Travel Behavior and System Modeling (Doctor of Philosophy in Civil Engineering Dissertation). Florida International University, Miami, Florida. Leech, J., Whelan, G., Bhaiji, M., Hawes, M., Scharring, K. (2015). Connected and Autonomous Vehicles – The UK Economic Opportunity. McKerracher, C., Orlandi, I., Wilshire, M., Tryggestad, C., Mohr, D., Hannon, E.,. . . Moeller, T. (2016). An integrated perspective on the future of mobility. Mohr, D., Kaas, H.-W., Gao, P., Wee, D., Möller, T. (2016). Automotive revolution –perspective towards 2030: How the convergence of disruptive technology-driven trends could transform the auto industry (Advanced Industries). Mui, C., Carroll, P. B. (2013). Driverless Cars: Trillions Are Up For Grabs (eBook; Kindle Edition). Papandreou, T. (sierpień 2015). Presenta estudio de caso de la Ciudad de San Francisco - California. Pobrane z: http://www.slideshare.net/Observaticsue/timothy-papandreou-director-de-planeacin-estratgica-y-poltica-pblica- sfmta. Smolnicki, P. M. (2017a). Mobility Oriented Development (MOD): Public-Private Partnership in Urban Parking & Traffic Management with the Use of Autonomous Automobiles, Car-sharing, Ridesharing Modes of Transport & Mobility as a Service (MaaS). W: P. Golinska (red. serii), EcoProduction: Environmental Issues in Logistics and Manufacturing. Happy City. How to plan and create the best livable area for the people (wyd. 1 i A. Brdulak, H. Brdulak (red. tomu), s. 207–220). Springer International Publishing. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-49899-7_12. Smolnicki, P. M. (październik 2017b). Connected & Automated Urban Mobility, Zombie Cars and Kitchen Knives: Will Autonomous Automobiles, Self-Driving Car-Sharing and Ride-Hailing, and Driverless Shuttles harm Cities? W: H. Wang & S. Ledwoń (red.), Proceedings of the 53rd ISOCARP Congress (s. 43–59). ISOCARP. Smolnicki, P. M., Sołtys, J. (2016a). Car-sharing: The Impact on Metropolitan Spatial Structures. CBU International Conference Proceedings, 4, 814–819. DOI: https://doi.org/10.12955/cbup.v4.858. Smolnicki, P. M., Sołtys, J. (2016b). Driverless Mobility: The Impact on Metropolitan Spatial Structures. Procedia Engineering, 161, 2184–2190. DOI: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.813. Ticoll, D. (2015). Driving Changes: Automated Vehicles in Toronto. Toronto.

×