SlideShare a Scribd company logo

Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekartta

Circwaste
Circwaste

Kiertotalouden tiekartassa määritellään kunnan keskeiset kiertotalouden tavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

1 of 22
Download to read offline
Edelläkävijäkunta
Porvoon kaupunki:
Kiertotalouden tiekartta
31.5.2019 1
Maaliskuu 2019
31.5.2019Yolanda Potrykus, Posintra Oy 2
Hiilineutraalin
energian
tuottamisen ja
hyödyntämisen
edelläkävijä.
Porvoo
on yksi
kiertotalouden
edelläkävijä-
kunnista!
Uusiutuvan polttoaineen
osuus Porvoon
kaukolämmöntuotannosta
oli 98%
vuonna 2017.
Porvoon Skaftkärr–
kaupunginosa
toteutetaan
energiatehokkaaksi.
Skaftkärrissä
sijaitsee maa- ja
kalliokiviainesten
välivarasto- ja
esikäsittelyalue.
Porvoon Kilpilahdesta
tulevaisuuden bio- ja
kiertotalousteollisuus-
puisto!
Monilokero-
palvelulla saadaan
kotitaloushyötyjät-
teet kiertoon.
Kaukolämmöntuo-
tannosta syntyvä
puutuhka
palautetaan
metsiin
lannoitteena!
Porvoon kaupunki: Kiertotalouden
tiekartta
Porvoon kaupunki on ollut osa Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -verkostoa vuodesta 2014. HINKU on
ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin
päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia-
ja ilmastoalan asiantuntijat. Verkoston yhteisenä tavoitteena on 80 % päästövähennys vuoden 2007 tasosta.
Kaupunki ottaa jo tällä hetkellä päätöksissään, hankinnoissaan ja palvelutuotannossa ilmasto- ja
ympäristötavoitteet sekä luonnon monimuotoisuuden huomioon. Kaupungilla on kuitenkin vahva tahto vahvistaa
ilmastotyötä entisestään uuden kaupunkistrategian myötä. Strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen
edistämiseksi kaupungilla on valmisteilla ilmasto-ohjelma ja kiertotalouden tiekartta.
Porvoon kiertotalouden tiekartta on osa CIRCWASTE – hanketta, joka toteuttaa valtakunnallista
jätesuunnitelmaa sekä kannustaa Suomea kohti kiertotaloutta. Hanke ohjaa kaupunkia ja sen konserniyhtiöitä
edistämään kestävää kehitystä toiminnoissaan. Porvoon kaupunki ja konserniyhtiöt sitoutuvat yhteisiin
toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. CIRCWASTE – hanke tarjoaa työhön tietoa ja tukea.
31.5.2019 3Yolanda Potrykus, Posintra Oy
Porvoon kaupunki: Kiertotalous-
kaupunki
Kiertotaloutta edistäviä hankkeita:
• Pobi – Porvoon Kilpilahdesta bioteollisuuspuisto
• HUIMA – ideakilpailu hukkalämmön talteenottoon
• CANEMURE – kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia
• Circwaste – Kohti kiertotaloutta!
31.5.2019 4Yolanda Potrykus, Posintra Oy
Porvoon kaupunki: Kiertotalous-
kaupunki
31.5.2019 5Yolanda Potrykus, Posintra Oy
• Kaupungin rakennuksissa hyödynnetään uusiutuvia energianlähteitä,
esim. kaukolämpö, maalämpö, aurinkopaneelit (Porvoon kaupunki)
• Porvoon Energian lämmöntuotannossa käytetään hakkuujätteitä ja
Domargårdin jätekeskuksen kaatopaikalta kerättävästä kaasusta valmistetaan
lämpöenergiaa (Rosk’n Roll, Porvoon Energia)
• Biovoimalaitoksen tuhkista tehdään metsälannoitteita (Porvoon Energia)
• Kevätkummun koulun viitosluokka haastaa vuosittain muut viidesluokkalaiset merkitsemään viikon ajan vapaa-ajallaan
tekemiään ekotekoja Ekotapapassiin (Posintra, Porvoon kaupunki)
• Jätevedestä otetaan hukkalämpöä talteen ja se hyödynnetään jätevedenpuhdistamon tiloissa. Käytössä on myös
ilmastuksenohjaus, minkä avulla ilmaa syötetään optimaalinen määrä (Porvoon vesi)
• Kaupunki käyttää dieselkalustossaan jätteistä ja tähteistä valmistettua 100% uusiutuvaa Neste MY dieseliä (Porvoon
kaupunki)
• Monilokeropalvelua tarjotaan laajasti asiakkaille (Rosk’n Roll)
• Muovin keräys käynnistynyt kaupungin omistamilla kiinteistöillä (Porvoon kaupunki)
• Kyläkyytikokeilussa testataan uusia tapoja järjestää liikkumisen palveluita harvaan asutuilla alueilla toteuttamalla
uudenlainen liikennepalvelu, joka yhdistää taksi- ja bussimatkan piirteitä (Sitra, Porvoon kaupunki)
• Skaftkärr – toteutetaan energiatehokas kaupunginosa (Porvoon kaupunki, Porvoon Energia)
CIRCWASTE – ohjausryhmä ja asiantuntijat
Porvoon kaupunki: Kiertotalouden
tiekartta työryhmä
• Elina Antila (Toimitusjohtaja, Porvoon Vesi)
• Enni Flykt (Yhdyskuntasuunnittelija, Porvoon kaupunki)
• Carita Forsberg-Heikkilä (Ympäristötutkimuspäällikkö,
Porvoon kaupunki)
• Vesa Heikkonen (Kehityspäällikkö, Rosk’n Roll)
• Hilkka Jokela (Kaavoittaja, Porvoon kaupunki)
• Tuija Klaus (Palvelupäällikkö, Rosk’n Roll)
• Leila Korhonen (Ruokapalvelupäällikkö, Porvoon
kaupunki)
• Arto Lankinen (Ympäristösuojelutarkastaja, Porvoon
kaupunki)
31.5.2019 6Yolanda Potrykus, Posintra Oy
• Katariina Lossi (Laatu- ja ympäristöpäällikkö, Rosk’n Roll)
• Tony Lökfors (Projektipäällikkö, Toimitilajohto)
• Sanna Nyman (Tuotantopäällikkö, Porvoon kaupunki)
• Yolanda Potrykus (Korkeakouluharjoittelija, Posintra)
• Sanna Päivärinta (Kestävän kehityksen asiantuntija,
Porvoon kaupunki)
• Marko Printz (Palvelupäällikkö, Rosk’n Roll)
• Jukka Rouhiainen (Ympäristö- ja kehityspäällikkö,
Porvoon Energia)
• Leena Tuomi (Ympäristöliiketoimintajohtaja, Posintra)

Recommended

Iin kunnan kiertotalouden tiekartta
Iin kunnan kiertotalouden tiekarttaIin kunnan kiertotalouden tiekartta
Iin kunnan kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta Circwaste
 
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekarttaVantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta Circwaste
 
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta Circwaste
 
Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekarttaPohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
Turun kaupungin tiekartta
Turun kaupungin tiekarttaTurun kaupungin tiekartta
Turun kaupungin tiekarttaCircwaste
 
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekarttaJyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 

More Related Content

What's hot

Lounais-Suomen kiertotalouden tiekartta
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekarttaLounais-Suomen kiertotalouden tiekartta
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekarttaRovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
Keski-Suomen kiertotalouden tiekartta
Keski-Suomen kiertotalouden tiekarttaKeski-Suomen kiertotalouden tiekartta
Keski-Suomen kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
Tiekartta kiertotalouteen
Tiekartta kiertotalouteenTiekartta kiertotalouteen
Tiekartta kiertotalouteenValonia_keskus
 
Vihreän talouden toimintamalli, Finlandia-talo 6.11.2014
Vihreän talouden toimintamalli, Finlandia-talo 6.11.2014Vihreän talouden toimintamalli, Finlandia-talo 6.11.2014
Vihreän talouden toimintamalli, Finlandia-talo 6.11.2014MTT_Agrifood_Research_Finland
 
Liiketoimintaa biotaloudesta, Finlandia-talo 6.11.2014
Liiketoimintaa biotaloudesta, Finlandia-talo 6.11.2014Liiketoimintaa biotaloudesta, Finlandia-talo 6.11.2014
Liiketoimintaa biotaloudesta, Finlandia-talo 6.11.2014MTT_Agrifood_Research_Finland
 
Petri Heino, Valtiovallan toimet puun käytön edistämiseksi
Petri Heino, Valtiovallan toimet puun käytön edistämiseksiPetri Heino, Valtiovallan toimet puun käytön edistämiseksi
Petri Heino, Valtiovallan toimet puun käytön edistämiseksiSuomen metsäkeskus
 
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijanaMaa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijanaMaa- ja metsätalousministeriö
 
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...CLIC Innovation Ltd
 

What's hot (20)

Lounais-Suomen kiertotalouden tiekartta
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekarttaLounais-Suomen kiertotalouden tiekartta
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekartta
 
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekarttaRovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta
 
Keski-Suomen kiertotalouden tiekartta
Keski-Suomen kiertotalouden tiekarttaKeski-Suomen kiertotalouden tiekartta
Keski-Suomen kiertotalouden tiekartta
 
Tiekartta kiertotalouteen
Tiekartta kiertotalouteenTiekartta kiertotalouteen
Tiekartta kiertotalouteen
 
BIOLAPPI, Finlandia-talo 6.11.2014
BIOLAPPI, Finlandia-talo 6.11.2014BIOLAPPI, Finlandia-talo 6.11.2014
BIOLAPPI, Finlandia-talo 6.11.2014
 
Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0
Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0
Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0
 
Vihreän talouden toimintamalli, Finlandia-talo 6.11.2014
Vihreän talouden toimintamalli, Finlandia-talo 6.11.2014Vihreän talouden toimintamalli, Finlandia-talo 6.11.2014
Vihreän talouden toimintamalli, Finlandia-talo 6.11.2014
 
Liiketoimintaa biotaloudesta, Finlandia-talo 6.11.2014
Liiketoimintaa biotaloudesta, Finlandia-talo 6.11.2014Liiketoimintaa biotaloudesta, Finlandia-talo 6.11.2014
Liiketoimintaa biotaloudesta, Finlandia-talo 6.11.2014
 
Petri Heino, Valtiovallan toimet puun käytön edistämiseksi
Petri Heino, Valtiovallan toimet puun käytön edistämiseksiPetri Heino, Valtiovallan toimet puun käytön edistämiseksi
Petri Heino, Valtiovallan toimet puun käytön edistämiseksi
 
Muutos kohti biokiertotaloutta kaupungeissa
Muutos kohti biokiertotaloutta kaupungeissaMuutos kohti biokiertotaloutta kaupungeissa
Muutos kohti biokiertotaloutta kaupungeissa
 
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijanaMaa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
 
Resurssiviisauden tiekartta - Forssa
Resurssiviisauden tiekartta - ForssaResurssiviisauden tiekartta - Forssa
Resurssiviisauden tiekartta - Forssa
 
Kiertotalouden suuret mahdollisuudet - kohti teollisia biotalouden symbioosej...
Kiertotalouden suuret mahdollisuudet - kohti teollisia biotalouden symbioosej...Kiertotalouden suuret mahdollisuudet - kohti teollisia biotalouden symbioosej...
Kiertotalouden suuret mahdollisuudet - kohti teollisia biotalouden symbioosej...
 
Kiertotalousterveisiä Espoosta
 Kiertotalousterveisiä Espoosta Kiertotalousterveisiä Espoosta
Kiertotalousterveisiä Espoosta
 
Kiertotalous
Kiertotalous Kiertotalous
Kiertotalous
 
Elina Rantanen: Resurssiviisas Turku
Elina Rantanen: Resurssiviisas TurkuElina Rantanen: Resurssiviisas Turku
Elina Rantanen: Resurssiviisas Turku
 
Avaus ja tervetuloa
Avaus ja tervetuloaAvaus ja tervetuloa
Avaus ja tervetuloa
 
Mika keskisalo: Puurakentaminen – hiilivarastosta kierroksi vai päästöksi
Mika keskisalo: Puurakentaminen – hiilivarastosta kierroksi vai päästöksiMika keskisalo: Puurakentaminen – hiilivarastosta kierroksi vai päästöksi
Mika keskisalo: Puurakentaminen – hiilivarastosta kierroksi vai päästöksi
 
CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta
CIRCWASTE – Kohti kiertotalouttaCIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta
CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta
 
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
 

Similar to Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekartta

Saara Vauramo: Kaupungin strateginen ohjaus alueellisen resurssitehokkuuden e...
Saara Vauramo: Kaupungin strateginen ohjaus alueellisen resurssitehokkuuden e...Saara Vauramo: Kaupungin strateginen ohjaus alueellisen resurssitehokkuuden e...
Saara Vauramo: Kaupungin strateginen ohjaus alueellisen resurssitehokkuuden e...Sitra / Ekologinen kestävyys
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinäTilastokeskus
 
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalliLaura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalliSitra / Ekologinen kestävyys
 
Resurssiviisausklinikka 10.6.2014 Sitra, Helsinki: Peltosaari-projekti -proje...
Resurssiviisausklinikka 10.6.2014 Sitra, Helsinki: Peltosaari-projekti -proje...Resurssiviisausklinikka 10.6.2014 Sitra, Helsinki: Peltosaari-projekti -proje...
Resurssiviisausklinikka 10.6.2014 Sitra, Helsinki: Peltosaari-projekti -proje...Sitra / Ekologinen kestävyys
 
HSY: Pääkaupunkiseudusta cleantech metropoli 22082014
HSY: Pääkaupunkiseudusta cleantech metropoli 22082014HSY: Pääkaupunkiseudusta cleantech metropoli 22082014
HSY: Pääkaupunkiseudusta cleantech metropoli 22082014Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Rakentamisen ja aluesuunnittelun aamukahvi 21.5.2015 messman
Rakentamisen ja aluesuunnittelun aamukahvi 21.5.2015 messman Rakentamisen ja aluesuunnittelun aamukahvi 21.5.2015 messman
Rakentamisen ja aluesuunnittelun aamukahvi 21.5.2015 messman Virpi Messman
 
Jätehuoltopäivä 27.2.2014, seppo heikintalo, rauman seudun jätehuoltolaitos
Jätehuoltopäivä 27.2.2014, seppo heikintalo, rauman seudun jätehuoltolaitosJätehuoltopäivä 27.2.2014, seppo heikintalo, rauman seudun jätehuoltolaitos
Jätehuoltopäivä 27.2.2014, seppo heikintalo, rauman seudun jätehuoltolaitosraumankauppakamari
 
Juha Pirkkamaa 21.10.2013: Ekoteollisuuspuisto Envi Grow Park ja Kiertotaloud...
Juha Pirkkamaa 21.10.2013: Ekoteollisuuspuisto Envi Grow Park ja Kiertotaloud...Juha Pirkkamaa 21.10.2013: Ekoteollisuuspuisto Envi Grow Park ja Kiertotaloud...
Juha Pirkkamaa 21.10.2013: Ekoteollisuuspuisto Envi Grow Park ja Kiertotaloud...Sitra / Ekologinen kestävyys
 
LIFE IP: Kohti kiertotaloutta, Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
LIFE IP: Kohti kiertotaloutta, Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE)LIFE IP: Kohti kiertotaloutta, Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
LIFE IP: Kohti kiertotaloutta, Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE)Prizztech
 
07032014 messman raksa_foorumi
07032014 messman raksa_foorumi07032014 messman raksa_foorumi
07032014 messman raksa_foorumiVirpi Messman
 
Outi Pakarinen: Biokaasun tuotanto ja käyttö maaseutumaisella alueella
Outi Pakarinen: Biokaasun tuotanto ja käyttö maaseutumaisella alueellaOuti Pakarinen: Biokaasun tuotanto ja käyttö maaseutumaisella alueella
Outi Pakarinen: Biokaasun tuotanto ja käyttö maaseutumaisella alueellaSitra / Ekologinen kestävyys
 
Jessica Karhu, Kestävät alueet käytännössä, näkökulmana energia ja energiateh...
Jessica Karhu, Kestävät alueet käytännössä, näkökulmana energia ja energiateh...Jessica Karhu, Kestävät alueet käytännössä, näkökulmana energia ja energiateh...
Jessica Karhu, Kestävät alueet käytännössä, näkökulmana energia ja energiateh...GBC Finland
 

Similar to Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekartta (20)

Saara Vauramo: Kaupungin strateginen ohjaus alueellisen resurssitehokkuuden e...
Saara Vauramo: Kaupungin strateginen ohjaus alueellisen resurssitehokkuuden e...Saara Vauramo: Kaupungin strateginen ohjaus alueellisen resurssitehokkuuden e...
Saara Vauramo: Kaupungin strateginen ohjaus alueellisen resurssitehokkuuden e...
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä
 
Resurssiviisauden tiekartta - Lappeenranta
Resurssiviisauden tiekartta - LappeenrantaResurssiviisauden tiekartta - Lappeenranta
Resurssiviisauden tiekartta - Lappeenranta
 
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalliLaura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
 
Vähähiilisyys maaseutuohjelmassa
Vähähiilisyys maaseutuohjelmassaVähähiilisyys maaseutuohjelmassa
Vähähiilisyys maaseutuohjelmassa
 
Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalliLari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
 
Sami Sulkko: Järkivihreä Forssa
Sami Sulkko: Järkivihreä ForssaSami Sulkko: Järkivihreä Forssa
Sami Sulkko: Järkivihreä Forssa
 
Resurssiviisausklinikka 10.6.2014 Sitra, Helsinki: Peltosaari-projekti -proje...
Resurssiviisausklinikka 10.6.2014 Sitra, Helsinki: Peltosaari-projekti -proje...Resurssiviisausklinikka 10.6.2014 Sitra, Helsinki: Peltosaari-projekti -proje...
Resurssiviisausklinikka 10.6.2014 Sitra, Helsinki: Peltosaari-projekti -proje...
 
HSY: Pääkaupunkiseudusta cleantech metropoli 22082014
HSY: Pääkaupunkiseudusta cleantech metropoli 22082014HSY: Pääkaupunkiseudusta cleantech metropoli 22082014
HSY: Pääkaupunkiseudusta cleantech metropoli 22082014
 
Kuntamarkkinat resurssiviisaus 11092014
Kuntamarkkinat resurssiviisaus 11092014Kuntamarkkinat resurssiviisaus 11092014
Kuntamarkkinat resurssiviisaus 11092014
 
Rakentamisen ja aluesuunnittelun aamukahvi 21.5.2015 messman
Rakentamisen ja aluesuunnittelun aamukahvi 21.5.2015 messman Rakentamisen ja aluesuunnittelun aamukahvi 21.5.2015 messman
Rakentamisen ja aluesuunnittelun aamukahvi 21.5.2015 messman
 
Kimmo Jarva: Lappeenranta - Resurssiviisas 2050
Kimmo Jarva: Lappeenranta - Resurssiviisas 2050Kimmo Jarva: Lappeenranta - Resurssiviisas 2050
Kimmo Jarva: Lappeenranta - Resurssiviisas 2050
 
Jätehuoltopäivä 27.2.2014, seppo heikintalo, rauman seudun jätehuoltolaitos
Jätehuoltopäivä 27.2.2014, seppo heikintalo, rauman seudun jätehuoltolaitosJätehuoltopäivä 27.2.2014, seppo heikintalo, rauman seudun jätehuoltolaitos
Jätehuoltopäivä 27.2.2014, seppo heikintalo, rauman seudun jätehuoltolaitos
 
Juha Pirkkamaa 21.10.2013: Ekoteollisuuspuisto Envi Grow Park ja Kiertotaloud...
Juha Pirkkamaa 21.10.2013: Ekoteollisuuspuisto Envi Grow Park ja Kiertotaloud...Juha Pirkkamaa 21.10.2013: Ekoteollisuuspuisto Envi Grow Park ja Kiertotaloud...
Juha Pirkkamaa 21.10.2013: Ekoteollisuuspuisto Envi Grow Park ja Kiertotaloud...
 
LIFE IP: Kohti kiertotaloutta, Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
LIFE IP: Kohti kiertotaloutta, Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE)LIFE IP: Kohti kiertotaloutta, Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
LIFE IP: Kohti kiertotaloutta, Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
Ilkka Kankare: Tiekartan kokoaminen Jyväskylässä
Ilkka Kankare: Tiekartan kokoaminen JyväskylässäIlkka Kankare: Tiekartan kokoaminen Jyväskylässä
Ilkka Kankare: Tiekartan kokoaminen Jyväskylässä
 
07032014 messman raksa_foorumi
07032014 messman raksa_foorumi07032014 messman raksa_foorumi
07032014 messman raksa_foorumi
 
Outi Pakarinen: Biokaasun tuotanto ja käyttö maaseutumaisella alueella
Outi Pakarinen: Biokaasun tuotanto ja käyttö maaseutumaisella alueellaOuti Pakarinen: Biokaasun tuotanto ja käyttö maaseutumaisella alueella
Outi Pakarinen: Biokaasun tuotanto ja käyttö maaseutumaisella alueella
 
Jessica Karhu, Kestävät alueet käytännössä, näkökulmana energia ja energiateh...
Jessica Karhu, Kestävät alueet käytännössä, näkökulmana energia ja energiateh...Jessica Karhu, Kestävät alueet käytännössä, näkökulmana energia ja energiateh...
Jessica Karhu, Kestävät alueet käytännössä, näkökulmana energia ja energiateh...
 
Jätehuolto meriklusteri
Jätehuolto meriklusteriJätehuolto meriklusteri
Jätehuolto meriklusteri
 

Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekartta

 • 2. 31.5.2019Yolanda Potrykus, Posintra Oy 2 Hiilineutraalin energian tuottamisen ja hyödyntämisen edelläkävijä. Porvoo on yksi kiertotalouden edelläkävijä- kunnista! Uusiutuvan polttoaineen osuus Porvoon kaukolämmöntuotannosta oli 98% vuonna 2017. Porvoon Skaftkärr– kaupunginosa toteutetaan energiatehokkaaksi. Skaftkärrissä sijaitsee maa- ja kalliokiviainesten välivarasto- ja esikäsittelyalue. Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bio- ja kiertotalousteollisuus- puisto! Monilokero- palvelulla saadaan kotitaloushyötyjät- teet kiertoon. Kaukolämmöntuo- tannosta syntyvä puutuhka palautetaan metsiin lannoitteena!
 • 3. Porvoon kaupunki: Kiertotalouden tiekartta Porvoon kaupunki on ollut osa Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -verkostoa vuodesta 2014. HINKU on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Verkoston yhteisenä tavoitteena on 80 % päästövähennys vuoden 2007 tasosta. Kaupunki ottaa jo tällä hetkellä päätöksissään, hankinnoissaan ja palvelutuotannossa ilmasto- ja ympäristötavoitteet sekä luonnon monimuotoisuuden huomioon. Kaupungilla on kuitenkin vahva tahto vahvistaa ilmastotyötä entisestään uuden kaupunkistrategian myötä. Strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi kaupungilla on valmisteilla ilmasto-ohjelma ja kiertotalouden tiekartta. Porvoon kiertotalouden tiekartta on osa CIRCWASTE – hanketta, joka toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa sekä kannustaa Suomea kohti kiertotaloutta. Hanke ohjaa kaupunkia ja sen konserniyhtiöitä edistämään kestävää kehitystä toiminnoissaan. Porvoon kaupunki ja konserniyhtiöt sitoutuvat yhteisiin toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. CIRCWASTE – hanke tarjoaa työhön tietoa ja tukea. 31.5.2019 3Yolanda Potrykus, Posintra Oy
 • 4. Porvoon kaupunki: Kiertotalous- kaupunki Kiertotaloutta edistäviä hankkeita: • Pobi – Porvoon Kilpilahdesta bioteollisuuspuisto • HUIMA – ideakilpailu hukkalämmön talteenottoon • CANEMURE – kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia • Circwaste – Kohti kiertotaloutta! 31.5.2019 4Yolanda Potrykus, Posintra Oy
 • 5. Porvoon kaupunki: Kiertotalous- kaupunki 31.5.2019 5Yolanda Potrykus, Posintra Oy • Kaupungin rakennuksissa hyödynnetään uusiutuvia energianlähteitä, esim. kaukolämpö, maalämpö, aurinkopaneelit (Porvoon kaupunki) • Porvoon Energian lämmöntuotannossa käytetään hakkuujätteitä ja Domargårdin jätekeskuksen kaatopaikalta kerättävästä kaasusta valmistetaan lämpöenergiaa (Rosk’n Roll, Porvoon Energia) • Biovoimalaitoksen tuhkista tehdään metsälannoitteita (Porvoon Energia) • Kevätkummun koulun viitosluokka haastaa vuosittain muut viidesluokkalaiset merkitsemään viikon ajan vapaa-ajallaan tekemiään ekotekoja Ekotapapassiin (Posintra, Porvoon kaupunki) • Jätevedestä otetaan hukkalämpöä talteen ja se hyödynnetään jätevedenpuhdistamon tiloissa. Käytössä on myös ilmastuksenohjaus, minkä avulla ilmaa syötetään optimaalinen määrä (Porvoon vesi) • Kaupunki käyttää dieselkalustossaan jätteistä ja tähteistä valmistettua 100% uusiutuvaa Neste MY dieseliä (Porvoon kaupunki) • Monilokeropalvelua tarjotaan laajasti asiakkaille (Rosk’n Roll) • Muovin keräys käynnistynyt kaupungin omistamilla kiinteistöillä (Porvoon kaupunki) • Kyläkyytikokeilussa testataan uusia tapoja järjestää liikkumisen palveluita harvaan asutuilla alueilla toteuttamalla uudenlainen liikennepalvelu, joka yhdistää taksi- ja bussimatkan piirteitä (Sitra, Porvoon kaupunki) • Skaftkärr – toteutetaan energiatehokas kaupunginosa (Porvoon kaupunki, Porvoon Energia)
 • 6. CIRCWASTE – ohjausryhmä ja asiantuntijat Porvoon kaupunki: Kiertotalouden tiekartta työryhmä • Elina Antila (Toimitusjohtaja, Porvoon Vesi) • Enni Flykt (Yhdyskuntasuunnittelija, Porvoon kaupunki) • Carita Forsberg-Heikkilä (Ympäristötutkimuspäällikkö, Porvoon kaupunki) • Vesa Heikkonen (Kehityspäällikkö, Rosk’n Roll) • Hilkka Jokela (Kaavoittaja, Porvoon kaupunki) • Tuija Klaus (Palvelupäällikkö, Rosk’n Roll) • Leila Korhonen (Ruokapalvelupäällikkö, Porvoon kaupunki) • Arto Lankinen (Ympäristösuojelutarkastaja, Porvoon kaupunki) 31.5.2019 6Yolanda Potrykus, Posintra Oy • Katariina Lossi (Laatu- ja ympäristöpäällikkö, Rosk’n Roll) • Tony Lökfors (Projektipäällikkö, Toimitilajohto) • Sanna Nyman (Tuotantopäällikkö, Porvoon kaupunki) • Yolanda Potrykus (Korkeakouluharjoittelija, Posintra) • Sanna Päivärinta (Kestävän kehityksen asiantuntija, Porvoon kaupunki) • Marko Printz (Palvelupäällikkö, Rosk’n Roll) • Jukka Rouhiainen (Ympäristö- ja kehityspäällikkö, Porvoon Energia) • Leena Tuomi (Ympäristöliiketoimintajohtaja, Posintra)
 • 7. 31.5.2019Yolanda Potrykus, Posintra Oy 7 Porvoon kaupunki: Kiertotalouden päämäärät 1. Edistetään uusiomateriaalien käyttöä maa- ja pohjarakentami- sessa 3. Tavoitteena yhdyskuntajätteen vähentäminen ja kierrätysasteen nosto 2. Tehostetaan energiatehokkuut- ta yhteistyönä eri toimijoiden kanssa
 • 8. Porvoon kaupunki: painopisteet ja teemat 31.5.2019Yolanda Potrykus, Posintra Oy 8 Uusiomateriaalin käyttö maa- ja pohjarakentamisessa Energiatehokkuus Yhdyskuntajätteen määrän vähentäminen ja kierrätysasteen nosto Kaavoitus toimintojen sijoittumisen ohjaajana/mahdollistajana Hukkalämmön hyödyntäminen Monilokerokonseptin laajentaminen Maa- ja uusioainespankkitoiminnan kehittäminen Kaavoitus toimintojen ohjaajana/mahdollistajana Lajitteluvelvoiterajojen tarkistaminen Maarakentamisessa hyödynnettyjen uusioainesten paikkatiedon ja dokumentoinnin kehittäminen Kaatopaikkakaasun keräyksen tehostaminen Kaupungin kiinteistöjen lajittelun kehittäminen Rakentamisen jätteiden materiaalina hyödyntämisen edistäminen Ruokahävikin pienentäminen Tietoisuuden lisääminen Tietoisuuden lisääminen Tietoisuuden lisääminen
 • 10. 31.5.2019Yolanda Potrykus, Posintra Oy 10 Painopiste: Uusiomateriaalin käyttö maa- ja pohjarakentamisessa Toimenpiteet 2019-2020 • Maa-ainesselvitys yleiskaavatyön tueksi ja Porvoon toimintamallin kehittämiseksi • Maa-ainesten kierrätykseen, käsittelyyn, välivarastointiin ja läjitykseen tarvittavien alueiden mitoitus ja vaihtoehtoisten aluevarausten osoittaminen osayleiskaavoissa • Maa- ja uusioainespankin ja massakoordinoinnin toimintamalli ja sopimukset. • Kulloon yritysalueen massatasapainolaskelma: laskelma alueen kunnallistekniikan ja katujen rakentamisessa sekä kaupungin tonttien esirakentamisessa syntyvistä maa-aineksista sekä niiden jatkojalostuksesta ja hyödyntämisestä alueella • Skaftkärrin esikäsittely- ja varastointialueen toiminta jatkuu • Uusiomateriaalien hyödyntämisen käytänteet (suunnittelu ja luvittaminen) toimiviksi • Rakennusvalvonnan purkuilmoitusten ja lupahakemusten jätesuunnitelmien sisältövaatimuksien ja valvonnan kehittäminen • Rakennusvalvonnan ennakoiva laadunohjaus sisältää energiaviisaiden ratkaisujen lisäksi myös rakentamisen jätteiden hallinnan • Rakentamisen/purkamisen tarjouspyyntöasiakirjojen kehittäminen yhtenäiseksi kaupungin yksiköiden käyttöön ympäristösuunnitelmien sisältövaatimuksien osalta ja urakoiden toteutuman seuranta • Rakennusmateriaalien hankinnoissa suositaan ympäristömerkittyjä materiaaleja
 • 11. 31.5.2019Yolanda Potrykus, Posintra Oy 11 Painopiste: Uusiomateriaalin käyttö maa- ja pohjarakentamisessa Toimenpiteet 2021-2023 2024-2030 Tavoitteet 2030 • Osayleiskaavojen ratkaisut tarkentuvat • Mahdollisten asemakaavahankkeiden käynnistäminen • Luvitetaan ja perustetaan uusi alue, jolla mahdollistetaan maa- ja uusioaineksen hyödyntäminen Porvoossa • Skaftkärrin esikäsittely- ja varastointialueen toiminta jatkuu • Rakennusvalvonnan purkuilmoitusten ja lupahakemusten jätesuunnitelmien sisältövaatimuksen ja valvonnan kehittäminen • Rakennusmateriaalien hankinnoissa suositaan ympäristömerkittyjä materiaaleja • Skaftkärrin esikäsittely- ja varastointialue toiminta päättyy 2030 vuoteen mennessä • Maa- ja uusioainespankki käytössä • Rakennusmateriaalien hankinnoissa suositaan ympäristömerkittyjä materiaaleja Maa- ja uusioainespankki käytössä Maarakentamisessa käytettävistä rakennusmateriaaleista 70% on uusiomateriaaleja (sis. ylijäämämaat) Rakennus- ja purkujätteen materiaalina hyödyntämisaste on 70% Tavoitteena Kulloon yritysalueen massatasapaino
 • 12. 31.5.2019Yolanda Potrykus, Posintra Oy 12 Painopiste: Uusiomateriaalin käyttö maa- ja pohjarakentamisessa Välittömästi 2019-2020 toteuttavat tavoitetilaan liittyvät toimenpiteet Vastuutaho Maa-ainespalveluiden ja maankäytön suunnittelun yhteensovittaminen Porvoossa – Selvitys valmistuu. Valmistellaan selvityksen pohjalta tavoitteet osayleiskaavatöille. Kaupunkisuunnittelu, kuntatekniikka Kulloon massatasapainolaskelma valmistuu. Kuntatekniikka Rakentamiseen ja purkamiseen liittyvien jäte- ja ympäristösuunnitelmien sisältövaatimuksien kehittäminen aloitetaan. Toimitilajohto, Rakennusvalvonta, kuntatekniikka, ympäristönsuojelu tukena Lisätään tietoisuutta nostamalla teemoja esiin päivittäisviestinnässä. Hyödynnetään Ilmastotekojen Porvoo –verkkosivustoa. Kaupunkiorganisaatio, kaupungin omistamat yhtiöt ja liikelaitokset, kestävä kehitys tukena
 • 13. Porvoon kaupunki: Uusiomateriaalin käyttö maa- ja pohjarakentamisessa 31.5.2019Yolanda Potrykus, Posintra Oy 13 Avainindikaattorit Tiekarttaindikaattorit Maa-ainesten hyödyntämisaste kaava- alueittain Loppusijoitukseen menevien pilaantumattomien maa-ainesten m3/vuosi Rakennus- ja purkujätteen materiaalina hyödyntämisaste Kaupungin kilpailuttamien rakennus- ja purku- urakoiden jätteen materiaalina hyödyntämisaste
 • 15. 31.5.2019Yolanda Potrykus, Posintra Oy 15 Painopiste: Energiatehokkuus Toimenpiteet 2019-2020 2021-2023 2024-2030 Tavoitteet 2030 • Hukkalämpö kohteiden kartoitus • Kilpilahden teollisuuden hukkalämmön hyödyntämisselvitykseen osallistuminen • Huima- ideakilpailun toteutus ja ideoiden jalostus • Vähäpäästöisten energialähteiden käytön mahdollistaminen tieliikenteessä • Selvitetään kuntatekniikan hankintojen kilpailuttaminen • Jätehuoltosektorin päästötilinpito • Skaftkärrin energiatehokkaan asuinalueen suunnittelu ja rakentaminen jatkuu • Energiatehokkaan kaavoituksen menetelmät käyttöön laajemmin kaavoituksessa • Canemure – hanke alkaa • Energiatehokkaan lämmönohjauksen pilotointi • Kehitetään joustavia ja monikäyttöisiä kevyenliikenteen ratkaisuja • Huima hukkalämpö- ideakilpailun tulokset • Pilottikohteiden kunnostaminen energiatehokkaimmiksi • Energian varastointi ja kysyntäjousto: aurinkokeräimet, lämpöpumput, 2- suuntainen kaukolämpö, energiaseuranta- ja ohjausjärjestelmä • Skaftkärrin energiatehokkaan asuinalueen suunnittelu ja rakentaminen jatkuu • Energiatehokkaan kaavoituksen menetelmät käyttöön laajemmin kaavoituksessa • Kehitetään joustavia ja monikäyttöisiä kevyenliikenteen ratkaisuja • Teknisesti sekä taloudellisesti parhaiden (Canemure-hankkeen) käytäntöjen toteuttaminen • Skaftkärrin energiatehokkaan asuinalueen suunnittelu ja rakentaminen jatkuu • Energiatehokkaan kaavoituksen menetelmät käyttöön laajemmin kaavoituksessa • Kehitetään joustavia ja monikäyttöisiä kevyenliikenteen ratkaisuja Hukkalämmön talteenotto 10% lämmöntuotannosta Hukkalämmölle useita hyötykohteita 5-10% energiansäästö kaupungin tiloissa Rakennusten energiatehokkuus vahvistuu
 • 16. 31.5.2019Yolanda Potrykus, Posintra Oy 16 Painopiste: Energiatehokkuus Välittömästi 2019-2020 toteuttavat tavoitetilaan liittyvät toimenpiteet Vastuutaho Kartoitetaan hukkalämpökohteet ja osallistutaan Kilpilahden teollisuuden hukkalämmön hyödyntämisselvitykseen. Jalostetaan Huima –ideakilpailun tuloksia. Toimitilajohto, Porvoon Energia, Posintra, Yritykset CANEMURE –tutkimushanke alkaa. Parannetaan rakennusten energiatehokkuutta ja pilotoidaan energiatehokkaan lämmönohjausta valituissa kaupungin kiinteistöissä. Edistetään uusiutuvan energian käyttöä asentamalla kaikkiin uudisrakennus- ja peruskorjauskohteisiin sekä myös vanhoihin rakennuksiin aurinkopaneeleja. CANEMURE- ohjausryhmä, toimitilajohto Skaftkärrin energiatehokkaan asuinalueen rakentaminen jatkuu Toukovuoren, Kevätlaaksonpuron ja Kevätlaaksonkallion alueilla. Alueen kaavoitustyöt jatkuvat uusilla alueilla, kiireellisimpinä Etelä- Kevätkumpu ja Kevätlaaksonniitty. Kaupunkisuunnittelu, kuntatekniikka, maapolitiikka, rakennusvalvonta Jatketaan energiatehokkuustyökalujen käyttöä ja kehittämistä kaavoituksessa, tontinluovutuksessa ja rakennusvalvonnassa. Kaupunkisuunnittelu, rakennusvalvonta, maapolitiikka Lisätään tietoisuutta nostamalla teemoja esiin päivittäisviestinnässä. Hyödynnetään Ilmastotekojen Porvoo –verkkosivustoa. Kaupunkiorganisaatio, kaupungin omistamat yhtiöt ja liikelaitokset, kestävä kehitys tukena
 • 17. Porvoon kaupunki: Energiatehokkuus 31.5.2019Yolanda Potrykus, Posintra Oy 17 Avainindikaattorit Tiekarttaindikaattorit Uusiutuvan energian käytön osuus kaupungin kiinteistöistä Uusiutuvan energian käytön osuus kaupungin kiinteistöistä Tunnistettujen hukkalämpökohteiden lkm Hukkalämmön osuus lämmöntuotannosta Vähäpäästöisten henkilöautojen osuus Porvoon alueelle rekisteröidyt sähkö- ja kaasuautot
 • 19. 31.5.2019Yolanda Potrykus, Posintra Oy 19 Painopiste: Yhdyskuntajätteen määrän vähentäminen ja kierrätysasteen nosto Toimenpiteet 2019-2020 2021-2023 2024-2030 Tavoitteet 2030 • Jätehuoltosektorin päästötilinpito käynnistyy • Keräysjärjestelmän LCA (elinkaariarviointi) • Lajitteluvelvoitteiden laajentaminen (As Oy:t ja kaupungin kiinteistöt) • Monilokeropalvelun alueellinen laajentaminen • Kaupungin kiinteistöjen lajittelun laajentaminen: monilokerokeräys/erilliskeräys päiväkoteihin, muovinkeräys kouluissa ja Näsin terveysasemalla; laajentuminen kaikkiin kaupungin kiinteistöihin • Tekstiilijätteen keräyksen ja käsittelyn suunnittelu ja kehittäminen, käsittelypilottilaitoksen toteutukseen osallistuminen • Lyhytvideoita lajittelusta ja kierrättämisestä verkkoon • Ympäristökasvatuksen opetuskansion markkinointi ja opettajien koulutus • Jäteneuvojaverkoston kehittäminen • Lajitteluvelvoitteiden laajentaminen (As Oy:t ja omakotitalot) • Monilokeropalvelun alueellinen laajentaminen • Tekstiilijätteen käsittelypilottilaitoksen laajentaminen • Jätteen vähentämistä ja kierrättämistä koskevaa viestintää ja kampanjointia kehitetään erityisesti sähköisiä kanavia hyödyntäen • Biojätteen lajittelu kaikkiin kotitalouksiin • Tekstiilijätteen kattavan keräyksen käynnistäminen • Jätteen vähentämistä ja kierrättämistä koskevaa viestintää ja kampanjointia kehitetään erityisesti sähköisiä kanavia hyödyntäen Yhdyskuntajätteen kierrätysaste on 60% Kaikissa kaupungin tiloissa toimivat lajittelupisteet Kaikki (kunnan sektori, yritykset, kotitaloudet) lajittelee hyötyjätteet
 • 20. 31.5.2019Yolanda Potrykus, Posintra Oy 20 Painopiste: Yhdyskuntajätteen määrän vähentäminen (Ruokahävikki) Toimenpiteet 2019-2020 2021-2023 2024-2030 Tavoitteet 2030 • Ruokahävikin poisheittämisen ehkäisemiseksi iskulause ruokapalveluiden käyttöön • Ruokahävikki-teemaviikon kehittäminen kouluihin • Hävikin punnitseminen alkaa koulujen keittiöissä • Ruokaprosessien tarkentaminen: valitaan tehokkaimmat tavat ja keinot • Ostoprosessin tarkentaminen: Suositaan niitä ruokalajeja ruokalistoissa, joista syntyy vähiten ruokahävikkiä • Ruokalistojen raaka-aineiden kierron tarkentaminen: Ostetaan viikolle raaka- aineet, joita pystyy hyödyntää koko viikon annoksissa • Sovelletaan Vastuullisten elintarvikehankintojen opasta edistämään ruokajärjestelmän kiertotaloutta • Ruokaprosessien tarkentaminen • Sovelletaan Vastuullisten elintarvikehankintojen opasta edistämään ruokajärjestelmän kiertotaloutta • Ruokaprosessien tarkentaminen • Sovelletaan Vastuullisten elintarvikehankintojen opasta edistämään ruokajärjestelmän kiertotaloutta Tavoitteena on ruokahävikin puolittaminen Ruokapalvelun asiakkaiden kanssa tiiviimpi yhteistyö
 • 21. 31.5.2019Yolanda Potrykus, Posintra Oy 21 Painopiste: Yhdyskuntajätteen määrän vähentäminen ja kierrätysasteen nosto Välittömästi 2019-2020 toteuttavat tavoitetilaan liittyvät toimenpiteet Vastuutaho Laaditaan päästötilinpidon laskentamalli Rosk´n Rollin keskeisistä toiminnoista päästöjen määrittämiseksi ja päästövähennystoimenpiteiden kohdentamisen ohjaamiseksi. Rosk’n Roll Toteutetaan jätteiden kiinteistökeräyksen elinkaariarviointi keräysjärjestelmän ja lajitteluvelvoiterajojen optimoimiseksi. Esitetään velvoiterajojen tarkistamista laskennan tulosten perusteella. Rosk’n Roll Erilliskeräysvelvoitteiden mukaisten keräysten järjestäminen. Rosk’n Roll Mahdollistetaan erilliskerättävien jätteiden tehokas syntypaikkalajittelu kaikissa kaupungin toimitiloissa. Kaupunkiorganisaatio, kaupungin omistamat yhtiöt ja liikelaitokset, kestävä kehitys tukena Ruoka valmistetaan tilauksesta ja vältetään ylivalmistusta. Seurataan ja pienennetään ruokahävikkiä aktiivisesti. Ruokapalvelut Lisätään tietoisuutta nostamalla teemoja esiin päivittäisviestinnässä. Hyödynnetään Ilmastotekojen Porvoo –verkkosivustoa. Kaupunkiorganisaatio, kaupungin omistamat yhtiöt ja liikelaitokset, kestävä kehitys tukena
 • 22. Porvoon kaupunki: Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nosto 31.5.2019Yolanda Potrykus, Posintra Oy 22 Avainindikaattorit Tiekarttaindikaattorit Kotitalousjätteen kierrätys As Oy:t (kerros- ja rivitalot): jätehuoltomääräyksillä velvoitettujen jakeiden (biojäte, kartonki, lasi, metalli, muovi) erilliskeräykseen liittyneiden kiinteistöjen lkm ja materiaalisaannot Omakotitaloudet: monilokeropalveluun liittyneiden kiinteistöjen lkm ja monilokerokeräyksen materiaalisaannot Hyötymateriaalien osuus sekajätteessä (koostumustutkimukset) Kaupungin omien kiinteistöjen kierrätys Jätehuoltomääräyksillä velvoitettujen jakeiden (biojäte, kartonki, lasi, metalli, muovi) erilliskeräykseen liittyneiden kaupungin kiinteistöjen osuus ko. kiinteistöjen kokonaismäärästä Hyötymateriaalien osuus sekajätteessä (koostumustutkimukset) Ruokahävikin vähentäminen (Porvoon kaupunki) Lautas- ja valmistushävikki per asiakas