Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio mwc

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentacio mwc

 1. 1. www.citilab.eu
 2. 2. introduïm un nou model d’innovació
 3. 3. La innovació tradicional es basa en el model de triple hèlix www.citilab.eu Empresa Universitat Admin Pública
 4. 4. En el nou model d’innovació el ciutadà forma part del procés www.citilab.eu Empresa Universitat Admin Pública Ciutadans
 5. 5. Conformem un partenariat de ciutadans, empreses i administració www.citilab.eu Empresa Universitat Admin Pública Ciutadans
 6. 6. Gràcies a la tecnologia i en particular a internet a la Societat del Coneixement qualsevol persona pot accedir als instruments per a crear coneixement dins d’un context d’innovació la hipòtesi del Citilab www.citilab.eu
 7. 7. Treballem amb Projectes
 8. 8. Generem un nou ecosistema d’innovació amb ciutadans, de recerca www.citilab.eu empreses i equips
 9. 9. i apostem per la formació
 10. 10. www.citilab.eu Scratch for Arduino: pensament computacional i robòtica
 11. 11. www.citilab.eu Videojocs: la teva afició esdevé una professió de futur
 12. 12. www.citilab.eu Aplicacions mòbils i videojocs multiplataforma
 13. 13. Novembre 2011

×