Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

''Bucurie cu Booklook'' , autor Roni Căciularu

160 views

Published on

aniversare

Published in: Education
  • Be the first to comment

''Bucurie cu Booklook'' , autor Roni Căciularu

  1. 1. 18 Jurnalul såptåmînii • 11.08.2016 jurnal de opinie Roni Cåciularu Când deschizi paginile inge- nioasei reviste cu titlul de scandal (BOOKLOOK), imediat î]i dai seama c publica]ia e pus pe glume, astfel încât cearta în]e- lep]ilor cu lumea s aib alte cu- lori decât cele cu care suntem obinui]i i deforma]i. În astfel de momente, încerc o stare apar- te, de euforie i parc mintea prinde a se iu]i. Firete, de câte ori admir pe unul sau pe altul dintre semnatarii acestei inteli- gente reviste umoristico-satirice, m gândesc i la înaltul demers moral, elegant i de bun ]inut, al echipei de realizatori. i, în primul rând, la Mihai Batog-Bu- jeni], directorul revistei. Printre altele, el a tiut s transforme aceast publica]ie într-o revist interna]ional, cu condeieri i ci- titori din ]ar i de peste hotare. Ne este oferit, prin urmare, o revist cu larg viziune multicul- tural, cu înalte valen]e estetice, ceea ce ilustreaz i for]a uni- versalit]ii scriitorilor de aici. Di- rec]iile tematice, selec]ia ideatic i calitativ literar sunt de nive- lul celor mai bune publica]ii din istoria presei româneti de acest gen. Fa] de directorul i echipa de crea]ie de aici, cu plcere i admira]ie, îmi scot plria. ...Am în fa] o carte cu poza lui M.B.B. - aia cu plrie (i parc- mi zâmbete, imitându-mi gestul de salut i pre]uire). Ce s v spun?!, îmi place nonalan]a lui i, cu toat uoara ironie amical a lui Dorel Schor, care m citeaz într-un calup de „ziceri” de-ale lui cu „Jos plria” - Roni Cciu- laru - ei, da!, chiar c-mi scot figurativul meu Borsalino! Da, m-nclin în fa]a acestui vajnic comandor de Academie literar- artistic („Pstorel”) ca i al revistei „Booklook”! De fapt, pe mine m-au atras buclucurile înc de mult, cci ele însemnau scandal, conflict, lupt i, uneori, concluzii i chiar pro- gres. Înv]am din cearta altora. În]elegeam cum nu trebuie s fii... Era un fel de boal de tine- re]e setea mea de scandal, dei îl detestam. Boala era boal, dar se finaliza, nu o dat, i prin nite reportaje literare. i uite, când credeam i eu c-am scpat de vechea-mi maladie, acum, când sunt trecut de vreo trei tinere]i, iat-m pasionat din nou de BOOKLOOK. Numai c sta e altceva! E rafinament, e detept- ciune, e art literar i, totodat, arta de a supravie]ui, e liter de- nv]tur i de plceri alese. Te- apropii de BOOKLOOK, intri în paginile sale i te sim]i mai sus, eti într-un fel de loj regal, ai distan] bun fa] de scena vie]ii (dar vezi totul clar i-adevrat), ba chiar sim]i c ai un loc unic i privilegiat. i asta, fiindc eti alturi de cei în]elep]i i departe de mciniul diurn, real i dure- ros, al mânjirilor fcute de tâm- pi]i, abjec]i, ho]i, demagogi, des- creiera]i i ghiolbani, perveri coco]a]i în locuri de sus, de cel mai de sus cu putin], ca maimu- ]ele-n copac. Cu gorilele lor cu tot! Sau dimpotriv, îi gseti mi- unând pe unde nici n-ar trebui... Revista BOOKLOOK din Iai împlinete, cum se tie, 10 ani de apari]ie consecvent i fructu- oas! Un bun prilej s-mi rea- mintesc de directorul acestei publica]ii, minunatul scriitor M.B.B., care este prieten cu mul]i scriitori i oameni de cultur care vorbesc românete aici, în Israel. Recent, el ne-a vizitat ]ara, având grij s împart, cu arm i miez de gândire, cr]i i elegante fie din carton, cu numele colegilor si, aceia care îndeplinesc în România de azi o minunat i excep]ional treab de igien moral i de spiritualitate, prin volumele lor i prin amintitul BOOKLOOK. De fapt, revista este ateptat i primit aici, în †ara Sfânt, cu satisfac]ie intelectual, dar i din dragostea noastr pentru Româ- nia, cci dorim, pur i simplu, ca ]ara tinere]ii noastre s prospere. Iar Booklook, combate tarele sociale i individuale, politice i de tot felul. Nu-i deloc întâm- pltoare, deci, marea noastr pre]uire. Minunându-m de virulen]a, de aciditatea unor materiale ale revistei, m întrebam (retoric) ce se-ntâmpl cu autorii umoris- tico-satirci de la BOOKLOOK, c prea îi bat joc i cu sete nepo- tolit de nemernici i ticloi?! Lumea - i e vorba de cititori de pe mai multe meridiane ale globului - se poate-ntreba dac asta-i România de azi. Dar, de fapt, mi-am rspuns tot eu, tocmai dac ei, scriitorii, n-ar reac]iona spre atrofierea i extir- parea racilelor actuale, abia atunci ar putea fi de ruine ]ara i oamenii ei. tim bine noi, cei de aici, care am trit cel pu]in o tinere]e în România, c nu leprele sunt caracteristice, ci oamenii de bine, inteligen]i, cul]i, cu lumin în suflet, cu hrnicia, cu elegan]a i altruismul lor. i-mi spuneam, cu acelai prilej, c numai cine îi iubete cu adevrat ]ara i nea- mul, numai un astfel de om are justificarea i tria s se ia de piept cu toate relele, cu to]i ne- to]ii, cu lichelele, cu viciile ome- neti, cu prostia i necinstea i fra]ii i surorile acestor mizerii. Vorbim, se în]elege, de o pleia- d de scriitori talenta]i, ceea ce, mai ales în materie de umor i satir, sunt rarit]i. Vorbim de nite oameni aparte, cu un anu- me grad de cultur, accesibil doar unor purttori de „IQ” foarte ridicat (la care se adaug, esen]ialmente, mult hrnicie i nervi tari). Nu voi da nume, cci nu încap aici atâtea câte ar trebui. Voi aminti îns, obligatoriu, cu deo- sebit stim i considera]ie – ca unul care tie bine ce înseamn travaliul scoaterii la lumin a unei publica]ii de calitate – voi omagia, deci, numele redacto- rului-ef, Eugen Deutsch, alturi de cel al lui Mihai Haivas, secre- tarul de redac]ie. O fac cu aceeai sfin]enie, ca i atunci când ros- tesc numele prietenului meu, Mihai Batog Bujeni]. Dar, apro- po de oamenii revistei, nu se poate s nu subliniem c, pe lâng fiecare dintre ei, se afl câte un înger pzitor, care „în- ghite” destule, care renun] la multe, care se sacrific cu druire i înalt în]elegere, spre a-i da Cezarului ce-i al Cezarului! M- car pe scurt, vreau s subliniez valoarea i rolul unor astfel de mari doamne, de regul so]iile creatorilor respectivi, precum, de exemplu, minunata doamn Cornelia Ursu, doctor i profesor universitar (i care e i scrii- toare!). Domnia Sa este mereu alturi de elegantul, agreabilul dar, ca noi to]i, uneori dificilul director al Revistei BOOKLOK... Privind de-a lungul istoriei presei umoristice din România, constatm c nu prea se poate vorbi de longevitatea unor astfel de publica]ii. Iar 10 ani, mai ales când nu exist nici un sprijin financiar din partea statului, cum ar fi normal, 10 ani de exis- ten], 10 ani de promovare a umorului literar de bun calitate, înseamn un succes uria, în- seamn c România, prin oameni precum cei de la BOOKLOOK, poate fi mai bun, mai frumoas, mai respectabil. Revista BOOKLOOK educ, propag idei i sentimente dem- ne de urmat, combate i ironi- zeaz, iubete i urte... Toate acestea – cu adevrat i pasio- nat dragoste de ]ar. Iat deci patriotismul acestei reviste! Iat, deci, înalta ei valoare. ...i-acum, spre final – o mic „perl” satiric. George Petrone, referindu-se, într-un moment dat, la una din medita]iile lui Bacovia („O ]ar trist, plin de umor”) exclam într-una din epigrame: „Acest trâm de vis i dor,/ Pe-al crui cer plutesc con- dorii,/ E-o ]ar plin de umor/ C-n fruntea ei roiesc farsorii”. Iar ca omagiu pentru aminti]ii membri ai „Academiei PS- TOREL”, îmi permit s citez câ- teva cuvinte - potrivite i pentru revista BOOKLOOK, dei au fost scrise de însui Al.O. Teodorea- nu – Pstorel, la apari]ia revistei GLUMA, în 1940: „i la urma ur- mei, ce e gluma i zeflemeaua i ironia, cu toate ale lor, ce sunt? Nimic alt, iubi]ilor, decât limba- jul cifrat cu care cei iste]i se în]e- leg între ei, sub nasul protilor, aa cum stpânii, când nu vor s fie pricepu]i, întrebuin]eaz în fa]a subalternilor, o limb stri- n. Ndjduind c se vor gsi destui care s ne dezlege cifrul, urm celorlal]i sntate i via] lung, cci fr ei, n-am mai afla subiecte”. M aflu, din cât mi se pare, printre cei care în]eleg BOOK- LOOK-ul, dar tare-a vrea s piar cât mai mul]i din cei ce nu sunt în stare s „dezlege cifrul”. Cci rul pe care-l fac s-a prea mrit! Cum tiu îns c subiecte se vor gsi întotdeauna, rmân optimist, cci e-atât de mare grdina Domnului! Aadar, BOOKLOOK-ului, cu bucurie: LA MUL†I ANI! Bucurie cu BOOKLOOK!

×