Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rakentajan lajitteluopas

80 views

Published on

Tehnyt Puhas Oy ja Circwaste-hanke

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rakentajan lajitteluopas

 1. 1. Rakentajan lajitteluopas
 2. 2. Vie jätteet Kontiosuon jäte­keskukselle tai jäteasemillemme. Lajittele jätelajit niille varatuille paikoille. Kasatessasi kuormaa säilytä jätteet lajiteltuina. Näin säästät aikaasi kuormaa purkaessasi. Lajittele jätteet työmaalla. Tutustu jätteiden lajitteluohjeisiin. Rakentajan muistilista Selvitä syntyvät jätelajit ja arvioi niiden määrät. ?
 3. 3. Suunnittelemalla säästää Voit säästää jätekuluissa suunnittelemalla rakennus- tai purkuprojektin etukäteen. Talou­dellisinta ja ympäristö­ ystävällisintä on välttää jätteen syn­tymistä. Tilatessasi rakennustarvikkeita arvioi tarkasti työmaal- la tarvittava määrä. Varastoi rakennustarvikkeet huo- lellisesti, jotta ne säilyvät kaikissa olosuhteissa. Myy tai lahjoita ylimääräiset rakennustarvikkeet eteenpäin hyöty- käyttöön. Pohdi, voiko purettavia materiaaleja tai rakenteita kun- nostaa ja käyttää uudestaan. Selvitä purettavien materi- aalien määrä ja laatu ennen urakkaan ryhtymistä. Työmaalle kannattaa varata omat paikkansa eri jätelajeille projektin alusta alkaen, jotta jätteiden lajittelu on mahdol- lisimman sujuvaa. Selkeät lajitteluohjeet helpottavat lajit- telun onnistumista. € 3
 4. 4. Rakennusjätteet hyötykäyttöön Rakennusjätteitä ei sijoiteta kaatopaikalle, ne hyödynne- tään pääosin materiaalina ja energiana. Kaato­paikalle pää- tyy vain muutamia jätelajeja, esimerkiksi asbesti ja eriste- villa. Rakennusjätteiden hyödyntäminen edellyttää jätteiden lajittelua. Lajittelu on järkevintä toteuttaa jätteen synty­ paikalla eli työmaalla. Kaikki kuormat on lajiteltava viimeis- tään jätteen vastaanottopisteessä, joten hyvä lajittelu työ- maalla säästää aikaa ja helpottaa asiointia. Rakentajana olet vastuussa työmaan jätteistä. Jätteet ei- vät saa aiheuttaa haittaa terveydelle tai ympäristölle. Muista tarvittaessa myös jätteen siirtoasiakirja (huom. koskee vain yrityksiä). Materiaalitori Materiaalitori on tarkoitettu yritysten jätteiden ammatti- maiseen vaihdantaan. Materiaalitorissa voi etsiä ja tarjota näihin liittyviä palveluja. Materiaalitorissa voivat asioida y-tunnukselliset organi- saatiot, jotka tuottavat tai hyödyntävät jätteitä tai tarjo- avat jätteisiin liittyviä palveluja. Materiaalitorin käyttämi- nen on maksutonta ja avointa alan toimijoille. Tutustu tarkemmin materiaalitori.fi. 4
 5. 5. Jätteen siirtoasiakirja Jätteen siirtoasiakirja koskee yrityksiä se­ kä jätteen ammattimaisia kuljettajia. Siirto­ asiakirja on täytettävä muun muassa seu- raavista jätelajeista • rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet • vaaralliset jätteet • pilaantuneet maa-ainekset. Jätteen siirtoasiakirja tulee laatia kahtena kappaleena, joista yksi tulee jätteen tuot- tajalle ja toinen jätteen vastaanottajalle. Velvollisuus ei koske kotitalouksia. Kulje- tusyrityksen noutaessa jätteitä kotitalou- desta, sen on kuitenkin laadittava siirto- asiakirja. Yrityksen ollessa jätteen tuottaja, se on vas- tuussa jätteen siirtoasiakirjasta. Siirtoasia- kirja pitää olla mukana aina kuormaa kul- jetettaessa. Siirtoasiakirja annetaan siir­ron päätyttyä jätteen vastaanottajalle, joka vah- vistaa jätteen vastaanoton ja vastaanote- tun jätteen määrän. Jokainen osapuoli kuit- taa allekirjoituksellaan siirtoasiakirjan. Jätteen siirtoasiakirjoja on säilytettävä kol- me vuotta, ja ne on esitettävä viranomai- sille tarvittaessa. Jätteen kuljettajan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että asia- kirja luovutetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Jätteen siirtoasiakirjapohja löytyy nettisi­ vuil­tamme puhas.fi. 5
 6. 6. Vuokralava ja -peräkärry Kontiosuon jätekeskuksesta voi vuokra- ta kaksilokeroisen vaihtolavan esimerkik- si talo­yhtiön tai omakotitalon remontteja varten. Käännettävän väliseinän avulla jätelavalle voidaan lajitella yhtä tai kahta jätelajia sa- maan kuormaan. Vaihtolava on varustet- tu hydraulisella kannella, joten lavalle ei päädy sinne kuulumattomia jätteitä eikä myöskään vettä tai lunta. Lavan vuokrahin- ta määräytyy vuokra-ajan, jätelajien, jät- teen määrän sekä kuljetusetäisyyden pe- rusteella. Kontiosuon jätekeskuksella on vuokratta- vana myös henkilöauton peräkärry. Kärry on varustettu lisälaidoilla ja kuomulla. Kysy vuokrapalveluista lisää asiakaspalve- lustamme! 6
 7. 7. Eristevilla • Lasivilla, mineraalivilla (kivivilla) »» Saa olla pakattuna jätesäkkiin. »» Foliota ei tarvitse poistaa. »» Lajittele puukuituiset eristevillat (mm. selluvilla, ekovilla) poltettavaan jätteeseen. Lajitteluohjeet Ikkunat • Ikkunat karmeineen ja ikkunalliset ovet »» Poista sälekaihtimet ja ikkunapellit. Kartonki • Pahvilaatikot, aaltopahvi, ruskea voima- paperi »» Vain kuivaa ja puhdasta kartonkia. »» Litistä ja pakkaa tiiviisti. Asbesti Asbesti on terveydelle erittäin vaarallista. Asbestipurkutyöt edellyttävät aina asbestipurkutyölupaa. • Toimita asbesti Kontiosuon jätekeskukseen tiiviisti pakattuna, esim. kaksinkertaisessa muovipakkauksessa. • Merkitse pakkaus niin, että merkinnästä käy helposti ilmi pakkauksen sisältävän asbestia. • Rikkoontumisen ehkäisemiseksi käsittele asbestipakkauksia varovasti ja huolellisesti. HUOM. Asbestia otetaan vastaan vain Kontiosuon jätekeskuksella. Asbestia esiintyy ennen vuotta 1993 valmistetuissa tai maahantuoduissa Minerit-, Vartti- ja Luja-levyissä sekä muissa asbestia sisältävissä rakennus- materiaaleissa. Asbestia esiintyy kuitumineraalina esimerkiksi eristeissä, tasoitteissa ja maaleissa. 7
 8. 8. Kipsi • Kipsilevyt ja niiden kappaleet »» Poista kaakelit, eristeet ja tuki­ rakenteet. »» Saa sisältää ruuveja, nauloja sekä tapettia. Kiviaines • Kivet, betonit, tiilet, kaakelit • Käyttämätön ja kovettunut muuraus- laasti • Posliini, vessanpöntöt, lavuaarit »» Irrota vesikalusteista metalliosat. Lasi • Ikkunalasit, tuulilasit, peililasit • Juomalasit ja muut lasiastiat Metalli • Pelti, metalliosat ja -esineet • Tyhjät ja kuivat maalipurkit • Sähkö- ja jatkojohdot Saa sisältää pieniä määriä muita materiaa-­ leja, kuten muovia tai puuta. Paperi • Sanoma- ja aikakauslehdet, mainokset, kirjekuoret, kopiopaperit »» Niittejä tai klemmareita ei tarvitse poistaa. 8
 9. 9. Poltettava jäte • Pakkaus- ja suojamuovit, styrox, uretaani­levyt, vaahtomuovi, muovi­ kanisterit ja -ämpärit, kumi • Likainen pahvi ja paperi • Selluvilla, ekovilla • Kattohuopa • Käyttökelvottomat tekstiilit PE-PUTKET • Erilaiset polyeteenistä valmistetut put- ket (esim. viemäri- ja sadevesiputket) PVC • PVC-matot ja PVC-putket »» Vie PVC-muovi Kontiosuon jäte­ keskukselle tai paikallisille jäte­ asemillemme. »» Lajittele PVC-matot ja PVC-putket erikseen. »» PVC-muovin tunnistamista helpottaa merkintäkoodi 03. Puujäte Saa sisältää ruuveja, nauloja, pieniä sara­ noita, heloja ja kulmarautoja. Ei saa sisältää tervapaperia, muovia tai katto­huopaa. Lajittele ikkunalliset ja eristeitä sisältävät ovet erikseen. KÄSITELTY PUU • Maalattu ja lakattu puu • Kovalevyt, laminaatti, lastulevyt, liima- puu, MDF, parketti, vaneri • Puiset huonekalut • Tuulensuoja- ja runkolevyt PUHDAS PUU • Kuormalavat ja muu käsittelemätön puu • Lämpökäsitelty puu • Vähäbetoniset muottilaudat KESTOPUU, PAINEKYLLÄSTETTY PUU (VAARALLINEN JÄTE) • Saa olla ruuveja, nauloja ja heloja. • Saa olla maalattua tai lakattua. 9
 10. 10. Sähkölaitteet Kaikki paristolla, akulla tai verkko­- virralla toimivat laitteet • sähköliedet • sähkö­kiukaat • kylmälaitteet • viihde-elektroniikka • pesukoneet • valaisimet • loisteputket • energiansäästölamput • led-lamput • sähkötyökalut. Poista akut ja paristot. Poista pölyn- imurista pölypussi. Vaaralliset jätteet • Maalit • Liimat • Lakat • Aerosoli­pullot • Puunsuoja- ja kyllästysaineet • Liuottimet • Voimakkaat pesu- ja puhdistus­ aineet • Öljyt ja öljyiset jätteet • Varoitusmerkeillä varustetut kemikaalit • Jätä alkuperäispakkaukseen. • Ei vuotavia astioita eikä sekoi- tettuina keskenään. • Merkitse selvästi pakkaukseen, mitä pakkaus sisältää. 10
 11. 11. 11
 12. 12. 10/2019OddyInc. KONTIOSUON JÄTEKESKUS Palvelemme arkisin ma klo 8–19 ja ti–pe klo 8–17 Kontiosuontie 11, 80260 JOENSUU ILOMANTSIN JÄTEASEMA Palvelemme arkisin ma klo 9–13 ja to klo 15–19 Hatelotie 3, 82900 ILOMANTSI KONTIOLAHDEN JÄTEASEMA Palvelemme arkisin ma klo 15–19 ja to klo 9–13 Nosturikatu 4, 80770 KONTIOLAHTI As LIPERIN JÄTEASEMA Palvelemme arkisin ti ja pe klo 14–18 Muina aikoina avoinna itsepalveluperiaatteella joka päivä klo 6–22. Ylämyllyntie 97, 80400 YLÄMYLLY POLVIJÄRVEN JÄTEASEMA Palvelemme arkisin ti klo 9–13 ja to klo 14–18 Ahertajantie 2, 83700 POLVIJÄRVI Palvelemme ja neuvomme arkisin klo 8–16 013 318 198 asiakaspalvelu@puhas.fi www.puhas.fi Asiakaspalvelu Circwaste-hanke saa rahoitusta EU:lta, toteuttajat vastaavat tuotoksista.

×