Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tips almedalsveckan

947 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tips almedalsveckan

  1. 1. K onkurrensen om att få ut nyheter i medier under Almedalsveckan är hård, Cision har därför frågat över 500 ackrediterade journalister hur de helst mottar information. Här följer några tips på hur du bäst förmedlar dina nyheter till media. Tuff konkurrens om nyhetsutrymmet Politikerveckan i Almedalen i Visby har under med journalister visar sig, inte förvånande, vara de senare åren blivit ett av de viktigaste allra bäst för att få uppmärksamhet för ett evenemangen för kommunikatörer att bygga nyhetstips. På andra och tredje plats ligger relationer, få ut sitt budskap och omvärldsbe- information under seminarier och pressträffar. vaka. Konkurrensen om att få ut nyheter i medier under Almedalsveckan är hård. Något som inte står högt i kurs och till och med Medierna fokuserar oftast på riksdagspartier- uppfattas negativt av journalister är nyhetstips nas stora tal men för företag, myndigheter via brev och fax. Men många journalister, 60 och andra organisationer är det svårare att procent, upplever det inte heller positivt att bli synas. kontaktade via Twitter, något som naturligtvis också kan bero på att de inte använder Twitter Cision har frågat över 500 ackrediterade själva. journalister inför Almedalsveckan hur de helst mottar information och nyhetstips från Över 90 procent av journalisterna som svarat på företag, organisationer och myndigheter. enkäten säger att de ska besöka presscentret under Almedalsveckan, så det kan vara klokt att Närmare 80 procent av journalisterna svarar se till att placera material där. N att pressmeddelanden är ganska eller mycket viktiga för att hitta nyheter. Personliga möten Kontakta gärna oss för å rätt personer, vid rätt mer information om tillfälle och vid rätt plats. hur du enkelt kommer igång. www.cision.se, info@cision.se, Telefon: 0200 - 125 000
  2. 2. Hur du når ut till journalister under Almedalsveckan Kontakta gärna oss för mer information om hur du enkelt kommer igång. 1. Så här vill journalister helst bli 3. Använd Almedalsveckan till rätt sorts kontaktade kommunikation • Pressmeddelanden, e-postutskick Även om det går att nå ut med nyheter under • Personliga möten, intervjuer politikerveckan är konkurrensen hård. Därför • Information på seminarier kanske det helt enkelt är så att vissa nyheter är • Pressträffar bättre att kommunicera under andra tidpunkter. I • stället kan man använda Almedalsveckan till att 2. Så här vill journalister helst inte bli bygga långsiktiga relationer med journalister, kontaktade kommunikatörer och andra som är på plats i • Brev, fax Visby. Det är just det som gör Almedalsveckan • Kontakt via Twitter lockande för så många. • Telefonsamtal C ision levererar dina nyheter till omvärlden med hjälp av målgruppsanpassad distribution av pressmeddelanden. Med Cision får du tilgång till världens mest omfattande mediedatabas med över 100 000 kontakter, tidningar, tidsskrifter och facktidsskrifter i över 15o länder, inklusive mer är 20 00 nyhetswebbplatser och 250 00 bloggar. Cision Sverige AB 104 51 Stockholm Visting adress: Linnégatan 87 A Telephone: +46 8 507 410 00 www.cision.com E-mail: info.se@cision.com www.cision.se, info@cision.se, Telefon: 0200 - 125 000

×